Galvenie » 2018 » Janvāris » 20 » Vēsts: 19.01.18. Katrēns "Kristīšana"
21:49
Vēsts: 19.01.18. Katrēns "Kristīšana"

Vēsts: 19.01.18. Katrēns "Kristīšana"
 

19.01.18. Катрен "Крещение"

Крещение - не только Праздник! .......... Kristīšana - ne tikai Svētki!
Крещение - это Клятва! ....................... Kristīšana - tas zvērests!
Это - Судьбы человека маятник! .......... Tas - cilvēka Likteņa vēzeklis! 
Духа - Великая жатва! ........................... Gara - Lielā pļauja! 

Жизнь человека - экзамен! ................. Cilvēka dzīve - eksāmens!
Не иногда, а всегда! ............................... Ne dažreiz, bet vienmēr!
Перед выбором человек поставлен, ..... Izvēles priekšā cilvēks nolikts,
При Рождении и до конца! ..................... Piedzimstot un līdz galam!

Всегда - выбор, всегда - отбор! ......... Vienmēr - izvēle, vienmēr - atlase!
Ни минуты для отдыха! .......................... Ne minūtes priekš atpūtas!
Главное, направить свой взор, .............. Galvenais, savu skatu novirzīt,
В будущее, а не в анализ праха! ........... Nākotnē, bet ne pīšļu analīzē!

Проявление проходит быстро, .............. Izpausme paiet ātri,
Кажется, что не успеть ничего, .............. Šķiet, ka neko neuzspēt,
Но нужно понять своё место, ................ Taču savu vietu jāsaprot,
Отрешившись на миг от всего! .............. Atdalījies uz mirkli no visa!

Попробуй понять, что нужно? ................ Mēģini saprast, ko vajag?
Самому от себя! ...................................... Pašam no sevis!
Тогда и жизнь пойдёт лучше, ................. Tad arī dzīve labāk veiksies,
Круг очерти для себя! ............................. Apli priekš sevis iezīmē!

Можно достичь много! ............................ Sasniegt var daudz!
Хотя времени совсем мало! ................... Kaut arī laika pavisam maz!
Цели не бывают убогими, ....................... Mērķi nemēdz būt nabadzīgi,
Главное: «во что бы ни стало»! .............. Galvenais: "lai tur vai kas"!

Упорство - хороший признак! .................. Neatlaidība - laba pazīme!
Важно идти к цели! ................................... Svarīgi uz mērķi iet!
Совершенство - хороший знак! ............... Pilnība - laba zīme!
Минуешь тогда все мели! ........................ Tad visiem sēkļiem apkārt ej!

Человек растёт до тридцати! ................... Cilvēks līdz trīsdesmit aug!
Полагаясь на помощь Бога! ..................... Paļaujoties uz Dieva palīdzību!
Мудрость начинает расти, ....................... Gudrība sāk augt,
Формируя Сознание в итоге! ................... Apziņu formējot rezultātā!

Жизнь - этапы развития! ........................ Dzīve - attīstības etapi!
Сначала с Богом, потом - один! ................ Iesākumā ar Dievu, pēc tam - viens!
Некоторые живут по наитию, .................... Daži dzīvo pēc nojautas,
Не достигая Вершин! ................................. Visrotnes nesasniedzot!

Вершины всё же нужны! ............................ Augstienes tomēr vajadzīgas!
Это пропуск в будущее! ............................. Tā caurlaide nākotnē!
Не держите в сердце вражды, .................. Neturiet sirdī naidu,
Проявите себя в грядущем! ....................... Izpaudiet sevi nākotnē!

Не забывайте про Совесть! .................... Neaizmirstiet par Sirdsapziņu!
Прямой контакт с Богом! ......................... Ar Dievu kontaktu tiešu!

Богоугодная проходит Весть: ..................... Dievam tīkama Vēsts aiziet:
Если выбрана своя дорога! ........................ Ja ceļš izvēlēts savs!

Дорога одна, но для всех! ........................... Ceļš viens, bet priekš visiem!
Нет преград, когда вместе! ......................... Nav šķēršļu, kad kopā!
Не будет никаких помех, ............................. Traucējumu nebūs nekādu,
Собрались в одном месте! ......................... Vienā vietā sapulcējušies!

Место такое для вас - Русь! ..................... Tāda vieta priekš jums - Krievzeme!
Лучший Исток и Начало! ............................. Labākais Avots un Sākums!
Каждый скажет: клянусь! ......................... Katrs teiks: zvēru!
Однажды это звучало! ................................. Tas skanēja vienreiz!

Неплохо повторить снова! ........................... Nav slikti atkārtot atkal!
Меняются обстоятельства! .......................... Apstākļi mainās!
Мир покажется Новым, ................................ Pasaule šķitīs Jauna,
Нет никаких обязательств! .......................... Nekādu saistību nav!

Только одно обязательство! ........................ Viena tikai saistība! 
Ответственность за себя и других! ............. Atbildība par sevi un citiem!
Это трудное обстоятельство, ...................... Tas grūts apstāklis,
Но на этом основан Мир! ............................. Bet uz tā Pasaule dibināta!

Помните - всё внутри вас! ......................... Atceraties - viss jūsos!
Отменить невозможно! ................................. Atcelt neispējami
Особенно важно сейчас, ............................... Sevišķi svarīgi tagad,
Изменить человечество можно! ................... Cilvēci izmainīt var!

Кто-то всегда первый! ................................... Kāds vienmēr pirmais!
Не сгибаясь идёт к цели, .............................. Uz mērķi iet nesaliecies,
Даже, если путь верный, .............................. Pat, ja ceļš drošs,
Вокруг проблемы и мели! ............................. Problēmas apkārt un sēkļi!

Главное, идти прямо! .................................... Galvenais, taisni iet!
Даже умирать проще, .................................... Pat nomirt vienkāršāk,
Идите вперёд упрямо, ................................... Ejiet uz priekšu spītīgi,
Путь такой - Вещий! .................................... Ceļš tāds - Lietišķs!

Перед дорогой примите, ............................... Pirms ceļa pieņemiet,
Крещение, как клятву, ................................. Kristīšanu kā zvērestu,
Всё вокруг измените, ..................................... Visu apkārt izmainīsiet,
Это и есть в Духе - жатва! ............................. Tā arī ir Garā - pļauja!

Жатва вашего совершенства! ....................... Jūsu pilnības pļauja!
Без совершенства дороги нет! ...................... Bez pilnības ceļa nav!
Фактически - это шествие, ............................. Faktiski - tas gājiens,
При Крещении клятвы обет! ....................... Pie Kristīšanas zvēresta solījums svinīgs!

Аминь. .............................................................. Āmen.
Отец Абсолют. ................................................. Tēvs Absolūts.
19.01.18 ............................................................ 19.01.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/19.01.18.html#2  , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma,
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /20.01.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts 20.01.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /20.01.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 20.01.2018.

Skatījumu skaits: 309 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: