Galvenie » 2017 » Februāris » 24 » Vēsts: 24.02.17. Katrēns "Vecais Jaunais Kalendārs"
23:16
Vēsts: 24.02.17. Katrēns "Vecais Jaunais Kalendārs"

Vēsts: 24.02.17. Katrēns "Vecais Jaunais Kalendārs"

24.02.17 Катрен "Старый Новый Календарь"………………………………………….Quatrain "Old New Calendar"

Совпадение календарей не случайность! .... Kalendāru sakritība ne nejaušība!.................Calendars coincidence is not an accident!
А Великое для людей Знамение! .................. Bet priekš cilvēkiem Zīmīgums Liels!...........But a Great Sign for the people!
Нельзя относиться к судьбе безучастно! ...... Nedrīkst uz likteni attiekties vienaldzīgi!.......Can't treat the fate impassively!
Перед вами - Богоявление! ........................... Jūsu priekšā - Dievizpausme!.....................Front of you- the Epiphany!

Выбирать: Папский расчёт? .......................... Izvēlēties: Pāvesta aprēķinu?......................Select: Papal calculation?
Или Юлианское исчисление? ........................ Vai Juliāniešu skaitīšanu?..........................Or Julian calculus!
Григорианскому продолжать полёт .............. Gregoriešu lidojuma turpinājumu……………...Gregorian continue flight,
Или Духовное Вознесение? .......................... Vai Garīgo Augšupcelšanu?........................Or Spiritual Ascension!

Во всём есть - игры религий! ......................... Visā ir - reliģiju spēles!...............................In all are- the game of religion!
Попытка подчинить человечество! ................ Mēģinājums pakļaut cilvēci!.........................The attempt to subjugate humanity!
Но это ведёт Мир к гибели, ............................ Taču tas Pasauli ved uz bojā eju,…………...But this leads the World to destruction,
И никогда к Единому отечеству! .................... Un nekad uz Vienotu tēvzemi!.....................And never to United fatherland!

Мамона и Престол Папский! .......................... Mamons un Pāvesta tronis!.........................Mammon and the Papal Throne!
Опустили Духовность Планеты! .................... Nolaida Planētas Garīgumu!.........................They lowered Spiritual of Planets!
Приближая конец адский, ............................... Pietuvinot ellišķu galu,……………………….Approaching the end of hellish,
Возможность "Святой" вендетты! ................. "Svētās" vendettas iespējas!.........................The ability to "Saint" vendetta!

Сегодня выбирать народам! ........................... Šodien tautām izvēlēties!..........................Today nations have to choose!
Каким будет год 18-й? ...................................... Kāds būs gads 18-ais?...........................How will be the year of 18th?
Изменится ли в Духе "погода", ........................ Vai "laikapstākļi" Garā izmainīsies,……….If will change the "weather" in Spirit,
Или продолжится Григорианский! ................... Vai Gregoriešu turpināsies!........................Or continue Gregorian!

Сошлись календари не напрасно! ................... Ne velti kalendāri sastapās!.......................Calendars agreed not in vain!
Исторический предстоит отбор! ...................... Vēsturiska atlase stāv priekšā!...................Is waiting Historical selection
По-старому теперь жить опасно! .................... Pa vecam dzīvot tagad bīstami!...................Now is dangerous to live by old!
Человечеству делать выбор! ........................... Cilvēcei izvēle jāizdara!.............................Humanity have to make a choice!

Повторяю, совпадение исчислений - .............. Atkārtoju, aprēķinu sakritība -……………….I repeat, the coincidence of estimates-
Знамение! Такого ещё не было! ...................... Zīmīga parādība! Tāda vēl nebija!...............The Omen! It has not happen before!
Предмет для серьёзного размышления! ........ Priekšmets nopietnai apdomāšanai!............Subject for serious thought!
И для Исторического выбора! ......................... Arī priekš Vēsturiskas izvēles!..................And for Historical choice!

Новое исчисление - путь России! ................... Jaunā skaitīšana - Krievijas ceļš!...............The New calculus- Russia's way!
Ничего от старого не хранила, ........................ Neko no vecā neglabāja,……………………Nothing from the old are not kept,
Россия готова к своей миссии, ........................ Krievija gatava misijai savai,……………….Russia is ready for her mission,
От Юлианского и не отходила! ........................ No Jūlijiešu arī neatgāja!...........................From Julian are never left!

Православие счёт не меняло! ......................... Pareizticība rēķinu nemainīja!....................Orthodox didn't change score!
Дорожило глубиной традиции! ........................ Augstu vērtēja tradīcijas dziļumu!...............It cherishes deep to tradition!
Россия ничего в себе не меняла,..................... Krievija sevī neko nemainīja,……………….Russia didn't change nothing in herself,
Расширяла свои границы! ................................ Savas robežas paplašināja!.....................Expand its borders!

Придёт Дух на людей из России! ..................... Gars no Krievijas uz cilvēkiem atnāks!......Spirit will come to the people from Russia!
Календарь в Мир принесёт Правый! ................ Kalendāru pasaulē atnesīs Taisno!............Will bring the Right calendar in the World!
Роль в Истории её - Мессия! ............................ Viņas loma Vēsturē -Messija!.................Its role in History- the Messiah!
Новый Календарь будет Старым! .................... Jaunais Kalendārs būs Vecais!................New calendar will be the Old one!

Аминь. ................................................................. Āmen…………………………………..Amen
Отец Абсолют. .................................................... Tēvs Absolūts…………………………..Father Absolute
24.02.17 ............................................................... 24.02.17………………………………..24.02.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/24.02.17.html

Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, Angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /24.02.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /24.02.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/24.02.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 24.02.2017.

Skatījumu skaits: 362 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: