Galvenie » 2016 » Oktobris » 23 » Vēsts: 20.10.16. Katrēns "Zinšānas"
11:49
Vēsts: 20.10.16. Katrēns "Zinšānas"

Vēsts: 20.10.16. Katrēns "Zinšānas"
............................................................ Катрен "Знания"………………………Quatrain "Knowledge"

Nejauciet asinis ar ūdeni! ................... Не путайте кровь с водой!.......................Don't mix blood with water!
Informācija Vienota! ........................... Единая информация!...............................Information is united!
Arī priekš Līdzības vienas .................. И для Подобия одной……………………….Also for one similarity
Ar Radītāja konstatējumu! .................. С Создателем констатации!......................With Creator statement!

Es domāju, jums saprotams, ............... Я думаю, вам понятно,……………………I think you understood,
Ka Zināšanas - priekš visiem! .............. Что Знания - для всех!...........................That knowledge- for everyone
Taču Es runāju skaidri: ......................... Но Я говорю внятно:……………………..But I talking clearly:
Asinīs informācija bez traucējumiem! ... В крови информация без помех!.............Information in blood is without interference!

Ūdens - informācija priekš visiem! ........ Вода - информация для всех!.................Water- information for everyone!
Asinis - informācija priekš izredzētiem! . Кровь - информация для избранных…....Blood- information for elected ones!
Tā paceļ augšup, .................................. Она поднимает вверх,……………………It picks up,
Taču patur tikai izraudzītos Tur! ............ Но держит Там только выбранных!.........But keeps there only designated ones!

Polaritāte arī svarīga! ........................... Полярность тоже важна!.........................Polarity also important!
Divas Zīmes visu līdzsvaro! .................. Два Знака всё уравновешивают!.............Two characters balances all!
Nevar starp viņām būt kara, ................. Не может между ними война,……………..Can't be war between them,
Viņas līdzsvaru notur! ........................... Они равновесие поддерживают!.............They are keeping balance!

Zīmju rotaļu paskataties - ...................... Посмотрите игру Знаков -………………..Taka a look to marks game-
Tās Mūžīgā līdzjaunradē! ...................... Они в Вечном сотворчестве!..................They are in Eternal co-creation!
Rīcības rezultāts tāds - .......................... Результат промысла таков -…………….The result of action is-
Dabā vienmēr Jaunrade! ....................... В Природе всегда Творчество!...............In work always is Creativity!

Mēģiniet redzēt Vienotu ......................... Попробуйте видеть Единое………………Try to see United
Sarežģītā plānā viltīgā! .......................... В сложном хитросплетении!....................In difficult artful plan!
Tas labi redzams .................................... Это хорошо видно………………………...It's clearly visible
Asiņošanas piemērā! ............................. На примере кровотечения!.....................In blooding example!

Esiet Garā uzmanīgi! ............................. Будьте внимательны в Духе!...................Be careful in the Spirit!
Viss Mūžībā Vienots! ............................. Всё Едино в Вечности!...........................All United in Eternity!
Ticiet, zinātne - ne mokas, ..................... Поверьте, наука - не мука,………………..Believe, science- not torment,
Bezgalībā vienīgais ceļš! ....................... Единственный путь в Бесконечность!.......Only way in the infinity!

Atkārtoju, neaizmirstiet LĪDZĪBU, .......... Повторяю, не забывайте ПОДОБИЕ,……I Repeating, don't forget SIMILARITY,
Tā - turpinājums mūžīgs! ....................... Это - вечное продолжение!....................That- eternal continuation!
Meklējiet Apstākļus visā ......................... Ищите во всём Условия,………………..Search for conditions in all
Dotus no dzimšanas! ............................. Данные от рождения!............................Given from birth!

Āmen. .................................................... Аминь………………………………………Amen
Tēvs Absolūts. ....................................... Отец Абсолют………………………………Father Absolute
20.10.16. ................................................ 20.10.16……………………………………20.10.16.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/20.10.16.html
Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /23.10.2016.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /23.10.2016.
Angļu valodā inuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/23.10.2016.
=====
Latvskoja, intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 22.10.2016.

Skatījumu skaits: 346 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: