Galvenie » 2016 » Decembris » 31 » Vēsts: 31.12.16. Katrēns "Kuranti"
21:46
Vēsts: 31.12.16. Katrēns "Kuranti"

Vēsts: 31.12.16. Katrēns "Kuranti"
....................................................................... Катрен "Куранты"…………………………..Quatrain "Currants"

Kuranti jau himnu dzied! .......................... Куранты поют уже гимн!...................................Currants sing the Hymn already!
Himnu ne zemes, bet Telpas! .................. Гимн не страны, а Пространства!................Not the earth Hymn, but the Space!
Viss viņiem tagad skaidrs! ....................... Теперь всё понятно им!...................................Now everything is clear for them!
Zeme pilsonību maina! ............................. Страна меняет гражданство!.........................The Earth changes citizenship!

Tagad un MŪŽĪGI: Krievzeme! ................. Теперь и НАВЕЧНО: Русь!...............................Now and FOREVER: Russia!
Krievzeme - priekšstats starptautisks! .... Русь - понятие международное!...................Russia- the concept of international!
Tas ne krievi - lai arī! .................................. Это не русские - пусть!......................................This is not Russian- though!
Gars - visas tautas priekšstats! ................ Дух - понятие всенародное!...........................Spirit- the concept of the nation-wide!

Liels ATRADUMS sagaidāms! .................. Великое грядёт ОБРЕТЕНИЕ!.......................Great FINDING coming!
Jaunā pasaulē - tikai Vienotībā! .............. В Новый Мир - только Единством!..................The New World- only Oneness!
Krievzeme Vienošanos demonstrē! ........ Русь демонстрирует Единение!......................Russia demonstrates Unity!
Ar Radītāju - partnerība! ............................ С Создателем - партнёрство!...........................With Creator- a partnership!

Radīšanai plašumi atvērti! ......................... Творению открыты просторы!.......................Are open expanses for Creation!
Tikai priekš tiem, kuri Ticībā! ..................... Только для тех, кто в Вере!............................Only for those, who are in Belief!
Pagātnē aiziet ķildas! ................................. В прошлое уходят раздоры!............................Strife goes in the past!
Dievs Viens! Viena Ticība! ......................... Единый Бог! Единая Вера!.............................God One! One Belief!

Vadība nodrošināta, .................................... Управление обеспечено,…………………...Management is provided,
Un saskaņota Debesīs! ............................... И согласовано на Небесах!..........................And it agreed in the Heaven!
Uzticēts Krievzemei MŪŽĪGI, ...................... Доверено Руси НАВЕЧНО,……………….....Trusted to Russia FOREVER,
Nodarbēs, bet ne vārdos! ........................... В Промыслах, а не в словах!.........................In thought activities, not in words!

Atlika nedaudz sagatavošanai! ................. Осталось немного на подготовку!................Have left little for preparing!
Vēl viens mēģinājums! ................................ Ещё одна репетиция!.....................................One more rehearsal!
Dieva izziņota "GATAVĪBA"! ........................ Богом объявлена "ГОТОВНОСТЬ"!..............God's declared "READY"!
Pasaulei petīcija sagatavota! ..................... Подготовлена для Мира петиция!...............Prepared for Peace Petition!

Vienalga Pasaule izdalīsies! ...................... Мир всё равно разделится!.........................Anyway the World will divide!
Melnos un, protams, Baltos! ....................... На Чёрных и, конечно, на Белых!..............In Black ones, and, of course, in White ones!
Partija Man jau redzama, ........................... Партия Мне уже видится,…………………...The Party already visible
Nobriedušu Garā Uzvara! ........................... Победой в Духе зрелых!................................Victory in the Spirit of mature!

Gads attīstās - vēsturisks! ........................... Год проявляется - исторический!.............Year appears- historical!
Izmaiņas - kardinālas! ................................. Изменения - кардинальные!......................Changes- cardinal!
Septiņpadsmit - skaitlis maģisks! .............. Семнадцать - число магическое!.............Seventeen- magic number!
Līdzinās, formulai maģiskai! ....................... Похоже, на заклинание!..............................It seems as spell!

Tā Krievzemei - atgriezšanās! ................... Для Руси оно - возвращение!......................That for Russia- return!
Pie Sākuma, Dzimtās piestātnes! .............. К Истокам, Родному причалу!...................To the sources, the native berth!
Galvenais - atnāks ATRADUMS! ................ Главное - придёт ОБРЕТЕНИЕ!.................The main thing- will come FINDING!
Krievzeme - pie Sākuma atgriezās! .......... Русь - вернулась к Началу!...........................Russia- turned back to the beginning!

Nav baiļu, bet ir satuvināšanās! ................. Нет страха, а есть сближение!...................Have no fear, but coming closer!
Ticiet, un nāves nav! ..................................... Поверьте, и смерти нет!...............................Believe, and dead is not!
Garīgās pazemošanas nav! ........................ Духовного нет унижения!.............................Spiritual is not humiliation!
Jaunais - Pasaulei RĪTAUSMA! .................. Новый - для Мира РАССВЕТ!......................New- for the World DOWN!

Āmen. .............................................................. Аминь……………………………………....Amen
Tēvs Absolūts. ............................................... Отец Абсолют…………………………….Father Absolute
31.12.16. ......................................................... 31.12.16……………………………………31.12.16.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/31.12.16.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /31.12.2016.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /31.12.2016.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/01.01.2017.
=====
Latviskoja intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 31.12.2016.

Skatījumu skaits: 359 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: