Galvenie » 2016 » Oktobris » 24 » Vēsts: 22.10.16. Katrēns "OKTAEDRS"
15:19
Vēsts: 22.10.16. Katrēns "OKTAEDRS"

Vēsts: 22.10.16. Katrēns "OKTAEDRS"
............................................................ Катрен "ОКТАЭДР"………………………….Quatrain "OCTAHEDRON"

Grūti sasniegt Vienošanos, .................. Трудно достичь Единения,……………….Difficult to reach an Agreement,
Pat nestrīdos! ...................................... Даже не спорю!.....................................Even don't disputes!
Jāizpauž sapratne! .............................. Проявить нужно понимание!....................Have to divulge understanding!
Gribu vajag izpaust! ............................. Проявить нужно Волю!............................Volition need to divulge!

Oktaedrs - tā ģimene, .......................... Октаэдр - это семья,………………………..Octahedron- that's the family,
Kur visi vienlīdzīgi Dieva priekšā! ......... Где все равны перед Богом!......................Where everyone equally front of God!
Oktaedrs - tas septiņi plus Es, .............. Октаэдр - это семь плюс Я,……………....Octahedron- that's seven plus I,
Vienu ceļu ejoši! .................................... Идущие одной дорогой!.........................One way salable!

Neiespējami domāt dažādi! ................... Невозможно думать по-разному!..............Impossible to think different!
Mērķnodoms - viens! ............................. Целеполагание - одно!.............................Intention of the aim- one!
Un Atbildība uz katra! ............................ И Ответственность на каждом!.................And responsibility on each!
Tad Veselums redzams! ........................ Тогда Целое видно!.................................Then Whole visible!

Aizmirstiet, ka jūs personības ................ Забудьте, что вы личности…………….....Forget, that you are personality
Un katram ir ģimene! .............................. И у каждого есть семья!........................And each one have a family!
Lai arī tūkstoši! ....................................... Пусть даже тысячи!..............................Although thousands!
Pamats: septiņi plus Es! ......................... Основа: семь плюс Я!...........................Basis is: seven plus I!

Aizmirstiet, kurš no jums pirmais! ........... Забудьте, кто из вас первый!..................Forget, who from you first one!
Nav Man pirmo! ...................................... Нет у Меня первых!................................I have no first ones!
Blīvajā Plānā Ir mērīšana, ...................... В Плотном Плане есть мерность,…….......In Dense Plan is measurement,
Daloša aptuveni! .................................... Делящая примерно!................................Dividing about!

Bet šī mērīšana netaisna! ...................... Но эта мерность не права!.......................But this measurement unfair!
Kā dalīt Balto? ....................................... Как делить Белое?.................................How to divide White?
Tumsas tā cilvēkiem dota, ...................... Тьмой она людям дана,……………….......Darkness is given to people,
Lai Veselumu neradītu! .......................... Чтоб не создали Целое!...........................To don't create the Whole!

Kļūdas var piedot! .................................. Ошибки простить можно!.........................Mistakes can forgive!
Un, protams, vajag! ................................ И, конечно, нужно!..................................And, of course, need!
Vienošanos iespējams sasniegt, ............ Елинение достичь возможно,…………......Unification is possible to reach,
Un gluži bez piepūles! ............................ И совсем не натужно!..............................And quite without effort!

Vienošanas pamats - Mīlestība, ............. Основа Единения - Любовь,…………......Unification basis- Love,
Un pat runāt nav vērts! ........................... И говорить не стоит!...............................And even the talk is not worth!
Atkārtoju jums atkal: ............................... Повторяю вам вновь:………………….....I repeat to you again:
Vienošana - Gribas izpausme! ............... Единение - проявление Воли!..................Unification- expression of the Volition!

Āmen. ..................................................... Аминь...............................................Amen
Tēvs Absolūts. ........................................ Отец Абсолют.....................................Father Absolute
22.10.16. ................................................. 22.10.16............................................22.10.16.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/22.10.16_2.html
Spēkavota vestnē: http://spekavots.ucoz.ru /24.10.2016
Nosūtīts Latvijas Radio viļņem: info@inbox.lv /24.10.2016.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/24.10.2016.
=====
Latviskoja, intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 23.10.2016/

Skatījumu skaits: 439 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: