Galvenie » 2018 » Janvāris » 29 » Vēsts: 28.01.18. Katrēns "Zinātnieki"
11:10
Vēsts: 28.01.18. Katrēns "Zinātnieki"

28.01.18 Катрен “Учёные”

Учёные все встревожены!
Скоро конца начало!
Будет Планета уничтожена!
Людям не дойти до причала!

Конца Света ждали и раньше!
Особенно, в 12 году!
Но, до коллапса было дальше,
Чем сегодня Я жду!

Учёные верят фактам!
Факты – упрямая вещь!
Смешны Соглашений акты,
Информация, как смерч!

Если учёные в панике!
Значит, сложились факты!
Это не расчёты на бумаге,
А набор климатических актов!

Говорил, Планета готова!
Люди почти, как обременение,
Не заметно Единения потока,
Коллапс – лучшее определение!

Всё случится и очень скоро!
Критическая достигнута масса,
Пройдёт и выборов пора,
В никуда откроется трасса!

Учёные не понимают!
Но, Мы с вами знаем!
Человечество предполагает,
Мир людьми управляем!

Научные факты – вещь суровая!
Климат изменится! Вулканы готовы!
Но, у людей ещё есть Воля!
Применить Волю люди готовы!

Учёные тоже – люди!
Но, с холодным рассудком!
Они видят только прелюдию,
И программные пересуды!

Есть учёные и есть люди-Боги!
Кому больше доверия!
Расчёты только итоги,
Для конца определения!

Считать можно, но есть и ошибки!
Расчёты были и раньше!
Надо подходить гибко!
К расчётам и пожеланиям!

Кризис никому не нужен!
Но, тупик тоже не лучше!
Спасение, коллапс отложен!
Лучше, он просто не нужен!

Человеческая мораль пала!
Человечество: власть и рабы!
Никому не покажется мало,
Если продолжится парад Тьмы!

Расчёты – одно, но жизнь – другое!
Что важнее для человечества?
Коллапс – явление это такое,
Не будет больше отечества!

Все хотят перемен!
Программы властей – прошлое!
Мир устал от измен!
Воскрешение ещё возможно!

У власти аргумент – деньги!
Но, деньги виртуальная сила,
Они важны, если не зги!
Дух для людей – мерило!

Учёные сейчас в панике!
Не от них зависит “Завтра”!
Расчёты дают лишь рамки,
У людей-Богов – Правда!

Аминь.
Отец Абсолют.

28.01.18

 

Vēsts: 28.01.18. Katrēns "Zinātnieki"

Zinātnieki visi satraukti!
Drīz beigu sākums!
Būs Planēta iznīcināta!
Cilvēkiem līdz piestātnei neaiziet!

Pasaules galu gaidīja arī agrāk!
Sevišķi, 12. gadā!
Taču, līdz kolapsei bija tālāk,
Kā šodien Es gaidu!

Zinātnieki faktiem tic!
Fakti - spītīga lieta!
Smieklīgi Vienošanos akti,
Informācija, kā virpulis!

Ja zinātnieki panikā!
Tātad, fakti iegrozījās!
Tas ne aprēķins uz papīra,
Bet klimatisko aktu salikums!

Teicu, Planēta gatava!
Cilvēki gandrīz, kā apgrūtinājums,
Nemanāma Vienošanās plūsma,
Kolapse - labākais formulējums!

Viss notiks un ļoti drīz!
Kritiskā masa sasniegta,
Paies arī vēlēšanu laiks,
Nekurienē atklāsies trase!

Zinātnieki nesaprot!
Bet, Mēs ar jums zinām!
Cilvēce iedomājas,
Pasaule cilvēku vadāma!

Zinātniskie fakti - lieta skarba!
Klimats izmainīsies! Vulkāni gatavi!
Taču, cilvēkiem vēl ir Griba!
Pielietot Gribu cilvēki gatavi!

Zinātnieki arī - cilvēki!
Bet, ar aukstu saprātu!
Viņi tikai prelūdiju redz,
Un programmiskas runas!

Ir zinātnieki un ir cilvēki-Dievi!
Kuriem vairāk uzticības!
Aprēķini tikai rezultāti,
Priekš beigu noteikšanas!

Skaitīt var, bet ir arī kļūdas!
Aprēķini arī agrāk bija!
Vajag pieiet elastīgi!
Aprēķiniem un vēlējumiem!

Krīzi nevienam nevajag!
Bet, arī strupceļš ne labāks!
Glābšana, kolapse atlikta!
Labāk, tā vienkārši nevajadzīga!

Cilvēciskā morāle krita!
Cilvēce: vara un vergi!
Nevienam neliksies maz,
Ja turpināsies Tumsas parāde!

Aprēķini - viens, bet dzīve - cits!
Kas priekš cilvēces svarīgāks?
Kolapse - tā parādība tāda,
Tēvzemes nebūs vairāk!

Visi pārmaiņas grib!
Varu programmas - pagātne!
Pasaule pagura no izmaiņām!
Augšāmcelšanās vēl iespējama!

Varai arguments - nauda!
Taču, nauda virtuāls spēks,
Tā svarīga, ja ne zgi!
Gars priekš cilvēkiem - mērs!

Tagad zinātnieki panikā!
Ne no viņiem atkarīga "Rītdiena"!
Aprēķini tikai rāmjus dod,
Cilvēkiem-Dieviem - Patiesība!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
28.01.18.

Avots: http://www.otkroveniya.eu/poems/28.01.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /28.01.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /29.01.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /29.01.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 28.01.2018.

Skatījumu skaits: 277 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: