Galvenie » 2016 » Decembris » 26 » Vēsts: 25.12.16. Katrēns "Dzīve"
13:29
Vēsts: 25.12.16. Katrēns "Dzīve"

Vēsts: 25.12.16. Katrēns "Dzīve"
............................................................... Катрен "Жизнь"……………………………….Quatrain "Life"

Dzīve, kā vienmēr, skrejoša! ................. Жизнь, как всегда, быстротечна!....................Life, as always, fleeting!
Un nepavisam ne priekšmets strīdam! .. И совсем не предмет спора!.......................And it's not a matter of dispute!
Galvenais, tā - priekštecis! .................... Главное, это - предтеча!...................................The main thing is- the forerunner!
Ilgai iekšķīgai sarunai! ........................... Долгово внутри разговора!...............................Long inside conversation!

Dzīve - tā saruna ar Dievu! .................... Жизнь - это разговор с Богом!.........................Life- that conversation with the God!
Daudzdimensionālā Pasaulē! ................ В Многомерном Мире!.....................................In a multidimensional World!
Vienīgais ceļš, ....................................... Единственная дорога,…………………………..The only way,
Par Mīlestību un mieru sapņojošiem! .... Мечтающих о Любви и мире!.........................Dreaming of the Love and peace!

Dzīve vienmēr: jautājums un atbilde! ..... Жизнь всегда: вопрос и ответ!.......................Life always: question and answer
Iekšējā sacensība, ................................. Внутреннее соревнование,…………………....Internal competition,
Un svarīgu pazīmju komplekts, .............. И набор важнейших примет,………………...And the most important set of the signs,
Kā Dieva atgādinājums! ......................... Как Бога напоминание!......................................As a reminder of the God!

Atgādinājums par pagājušo! .................. Напоминание о прошлом!................................Reminders of the past!
Un norādījums darbībām! ...................... И указание к действиям!....................................And instruction for action!
Prakse vienmēr pagātnē: ...................... Практика, всегда в прошлом:………………….The practice is always in the past:
Domrīcība, bet ne bezdarbība! ............. Промысел, а не бездействие!...........................Thought action, rather than inaction!

Ļoti daudz kas svarīgs šeit! ................... Очень многое важно здесь!.............................It is very much important here!
Smalkais plāns - pārrunām! .................. Тонкий план - для беседы!...............................Thin plan- for a discussion!
Praksei pienākums sniegt, .................... Практика обязана несть,……………………..Practice has to bear
Pamatu priekš atbildēm! ....................... Основу для ответов!.............................................The basis of the answers!

Nezaudējiet laiku veltīgi! ....................... Не теряйте время напрасно!.............................Don't waste your time in vain!
Zaudēto - neatgriezt! ............................ Потерянного - не вернёшь!..................................Lost- will not return!
Maldīšanās arī bīstama, ....................... Заблуждения тоже опасны,…………………...Delusions also dangerous,
Pēc tam, sevi nesavākt! ....................... Потом, себя не соберёшь!...................................After then, will not collect yourself!

Tāda izdevība neatkārtojas! ................. Такой шанс не повторяется!..............................Such an opportunity will not be repeated!
Visu Radītājs izmērīja! .......................... Создатель всё промерил!..................................Creator measured all!
Pat nervi atkailinās! ............................... Даже нервы оголяются!.......................................Even nerves laid bare!
Nervi - mēra Vienība! ............................ Нервы - Единства мера!......................................Nerves- Unity of measure!

Novilcināšana - nodevība ir! .................. Промедление - есть предательство!............Procrastination- is treason!
Lai arī zem spiediena! ........................... Пусть и под напряжением!...............................Although under the pressure!
Dzīve - tā Dieva tēlniecība! .................... Жизнь - это Бога ваятельство!.........................Life- that God sculpture
Tas - Dvēseles spriegums! .................... Это - Души натяжение!....................................That- Soul tension!

Dzīve - tā kā stīga! ................................ Жизнь - это как струна!........................................Life- is a string!
Tā vien skaties plīsīs! ............................ Того и гляди лопнет!..........................................So you look will burst!
Neiztur viņa, .......................................... Не выдерживает она,…………………………...She don't withstand
Cilvēkos Dvēsele kurla kļūst! ................. В людях Душа глохнет!.....................................Soul become deaf in humans!

Neiespējami dzīvot bez sapņa! ............. Невозможно жить без мечты!......................Impossible to live without dream!
Lai arī nereāla! ...................................... Пусть даже и нереальной!...............................Even if unreal!
Jāatceras, ka Dievs esi tu! .................... Нужно помнить, что Бог есть ты!..................Need to remember, that you are God!
Pie tam, visreālākais! ............................ Причём, самый реальный!.............................In addition, most realistic!

Āmen. .................................................... Аминь…………………………………………….Amen
Tēvs Absolūts. ....................................... Отец Абсолют…………………………………Father Absolute
25.12.16. ............................................... 25.12.16…………………………………………25.12.16.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/25.12.16.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /26.12.2016.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /26.12.2016.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/26.12.2016.
=====
Latviskoja intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 26.12.2016.

Skatījumu skaits: 339 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: