Galvenie » 2016 » Novembris » 24 » Vēsts: 23.11.16. Katrēns "Ritms un kārtība"
17:55
Vēsts: 23.11.16. Katrēns "Ritms un kārtība"

Vēsts: 23.11.16. Katrēns "Ritms un kārtība"
................................................................ Катрен "Ритм и порядок!.....................Quatrain "Rhythm and order"


Viss šajā Pasaulē kvantējas! ................. Всё в этом Мире квантуется!......................All quantized in this World!
Zināt vajag tikai Paroli! .......................... Знать нужно только Пароль!.......................Need to know only Password!
Izteiciens taču pastāv: ........................... Ведь выражение бытует:…………………….Expression already exist:
Parolei - galvenā loma! .......................... У Пароля - главная роль!............................Password- main role!

Par Ritmiem Es daudzreiz runāju! ......... Я говорил много раз про Ритмы!...................I was talking a lot about Rhythms!
Tie Vieni priekš visām Pasaulēm! .......... Они Едины для всех Миров!........................They are One for all the Worlds!
Priekš jums drīzāk tie - cikli .................... Скорее для вас это - циклы………………....For you sooner they- cycles
Dāvanu Lielu, no Dieva! ......................... Великих, от Бога Даров!...............................Big Gift from the God!

Nav Haosa un Kārtības nav! .................. Нет Хаоса и нет Порядка!..............................Have not Mess and not Order!
Visu Mūžības Ritmi vada! ...................... Всем правят Ритмы Вечности!......................Eternal Rhythms manage all!
Nekārtība jums taču redzama, .............. Вам же видится беспорядок,……………….....A mess already is visible for you
Aizejoša tālē, Bezgalībā! ....................... Уходящий в даль, в Бесконечность!.............Leaving afar, in the Infinity!

Viss Fāzēm pakļaujas, ........................... Всё подчиняется Фазам,……………………..All submit to Phases
Vai evolucionāriem punktiem, ................ Или эволюционным точкам,……………….......Or to evolutionar points,
Kad reizi pēc reizes ................................ Когда раз за разом…………………………....When time by time
Atkārtojas Pasaule bez vilcināšanās! ... Мир повторяется без проволочек!....................World repeats without hesitation!

Atkārtojaties arī jūs paši, ........................ Повторяетесь и вы сами,…………………....Repeating also you by yourselves,
Kā Patiesības atspoguļojums! ................ Как отражение Истины!...............................Like a reflection of the Truth!
Inkarnāciju svaru ķēdē, .......................... В цепи инкарнаций весами,……………….....In incarnation weight chain
Savu ceļu Patieso apstiprinoši! .............. Подтверждающими свой путь истинный!......Affirmative your true way!

Nekur nav pastāvīguma! ........................ Нет ни в чём постоянства!............................The independence have nowhere!
Sasniegt mieru arī nevar! ....................... Достичь покоя тоже нельзя!.........................Can't also to reach the peace!
Inkarnācijas, kā rotājums, ....................... Инкарнации, как убранство,………………....Incarnation, like a decors,
Kā notikumu vītne, ne velti! ..................... Как гирлянда событий, не зря!.....................Like a events thread, not in vain!

Jūs bijāt gan tie, gan tie! ......................... Вы были теми и теми!..................................You were the ones and those!
Katrreiz jauns pārbaudījums! .................. Каждый раз новое испытание!.......................Every time new examination!
Inkarnācija - kā tēma: .............................. Инкарнация - как тема:……………………......Incarnation- as theme:
Atminēt kārtējo uzdevumu! ...................... Разгадать очередное задание!.....................To unreal the current task!

Atkārtoju, visā ir ritmi! .............................. Повторяю, во всём есть ритмы!....................I repeat, in all are rhythms!
Inkarnācija - kārtējais solis! ..................... Инкарнация - очередной шаг!................ ……Incarnation- another step!
Visos gadījumos, jūs - tie "MĒS", ............ Во всех случаях, вы - это "МЫ",……….........In all cases you- they "WE"
Dieva hologramma, vai radošais Mags! .. Голограмма Бога или творящий Маг!...............God's hologram or creative Mage!

Atceraties vienkāršu Patiesību: ............... Запомните простую Истину:……………………Remember simple Truth:
Pasaulē - viss lietderīgs! ......................... В Мире - всё целесообразно!........................In the World- all is useful
Un ja evolūcija patiesa, ........................... И если эволюция истинная,…………………....And if evolution is real,
Parole ne pastāvīgumā, bet daudzveidībā! . Пароль не в постоянстве, а разнообразии!.......Password not in consistency, but in multiplicity!

Āmen. ....................................................... Аминь……………………………………………….Amen
Tēvs Absolūts............................................ Отец Абсолют……………………………………..Father Absolute
23.11.16. ................................................... 23.11.16…………………………………………….23.11.16.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/23.11.16.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /24.11.2016.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /24.11.2016.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/24.11.2016.
=====
Latviskoja, intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 24.11.2016.

Skatījumu skaits: 318 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: