Galvenie » 2016 » Decembris » 27 » Vēsts: 27.12.16. Katrēns "Iemantošana"
22:54
Vēsts: 27.12.16. Katrēns "Iemantošana"

Vēsts: 27.12.16. Katrēns "Iemantošana"
............................................................ Катрен "Обретение"…………………………......Quatrain "Finding"

Diktēts tiek vienās rokās! .................... Диктуется в одни руки!.....................................Dictates in one hand!
Informācija dozēta! ............................. Информация дозирована!...............................Dosage information!
Zināšanas nevar būt mokas, .............. Знания не могут быть мукой,……………….Knowledge can't be torment,
Zaudājumi minimizēti! ......................... Потери минимизированы!..............................Losses are minimized!

Zināšanas ievirzītas svarīgas! ............ Знания важны направленные!.....................Important knowledge channelized!
Saprašanu nepieciešams atvērt! ........ Необходимо открыть понимание!.............You need to open the understanding
Un pareizu darīt, ................................. И сделать правильным,…………………….....And to make the right,
Apziņas paplašināšanu! ...................... Расширение Сознания!..................................Expansion of the consciousness!

Matērija aiziet pagātnē! ....................... Материя уходит в прошлое!............................Matter goes in the past!
Nav pēc tās nepieciešamība, .............. Нет в нём необходимости,………………...There is no need of that,
Atveras iespējas, ................................. Открываются возможности,………………...Opening up opportunities,
Radošai izlēmībai! ............................... Творческой решимости!..................................For creative decisiveness!

Pirmie aiziet debesīs, .......................... Первые уходят в небо,……………………....First goes up on the Heaven,
ar sevi ceļu parādot! ............................ собой показывая дорогу!...............................By showing the way with themselves!
Pagātne tagad neesība! ...................... Прошлое теперь небыль!.............................The past is now fiction!
Jaunais - ir ceļš pie Dieva! ................... Новое - есть путь к Богу!...............................The New- is way to the God!

Visus izdalīs lēmums! .......................... Решение всех разделит!...............................The solution will share all!
Kurš pagātnē, bet kurš - priekšā! ........ Кто в прошлое, а кто - впереди!.................Who is in the past, but who- in front!
Radītājs dāvanām apveltīs, ................. Создатель дарами наделит,……………...Creator endow gifts,
Lēmušos, uz priešu iet! ....................... Решивших, вперёд идти!................................Who decided, to go ahead!

Pēdējiem pārbaudījumi sagaidāmi! ..... Последние грядут испытания!.................Is coming the test for the last ones!
Viņi atklāj Patiesību! ............................ Они открывают Истину!...................................They reveal the Truth!
Dod viņi saprašanu, ............................. Дают они понимание,………………………They are giving the understanding,
Kur gan reliģija patiesā! ....................... Где же религия истинная!...........................Where is the true religion!

Reliģijas - no pagātnes visas! .............. Религии - все из прошлого!.......................Religions- all are from the past!
Pie tam, no ļoti tālas! ........................... Причём, из очень далёкого!........................Moreover, from a very distant!
Zinātnei šodien iespējams, .................. Сегодня науке возможно,……………….Today for science is possible,
Pierādījumus atrast vieglus! ................ Доказательство найти лёгкие!..................To find slight evidence!

Ko Pasaule - tā Dieva Pasaule! .......... Что Мир - это Мир Бога!...............................What World- a World of the God!
Ko cilvēki - daļa Viena ar Dievu! .......... Что люди - Единая с Богом часть!............What people- One part with the God!
Un ka ceļš vienīgais, ............................ И что единственная дорога,………………And that the only way,
Kas ar Dievu vienībā! .......................... Которая с Богом в масть!.............................That in unity with the God!

Nevajag spēlēt mistiku! ........................ Не нужно играть в мистику!.......................Don't need to play the mysticism!
Tā ne Dievu spēle! ............................... Это не игра Богов!.........................................That is not game of the Gods!
Un nelasiet arī beletristiku, ................... Не читайте и беллетристику,…………....Don't read also fiction,
Bet tikai uz ko gatavs! .......................... А только к чему готов!...................................But only for what you are ready!

Cilvēks pie svītras jau! ......................... Человек уже у черты!...................................Human already to the line!
Pie Lielo pārveidojumu svītras! ........... У черты Великого преобрежения!.........To the line of the Great transformation!
Precīzāk, viņš - pie Sapņa! ................. Точнее, он - у Мечты!.....................................More precisely, he is- to the Dream!
Dieva sevī IEMANTOŠANAS! ............. Бога в себе ОБРЕТЕНИЯ!............................FINDING the God inside himself!

Āmen. .................................................. Аминь………………………………………….Amen
Tēvs Absolūts. ..................................... Отец Абсолют……………………………….Father Absolute
27.12.16. .............................................. 27.12.16………………………………………27.12.16.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/27.12.16_2.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /27.12.2016.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@index.lv /27.12.2016.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/29.12.2016.
=====
Latviskoja intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 27.12.2016.

Skatījumu skaits: 359 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: