Galvenie » 2017 » Janvāris » 23 » Vēsts: 22.01.17. Katrēns "Kas būs?"
13:25
Vēsts: 22.01.17. Katrēns "Kas būs?"

Vēsts: 22.01.17. Katrēns "Kas būs?"
.......................................................... Катрен "Что будет?"……………………..Quatrain "What will be?"

Gribat zināt, kas būs? ...................... Хотите знать, что будет?............................You want to know, what will be?
Labprāt, atklāšu plānu! .................... Извольте, открою план!...............................Certainly, will open plan!
45-to aizmirsīs ātri, .......................... 45-го быстро забудут,…………………………45th quickly will forget,
Kā miglu pērnā gada! ...................... Как прошлогодний туман!............................Like a fog in last year!

Krievzeme atkal izpaudīsies! ........... Русь проявится снова!.................................Russia will appear again!
Pasaule viņai sekos! ........................ Мир будет следить за ней!..........................The World will follow to her!
Viņa Jauna atklāsies visiem, ............ Она откроется всем Новой,…………………...It will open New for all
Viņas nākotne redzamāka! .............. Её будущее видней!....................................Her future visible!

Aiz Krievzemes tautas ies! ............... За Русью пойдут народы!...........................Nations will follow to Russia!
Sevišķi eiropiešu daļa! ...................... Особенно, европейская часть!....................Especially European part!
Pat Lucifera suga, ............................ Даже Люцифера порода,……………………..Ever Lucifer breed,
Viņiem tā gribas Krievzemē nokļūt! .. Им так хочется в Русь попасть!....................They were so eager to get into Russia!

Priekš viņiem varāk mītiskā, ............. Для них больше мифического,………………For them more than the mythical,
Taču tagad valda apzināšanās, ........ Но правит теперь осознание,………………....But the rule is now awareness,
Krievzeme faktiski izmainīsies, ......... Русь изменится фактически,…………………Russia actually will change
Snaudošā Apziņa pamodīsies! ......... Дремлющее проснётся Сознание!...............The slumbering Consciousness will wake up!

Arī taisnīgums pamodīsies! .............. Справедливость тоже проснётся!.................Justice also will wake up!
Un sociālās tiesības! ......................... И социальные права!.................................And social rights!
Tagad zaglis nošausmināsies, .......... Вор теперь ужаснётся,………………………..Now the thief will horror,
Atgriezīsies, ko sazadzis! ................. Вернёт, что наворовал!...............................Will return what has stole!

Lielas izmaiņas notiks! ...................... Великие грядут изменения!........................Great changes are coming!
Ne tikai Krievzemē un Pasaulē ......... Не только в Руси и в Мире!..........................Now only in Russia and in World,
Galvenais - viedoklis Vienots, ........... Главное - Единое мнение,………………….....The main- united view,
Jaunās Palmīras radīšana! .............. . Творение Новой Пальмири!.........................Creation of New Palmyra!

Vara pozīcijas zaudēs! ..................... Власть потеряет позиции!.............................Power will lose position!
Pie tam, visuviet! .............................. Причём, повсеместно!.................................By the way, everywhere!
Garīgums blāzmā iemirdzēsies, ....... Духовность сверкнёт зарницей,……………....Spirituality will shine in glow
Visu kopā radīšanai! ......................... Творением всех вместе!..............................Creation all together!

Atkārtoju, sākumā Apziņa! ................ Повторяю, сначала Сознание!......................I repeat, at first Consciousness!
Tā ir - vadība! .................................... Оно есть - управление!...............................It is- control!
Pieņems sevī Zināšanas, .................. Примет в себе Знания,………………………...It will take a Knowledge,
Priekš visiem būs līdzināšanās! ........ Будет для всех равнением!..........................There will be an equation for everyone!

Ticiet, Debesīs gatavs! ...................... Поверьте, на Небе готово!............................Believe, is ready in the Heaven!
Vajag jūsu piekrišanu! ....................... Нужно ваше согласие!.................................Need your agreement!
Pēdējo Vēstījumu gatavoju, .............. Последний Посыл готовлю,………………….....I preparing last Promise,
Pamatu - VIENBALSĪGUMA! ........... Основу - ЕДИНОГЛАСИЯ!..............................The basis- the UNANIMITY!

Neteikšu dienu konkrētu! ................... Нескажу день конкретно!..............................I will not say particular day!
Priekš Manis - diena nekas! .............. Для Меня - день ничто!.................................For Me- day is nothing!
Gads 17-ais - lolotais, ....................... Год 17-й - заветный,…………………………….Year of the 17th- the coveted,
Gaidāms gadus 100! ........................ Ожидаемый лет 100!......................................The expected 100 years!

Viss izmainīsies, zaglis aizies! .......... Всё изменится, вор уйдёт!............................Everything will change, the thief will go!
Notiek dzīvē brīnumi! ........................ Чудеса в жизни случаются!...........................Miracles happen in the life!
Krievzeme tagad sapratīs precīzi, .... Русь теперь точно поймёт,……………………....Russia now really will understand,
Plāni Mani piepildās! ......................... Планы Мои сбываются!................................My plans come true!

Svarīgi loģikai sekot .......................... Важно следовать логике………………………..It is important to follow logic,
Un evolūcijas izmaiņām! ................... И эволюции изменения!.................................And changes of the evolution!
Polemikā neiesaistāties, ................... Не вступайте в полемики,………………………Don't engage in polemics,
Krievzemes AUGŠUPCELŠANAS priekšvakarā! . Накануне Русь ВОЗНЕСЕНИЯ!......In ASCENSION eve of Russia!

Visi ieraudzīs GAISMU no Ziemeļiem! . Все увидят СВЕТ с Севера,…………………..All will see the LIGHT from the North!
Priekš cilvēkiem - tā ZĪME! ................... Для людей - это ЗНАМЕНИЕ!.....................For people- this is marks!
Atkārtoju, Zināšanas vēdekļveidīgi, ...... Повторяю, Знания веером,…………………….I repeat, Knowledge fan,
No Krievzemes atnāks bez kavēšanās! . Из Руси придут без промедления!...............From Russia will come without delay!

Āmen.................................................... Аминь…………………………………………Amen
Tēvs Absolūts. ..................................... Отец Абсолют…………………………………Father Absolute
22.01.17. ............................................. 22.01.17………………………………………..22.01.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/22.01.17.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /23.01.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /23.01.2017
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/23.01.2017.
=====
Latviskoja, intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 23.01.2017.

Skatījumu skaits: 417 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: