Galvenie » 2016 » Septembris » 23 » Vēsts: 22.09.16. CIKLS
17:18
Vēsts: 22.09.16. CIKLS

Vēsts: 22.09.16. CIKLS
............................................................................22.09.16. ЦИКЛ………………………22.09.16. CYCLE

Mainās gadi un traucas simtgades,.................... Меняются года и мчат столетья,…...Changing years and and racing centenary,
Taču Bezdievībā nav Mīlestības! ....................... Но нет в Безбожии Любви!...............But in impienty have no Love!
Neviens nesaprata tos mirkļus, ......................... Никто не понял тех мгновений,…….Nobody didn't understand that moments,
Kas pēkšņi Cerību aizveda! ............................... Что вдруг Надежду увели!...............Who suddenly took the Hope!

Viss kustas pa apli un pa apli, ........................... Всё движется по кругу и по кругу,…All moves in a circle and in circle,
Un nav Cerību ceļa izmaiņai,............................. И нет Надежд на изменение пути,...And have no Hope for road change,
Un cilvēki skatās viens uz otru .......................... И люди смотрят друг на друга…….And people look at each other
Tik vienaldzīgi, bez Mīlestības! ......................... Так безучастно, без Любви!.............So indifferent, without Love!

Kad gan diženuma Gaisma pienāks? ............... Когда же Свет величия настанет?......When both the greatness Light will come?
Kad gan Mans Gaismas stars iemirdzēsies? .... Когда ж сверкнёт луч Света Моего?..When both My ray of Light will shine?
Un ne no Debesīm Cerība pēkšņi pavērsies, .... И не с Небес Надежда вдруг предстанет,…And not from the Heaven Hope suddenly will open up,
Bet tavas tautas Dvēselēs, Sirdīs! .................... А в Душах и Сердцах народа твоего!.....But in your people's Souls, Hearts!

Lai kur ietu un ko radītu, ................................... Куда б ни шли и чтобы ни творили,….Where ever to go, whatever to do,
Ir likteņa KRUSTS priekš katra no jums! .......... Есть Крест судьбы для каждого из вас!...Have fate CROSS, for everyone of you!
Jūs visu aizmirsāt, lai ko runājāt, ...................... Вы всё забили, что ниговорили,………You forget all, whatever was talking
Taču Dieva Gaisma priekš jums jau dzisa! ....... Но Бога Свет для вас уже угас!............But God's Light for you already go out

Jūs akli, jūs arī neapdomīgi, ............................ Вы слепы, вы и безрассудны,………….You blind, you also thoughtless,
Jūs sevi meklējiet esības tumsā, ..................... Вы ищете себя в потёмках бытия,…….You searching yourself in darkness of existence,
Nesaprotot, ka Dievs jūs vērtēs, ...................... Не понимая, что вас Бог рассудит,…Not understanding, that God will judge you
Kad pie viņa noguris bērns atnāks! ................. Когда придёт к Нему усталое дитя!...When tired child will come to him!

Viņš teiks jums par veltīgu laiku ....................Он скажет вам о времени напрасном,….....He will tell you about vain time
Veltīgi nodzīvotu - grēkā! ...............................Прожитом попусту - в грехе!..........................Lived in vain- in sin!
Un par Cerību zaudēto, kļūt brīnišķīgai, .........И о потерянной Надежде, стать прекрасной,….And about lost Hope, become wonderful
Jūsu liktenim lielā tālumā! ........................... Вашей судьбе в далёком далеке!.............Your fate in a large distance!

Jums CIKLS jau pārveidots! ........................... Вам ЦИКЛ уже преобразован!...............Cycle already transformed for you!
Attīrīts ceļš no zaudējumiem! ......................... Очищена дорога от потерь!...................Refined way from the forfeiture
Jums nāksies atzīt, ka piekalts ....................... Вам осознать придётся, что прикован..You have to accept, that riveted
Jūsu likteņa KRUSTS pie Manām .................. Ваш КРЕСТ судьбы к Моей………….Your destiny CROSS to My door now!
durvīm tagad! ................................................. двери теперь!

22.09.16.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/22.09.16.html
Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /23.09.2016.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /23.09.2016.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/23.09.2016.
=====
Latviskoja intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 23.09.2016.

Skatījumu skaits: 555 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: