Galvenie » 2018 » Oktobris » 22 » Vēsts: 22.10.18. Katrēns "Krievija"
14:42
Vēsts: 22.10.18. Katrēns "Krievija"

22.10.18 Катрен “Россия”

Недостойны носить Корону,
Корону – частицы Бога!
Бог не склоняется Тьме в угоду,
У Бога и Тьмы нет единой дороги!

Солнце не взойдёт над Россией!
Над Мессией, предавшей Бога!
За мамону продала Миссию,
До чего Совесть Её убога!

Выбор Россией – сделан!
Великий не стал Великим!
Великий сегодня Бога – сдал,
Взамен стал безликим!

Поклонилась Россия погонам,
Но, у Бога не бывает погон,
Сама выдумала себе уклон,
Но, последним оказался он!

Это не прощание, но – почти!
Думать некогда на досуге,
Не поднялась Она до мечты,
Оказались пустыми потуги!

История повторяется вновь!
Цена – тридцать, как и было!
Не понимает, что для детей вновь,
Страницу Свою – закрыла!

Сегодня предстоял – выбор!
Только выбор непонимания,
Тысячи лет проходил отбор,
Трудно быть в Центре внимания!

Россия – не стала Первой!
Ответственность вековая!
Забыла, что есть слово: «Вера»!
И есть – Судьба не такая!

Сейчас, Я вижу Судьбу предателя!
За тридцать продаётся Судьба,
Отказалась от слов Создателя,
Так низко пала Она!

Создатель говорит нечасто!
Один раз – в тысячу лет!
Для России сложилась масть,
Или Счастливый билет!

Но, народ – отказал Богу!
Выбрал бессовестное проживание,
Обратная для Неё дорога,
Нет для этого обоснования!

Говорю горькую Правду!
Опустила себя Россия!
Сама уничтожила «Завтра»!
Значит, перечеркнула Миссию!

Люди – точная копия Бога!
Получили Право творения,
Только всё получилось – убого,
Тьмы подчинились велению!

Теперь разбираться поздно!
Неверие на шаг вперёд,
Бога обмануть – невозможно,
Россия – не перейдёт!

Россия упустила Мессию,
Пророки – подарок Бога!
Я закрываю его Миссию,
Россия не ждёт его у порога!

Печально, но всё кончается!
Спектакль не был на пользу,
Не для России Заря занимается,
Восьмиконечная гаснет Звезда!

Ждите теперь событий!
Они себя не заставят ждать!
Жизнь ваша – теперь отбытие,
России поздно переживать!

Первыми уйдут погоны!
Перечеркнули Судьбу свою,
Служили Тьме в угоду,
Поблажки не дам никому!

Аминь.
Отец Абсолют
22.10.18

 

Vēsts: 22.10.18. Katrēns "Krievija"

Necienīgi nest Vainagu,
Vainagu - Dieva daļiņas!
Dievs neliecas Tumsas labā,
Dievam un Tumsai nav viens ceļš!

Saule neausīs virs Krievijas!
Virs Mesijas, Dievu nodevušas!
Misiju par mamonu pārdeva,
Cik kropla Viņas Sirdsapziņa!

Krievijas izvēle - izdarīta!
Diženais nekļuva Dižens!
Diženais šodien Dievu - nodeva,
Apmaiņā kļuva bezmērķīgs!

Krievija uzplečiem palocijās,
Taču, Dievam uzpleču nav,
Pati sev izdomāja novirzienu,
Bet, tas izrādījās pēdējais!

Tā ne atvadīšanās, bet - gandrīz!
Vaļas brīžos domāt nav kad,
Neaizsniedzās Viņa līdz sapnim,
Pūles veltīgas izrādījās!

Vēsture atkātojas atkal!
Cena - trīsdesmit, kā jau bija!
Nesaprot, ka priekš bērniem atkal,
Savu lappusi - aizvēra!

Šodien priekšā bija - izvēle!,
Tikai nesaprašanas izvēle,
Tūkstoš gadus atlase ritēja,
Grūti būt uzmanības Centrā!

Krievija - nekļuva Pirmā!
Atbildība mūžsena!
Aizmirsa, ka ir vārds: "Ticība"!
Un ir - Liktenis ne tāds! 

Tagad Es nodevēja Likteni redzu!
Par trīsdesmit Liktenis pārdodas,
No Radītāja vārdiem atteicās,
Tik zemu Viņa krita!

Radītājs runā ne bieži!
Vienu reizi - tūkstoš gados!
Priekš Krievijas uzvalks [масть ?] izveidojās,
Vai biļete Laimīgā!

Taču, tauta - Dievam atteica!
Izvēlējās bezkaunīgu dzīvošanu,
Priekš Viņas ceļš atpakaļ,
Nav priekš tā attaisnojuma!

Saku rūgtu Patiesību!
Nolaida sevi Krievija!
Pati "Rītdienu" iznīcināja!
Tātad, Misiju pārsvītroja!

Cilvēki - Dieva kopija precīza!
Radīšanas Tiesības saņēma,
Tikai sanāca viss - kropls,
Tumsas pavēlei pakļāvās!

Tagad par vēlu tikt skaidrībā!
Neticība soli priekšā,
Dievu apmānīt - neiespējami,
Krievija - nepāries!

Krievija Mesiju palaida garām,
Pravieši - Dieva dāvana!
Es slēdzu viņa Misiju,
Krievija negaida viņu pie sliekšņa!

Skumji, bet viss beidzas!
Izrāde par labu nebija,
Ne priekš Krievijas Rītausma iekvēlojas,
Astoņstaru Zvaigzne dziest!

Gaidiet tagad notikumus!
Tie neliks sevi gaidīt!
Jūsu dzīve - aiziešana tagad,
Krievijai pārdzīvot vēlu!

Pirmie aizies uzpleči!
Savu Likteni pārsvītroja,
Kalpoja Tumsai par labu,
Ne uz vienu caur pirkstiem neskatīšos!

Āmen.
Tēvs Absolūts
22.10.18.

22.10.18.Quatrain “Russia”

Unworthy to wear the Crown,
Crown- particles of God!
God doesn’t bow to the sake of Darkness,
God and Darkness have not one way!

The Sun will not rise over Russia!
Over the Messiah, who betrayed God!
Mission sold for the mammon,
How much miserable is Her Conscience!

The choice of Russia- is made!
The Great one didn’t become Great!
The Great one today God- surrendered,
In exchange became faceless!

Russia bowed to epaulets,
But, God doesn’t have epaulets,
She invented a bias by herself,
But it was the last one!

This is not the farewell, but- almost!
There is no time to think at leisure,
She didn’t rise to the dream,
It turned out to be empty attempts!

History repeats again!
Price- thirty, as it was!
Doesn’t understand that for children again,
Her page- closed!

Today was coming- a choice!
Only a choice of misunderstanding,
Thousands of years passed the selection,
It’s hard to be in the Center of attention!

Russia- didn’t become the First one!
Responsibility is old like century!
Forgot, that there is a word: “Faith”!
And there is- Fate not like that!

Now I see the Fate of traitor!
Fate is sold for thirty,
Abandoned from the words of the Creator,
She fell so low!

The Creator speaks infrequently!
Once- in thousands of years!
For Russia there was a suit!
Or Happy ticket!

But the nation- refused to God!
Chose unscrupulous living,
Reverse road for Her,
There is no justification for this!

I say the bitter Truth!
Russia has lowered herself!
By herself destroyed “Tomorrow”!
So, crossed out the Mission!

People- are an exact copy of God!
Got the right to create,
Only everything turned out- pathetic,
Obeyed to the command of Darkness!

Now it’s too late to get clear!
Disbelief is a step forward,
God to deceive- is impossible,
Russia- will not pass!

Russia has missed the Messiah,
Prophets- a gift from God!
I closed his Mission,
Russia is not waiting for him at the threshold!

Sadly, but everything ends!
The performance was not for good,
Dawn is engaged not for Russia,
The Eight pointed Star goes out!

Wait for the events now!
They will not keep wait for them!
Your life- is departure now,
For Russia is too late to worry!

The first ones will leave epaulets!
Crossed out their Fate,
Served for the sake of Darkness,
Will not give indulgence to anyone!

Amen
Father Absolute
22.10.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/22.10.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /22.10.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /22.10.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1  /22.10.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 22.10.2018.

Skatījumu skaits: 109 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: