Galvenie » 2016 » Oktobris » 27 » Vēsts: 26.10.16. Katrēns "Vēstījums"
15:18
Vēsts: 26.10.16. Katrēns "Vēstījums"

Vēsts: 26.10.16. Katrēns "Vēstījums"
............................................................... Катрен "Посыл"……………………….Quatrain "The Message"

Vēstījums jums nepieciešams obligāti! .. Посыл вам нужен обязательно!...........Message you need necessarily!
Un tur visa jēga! ..................................... И в этом весь смысл!.......................And there all the sense!
Izmainīsies Pasaule steidzami, .............. Мир изменится безотлагательно,…….World will change urgently
Ja ir doma pareiza! ................................ Если правильная мысль!...................If the idea is correct!

Vēstījums - ne tikai vārdi, ....................... Посыл - не только слова,………………Message- not only words!
Lai pat vienojoši! ..................................... Пусть даже объединяющие!.............Even if they are unifying!
Galvenais - darbi vienoti, ........................ Главное - единые дела,………………...The main- work unified,
Mērķnodomu noteicoši! .......................... Целеполагание определяющие!.........Target intention decisive!

Nesteidzinu, taču prasu .......................... Не тороплю, но требую………………..I don't hurry up, but require
Mēru attiecībās ievērot! .......................... Меру иметь в отношениях!.................To respect measure in relationship
Un iesaku ļoti šobrīd ............................... И очень теперь советую……………….And I recommend highly now
Gudrību izpaust nesteidzīgu! .................. Мудрость проявлять неспешную!.........Disclose wisdom leisurely!

Jūs - Dievi pēc aicinājuma! ..................... Вы - Боги по призванию!.....................You- Gods by the call!
Lielas izmaiņas nesat! ............................ Несёте Великие изменения!...............Bearing big changes
Jūs arī sapratni nesat ............................. Вы несёте и понимание………………..You also bearing the understanding
Atnākošo atjaunošanu! ............................ Наступающих обновлений!................The coming renewal!

Jāatceras vienlīdzība .............................. Помнить должны о Равенстве………...Must remember equality
Dieva un Sirdsapziņas priekšā! ............... Перед Богом и Совестью!....................Front of the God and conscience!
Sagatavotā nevienlīdzība ........................ Уготовленное неравенство…………......Prepared inequality
Izšķīdīs Vēstījuma priekšā! ...................... Растворится перед Вестью!...............Will dissolve front of Message!

Diženā Vēsts - ne pasaka, ....................... Великая Весть - не сказка,…………...The Great Message- not fairy tale,
Tā jau Pasaulē izpausta! ......................... Она уже в Мире проявлена!................That disclosed in the World already!
Tik cilvēki ieteikumus gaida arvien, .......... Только люди всё ждут подсказку,….....Only people still waiting for recommendations ever
Baidoties Tumsas parādību! .................... Опасаяь Тьмы явления!.......................By afraid from Darkness phenomenon!

Bailes neticības faktors ir! ........................ Страх есть фактор неверия!.....................Fear is factor of unbelief!
Un, protams, Gara satraukums! ............... И, конечно, Духа смятение!......................And, of course, Spirit fuss!
Cilvēkiem jānotic jums, ............................. Люди должны вам поверить,……….........People have to believe to you
Jo nodarbe - simtgadēs Svarīgākā! .......... Ибо промысел - Важнейший в столетий!.....Because activity- in centuries the Most Important!

Laika jau vispār nav, ................................. Времени уже совсем нет,…………..........Time already have not,
Tā gandrīz neatlika! .................................. Его почти не осталось!............................It almost didn't postponed!
Sākas vēstures Moments, ........................ Наступает истории Момент,………...........Starting the Moment of history,
Jaunās iezīmes parādījās! ........................ Новые черты показалиь!...........................It appears the new features!

Āmen. ....................................................... Аминь..................................................Amen
Tēvs Absolūts. .......................................... Отец Абсолют........................................Father Absolute
26.10.16. ................................................... 26.10.16...............................................26.10.16.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/26.10.16.html
Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /27.10.2016.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /27.10.2016.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/27.10.2016.
=====
Latviskoja, intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 27.10.2016.

Skatījumu skaits: 425 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: