Galvenie » 2016 » Decembris » 22 » Vēsts: 22.12.16. Katrēns "Gaidīšana"
21:28
Vēsts: 22.12.16. Katrēns "Gaidīšana"

Vēsts: 22.12.16. Katrēns "Gaidīšana"
.......................................................... Катрен "Ожидание"………………………………..Quatrain "Waiting"

Gaidīšana arī ir gaidīšana! ............... Ожидание и есть ожидание!................................Waiting also is a waiting
Dažreiz - tā vienkārši himēra! ........... Иногда - это просто химера!.................................Sometimes- that simply chirema
Dotajā gadījumā - saprašana, .......... В данном случае - понимание,………………...In this case- understanding,
Jauna Ēra izpaužas! ......................... Проявляется Новая Эра!........................................Manifested New Era!

Dzīves ēra un vērtību ēra! ................ Эра жизни и эра ценностей!..................................Life era and value era!
Un nepavisam ne Blīvā plāna, .......... И совсем не Плотного плана,…………………..And not at all Dense plan,
Šī dzīve sen mazvērtīga, .................. Эта жизнь давно обесценена,…………………...This life have been long impaired,
Bet Jaunā, nepienāca! ...................... А Новая, не поступала!............................................A New, has not been received!

Cilvēku dzīve - viņu domrīcība! ......... Жизнь людей - их промысел!...............................People life- their thought action!
Gaida to, par ko sapņo! .................... Ждут того, о чём мечтают!......................................Waiting that, for what dreaming!
Tādēļ nodoms primārs, ..................... Потому первичен замысел,…………………….Because the plan is primary,
Bet, otrvietīgs - meklējumu karkass! . А, вторичен - каркас исканий!...........................A secondary- frame quest!

Viss pēc nodoma piepildās! ................ Сбывается всё по замыслу!.............................Everything becomes true on a plan!
Sevišķi pēc godīga! ............................ Особенно по честному!.........................................Especially to be honest!
Un saskaņā ar domrīcību, .................. И в соответствии с промыслом,………………And according to the thought action,
Cilvēkiem sen zināmu! ....................... Людям давно известному!...................................People have long known!

Verdzībā nekad nesapņo! .................. Никогда не мечтается в рабстве!......................Never dreaming in the slavery!
Vergs sapņo važas noņemt! .............. Раб мечтает снять кандалы!.............................The slave dreams to remove the shackles!
Un sapņo atgriezties bērnībā, ............ И мечтает вернуться в детство,………………And he dreams to return to childhood,
Lai zemes plašumus redzētu! ............ Чтоб увидеть просторы земли!........................To see the vastness of the land!

Neiespējami Jauno radīt! ................... Невозможно творить Новое!.............................Impossible to create New!
Vergam būtība izkropļota! .................. У раба искривлённая суть!..................................The essence of the slave is distorted!
Pat radīšana viņā kropla, ................... Даже творение в нём убогое,…………………..Even the creation in him is clubfoot,
Jo brīvību murgo mazliet! ................... Ибо бредит свободой чуть!..................................For almost delirious freedom!

Ne līdz jaunradei - būt tik dzīvam! ...... Не до творчества - быть бы жив!......................Not till creation- just to be live!
Apziņa - nospiesta!............................. Сознание - порабощённое!..................................Consciousness- pressed!
Un kritērijs - tikai izdzīvot, ................... И критерий - лишь выжить,…………………….And criterion- only survive,
Priekšstati vienkāršoti! ........................ Представления упрощённые!............................An impressions simplified!

Un ja tā, bet tā Taisnība! ..................... Если так, а это есть Правда!.............................And if so, but that True!
Cilvēkiem nav nākotnes! ..................... У людей нет будущего!........................................People have not future!
Jauns ūdens nepieciešams, ................ Новая требуется вода,…………………….....Need New water,
No nākotnes dziļumiem! ...................... Из глубины грядущего!........................................From future depth!

Jums divreiz ūdenī neiekāpt! ............... Дважды в воду вам не войти!.........................You can't board in water twice
Izmaiņu Avots redzams! ...................... Виден изменений Исток!..................................Source of changes is visible!
No likteņa tagad neaiziet ..................... От судьбы теперь не уйти!................................Now can't walk away from destiny
Asfaltu izlauza, Asns! .......................... Пробил асфальт, Росток!...................................Sprout broke asphalt!

Āmen. .................................................. Аминь………………………………………………Amen
Tēvs Absolūts. ..................................... Отец Абсолют…………………………………….Father Absolute
22.12.16. .............................................. 22.12.16……………………………………………22.12. 16.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/22.12.16.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /22.12.2016.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /22.12.2016.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/23.12.2016.
=====
Latviskoja intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 22.12.2016.

Skatījumu skaits: 415 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: