Galvenie » 2019 » Janvāris » 30 » Vēsts: 30.01.19. Katrēns "Reformas veikt par vēlu!"
22:31
Vēsts: 30.01.19. Katrēns "Reformas veikt par vēlu!"

30.01.19. Катрен “Человек и человечество”

Кажется, что ничего не случится,
Но, стрелка часов приближается к бою,
И круг ожиданий всё равно сузится,
Что же происходит в Мире такое?

Вопрос философский, но глупый!
Человек не видит причину в себе никогда!
Даже, если дадут в руки лупу,
Человек будет прав как всегда!

Удивительное в нём сочетание,
Трусости в Душе и в деле!
Человек боится – придёт понимание,
Что совсем не Бог в этом теле!

Всё делает с оглядкой назад,
Способен, обмануть даже себя,
Человек – нечистоплотности парад,
Подлость делает, проклиная себя!

Удивительная способность упасть!
Единицы пойдут сегодня на всё!
Человек способен даже украсть,
Иногда у себя – своё!

Говорит о Любви – ненавидя!
Семья – часто обременение!
Иногда сам всё предвидит,
Несколько раз меняет своё мнение!

Набор глупости и упрямства!
Недостоин – носить корону,
Нет Благородства, но есть – хамство.
Прямо не смотрит, только в сторону!

Капитал разложил общество!
Право на жизнь не выкупить!
В голове его – серое вещество,
Бизнес в Мире – перекупить!

Перекупить или перепродать,
Проценты зашкаливают в разы!
Слова: “взять” и никогда “отдать”,
Школы жизни – азы!

Хочется поговорить и напомнить!
С таким багажом не перейти.
Не надо хозяином себя мнить,
С такой Душой – реку не перейти!

Религии говорят, как надо!
Но, в глаза обязательно лгут,
Святость для них – преграда!
Церковник – это первый плут!

Нет нигде порядка и Святости!
Обряды через призму мамоны!
Требуется ветер перемен и свежести,
Но, плачут растревоженные иконы!

Люди в Европе попрятались за заборы,
Ночью нельзя выходить в поле,
Днём – сплошные поборы,
А, ночью – нечисти воля!

Люди уже боятся друг друга!
Хорошо говорят, но плохо думают,
Понимают, что жить так – трудно,
На Судьбу они уповают!

Не помнят Добра и Любви тоже!
Всё внутри человека – полярно!
Предательство очень возможно,
Такая жизнь словно ярмо!

Человечество изжило себя,
Нет никакой перспективы,
Человечество забыло себя и Меня,
Тьма в Душах очень активна!

Я кратко описал, что внутри вас!
Скажите: вы Богу нужны такие?
Неважно профиль или анфас,
Но, вас уже не сделать другими!

Перепланировать вас уже трудно!
Нет желания – есть сопротивление!
Если перегнёте – Планета ляжет на дно,
Смертны будете – Моё определение!

Если человечество – ещё есть,
Скажите “спасибо” Руси Святой!
Она не использует слово “месть”,
Просто отвечает за Мир головой!

Аминь.
Отец Абсолют
30.12.18

 

Vēsts: 30.01.19. Katrēns "Reformas veikt par vēlu!"

Plāni ir tikai Dievam!
Cilvēkiem - tikai etapi!
Man sāpīgi uz cilvēkiem skatīties,
Uzvedība cilvēkiem - šabloni!

Es Pasauli plānoju pēc apstākļiem!
Labi redzams, kurš gatavs, kurš - nē!
Izveidojas cilvēkiem saistības!
Radītājam Atbildi dot!

Varas uz sevi daudz uzņēmās!
Taču visam ir pacietība,
Priekš viņiem - politika, bet cilvēki - tālē,
Neinteresē viņiem cilvēku viedoklis!

Vara nesaprata, ka laiks pienāca!
Radītājs orientēšanos maina!
Sistēmas vadīšanas laiks aizgāja,
No Debesīm korekcija nolaista!

Planēta ļoti satraukta!
Cilvēki - dažādi, bet uz ielas izgāja,
Aiziet rudens Apziņa,
Pār Planētu pārgāja Vasaras pērkons!

Varu intrigas nepalīdzēs!
Bailes daudziem cilvēkiem pārgāja!
Viņi jau Pasauli izmainīt var,
Ticiet, Radītājam tas labāk redzams!

Vestes iet jau ne ar ko nerēķinoties!
Trūkums, ka Idejas nav!
Viņi pieprasa: "veco uz noārdīšanu"!
Priekš Pārejas - ne tie Mērķi!

Galvenais mērķis - tā Apziņa!
Pie tam katra cilvēka!
Priekš tā nepieciešama Zināšanu Grāmata,
Šodien un visus gadsimtus!

Radītāja Grāmata - Krievijas rokās!
Viņai uzticēts Mīlestības Skolu atvērt!
Cilvēki sapratīs, kur viņas Misija,
 Gaida Viņas Zvērestu uz "asinīm"!

Cilvēki vestēs Krieviju skubina!
Uz Dvēseles Svētumu cer!
Mīlestība - tā Viņas Misija!
Uz vienas septītās sauszemes!

Gatavojiet tikšanos, Es palīdzēšu!
Cilvēce gaida Sapulces!
Es apturēšu sliktās valodas,
Izbeigsies cilvēku klejojumi!

Laiks Radīt, neklaiņojot!
Gan sevi gan Pasauli - kopā!
Cilvēki sagaida, ka Krievzeme pamodās,
Un mamonam vietu parādīs!

Dzīve mamonā - jau noziegums!
Cilvēku nederīgums Radītājam nevajadzīgs,
Reliģijas - tā Dvēseļu atkāpšanās,
Cilvēkus pie gala novedošas!

Baidīties - laiks jau pagāja!
Argumentēta uzstāšanās!
Piektās rases "varmācībai" - laiks aizgāja!
Stāvēt par to - noziegums!

Katrs vārds - tikai uz priekšu,
Katra rīcība - Patieības pamats!
Patiesība nekad nenomirs!
Tā jums "Rīdienu" apgaismo!

Gatavojiet Zināšanu Programmu!
Tas - par visu svarīgāk!
Iepotējiet Līdzgaitniekiem saprašanu,
Ka reformas - jau ne tas!

Reformas veikt par vēlu!
Kardinālas izmaiņas nepieciešamas!
Cilvēki, beidzot, kļūs "pieauguši"!
Uz Dievu savu attieksmi izmainīs!

Cilvēki sapratīs, ka Augstākais Saprāts ir!
Telpa Mūžības vadībai!
Bet cilvēciskais vai Prāts savs,
Ir Viņa daļa Bezgalībā!

Āmen.
Tēvs Absolūts
30.01.19.

30.01.19.Quatrain “To carry out reforms is too late!”

Only God has plans!
People- has only stages!
Looking at people hurts Me,
Behavior of people- are stamps!

I plan the World by the circumstances!
It’s clearly visible who is ready and who- is not!
People make commitments!
An answer give to the Creator!

The authorities took a lot on themselves!
But everything has patience,
For them- politics, but people- in the distance,
They are not interested in people opinion!

The authorities didn’t understand, that the time has come!
Creator changes orientation!
The time of the system control is gone,
Adjustment is lowered from the Heaven!

The Planet is very excited!
People- are different, but went out on the street,
Consciousness of autumn leaves,
Summer thunder passed over the Planet!

The intrigues of the authorities will not help!
Fear passed to many people!
They already can change the World,
Believe Me, the Creator knows it better!

Vests are going not counting anything!
The disadvantage is that there are no Idea!
They demand: “old one for scrapping”!
For the Transition- these are not Targets!

The main target- is Consciousness!
By the way of each person!
For this is needed the Book of Knowledge,
Today and all centuries!

Book of the Creator- is in the hands of Russia!
She is tasked to open the School of Love!
People will understand, where is her Mission,
Waiting for Her Oath on “blood”!

People in vests are driving Russia!
Hope on the Holiness of the Soul!
Love- is Her Mission!
On one seventh of dry land!

Prepare meeting, I will help!
Humanity is waiting for the Assembly
I will stop the bad rumor,
Will stop people wandering!

It’s time to create without wandering!
Both yourself and the World- together!
People expect that Russia wake up,
And will show place to mammon!

Life in mammon- is already a crime!
The worthlessness of people is not needed to the Creator,
Religions- is retreat of the Souls,
Leading people to the end!

To afraid- time has passed!
Argued offensive!
“Violence” of Fifth race- time is gone!
Sanding for it- is a crime!

Every word- is only forward,
Every action- is the basis of the Truth!
The Truth will never die!
It illuminates “Tomorrow” for you!

Prepare a Program of Knowledge!
This- is the most important thing!
Instill understanding to Companions,
That reforms- is no longer that!

To carry out reforms is too late!
A radical changes is required!
People will finally become “adults”!
Will change their attitude to God!

People will understand, that there is Highest Intelligence!
Space is management of Eternity!
But human or your Mind,
Is His Infinity part!

Amen
Father Absolute
30.01.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/30.01.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavta vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /30.01.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /30.01.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /30.01.2019
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 30.02.2019.

Skatījumu skaits: 77 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: