Galvenie » 2016 » Novembris » 27 » Vēsts: 26.11.16. Katrēns "Klodta zirgi"
17:53
Vēsts: 26.11.16. Katrēns "Klodta zirgi"

Vēsts: 26.11.16. Katrēns "Klodta zirgi"
.......................................................... Катрен "Кони Клодта"……………………….Quatrain "Klodt's horses"

Ne tā zeme, ne tā Krievija! ............... Не та страна, не та Россия!.......................That not land, that not Russia!
Zirgs apturēts pie kritērijiem! ............ Конь остановлен у мерил!..........................Horse stopped to the criteria!
Jau nešķiet Mesija ............................ Уже не кажется Мессией…………………..Already don't seems Messiah
Zirgs pie laužņiem piesietiem! .......... Конь у привязанных удил!......................... Horse to tethered crowbars!

Jau ne zirgs, stigmietus lemjošs! ..... Уже не конь, вершащий вехи!....................Already not horse, adjudicating flagpoles!
Un taisnīgumu elpojošs, ................... И справедливостью дыша,………………....And justice breathable,
Viņš priekš joka apturēts, ................. Он установлен для потехи,………………....He is stopped for a joke,
Viņa Dvēsele sagrauta! .................... Разрушена его Душа!................................His Soul is ruined!

Viņš skrējienā apturēts ..................... Он остановлен на бегу……………………...He is stopped in a race
Apmāna un apgānīšanas, ................. Обманом и растленьем,………………….....Of trick and defilement,
Visām paaudzēm par postu, ............. Всем поколениям на беду……………….....To all generations for misery,
Viņus izdalīt draudot! ........................ Грозя их разделением!.............................Threatening to distribute them!

Skaists zirgs, gandrīz Pegazs ........... Красивый конь, почти Пегас,……………....Beautiful horse, almost Pegaz
Bija apturēts viekārši! ........................ Был остановлен просто!...........................Were stopped simply!
Viņā Gara Cēlums dzisis, .................. В нём Дух Величия угас,…………………..The Greatness Spirit is cooled in him,
Bija izmainīts uz prosu! ..................... Променен был на просо!...........................Were changed to millet!

Tagad pinas, kā jau visi, .................... Теперь плетётся, как и все,………………..Now wicker like all,
Grammbas taču saprotamas! ............ Ведь колея понятна!.................................But pothole understanding!
Par Pavasari aizmirsa uz ilgu laiku ... Забыл надолго о Весне……………………....About Spring forgot for long time
Zemē, kas nav aptverama! ................ В стране, что необъятна!...........................In the Earth, which is not conceivable!

Cēlais Gars apmainīt varēja .............. Великий Дух смог променять……………....Noble Spirit could to change
Uz stalli siltu, ..................................... На тёплую конюшню,………………………To the warm stable,
Taču no tā neaizauļot ........................ Но из неё не доскакать……………………...But to don't gallop away from that
Līdz Sapnim tam gaisīgam! .............. До той Мечты воздушной!..........................Till that airy Dream!

Kur robežu nav priekš Dvēseles! ...... Где нет пределов для Души!.......................Where have not borders for the Soul!
Kur vārdi"JĀ" un "Var", ...................... Где слова "ДА" и "Можно",…………………Where are words "YES" and "CAN",
Kur tikai Gars un klusuma nav, ......... Где только Дух и нет тиши,………………….Where only Spirit and have no silence,
Kur brīnumi iespējami! ...................... Где чудеса возможны!..............................Where wonders are possible!

Bet varbūt sakustēsies zem rokas .... Но может дрогнет под рукой………………...But maybe will twist under hand
Smagas, ļoti valdonīgas. .................. Тяжёлой, очень властной……………………..Heavily, very dictatorial
Cēlais zirgs ne zem iemauktiem, ...... Великий конь не под уздой,………………....Noble horse not under bridle,
Viņā Gars dedzīgs pamodīsies! ........ В нём Дух проснётся страстный!.................Zealous Spirit will get up in him!

Āmen. ................................................ Аминь………………………………………….Amen
Tēvs Absolūts. ................................... Отец Абсолют………………………………..Father Absolute
26.11.16. ............................................ 26.11.16……………………………………….26.11.16.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/26.11.16_2.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /27.11.2016.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /27.11.2016.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/27.11.2016.
=====
Latviskoja, intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei Eslauma 27.11.2016.

Skatījumu skaits: 324 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: