Galvenie » 2017 » Septembris » 27 » Vēsts: 27.09.17. Katrēns "Cilvēces liktenis" - *
16:27
Vēsts: 27.09.17. Katrēns "Cilvēces liktenis" - *

Vēsts: 27.09.17. Katrēns "Cilvēces liktenis" - *
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(57) Senvēstule 2011. gada 7. janvārī / *(57) Древнеписьмо 7 января 2011 года, публикована: http://spekavots.ucoz.ru/news/57_senvestule_2011_gada_7_janvari/2013-03-25-513 )

27.09.17. Катрен "Судьба человечества"

Кто-то готовит войну! ................................ Kāds gatavo karu! 
Кто-то мечтает о мире! ............................. Kāds sapņo par mieru!
Информационной покрытая, пеленой, .... Pārklāta informācijas, plīvura,
Планета мечтает о перемирии! ............. Planēta sapņo par pamieru!

Тревога преследует Мир! .......................... Trauksme Pasauli piemeklē!
Внутренне люди в панике! ........................ Cilvēki iekšķīgi panikā!
Вокруг только невежества пир, ................. Apkārt tikai dzīres analfabētismam,
И никакой к миру динамики! ...................... Un uz mieru dinamikas nekādas!

Безысходность сродни панике! ................. Bezizeja rados ar paniku!
Неизвестно, что будет Завтра? ................. Nav zināms, kas Rītdien būs?
Усугубляется обстановки динамика, ......... Padziļinās stāvokļa dinamika,
В чём же жизни такой - Правда? ............ Priekš kam tāda dzīve - Pareizi?

Уже никто не поможет! ............................. Nepalīdzēs jau neviens!
Большинство людей это знают! ................. Cilvēku vairākums zin to!
Сами люди тоже не смогут, ........................ Cilvēki paši arī nevarēs,
И это хорошо понимают! ............................ Un to labi saprot!

Смотрят на Восток с Надеждой! ............. Uz Austrumiem skatās ar Cerībām!
Хотя власть не приемлет этого! .................. Kaut vara to nepieņem!
Одни помнят, другие - невежды! ................. Vieni atceras, citi - neprašas!
Но, Россия - основа Света Белого! ......... Bet, Krievija - Baltās Pasaules pamats!

Многие не хотят понять, .............................. Daudzi negrib saprast,
Что главное для всех равновесие! ......... Ka līdzsvars galvenais priekš visiem!
Можно, конечно, и жизнь отдать ................. Var, protams, arī dzīvību atdot
И кануть на Планете в безвестие! .............. Un uz Planētas bezvēstī iekrist!

Но, это совсем не выход! ............................ Taču, izeja tā nav it nemaz!
Никто не хочет пропасть, ............................ Neviens bezdibeni negrib,
Даже психологический отход, ..................... Pat psiholoģiska atkāpe,
Не позволит никому встать! ........................ Neļaus nevienam piecelties!

Нужен пример для подражания, ................. Vajadzīgs piemērs atdarināšanai,
Но, никто не знает примера! ....................... Taču, nezin neviens piemēru!
Россия одна - есть Бога отражение, ....... Krievija viena - ir Dieva atspulgs,
Готова повторить путь - как мера! ............... Gatava ceļu atkārtot - kā piemēru!

Сегодня, когда протрубила труба! ............... Šodien, kad taure notaurēja!
И пора готовиться человечеству, ................. Un laiks cilvēcei gatavoties,
Наступает в Духе пора, ................................. Laiks Garā pienāk,
Судьба людей - Ваше Величество! .............. Liktenis cilvēku - Jūsu Augstība!

Судьба человечества - рок! ........................... Cilvēces liktenis - liktenis! 
Отвечать нужно за все проявления, ............. Vajag atbildēt par visām izpausmēm,
Подходит экзамена срок, ............................... Pienāk eksāmena termiņš,
Бог - уже реальность явления! .................. Dievs - jau realitātes parādība!

Экзамен сдавать придётся! ........................ Eksāmenu nolikt nāksies!
Не кому-нибудь, а Творящему! .................. Ne kaut kuram, bet Radošajam!

Экзамен в сердцах отзовётся, ....................... Eksāmens sirdīs atsauksies,
Как Мир уже уходящий! .................................. Kā Pasaule jau aizejošā!

С человечеством всё ясно! ............................ Ar cilvēci viss skaidrs!
Человек виноват и религии! ........................... Cilvēks vainīgs un reliģijas!
Казалось, что Мир прекрасен, ....................... Šķita, ka Pasaule brīnišķīga,
Но, религии надели на людей вериги! .......... Taču, reliģijas cilvēkiem važas uzlika!

Вериги и никакой Свободы! ........................... Važas un nekādas Brīvības!
Я говорю о желании творить! ........................ Es runāju par vēlēšanos Radīt!
Религии и человек - антиподы! .................. Reliģijas un cilvēks - antipodi!
Религии и людей - не примирить! ............. Reliģijas un cilvēkus - nesamierināt!

Религии, прежде всего - власть! ................. Reliģijas, vispirms - vara!
Тот же принцип - разделяй и властвуй! .......... Tas pats princips - skaldi un valdi!
Для Сознания людей - это напасть, ................ Priekš cilvēku Apziņas - posts,
Без религии - Свобода царствуй! ................ Bez reliģijas - valdi Brīvība!

Пока религии - нет Свободы! ....................... Kamēr reliģijas - Brīvības nav!
Пока мамона - Свободы не жди! .................. Kamēr mamons - negaidi Brīvību!

Сегодня наблюдаются отходы, ........................ Šodien atkāpes vērojamas,
От концепции мировой вражды! ...................... No pasaules naida koncepcijas!

Но, Мир уже катится в пропасть! ..................... Taču, Pasaule jau bezdibenī veļas!
Надежды на спасение нет! ............................... Cerību uz glābšanu nav!
Для спасения Миру нужно знать, ..................... Priekš glābšanas Pasaulei jāzin,
Главный от Создателя Завет! ....................... No Radītjāja Vēlējums galvenais!

Главный Завет - есть Равенство! ................. Galvenais Vēlējums - Vienlīdzība ir!
Нет первых и нет последних! ............................ Nav pirmo un nav pēdējo!
Кроме Бога, нет для людей Главенства, .......... Izņemot Dievu, cilvēkiem nav virskundzības,
Если нет Бога, то жди последствия! ............ Ja nav Dieva, tad gaidi sekas!

Человечеству нужно помнить, ........................... Cilvēcei atcerēties vajag,
Что люди рождены от Богов, ......................... Ka cilvēki no Dieviem dzimuši,
Поэтому люди должны знать, ............................ Tādēļ cilvēkiem jāzin,
Путь освобождения от оков! ............................... Atbrīvošanas ceļš no važām!

Спасение людей - судьба России! ..................... Cilvēku glābšana - Krievijas liktenis!
Сегодня, вместо Неё - Пятьсот! ......................... Šodien, Viņas vietā - Piecsimt!
Завтра, у России Великая Миссия, .................... Rītdien, Krievijai Dižena Misija,
Поднять людей Сознание до Неба высот! ........ Pacelt cilvēku Apziņu, līdz Debesu augstumiem!

Аминь. .................................................................. Āmen.
Отец Абсолют. ..................................................... Tēvs Absolūts.
27.09.17 ................................................................ 27.09.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/27.09.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /27.09.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /27.09.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /27.09.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 27.09.2017.

Skatījumu skaits: 231 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: