Galvenie » 2017 » Decembris » 19 » Vēsts: 19.12.17. Katrēns "Atgriezšanās" - *
22:56
Vēsts: 19.12.17. Katrēns "Atgriezšanās" - *

Vēsts: 19.12.17. Katrēns "Atgriezšanās" - *
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(KD) "Jaunās sajūtas!" / *(ОР) "Новые ощущения!", публикована: http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_jaunas_sajutas/2014-10-12-1239 , и находки: http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page1 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=116 ; https://www.youtube.com/watch?v=WaWvOXhSM0k , и спомним стих 1: http://www.otkroveniya.eu/2014/10.10.14.html / http://spekavots.ucoz.ru/news/liela_dievkopiba_veche_mes_gatavi/2014-09-04-1200 )

19.12.17 Катрен "Возвращение"

Возвышение, как болезнь, .................. Paaugstināšana, kā slimība, 
Долгое выздоровление, ................... Atveseļošanās ilga,
Здесь нельзя проявлять лень, ............ Slinkumu nevar te izrādīt,
Только внутреннее давление! ............. Tikai iekšējo spiedienu!

Процесс не простой, а сложный! ......... Process ne viegls, bet sarežģīts!
Нет никаких препаратов, ...................... Preparātu nekādu nav,
Нет информации ложной, .................... Nav melīgas informācijas,
Если из Небесных пенатов! .............. Ja no Debesu penātiem!

Полная ложь от власти, ..................... No varas pilnīgi meli,
Перечёркнуты все принципы, .............. Visi principi pārsvītroti,
На Планете нет того места, ................. Uz Planētas vietas nav,
Где бы свободны помыслы! ................. Kur būtu nodomi brīvi!

Нет свободы творения! ..................... Nav brīvības radīšanai!
Если у власти мамона, ....................... Ja mamons pie varas,

Нельзя определить решение, ............... Nevar lēmumu noteikt,
Не опасаясь горгоны! ............................ Nebaidoties gorgonas!

Повторяю, выздоровление, ................... Atkārtoju, izveseļošanās,
Через внутреннее состояние, ............... Caur iekšējo stāvokli,
Через собственное проявление, .......... Caur personīgo izpausmi,
И через себя понимание! ...................... Un caur sevis saprašanu!

Понимание того, что сам в Боге! ..... Saprašanu, ka pats Dievā!
Что Рождение было от Вечности! .... Ka Dzimšana bija no Mūžības!

Возвращение предстоит в итоге, ......... Rezultātā stāv priekšā Atgriešanās,
Возвращение в Бесконечность! ........... Atgiešanās Bezgalībā!

Постепенно, шаг за шагом, .................. Pakāpeniski, soli aiz soļa,
Поднимаясь через препятствия, .......... Caur šķēršļiem paceļoties,
Постигая Истину в малом, .................... Izzinot Patiesību mazumā,
Обходя на пути бедствия! ..................... Ceļā nelaimes apejot!

Нельзя, прыжком и сразу! ..................... Nedrīkst, lēcieniem un tūliņ!
Это не скачки на лошадях, .................... Tā ne uz zirgiem auļošana,
Невозможно не упасть ни разу, ............. Nevar ne reizi nenokrist,
Главное, стойкость в глазах! ............. Galvenais, nelokāmība acīs!

Идите и вам воздастся! .......................... Ejiet un jums izdosies!
Идущий, защищён Богом! ...................... Ejošais, Dieva aizsargāts!
Нет впереди инстанции, ......................... Nav instances priekšā,
Простор творения в итоге! ..................... Radīšanas plašums rezultātā!

Главное - впереди цель! ..................... Galvenais - mērķis priekšā!
Великая цель - Возвращение! ............... Liels mērķis - Atgriešanās!
Для кого-то это модель, ......................... Priekš kāda tas modelis,
Но, модель - Воскрешения! ................... Taču, modelis - Augšāmcelšanās!

Возвышение - часть Воскрешения! ....... Paaugstināšana - Augšāmcelšanās daļa!
Россия в трудном походе! ................... Krievija grūtā pārgājienā!
Своего рода и Возвращение, ................. Sava veida arī Atgiešanās,
К человеческому Исходу! ........................ Pie cilvēciskā Iznākuma!

Россия точно знает тот путь! .............. Krievija tiešām zin to ceļu!
Он прост без утайки! ............................... Tas vienkāršs bez noslēpuma!
Совершенствование - в том суть, .......... Pilnveidošana - tur būtība,
Борьба за чемпионскую «майку»! .......... Cīņa par "sporta kreklu" čempiona!

Тьма и Россия - соперники! ................. Tumsa un Krievija - sāncenši!
Причём, соперники давние! ................. Pie tam, seni sāncenši!

Нет в том никакой истерики, .................... Nav tur nekādas histērijas,
Не ищет никто крайнего! .......................... Neviens pēdējo nemeklē!

Россия была у Истоков! ........................ Krievija bija pie Sākumiem!
Программа Самого Создателя! ............... Paša Radītāja Programma!
Пришельцы были потоком, ...................... Atnācēji bija plūsma,
Политика выжидательной! ....................... Politika nogaidoša!

На Небесах были войны! .......................... Debesīs bija kari!
Разделение было не шуточным! .............. Dalīšana bija ne pa jokam!
Пришлые знали куда войти, ..................... Atnācēji zināja kur ieiet,
Были они не штучными! ............................ Bija viņi ne pa vienam!

Теперь предстоит Возвращение! .............. Tagad gaidāma Atgriešanās!
Кто к мамоне, Россия - к Богу! ............... Kurš pie mamona, Krievija - pie Dieva!
Тьма предлагает определение, ................. Tumsa piedāvā noteikšanu,
И перемирие в итоге! .................................. Un pamieru rezultātā!

Но, перемирие - значит, рабство! ........... Bet, pamiers - tātad, verdzība!
Полная подмена понятий! ........................... Pilnīga izpratņu nomaiņa!
Соглашение, предполагает - сдаться, ........ Piekrišana, paredz - padoties,
И последующее покаяние! ........................... Un sekojošu nožēlu!

Россия возвращается в Боги! .................. Krievija atgiežas Dievos!
Небесная закономерность! ....................... Debesu likumsakarība!
Возвращение, как болезнь в итоге, ......... Atgriešanās, kā slimība rezultātā,
Необходима Новая мерность! .................. Jauna dimensija nepieciešama!

Аминь. ............................................................ Āmen.
Отец Абсолют. ............................................... Tēvs Absolūts.
19.12.17 .......................................................... 19.12.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/19.12.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
---------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma,
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /19.12.2017.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /19.12.2017.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /19.12.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 19.12.2017.

Skatījumu skaits: 252 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: