Galvenie » 2016 » Decembris » 28 » Vēsts: 28.12.16. Katrēns "Paziņojums"
17:35
Vēsts: 28.12.16. Katrēns "Paziņojums"

Vēsts: 28.12.16. Katrēns "Paziņojums"
............................................................ Катрен "Объявление"………………………….Quatrain "Notice"

Es gandrīz gatavs paziņot! ................. Я почти готов объявить!...................................I am almost ready to notice!
Jaunās Pasaules kārtību! ................... Новый порядок Мира!.....................................The New World order!
Zinu, kurš dzers, .................................Знаю, кто будет пить,…………………………...I know, who will drink,
No Grāla Palmīras staros! .................. Из Грааля в лучах Пальмиры!.......................From the Grails in the rays of Palmyra!

Taču nevar steidzināt notikumus! ........ Но нельзя торопить события!......................But we can't hurry up the events!
Tie jau tā mirgo verstīm! ...................... Они и так мелькают верстами!......................They already blink fro far away!
Cilvēki negatavi izmainīt esību! ............ Люди не готовы изменить бытиё!................People are not ready to change the existence!
Baidās kļūt miruši! ................................ Боятся стать мёртвым!.....................................They afraid to be dead!

Nedrīkst saprast ačgārni! ..................... Нельзя понимать превратно!......................Can't understand wrong!
Vārdus Manus un katrēnus! ................. Слова Мои и катрены!.....................................My words and quatrains!
Negriezīsies nekas atpakaļ! .................. Не вернётся ничто обратно!........................Nothing will not return back!
Par manierēm jau nerunājot! ................ Не говоря уже о манерах!.............................Not to mention the manners!

Pasaule atvirzījās no piestātnes! .......... Мир отошол от пристани!............................The World moved away from the pier!
No savas pēdējās mītnes! .................... От последней своей обители!.....................From his last abode!
Un kamēr vēl nepiestāja! ...................... И пока ещё не пристал!.................................And while it didn't stopped!
Uz klāja daudz skatītāju! ....................... На палубе много зрителей!...........................On deck are a lot of spectators!

Jau vētra burās! .................................... Уже ветра в парусах!........................................Already storm in the sails!
Un neievēroja neviens - jūra! ................ И никто не заметил - море!........................ And no one noticed- the sea!
Priekšā vienas Debesis! ....................... В переди одни Небеса!.................................Heaven alone to the front!
Pārveidojumiem piebalso! .................... Преображениям вторят!..............................Chime to modifications!

Jau ne virmojums, bet viļņi! .................. Уже не зыбь, а волна!...................................No longer swell, but waves!
Priekšā īstena šūpošanās! ................... Настоящая впереди качка!.........................This pitching ahead!
Jau netenko valodas! ............................ Уже не судачит молва!...................................It's not gossiped rumor!
Uzdevumu neviens nesaprata! .............. Не понял никто задачи!..............................The task no one understood!

Bet uzdevums vienkāršs, kā Patiesība! . А задача проста, как Истина!...................But the task is simple, as Truth!
Peldēt uz Jauno krastu! ......................... Плыть к Новому берегу!................................To swim to the New coast!
Un pieņemt: tas - ceļš īstais, .................. И принять: это - путь истинный,………....And to accept: it is- the true way,
Dievišķai aizsardzībai ticēt! .................... Верить Божьему оберегу!............................To believe in Divine protection!

Ievaidējās buras un cilvēki! .................... Застонали паруса и люди!...........................Groaned the sails and people!
Grūti vieniem un otriem! ......................... Трудно тем и другим!......................................It's difficult to both of them!
Bet, tā tikai melodija, .............................. Но, это только мелодия,…………………....But, that is only the melody,
Bolero būs, kā Himna! ............................ Болеро будет, как Гимн!...............................Bolero will be as Hymn!

Uzvaras Himna, timpānu dziedājums! .... Гимн Победы и пенье литовр!..............Victory Hymn and timpans singing!
Un Planēta šūposies taktī! ...................... И Планета качнётся в такт!.......................And Planet will swing to the beat!
Atklāsmes oktāvas būs! .......................... Откровения будут октавами!.....................Revelation will be octaves!
Ieguvums - Jauns kontakts! .................... Обретение - Новый контакт!.....................Finding- New contact!

Jauns kontakts ar Dievu! ......................... Новый контакт с Богом!...............................New contact with the God!
Par kontaktu nenosaukt to! ..................... Это контактом не назовёшь!.....................That will not call as a contact!
Ceļš kļuva viens, ...................................... Единой стало дорогой,……………………The way became united,
Iemantošanai, kuru gaidi! ........................ Обретение, которого ждёшь!....................The acquisition, what is waiting for!

Gaidi, cik gadus pēc kārtas! ..................... Ждёшь, сколько веков подряд!................Waiting, how many centuries in a row!
Nav miera lūdzošā Dvēselē! ..................... Нет покоя в Душе молящей!.....................Have no rest in the praying Soul!
Viņai nevajag pasaulīgu balvu! ................. Ей не нужно мирских наград!...................She didn't need the worldly rewards!
Tikai ar Dievu, vienmēr radošu! ................ Только с Богом, всегда творящим!.........Only with the God, always creative!

Tikai Viņā, kā arī Veselumā! ...................... Только в Нём, как и в Целом!...................Only in Him, as also in Whole!
Ir IEMANTOJUMS dziļš! ............................ Есть глубокое ОБРЕТЕНИЕ!.........................There is a deep FINDING!
Februāris balts izpaudās! .......................... Февраль проявился белый!.......................February manifested white!
Diženas IZMAIŅAS nāk! ............................ Великое грядёт ИЗМЕНЕНИЕ!...................The Great CHANGE is coming!

Āmen. ......................................................... Аминь……………………………………………….Amen
Tēvs Absolūts.............................................. Отец Абсолют……………………………………..Father Absolute
28.12.16. ..................................................... 28.12.16…………………………………………….28.12.16.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/28.12.16.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /28.12.2016.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /28.12.2016.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/29.12.2016.
=====
Latviskoja intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 28.12.2016.

Skatījumu skaits: 363 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: