Galvenie » 2016 » Novembris » 22 » Vēsts: 21.11.16. Katrēns "Viss mainās"
12:07
Vēsts: 21.11.16. Katrēns "Viss mainās"

Vēsts: 21.11.16. Katrēns "Viss mainās"
............................................................... Катрен "Всё меняется"……………………..Quatrain "Everything changes"

Pasaule mainās, VISS mainās! ............. Мир меняется, меняется ВСЁ!...................World changes, ALL changes!
Evolūciju neatturēt! ................................ Эволюцию не удержать!...........................To don't stop the evolution!
Jums nāksies pieņemt kā savu, ............. Вам придётся принять как своё,…………...You will need to accept as yours,
Un no tā nekur neaizbēgt! ...................... И от этого не убежать!...............................And from that to don't escape nowhere!

Vispirms skars Dabu! ............................. Прежде коснётся Природы!.......................First will affect to the Nature!
Horizonti jau samanāmi! ......................... Горизонты уже заметны!............................Horizons already observable!
Pat laikapstākļi izmainīsies ..................... Поменяется даже погода…………………...Even weather will change
Okeāna līmeņa iezīmē! ........................... Уровнем океана отметиной!.......................In ocean level marks!

Pielāgoties nenāksies, ............................ Приспособиться не придётся,……………..Will not need to adapt,
Jo Pasaule JAUNA principiāli! ................ Ибо Мир НОВ принципиально!...................Because World fundamentally NEW!
Un, ticiet, neizvairīties! ............................ И, поверьте, не обойдётся!......................And believe, to don't retreat!
Visus skars fundamentāli! ....................... Всех коснётся фундаментально!..............Will affect to all fundamentally!

Klimats - pirmā vēsts, .............................. Климат - первая весть,……………………..Climate- first message,
Tas jau ne tas, kas bija! ........................... Он уже не тот, что было!..........................It has not one that was!
Tā - Planētas ATRIEBĪBA ....................... Это - Планеты МЕСТЬ………………………..That- COMEBACK of the Planet
Cilvēcei, ka aizmirsa! .............................. Человечеству, что забыло!........................To humanity, that forgot!

Vaina cilvēkos aprakta! ........................... В людях вина зарыта!...............................The fault buried in the people!
Nepieņēmušu - par visu jāatbild! ............. Не принявших - за всё в ответе!..................Not accepted- for all need to answer!
Jo Radītājs atklāja:................................... Ведь Создателем было открыто:…………..Because Creator revealed:
Cilvēki Pasauli veido pēc Novēlējumiem! . Люди Мир творят по Заветам!......................People shape the World by Covenant!

Būt visam Harmonijā nolikts! .................... Всё в Гармонии быть заложено!................Incorporated to be everything in Harmony!
Viss - Mīlestībā un vienlīdzībā Lielā! ........ Всё - в Любви и Великом равенстве!..........All- in Love and Great equality!
Atcelt neiespējami, kas pieņemts! ............ Невозможно отменить, что положено!.......Impossible to cancel what accepted!
Taču reliģijas ienesa nevienlīdzību! .......... Но религии принесли неравенство!.............But religion brought inequality!

Brīvības Pasaule verdzībā apmainīta! ...... Мир Свободы заменён рабством!................The World of freedom was changed in slavery!
Pats galvenais, Garā! ................................ Самое главное, в Духе!..........................Most important in the Spirit!
Dzīve par Elli pārvērsta, ............................ Жизнь превращена как в Ад,……………..Life turned into the Hell,
Kā apburtā lokā ......................................... Как в заколдованном круге!...................As in the vicious circle!

Pasaule mainās ļoti ātri! ............................ Мир меняется очень быстро!..................The World changes very quickly!
Paspēt aiz viņas jums nāksies, ................. Успеть за ним вам придётя,………………You will have to be in time behind her,
Lai saprastu Patiesību, ............................. Чтобы понять Истину,………………………To understand the Truth,
Kā Dabā kontole notiek! ............................ Как в Природе контроль ведётся!............How control happens in the Nature!

Jūs aizmirsāt, ka cilvēki - Daba! ................ Вы забыли, что люди - Природа!.............You forgot, that people- Nature!
Jūs aizmirsāt, ka cilvēki - daļa Patiesības! . Вы забыли, что люди - чать Истины!........You forgot, that people- part of Truth!
Ka bez Dieva nav krāces, .......................... Что без Бога нет порога,………………….That have not rapids without God,
Jūs aizmirsāt savu Tēlu Patieso! ............... Вы забыли свой Образ Итинный!.............You forgot your Real Image!

Gaidāmas likteņu izmaiņas! ....................... Ожидаемы судьбы изменения!...............Forward fates changes!
Pat, ja kādam to negribas! ......................... Даже, если кому-то не хочется!..............Even, if someone don't want it!
Dieva Diženais veikums! ............................ Бога Великое проведение!.....................God's Great performance!
Nekas nebūs atlikts! ................................... Ничего не будет отсрочено!..................Will be not postponed nothing!

Āmen. ......................................................... Аминь……………………………………..Amen
Tēvs Absolūts. ............................................ Отец Абсолют…………………………….Father Absolute
21.11.16. ..................................................... 21.11.16……………………………….....21.11.16.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/21.11.16.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /22.11.2016.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /22.11.2016.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/22.11.2016.
=====
Latviskoja, intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 22.11.2016.

Skatījumu skaits: 316 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: