Galvenie » 2016 » Decembris » 1 » Vēsts: 30.11.16. Katrēns "Jaunā Pasaule"
10:52
Vēsts: 30.11.16. Katrēns "Jaunā Pasaule"

Vēsts: 30.11.16. Katrēns "Jaunā Pasaule"
............................................................. Катрен "Новый Мир"…………………………..Quatrain "New World"

Jums nāksies tomēr izvēlēties ........... Выбирать всё же вам придётся……………However, you will have to choose
Starp Matēriju un Garu! ...................... Между Материей и Духом!.......................Between Matter and Spirit!
Jo visi par visu apbalvoti, ................... Ибо всем за всё воздаётся,………………...Because all awards for all
Kad zeme vēl nekļuva pīšļi! ................ Когда земля ещё не стала пухом!.............When the earth didn't become a clod!

Viss izšķirošu tikšanos tuvina ............. Всё идёт к решающей всрече……………..All approximate decisive meeting
Cilvēka un Radītāja! ............................ Человека и Создателя!.............................Human's and Creator's!
Laiks tagad skrejošs, ........................... Время теперь быстротечно,……………….Time is running now
Izsvītro izpratni "mietpilsonis"! ............. Вычёркивает понятие "обыватель"!............Strike understanding "philistine"!

Jo nevar tāds vairāk būt! ...................... Ибо нельзя больше им быть!.....................Because can't be such anymore!
Gadsimts citās tiesībās ieiet! ................ Век вступает в права другой!...................Century enter in another rights!
Neiespējami Matērijā dzīvot, ................ Невозможно в Материи жить,……………....Impossible to live in Matter,
Portāls ne tāds atveras! ........................ Раскрывается Портал не такой!................Portal opening not that!

Ritmi tagad gluži citi! ............................. Теперь ритмы совсем другие!.................Rhythms now are another!
Ne katrs sapratīs un pieņems! .............. Не каждый поймёт и примет!.....................Not everyone will understand and accept!
Un frekvences pavisam ne tādas, ......... И частоты совсем не такие,…………….......And frequency not quite the same,
Neticībai izlidojumu draudošas! ............ Грозящие неверию на вылет!.....................Impending to take off the unbelief!

Pavisam neparasts laiks ....................... Совершенно необычное время…………....Quite unusual time
Un notikumi vēsturiski! .......................... И события исторические!..........................And historical events!
Cilvēce pieņems slogu .......................... Человечество примет бремя,……………....Humanity will accept the burden
Šķietami mītisku! ................................... Казавшееся мифическим!.......................Seemingly mythical!

Nav tur nekā no mīta, ............................ Нет ничего в том от мифа,………………....There have nothing from the myth,
Vienkārši Pasaule līniju pārgāja! ........... Просто Мир перешёл черту!.......................Simply the World passed the line!
Tagad jaunā ritma Telpā, ....................... В Пространстве теперь новая рифма,…....Now in new rhythm Space,
Nosaka cilvēcisko versti! ....................... Определяет человеческую версту!............Specifies human mile!

Smalkā pasaule kļuva vēl smalkāka, .... Тонкий мир стал ещё тоньше,……………....Subtle world become more subtle,
Informācija un mērķi noskaidrojās! ....... Информация и цель определились!.............Revealed information and target!
Iespēju pēkšņi kļuva vairāk ................... Возможностей вдруг стало больше,……….Suddenly become more options!
Izdalījās tie, kuri nedalījās! .................... Разделились те, которые не делились!......They divided, who didn't divided!

Tagad domtēls rada! .............................. Мислеобраз теперь творит!.......................Now thought image create!
Viņš Telpu vada! .................................... Он управляет Пространством!...................It manage the Space!
Jūsu doma tagad planē! ........................ Теперь ваша мысль парит!.........................Now your thought soar!
Dzīve - Nodarbe, bet ne mokas! ........... Жизнь - Промысел, а не мытарство!.............Life- activity, but not torment!

Ilgi gaidītā tikšanās līdzās! .................... Долгожданная всреча рядом!.....................Long awaited meeting is near!
Līdz viņai minūtes skaitītas! .................. До неё считанные минуты!..........................Till that minutes are counted!
Beidzot, dzīve jūsu - kārtība, ................. Наконец, ваша жизнь - порядок,………........Finally, your life- order,
Un Brīvība jūsu iegūta! .......................... И Свобода вами добыта!.............................And your freedom gained!

Tagad Brīvība un Vienlīdzība! ................ Теперь Свобода и Равенство!......................Now Freedom and Equality
Informācija vada Telpu! ........................... Информация управдяет Пространством!.....Information manage the Space!
Nav Pasaulē vairs nevienlīdzības ........... Нет в Мире больше неравенства………….....Have not more inequality in the World
Un nav Viņā Garīgās verdzības! ............. И нет в Нём Духовного рабства!..................And there have not Spiritual slavery!

Āmen. ...................................................... Аминь………………………………………….Amen
Tēvs Absolūts. ......................................... Отец Абсолют…………………………………Father Absolute
30.11.16. .................................................. 30.11.16……………………………………….30.11.16.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/30.11.16.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /30.11.2016.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /30.11.2016.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/02.12.2016.
=====
Latviskoja intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 30.11.2016.

Skatījumu skaits: 361 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: