Galvenie » 2017 » Oktobris » 28 » Vēsts: 28.10.17. Katrēns "Krievijas karš un Pasaule!" - *
19:43
Vēsts: 28.10.17. Katrēns "Krievijas karš un Pasaule!" - *

Vēsts: 28.10.17. Katrēns "Krievijas karš un Pasaule!" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(J) "Runāšanas Brīnums!" / *(Н) "Чудо разговора!", публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/j_runasanas_brinums/2014-02-10-965 , и находка:http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page6 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=57 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)


28.10.17. Катрен "Война и Мир России!"……………………………………Quatrain "War and World of Russia!"

Россия готовится к войне? ...................Krievija karam gatavojas? ………….Is Russia preparing for war?
Внутри, но с Западом! ..........................Iekšienē, bet ar Rietumiem!..............Inside, but with the West!
Это неожиданно вдвойне! ....................Tas divkārt negaidīti!.........................It's unexpectedly double!
Но, проблема оправдана! .....................Taču, problēma attaisnota!...............But, the problem is justified!

Ещё с времён перестройки, .................Vēl no pārbūves laikiem,………….....Since the time of rebuild,
Постоянная идёт охота, ....................... Notiek pastāvīgas medības,…………There happens constant hunter,
На территорию и на постройки, ...........Uz teritoriju un uz būvēm,…………....On the territory and on the buildings,
На предприятия, без прямого входа! ...Uz uzņēmumiem, bez tiešas ieejas!...On the enterprise, without a direct entrance!

Через мамону, финансовые технологии,.Caur mamonu, finansu tehnoloģijām,..Through Mammon, financial technology,
Банки играли в поддавки с Западом! .....Bankas ar Eiropu spēlēja aizdevumus!.Banks played giveaways with the West!
Политики используют свою логику! ....... Politiķi izmanto savu loģiku!...................Politicians use their logic!
Не понимая, что уже пошёл запах! .........Nesaprotot, ka smako jau!.....................Not realizing that the smell has already gone!

Россия в дыму от пожара! .......................Krievija dūmos no ugunsgrēka!...............Russia in the smoke from the fire!
Выгорает Её территория, ........................ Viņas teritorija izdeg,……………………..Burns Her territory,
От России Запад ожидает дара, .............No Krievijas Rietumi dāvanas gaida,…....The West expects gifts from Russia,
Расчерчена по странам Её акватория!....Izzīmēts pa zemēm Viņas akvatorijs!.......Divided by countries Her water area!

Разделили, потёрли руки! ........................Izdalīja, paberzēja rokas!..........................Divided, wiped hands!
Основа - капитал Америки! ......................Pamats - Amērikas kapitāls!.....................The basis- is capital of America!
Мешает Президент Путин, .......................Prezidents Putins traucē,……………...…..President Putin interfering,
И постоянная в ООН полемика! ..............Un pastāvīga polēmika ANO!.....................And the constant controversy in ANO!

Всё готово весной 18-го! .........................Viss gatavs 18-tā pavasarim!......................Everything is ready in spring of the 18th!
Наступление подготовило силы! ............Uzbrukumu sagatavoja spēki!.....................The offensive prepared the forces!
Для России - это почти 17-й, ...................Priekš Krievijas - tas gandrīz 17-ais,………For Russia- that is almost 17th,
Трудности не такие были! .......................Grūtības ne tādas vien bija!.........................Difficulties were not like that!

Сегодня не прошлый век! ........................Šodien ne pagātnes gadsimts!...................Today is not the last century!
В России - народ другой! .........................Krievijā - tauta cita!.....................................In Russia- nation is different!
Ещё не наступил миг, ...............................Vēl mirklis nepienāca,………………………The moment has not come yet,
России уйти на покой! ..............................Krievijai miera telpā aiziet!..........................Russia enter in spice of peace!

Планы Запада давно понятны! ...........Rietumu plāni sen saprotami!................The plans of the West have been long understood!
Территорию разделить по кускам! ......Teritoriju gabaliņos izdalīt!.....................The territory divided into pieces!
Претензии не скажут внятно! ..............Pretenzijas skaidri nepateiks!.................Claims will not say clearly!
Главное, тихонечко и по кустам! .........Galvenais, lēnītiņām un krūmos!............The main thing is quietly and in the bushes!

Политика: "Разделяй и властвуй"! ........Politika: "Skaldi un valdi"!.......................Politics: "Divide and conquer!"
Политика - хозяина денег! .....................Politika - saimnieka naudas!..................Politics- the master of money!
Учёных вывозят по странам! .................Zinātniekus pa zemēm izvedīs!.............Scientists will export by countries!
Обещая золотой берег! ..........................Zelta krastu apsolot!..............................Promising the golden shore!

Не все, но бегут многие! .......................Ne visi, taču bēg daudzi!.........................Not all, but many are fleeing!
Позабыв, что Россия - Истина! .............Aizmirstot, ka Krievija - Patiesība!...........Having forgotten, that Russia- the Truth!
Для Бога - они убогие! ...........................Priekš Dieva - viņi nabadzīgi!..................For God- they are miserable!
Из России уходит тина! ..........................No Krievijas glemi aiziet!.........................From Russia goes away!

Внутри собираются все! ......................Visi iekšā sapulcējas!................................Everyone is collected inside!
Открытая борьба за идею! ..................Atklāta cīņa par ideju!................................Open struggle for the idea!
Вертикали не удержаться к весне! ......Vertikāles uz pavasari nenoturēsies!........Verticals can't resist till spring!
Горизонталь - умами владеет! .............Horizontāle - prātiem apveltīta!..................Horizontal- the mind own!

Обе концепции будут в борьбе! ...........Abas koncepcijas cīņā būs!......................Both concepts will be in the fight!
Позиции непримиримые! ......................Pozīcijas nesamierināmas! ………………Positively irreconcilable positions!
Главные позиции - две! .........................Galvenās pozīcijas - divas!.......................The main positions- are two!
Нет между ними мерила! ......................Nav starp viņām mērauklas!......................There was no measure between them!

Вертикаль нужна, но не главное! ........Vertikāle nepieciešama, taču ne galvenā!..Vertical is needed, but not the main thing!
Главное - самоуправление! .................Galvenā - pašvadība!..................................The main thing is self management!
Вертикаль уйдёт плавно, .....................Vertikāle plūstoši aizies,…………………….The vertical will go smoothly,
Без внешнего на неё давления! ..........Bez ārējā uz viņu spiediena!........................Without eternal pressure on her!

Весной проснётся самосознание! .....Pavasarī pašapziņa pamodīsies!...............In the spring self- consciousness will wake up!
Люди поймут, что могут! .....................Cilvēki sapratīs, ka var!..............................People will understand that they can!
К людям придёт понимание! ..............Cilvēkiem saprašana atnāks!.....................An understanding will come to people!
Власть упадёт, если чуть тронуть! .....Vara kritīs, ja mazliet pieskarsies!.............The power will fall if you touch a little!

России не нужен Запад! ......................Krievijai Rietumi nav vajadzīgi!................Russia doesn't need the West!
Деньги ничего не стоят! .......................Nauda neko nav vērta!.............................Money is worthless!
Независимости парад, .........................Neatkarības parāde,………………………Independence parade,
Россия - всё выстоит! ...........................Krievija - visu izturēs!...............................Russia- everything will pass!

Вскроется суть обмана! .......................Atklāsies apmāna būtība!........................The essence of deception will be revealed!
Банки играли в подставу! ....................Bankas spēlēja stutes!.............................Banks played in the base
Природа укроет туманом, ....................Daba ar miglu apklās,…………………….Nature will cover with fog,
Постановочные уставы! .......................Nospraustos statūtus!..............................Commitment charters!

Для Создателя видна ложь! ..............Priekš Radītāja meli redzami!....................For the Creator, a lie is visible!
Закрученная, вокруг России! .............Savīti, Krievijai apkārt!...............................Twisted around Russia!
Запад ничего не сможет, ....................Rietumi neko nevarēs,……………………..The West will can't do anything,
У России Великая Миссия! ................Krievijai Dižena Misija!...............................Russia has a Great Mission!

Кто зловещит - тот в Ад прямиком! ...Kurš nelaimi vēsta - tas tieši Ellē!..............Whoever ominously- that in hell straight!
Кто завидует - плохо закончит! ..........Kurš apskauž - bēdīgi beigs!.....................Who envies- badly will finish!
Запад поймёт всё потом, ....................Rietumi sapratīs visu pēc tam,…………....The West will understand everything afterward!
Что есть Бога Свои Каноны! ...............Ka ir Dievam Savi Kanoni!.........................That God has His Canons!

Россия пройдёт все этапы! ...............Krievija visus etapus izies!..........................Russia will go through all the stages!
Внутреннего очищения, ....................Iekšējās attīrīšanās,………………………....Internal purifications,
Внешней войны перепады, ...............Ārējo karu kritumus,…………………….......External warfare swings,
И Духовного вознесения! ..................Un Garīgo augšupcelšanu!..........................And Spiritual ascension!

Россия придёт к пониманию, ...........Krievija nonāks pie saprašanas,…………...Russia will come to understand,
Что вертикаль - это прошлое! ..........Ka vertikāle - tā pagātne!.............................That the vertical- is the past!
Горизонталь - главное теперь внимание,.Horizontāle - tagad galvenā uzmanība,.Horizontal- now the main attention,
Монархия при этом возможна! .........Pie tā monarhija iespējama!.........................A monarchy is possible!

Аминь..................................................Āmen……………………………………….......Amen
Отец Абсолют. ...................................Tēvs Absolūts…………………………….....…Father Absolute
28.10.17 ..............................................28.10.17……………………………………......28.10.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/28.10.17.hrml , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 01.11.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /28.10.2017.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /28.10.2017.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /28.10.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 28.20.2017., papildināts angļu valodā 01.11.2017.

Skatījumu skaits: 305 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: