Galvenie » 2017 » Decembris » 23 » Vēsts: 23.12.17. Katrēns "Gaidīšana" - *
22:44
Vēsts: 23.12.17. Katrēns "Gaidīšana" - *

Vēsts: 23.12.17. Katrēns "Gaidīšana" - *
(- *:Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(JD) "Netiība!" / *(НР) "Неверие!", публикована: http://spekavots.ucoz.ru/news/jd_neticiba/2014-10-19-1248 , находки: https://www.youtube.com/watch?v=WeovGfNEEsk ; важно узнать: http://spekavots.ucoz.ru/news/jauna_telpa/2014-10-18-1247 - Журн. "МЧ" № 3(15) 2014, интерн. адр.: http://world-channeling.com/ )

23.12.17 Катрен "Ожидание"

Ожидание всегда печально, ............. Gaidīšana vienmēr skumja,
Особенно, самого себя! .................... Sevišķi, pašam sevis!
Не судите так однозначно, ................ Nespriediet tik viennozīmīgi,
Искание внутри себя! ........................ Meklēšana sevis iekšienē!

Человек - система Миров! ................. Cilvēks - Pasauļu sistēma!
Очень сложное образование! ............ Ļoti sarežģīts veidojums!
Не покажется сразу таков, ................. Tāds uzreiz neparādīsies,
При поверхностном восприятии! ....... Pie virspusējas uztveres!

Многоуровневость внутри, .................. Iekšējā daudzlīmenība, 
Великое подобие Бога! ........................ Dieva Diženā līdzība!
Непредсказуемость пути, .................... Ceļa neparedzamība,
И краткое пребывание в итоге! ........... Un īsa uzturēšanās rezultātā! 

Глубина и поверхность, одновременно!.Dziļums un virspuse, vienlaicīgi!
Повторение Мироздания и Природы! .. Pasauls-ēkas un Dabas atkārtojums!
Характерное безвременье, .................. Raksturīgs bezlaiks,
И конечность живой породы! ................ Un dzīvas sugas ekstremitāte!

Человек делает и ошибается! ............... Cilvēks dara un kļūdās!
Не понимает: "Конец" и "Завтра"! ......... Nesaprot: "Beigas" un "Rītdien"!
Изменить Мир собирается, ................... Pasauli izmanīt gatavojas,
Не понимая, а где же Правда? ............. Nesaprotot, bet kur gan Taisnība?

Мудр и легкомыслен! ............................. Prātīgs un vieglprātīgs!
Ведёт себя непредсказуемо! ................. Uzvedas neparedzami!
Живёт иногда бессмысленно, ............... Dažreiz absurdi dzīvo,
А, иногда очень заумно! ......................... Bet, dažreiz ļoti pārgudri!

Любит и ненавидит! ................................ Mīl un neieredz!
Чаще всего самого себя! ........................ Visbiežāk pats sevi!
Впереди себя ничего не видит! .............. Sev priekšā neredz neko!
Обманывается шутя! ............................... Apmānās jokojot!

Ожидает Великое - падает в Малом! ..... Gaida Lielo - krīt Mazajā!
Смотрит вдаль, но не видит рядом! ....... Skatās tālumā, bet neredz blakus!
Бог - в обличии Великом, пожалуй, ........ Dievs - Diženā sejā, laikam gan,
И никчёмность в толпе или рядом! ......... Arī nederīgums pūlī vai līdzās!

Человек ждать ничего не может! ............ Cilvēks nevar gaidīt neko!
Всё спешит, но спешит за смертью, ....... Tik steidzas, taču steidzas pēc nāves,
Надеется, что Бог поможет! .................... Cer, ka Dievs palīdzēs!
От Бога отгородился поверьем! ............. No Dieva ar ticējumu norobežojās!

Совестливость в человеке! ..................... Godprātīgums cilvēkā!
Простота общения вокруг, ....................... Vienkāršība saziņā apkārt,
Проживает не в одном веке, ................... Dzīvo ne vienā gadsimtā,
И удивляется, что жив и не вдруг! .......... Un brīnās, ka dzīvs un ne pēkšņi!

Не понимает себя и Бога! ....................... Nesaprot sevi un Dievu!
Не находит в себе подобия! .................... Neatrod sevī līdzību!
Не совершенствуется в итоге, ................. Rezultātā nepilnveidojas,
Но, строит для себя надгробия! .............. Taču, būvē priekš sevis kapavietu!

Не пора ли остановиться? ...................... Vai nebūtu laiks apstāties?
В Историческое мгновение! .................... Vēsturiskā mirklī!
Опыт ошибок пригодится, ....................... Noderēs kļūdu pieredze,
Вдруг изменится поведение? .................. Pēkšņi uzvedība izmainīsies?

Ему необходимо понять себя, ................. Viņam sevi saprast nepieciešams,
Понять этот танец жизни! ........................ Saprast šo dzīves deju!
В зеркале увидеть края, ........................... Spogulī malas redzēt,
Перехода из смерти к жизни! ................... Pāreju no nāves dzīvē!

Переход "Туда" и "Обратно"! .................... Pāreja "Turp" un "Atpakaļ"!
Эволюция без остановок! ......................... Evolūcija bez pieturām!
И понять жизни Правду, ............................ Un saprast dzīves Patiesību,
В чём смысл перестановки! ...................... Kur jēga pārkārtošanai!

В Небе человек - Бог! ................................ Debesīs cilvēks - Dievs!
На Планете Бог - человек! ........................ Uz Planētas Dievs - cilvēks!
Объяснить никто так и не смог, ................. Tā arī nevarēja paskaidrot neviens,
Почему всё из века в век! .......................... Kādēļ viss no gadsimta gadsimtā!

Человек ожидает самого себя! .................. Cilvēks gaida pats sevi!
Не предполагается остановка! .................. Netiek pietura paredzēta!
Удивительная человека стезя, ................... Cilvēka taka brīnumaina,
Необъяснимая перестановка! .................... Neizskaidrojams pārkārtojums!

История даёт, наконец, шанс! .................... Vēsture dod, beidzot, izdevību!
Успеть изменить судьбу, ............................. Paspēt izmainīt likteni,
Как поменять парусов галс, ........................ Kā nomainīt buru halzi,
Чтобы не упасть за корму? ......................... Lai nenokristu par barību!

Если по течению - не успеть! ....................... Ja pa straumi - nepaspēt!
Если против - опасно! ................................... Ja pretim - bīstami!
Требуется так захотеть, ................................ Nepieciešams tā gribēt,
Чтобы не жить напрасно! ............................. Lai veltīgi nedzīvotu!

Не ждите самого себя, .................................. Negaidiet paši sevi,
Вот это точно напрасно! ................................ Tas lūk tiešām veltīgi!
Ищите Великие берега, ................................. Meklējiet Lielos krastus, 
Где будущее прекрасно! ................................ Kur nākotne brīnišķīga!

Где всё ясно - Там нет Бога! .......................... Kur skaidrs viss - Tur Dieva nav!
Где Творчество - нет ожидания! .................... Kur Jaunrade - gaidīšanas nav!
Перейдут в Новый мир в итоге, ..................... Pāries Jaunajā pasaulē rezultātā,
К кому пришло понимание! ............................ Kuram saprašana pienāca!

Что в жизни нет ожидания! ............................. Ka dzīvē gaidīšanas nav!
Ожидание всегда сзади, ..................................Gaidīšana vienmēr nopakaļus.
Есть всегда оправдание, ................................. Vienmēr attaisnojums ir,
Божественного задания! ..................................Dievišķā uzdevuma!

Аминь. ............................................................... Āmen.
Отец Абсолют. .................................................. Tēvs Absolūts.
23.12.17 ............................................................. 23.10.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/23.12.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-------------
Latviskoa, intuitīvi, Eslauma,
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /23.12.2017.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /23.12.2017.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /23.12.2017
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 23.12.2017.

Skatījumu skaits: 281 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: