Galvenie » 2017 » Decembris » 20 » Vēsts: 20.12.17. Katrēns "OKTAEDRS" - *
22:46
Vēsts: 20.12.17. Katrēns "OKTAEDRS" - *

Vēsts: 20.12.17. Katrēns "OKTAEDRS" - *
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(KD) "Ieejam Tēlā!" / *(ОР) "Входим в Образе!", публикована: http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_ieejam_tela/2014-10-09-1236 , и находки: http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page1 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=117 / https://www.youtube.com/watch?v=coxbYJmt6GE ; интересно узнать: http://www.magnitiduha.info/archives/8916 )

20.12.17. Катрен "ОКТАЕДР"


Октаэдр - Центр Нового! .............. Oktaedrs - Jaunā Centrs!
От него пойдёт Род! ........................ No tā ies Dzimta!
Но, не свадьбой итоговой, ............. Taču, ne ar kāzu rezultātu.
А волновой приплод! ...................... Bet ar viļņveida pieaugumu!

Не собираюсь играть свадьбы, ...... Negrasos spēlēt kāzas,
Это привычный план, ...................... Tas pierastais plāns,
Это - Целое, как бы, ........................ Tas - Veselums, it kā,
Формирование Новых стран! .......... Jaunu zemju formēšana!

Поверьте, восемь - энергия! ......... Ticiet, astoņi - enerģija!
Причём, высочайшего уровня, ......... Pie tam augstākā līmeņa,
Совсем не Материя, .......................... Nepavisam ne Matērija,
Человек меняет себя! ........................ Cilvēks sevi maina!

Переход в Гармонию, ......................... Pāreja Harmonijā,
Двух знаков Вечности, ........................ Divu Mūžības zīmju,
Фактически преломление, .................. Faktiski refrakcija,
Точки из Бесконечности! ..................... Punkta no Bezgalības!

Восьмёрка - не только Звезда, ....... Astotnieks - ne tikai Zvaigzne,
Это - ключ к Бесконечности, ........... Tā - Atslēga uz Bezgalību,

Просто человек не скажет «ДА»! ....... Cilvēks neteiks vienkārši "JĀ"!
Ему не понятна Вечность! .................. Mūžība viņam nesaprotama!

Точка, в которой Гармония, ................ Punkts, kurā Harmonija,
Легко переходит границы, .................. Viegli robežas pāriet,
У точки нет акватории, ........................ Punktam nav akvatorijas,
Точка - как Бога десница! ................. Punkts - kā Dieva labā roka!

Она - везде и её - нет! ......................... Viņa - visur un viņas - nav!
Великое равновесие! ........................... Dižens līdzsvars!
Человек говорит «НЕТ», ...................... Cilvēks saka "NĒ",
Не принимая известие! ........................ Vēsti nepieņemot!

Октаэдр - это поле, ............................. Oktaedrs - tas lauks,
В котором все знаки Вечности! ........ Kurā visas Mūžības zīmes!

Равновесие - никакой доли, ................. Līdzsvars - nekādas daļas,
Правило Бесконечности! ...................... Bezgalības noteikumi!

Великое равновесие, ............................ Līdzsvars Dižens,
Определяется просто, .......................... Nosakās vienkārši,
Человек принимает Весть, ................... Cilvēks pieņem Vēsti,
И понимает место! ................................ Un saprot vietu!

Место в корабле «Эволюция»! ............ Vietu kuģī "Evolūcija"! 
Не сегодня, а вечно! ............................. Ne šodien, bet mūžīgi!
Это энергия поллюции, ........................ Tā emisijas enerģija,
Остающаяся незамеченной! ................ Paliekoša neievērojama!

Октаэдр - равновесие! ....................... Oktaedrs - līdzsvars!
Пока, в плотном плане, ........................ Pagaidām, blīvajā plānā,
Это - Небес известие, ........................... Tā - Debesu vēsts,
Что Мир переходит грань! .................... Ka Pasaule robežu pāriet!

Грань прошлого в настоящее! .............. Pagātnes robežu tagadnē!
Точка уже в переходе, ........................... Punkts jau pārejā,
Единственное, что стоит, ...................... Vienīgais, kas stāv,
В Бесконечность уход! .......................... Aiziešana Mūžībā!

Сегодня, Октаэдр - люди! ................... Šodien, Oktaedrs - cilvēki! 
Переходная стадия, ............................... Pārejas stadija,
Нового Мира прелюдия, ......................... Jaunās Pasaules prelūdija,
Это - от Бога магия! ................................ Tā - maģija no Dieva!

Октаэдр - строительный материал! .. Oktaedrs - celtniecības materiāls!
Для построения Мироздания! ................ Priekš Pasaules-ēkas uzbūvēšanas!
Человечество от Бога отстало, .............. Cilvēce no Dieva atpalika,
Должно прийти понимание! .................... Saprašanai jāatnāk!

Постепенно, но времени мало, .............. Pakāpeniski, taču laika maz,
Люди поймут задачи, ............................... Cilvēki uzdevumus sapratīs,
Они энергиями станут, .......................... Viņi enerģijas kļūs,
Информацией для передачи! ................. Informācijas nodošanai!

Люди поймут, что надо! ........................... Cilvēki sapratīs, ka vajag!
Внутреннее погружение, ......................... Iekšējo ieremdēšanos,
Это от Бога Монада, ................................ Tā no Dieva Monāde,
Или в Дух отчуждение! ............................ Vai atsvešināšanās Garā!

Люди не построят Мир! ............................ Cilvēki neuzcels Pasauli!
Концентрация создаёт успех, .................. Panākumus koncentrācija rada
Октаэдр - это Неба кумир, .................... Oktaedrs - tas Debesu elks,
В нём не живёт грех! .............................. Tur grēks nedzīvo!

События изменят Восемь! .................... Notikumi izmainīs Astoņi!
Совершенство проснётся в нём! ......... Pilnība pamodīsies viņā!

Это точно: Бог плюс семь, ........................ Tas precīzi: Dievs plus septiņi,
Для Планеты обернётся Огнём! ............... Priekš Planētas Ugunī pārvērtīsies!

Но, Огнём очищения! .............................. Taču, attīrīšanās Ugunī!
Построением Нового! ............................. Jaunā uzcelšanai!
Человечества Вознесением! ................. Cilvēces Augšupcelšanai!
Преображением итоговым! ................... Pārveidojumu kopsummai!

Аминь. ........................................................ Āmen.
Отец Абсолют. ........................................... Tēvs Absolūts.
20.12.17 ...................................................... 20.12.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/20.12.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma,
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /20.12.2017.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /20.12.2017.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /20.12.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 20.12.2017..

Skatījumu skaits: 241 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: