Galvenie » 2017 » Decembris » 22 » Vēsts: 22.12.17. Katrēns "Krievija mostas!" - *
23:00
Vēsts: 22.12.17. Katrēns "Krievija mostas!" - *

Vēsts: 22.12.17. Katrēns "Krievija mostas!" - *
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(J) "Brālīši! Māsiņas!" / *Н) "Братики! Сестрички!", публиковано: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_bralisi_masinas/2014-10-16-1245 , и находки: http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page1 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=118 ; https://www.youtube.com/watch?v=7r04B_9syCY ; важно спомнить стих 5: http://www.otkroveniya.eu/2014/10.10.14.html )

22.12.17 Катрен "Россия просыпается!"

Россия потеряла Россию! ................. Krievija pazaudēja Krieviju!
Люди потеряли страну! ..................... Cilvēki valsti pazaudēja!
Удивительная у Неё Миссия, ............ Pārsteidzoša Misija Viņai,
Пережить не одну войну! .................. Ne tikai vienu karu pārdzīvot!

Возрождение - Её Миссия! ............... Atdzimšana - Viņas Misija!
Главное, Возрождение в Духе! ......... Galvenais, Atdzimšana Garā!
Люди ждут, что Россия, .................. Cilvēki gaida, ka Krievija,
Человечество поднимет в итоге! .. Rezultātā cilvēci pacels!

Россия уже возрождается, ............. Krievija jau atdzimst,
Дух народа сломить нельзя! ......... Tautas Garu salauzt nevar!

Боги, наконец, пробуждаются! .......... Dievi, beidzot pamostas!
Теперь новая для России стезя! ....... Tagad priekš Krievijas jauna taka!

Для людей - Россия стержень! ...... Priekš cilvēkiem - Krievija serdenis!
Великое Основание! ........................ Pamats Dižens!

На России Мир держится, .................. Uz Krievijas Pasaule turas,
Приходит ко всем понимание! ........... Saprašana pie visiem atnāk!

Теперь и народ России, ...................... Tagad arī Krievijas tauta,
Ищет потерявши Империю, ................ Impēriju pazaudējuši meklē,
Понимает, что Её Миссия, ................... Saprot, ka Viņas Misija,
В Мир внести перемирие! .................... Pasaulē pamieru nest!

Ностальгия по справедливости, ......... Nostaļģija pēc taisnības,
По Великому осознанию, .................... Pēc Lielas apzināšanas,
Пробудилось внутри не видимость, ... Pamodās iekšā ne redzamība,
А Судьбы понимание! .......................... Bet Likteņa saprašana!

Русь, по старинке, Тартария! ........... Krievzeme, pa vecam, Tartarija!
От океана до океана, ........................... No okeāna līdz okeānam,
В Духе была акваторией, ..................... Garā bija akvatorija,
Для Мира Божья охрана! ...................... Priekš pasaules Dieva apsardzība!

Тьма постаралась разрезать, .............. Tumsa pacentās sagriezt,
Люди помогли сами, ............................. Cilvēki paši palīdzēja,
Из памяти всё вырезать, ...................... No atmiņas visu izgriezt,
Глупость обернулась слезами! ............ Muļķība asarās pārvērtās!

Поздно теперь плакать! ........................ Par vēlu tagad raudāt!
Страна променяна на мамону, ............. Valsts uz mamonu izmainīta,
Кажется, что для России закат, ............ Šķiet, ka priekš Krievijas noriets,
Что народы разбредутся по одному! ... Ka tautas pa vienam izklīdīs!

Просыпается Дух Единения! ................ Pamostas Vienošanas Gars!
Тревога проникла внутрь, ..................... Iekšā trauksme iekļuva,
Меняется людей поведение, ................. Cilvēkiem uzvedība mainās,
Народ выбирает путь! ............................ Tauta ceļu izvēlas!

Путь к Восстановлению! .................... Ceļu uz Atjaunošanos!
Пусть не Союза - Империи! ................ Lai ne Savienības - Impērijas!

Не надо никакого Постановления, ........ Nevajag nekāda Lēmuma,
Основа для перемирия! ......................... Pamata priekš pamiera!

Россия нужна Планете! ........................ Krievija Planētai vajadzīga!
Сильной, но, главное, в Духе!............. Spēcīga, taču, galvenais, Garā!

Не будет для врагов вендетты, .............. Nebūs priekš Ienaidniekiem vendetas,
Если покаются они в Духе! ..................... Ja viņi Garā nožēlos!

Труднее со «своими», кто предал! ......... Grūtāk ar "savējiem", kuri nodeva!
Кто променял себя на блага, .................. Kurš sevi uz labumiem izmainīja,
Может сказать, что «не ведал», ............. Var teikt, ka "nezināja",
Но, в глазах были не облака! ................. Taču, acīs ne mākoņi bija!

Россия уже очищается! ........................ Krievija jau attīrās!
От предательства, отчуждения, ......... No nodevības, atsvešinātības,

ПравоСлавие проявляется, ................... PareizTicība izpaužas,
Не религиозные заблуждения! .............. Ne reliģiskie maldi!

Вернётся Свет Божий в Россию! ........ Atgiezīsies Krievijā Dieva Gaisma!
Бог прощает заблудших! ......................... Dievs piedod nomaldījušamies!
Напоминает всем про их миссию, .......... Visiem par viņu misiju atgādina, 
СоТворцов, а не рабов послушных! ....... LīdzRadītājiem, bet ne paklausīgiem vergiem!

Октаэдр - покажет пример! .................. Oktaedrs - piemēru parādīs!
Гармонии Высшей, ............................... Augstākās Harmonijas,

Не будет никакой полумеры, .................. Nebūs nekādu paliatīvu,
К Богу придут слышащие! ....................... Pie Dieva dzirdošie atnāks!

Россия вернётся к Истокам! ................. Krievija atgriezīsies pie Sākotnēm!
Поведёт за собой человечество! ........ Aiz sevis cilvēci vedīs!
Единым пойдут потоком, ..................... Vienotā plūsmā ies, 
В Единое теперь Отечество! ................Vienā Tēvzemē tagad!

Аминь. ........................................................ Āmen.
Отец Абсолют. ........................................... Tēvs Absolūts.
22.12.17 ...................................................... 22.12.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/22.12.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
--------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma,
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /22.12.2017.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /22.12.2017.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /22.12.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 22.12.2017.

Skatījumu skaits: 335 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: