Galvenie » 2016 » Oktobris » 30 » Vēsts: 29.10.16. Katrēns "VIENS"
16:27
Vēsts: 29.10.16. Katrēns "VIENS"

Vēsts: 29.10.16. Katrēns "VIENS"
............................................................. Катрен "ОДНО"………………………………Quatrain "ONE"

Es saprotu, cik grūti ............................. Я понимаю, как трудно……………………….I understand, how much difficult
Jums pāriet citā dimensijā! ................... Перейти вам в другую мерность!................For you to move in another dimension!
Izmainīt savu iekšējo būtību ................. Изменить своё внутреннее нутро…………....To change your internal essence
Un pieņemt bezgalības Mūžību! ........... И принять Вености безмерность!..................And to adopt infinite Eternity!

Jūs - cilvēki, atkārtoju - jūs cilvēki, ......... Вы - дюди, повторяю, вы - дюди,…………..You- people, I repeat- you people,
Jums saprotams Lepnums un Grēks! .... Вам понятна Гордыня и Грех!......................For you is understood Pride and Sin!
Jūsu dzīve - tikai prelūdija ...................... Ваша жизнь - всего лишь прелюдия………Your life- only prelude
Diženās pacelšanās augšup! ................. Великого подъема вверх!...........................The Great rising up!

No zemes viss, tik smags, ...................... Всё земное, такое тяжёлое,………………..From earth all, so heavy,
Noenkuro un lejup velk, .......................... Якорит и затягивает вниз,…………………...Anchoring and pulling down,
Bet ticiet, tik pazīstams, .......................... Но поверьте, такое знакомое,……………..But believe, so familiar,
Priekš kā dzīve - balva! ........................... Жизнь для которого - приз!........................For whom life- prize!

Balva no Dieva par ilgpacietību, .............. Приз от Бога за долготерпение,…………....Prize from God for long patience,
Un par uzticību ceļam Vienam, ............... И за верность пути Единого,……………….And for trust to One way,
Par Lielo apskaidrību Dvēselē, ............... За Великое в Душе озарение,……………...For Great enlightenment in the Soul,
Attieksmi uz dzīvi ciešamu! ..................... Отношение к жизни терпимое!.................For attitude to life intolerable!

Galvenais pavisam ne tur! ....................... Главное совсем не в том!.........................The main not quite there!
Tas nopietnāks un svarīgāks! .................. Оно серёзнее и важнее!...........................That more serious and more important!
Tas atver durvis Mājā, ............................. Оно открывает двери в Дом,……………...That open door in the Home,
Mīļākas par kuru jums nav! ..................... Нет которого для вас милее!.....................More favorite, then this you don't have!

Jūs arvien gaidat: kad ............................. Вы всё ждёте: когда…………………………You still waiting: when
Atvērsies durvis priekš jums visas? ......... Распахнутся для вас все двери?..............Will open for you all the doors?
Bet zinat taču vienmēr to: ........................ Но ведь знаете того всегда:……………….But you know that always:
Viss atbalstas Garā un Ticībā! ................. Всё упирается в Дух и Веру!....................All supporting in Spirit and Belief!

Tikai Garā un tikai Ticībā ......................... Только в Духе и только в Вере……………Only in Spirit and only in Belief
Var patvērumu pie Dieva atrast ............... Можно найти приют у Бога…………………..Can find sanctuary to the God
Un Uzticību var atgūt ............................... И вернуть можно Доверие………………….And can get back the trust
Pie Sliekšņa PirmRadītāja! ...................... ПервоТворца у Порога!............................To Prime Creator at the threshold!

Šodien viss jūsu rokās, ............................. Всё сегодня в ваших руках,……………...Today all in your hands,
Un cits jau nav dots! ................................. И другого уже не дано!...........................And other have not given!
Nodarbēs un darbos, ................................ В промыслах и в делах,……………………In activities and in work,
Tagad jūs ar Dievu - VIENS! ..................... Вы теперь с Богом - ОДНО!......................Now you with God- ONE!

Āmen........................................................ Аминь………………………………………….Amen
Tēvs Absolūts. ......................................... Отец Абсолют………………………………..Father Absolute
29.10.16. .................................................. 29.10.16……………………………………….29.10.16.

Avotshttp://www.otrkroveniya.eu/poems/29.10.16.html
Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots /30.10.2016.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /30.10.2016.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/31.10.2016.
=====
Latviskoja, intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 30.10.2016.

Skatījumu skaits: 468 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: