Galvenie » 2017 » Septembris » 26 » Vēsts: 26.09.17. Katrēns "Tuvojas laiks" - *
18:23
Vēsts: 26.09.17. Katrēns "Tuvojas laiks" - *

Vēsts: 26.09.17. Katrēns "Tuvojas laiks" - *
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(55) Senvēstule 2010. gada 30. jūnijs / *(55) Древнеписьмо 30 июня 2010 год, публикована: http://spekavots.ucoz.ru/news/55_senvestule_2010_gada_30_junijs/2013-03-24-510 )

26.09.17. Катрен "Наступает пора"

Пора готовиться России! ................. Laiks Krievijai gatavoties!
Пора прекратить разговоры! ........... Laiks sarunas pārtraukt!
Вспомните свою Миссию, ................ Atceraties Misiju savu,
Пятой начинайте проводы! .............. Piektajai atvadas sāciet!

Сказано было много, ........................ Pateikts bija daudz,
В том числе, о Единении в Духе, ..... Tanī skaitā, par Vienošanos Garā,
Пора подводить итоги, ...................... Laiks apkopot rezultātus,
В Сознании многих - разруха! .......... Apziņā daudziem - sabrukums!

Россия - большая страна! ................. Krievija - liela zeme!
Осуждается сейчас остро! ................ Nopeļ tagad asi!
Наступает Её пора, ........................... Tuvojas Viņas laiks,
На Планете останется остров! ......... Uz Planētas sala paliks!

Остров надежд и спасения! .............. Cerību un glābšanas sala!
Главное - определить меру! .............. Galvenais - mēru noteikt!
Некоторые есть опасения, ................. Daži ir bažās,
Но, Россия станет примером! ............ Taču, Krievija kļūs piemērs!

Примером Высот Духа! ...................... Gara Augstuma piemērs!
Внутреннего равноправия! ................ Iekšējās līdztiesības!
В Сознании уже нет разрухи! ............. Apziņā jau nav sabrukuma!
Новое придёт Православие! .............. Jauna Pareizticība atnāks!

У Православия корни от Вед! ............. Pareizticībai saknes no Vēdām!
От религии Великих предков! ............. No Diženo senču reliģijas!
Хранятся в Душе - Заветы, ................. Dvēselē glabājas - Novēlējumi,
Заветы - это от Бога метка! ................. Novēlējumi - tā no Dieva zīme!

Россия - давно на виду, ....................... Krievija - redzama sen,
Равенство всегда в почёте! ................. Vienlīdzība vienmēr cieņā!
Россия перенесла не одну беду, ......... Krievija ne vienu vien bēdu izcieta,
Они для Неё - зачёты! .......................... Tās priekš Viņas - ieskaites!

Зачёты у Неба, у Бога! .......................... Ieskaites pie Debesīm, pie Dieva!
Не все готовы принять испытания! ...... Ne visi gatavi pieņemt pārbaudījumus!
Европа - почти недотрога, ..................... Eiropa - gandrīz neaizskarama,
Русь стояла, как ни пытали! .................. Krievzeme stāvēja, lai kā spīdzināja!

Создатель выбирает твёрдых! .............. Radītājs izvēlas stingrus!
Не столько силой, но Духом! ................. Ne tikdaudz spēkā, bet Garā!
А значит, во всём умудрённых, .............. Tātad, visā pieredzējušus,
Понимающих связь с Богом! .................. Saprotošus saikni ar Dievu!

Россия - часть всего Мира! ..................... Krievija - daļa visas Pasaules!
В Плотном и Тонком планах! .................. Blīvajā un Smalkajā plānā!
Рассматривается, как Пальмира, ........... Uzskatāma, kā Palmīra,
Несущую Любовь и другим странам! ..... Nesoša Mīlestību zemēm arī citām!

Пора принять свою ношу, ........................ Laiks savu nastu pieņemt,
Точнее, Святую ответственность! ........... Precīzāk, Svēto atbildību!
Русские в себе носят, ............................... Krievi sevī nes,
Новую государственность! ....................... Valstiskumu Jaunu!

Русь - есть Начало Начал! ....................... Krievzeme - Sākumu Sākums ir! 
Первые Боголюди на Планете! ................ Pirmie Dievcilvēki uz Planētas!
Русь - ещё и Единый причал, .................. Krievzeme - vēl arī Vienota osta,
И Любовь несущая - не вендетту! ........... Un Mīlestību nesoša - ne vendettu!

Пятьсот - часть Руси Великой! ................. Piecsimt - daļa Diženās Krievzemes!
Основа Основ Новой мерности! ............... Pamatu Pamats Jaunai dimensijai
Это не масса людей - безликая, ............... Tā ne cilvēku masa - bezsejas,
А, Основа Её равномерности! ................... Bet, Viņas vienmērīguma Pamats!

Равномерность - основа Шестой! .............. Vienmērīgums - Sestās pamats!
Равенство всех перед Богом! ..................... Visu vienlīdzība Dieva priekšā!
Единение - вопрос не простой, .................. Vienošanās - jautājums ne vienkāršs,
Русь станет Единой в итоге! ....................... Krievzeme kļūs Vienota rezultātā!

Но, прежде, очищение внутри! ................... Taču, vispirms, attīrīšana iekšķīgi!
В помощь даны Заветы, .............................. Palīdzībai Novēlējumi doti,
Россия шагнёт «на три»! ............................. Krievija soli spers "uz trīs"!
Приняв очищения обеты! ............................ Pieņemot attīrīšanas svinīgo solījumu!

Новые Учителя Духа - Пятьсот! .................. Jaunie Gara Skolotāji - Piecsimt!
Они приступают к Промыслу, ...................... Viņi stājas pie Domrīcības,
Нет в Природе таких высот, ......................... Nav Dabā tādu virsotņu,
Которых бы устояли Богов замыслу! .......... Kuras Dievu nodomu izturētu!

Злой умысел - ждите Проблемы! ................ Ļauns nolūks - Gaidiet Problēmas!
Создатель хранит Воинов! ........................... Radītājs glabā Cīnītājus!
На Планете остались дилеммы, .................. Uz Planētas dilēmas palika,
Которые людьми не освоены! ...................... Kuras cilvēku neapgūtas!

Россия, как и прежде - Первая! .................... Krievija, kā arī senāk - Pirmā!
Народы пойдут Ей вслед, ............................. Tautas ies Viņas pēdās,
Россия доказала Верность, .......................... Krievija Uzticību pierādīja,
Это тоже одна из Побед! ............................... Tā arī viena no Uzvarām!

Аминь. ............................................................. Āmen.
Отец Абсолют.................................................. Tēvs Absolūts.
26.09.17 ........................................................... 26.09.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/26.09.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs. 
---------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /26.09.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /26.09.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /26.09.2017
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 26.09.2017.

Skatījumu skaits: 320 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: