Galvenie » 2020 » Novembris » 3 » "Viņš atgriezīsies oktobrī" /20.11.01. atjaunots/
11:46
"Viņš atgriezīsies oktobrī" /20.11.01. atjaunots/

"Viņš atgriezīsies oktobrī" /20.11.01. atjaunots/

Jaunumi vietne www. sanatkumara.lv
2020. gada 1. novembrī
Janis Oppe <janis.oppe@gmail.com>

Tatjana Tihoplava. "Viņš atgriezīsies oktobrī". 2016-2020 (papildināts 20.11.01.) (atjaunots)

2020. gada 1. novembris
Kas tas tāds cilvēks? 2. daļa
Kādēļ būtība nāk uz Zemi?
Jājautā, kādēļ būtībai ievajadzējās nākt uz Zemi un dzīvot šeit, grūtos apstākļos, kur viņas bioloģiskajam kostīmam (ķermenim) vienmēr vajag ēst, dzert, viņam ir te auksti, te karsti, viņš ir jāapģērbj, un galu galā viņu var aprīt kāds plēsoņa, ja, protams, cilvēks neievēros drošības noteikumus?
Lūk, šajā “ja” ir visa būtība. Būtībai ir jāizstrādā griba, pārvarot dažādas grūtības. Un uz Zemes tas ir vienkārši. Negribi skriet pakaļ mamutam, mirsti badā. Negribi izdomāt aizsardzības līdzekli, gatavojies kļūt par upuri utt. Instinktīvi piecelsies un iesi. Uz zemes būtību biksta uz priekšu paši apstākļi. Un tie nav radīti nejauši.
Un rezultātā, krītot un ceļoties, cilvēks ir neatlaidīgi gājis uz priekšu, pārvarot visas grūtības. Smagie dzīves apstākļi lika un liek viņam atraut pakaļu no dīvāna un ķerties pie darba. Un cīņa ar slimībām un epidēmijām, smagi pārdzīvojumi, kurus dažreiz nomaina prieks, uz tā fona, ka nepieciešams paust gribu un kustēties, ved pie dzīves spēka un psihiskās enerģijas izstrādāšanas. Un tas ir viens un tas pats. Jo virzīties tālāk pa evolūcijas spirāli būtība patstāvīgi varēs, tikai paužot savu gribu un izmantojot psihisko enerģiju. Nav nejaušība, ka šī unikālā enerģija, kuru mēs izstrādājam dzīves grūtās situācijās, ir vajadzīga visai pasaules-ēkai. Visas civilizācijas to izmanto, daļēji ņemot to tieši no cilvēka šūnām dzīves laikā, un smeļ to no Zemes psihosfēras.
Astruss: Tas tā ir. Gribas izpausmes attīstība nozīmē vissmalkāko pārdzīvojumu psihiskās enerģijas izstrādāšanu. Šis ļoti smalkais kosmosa enerģijas šķērsgriezums ir vissmalkākais izpaudējs tam, ko jūs spējat ģenerēt. Tā izstrādājas, pārvarot dzīves grūtas situācijas.
- Kas ir psihiskā enerģija?
Astruss: Psihiskā enerģija – tas ir dažādu enerģiju komplekss ar mainošos – uz jūsu psihes, saprāta un apziņas rēķina – magnētisko spēka līniju struktūru.
- Psihiskās enerģijas nesējs ir enerģija X, tās-puses-pasaules galvenā enerģija. Ar kādām īpašībām psihiskā enerģija apvelta enerģiju X?
Astruss: Ar dominējošajām, gribu paužošajām, gribu nosakošajām. Psihiskā enerģija – tā vienmēr ir interese, tieksme iet uz priekšu, un tātad, gribas izpausme. Un cilvēks ar psihiskās enerģijas pilnību visu laiku meklē dzīves jēgu.
- Pasaules-ēkā ir daudz enerģijas X. Tā satur sevī psihisko enerģiju?
Astruss: Satur psihisko enerģiju, jūsu izstrādāto. Taču nospiestā stāvoklī.
- Ko nozīmē, nospiestā? Griba neizpaužas?
Astruss: Jā. Taču noteiktos apstākļos augsti attīstītas civilizācijas var to izdalīt.
- Es saprotu tā, ka viņas vāc mūsu psihisko enerģiju no Zemes psihosfēras. Nosmeļ krējumu. Var tā teikt?
Astruss: Var, kā faktiski arī ir.
- Dvēsele enerģiju saņem caur būtību. Vai neiznāk tā, ka ar dvēseli var kontaktēties TIKAI ar mūsu psihiskās enerģijas palīdzību?
Astruss: Iznāk.
- Ar mūsu psihiskās enerģijas palīdzību, piemēram, kāda augstākā civilizācija, koncentrējoties uz kādu viņas vizualizētu ainu, caur savu apziņu iziet uz savu dvēseli. Un dvēsele ir gara atspulgs, kā viņa daļa. Bet gars – tā ir Visuma Apziņa, kura rada Visu. Viņa redz, ko grib šī civilizācija, un rada to, ko viņa grib. Es to saprotu tā.
Astruss: Pareizi saprotat.
- Tad ir saprotams, kāpēc visām civilizācijām ir vajadzīga mūsu psihiskā enerģija. Viņas atspiežas uz mūsu psihiskās enerģijas! Malači!!!... Bet mēs… ak Kungs…
Astruss: Jā, pagaidām, lūk, tā. Šī enerģija ir vajadzīga, lai paceltos. Enerģija – tā ir viena no pašām vērtīgākajām kategorijām, kuras bīda visu evolūcijas procesu, visu materiālo sākumu.
- Tātad pasaules-ēka ir ieprogrammēta tā, kas pastāvīgi izpaužas dvēseles, parādās jaunas būtības, kuras ir jāaudzina, lai viņas evolucionētu. Un tas viss tādēļ, lai ražotu enerģiju un noritēt attīstība, attīstība, attīstība?
Astruss: Jā.
Bez gribas attīstīšanas un psihiskās enerģijas jeb dzīvības spēka izstrādāšanas (sev un visām civilizācijām) būtība dod iespēju atnākt uz Zemi citām būtībām, kuras, tāpat kā viņa, sāk savu evolūcijas ceļu. Pateicoties mīlestības zemfrekvences īpašībai, kura saucas kaisle, būtība, ietērpta bioloģiskajā ķermenī, spēj dot līdzīgu ķermeni citām būtībām. Tāpēc vīrietis mīl, nemīl, bet ir gatavs, lai vairotos. Sieviete grib, negrib, bet kļūst grūta un dzemdē. Kā dzīvnieki, kuriem kaisle ir aizstāta ar zemākas frekvences instinktu vairoties. Principiālā starpība ir tajā, ka cilvēks spēj uztvert patiesās mīlestības viļņus, bet dzīvnieki ne.

Turpinājums sekos…

ATBILDE
Jautājums Astrusam:
Pārdomājot tēmu, ka nav, vai precīzāk, ir ļoti maz, līdzīgu jūsējam, kontaktu ar augstākās civilizācijas būtni, esmu nonācis pie secinājuma, ka šobrīd nav pietiekami saformēts kolektīvais intelekts un vibrāciju lauks visiem zemiešiem tamlīdzīgai gatavībai. Un mans jautājums ir sekojošs: kā, izņemot lūgšanas un personīgo tiekšanos, var šo procesu ietekmēt, un vai vispār vajag?
Neliela atkāpe: esmu sev atzinies, ka es neesmu tāds spēcīgs garīgi attīstīts personāžs, kā to gribētos, un droši vien kā jebkuram cilvēkam, kurš tiecas meklēt jēgu, ir svarīga apstiprinājumu klātbūtne un tādi kontakti, kā jums, un droši vien fiziskas parādības, taču kāpēc tas nenotiek? Kāpēc mums, zemiešiem, netiek sniegti vienkārši mūsu zemes plāna primitīvajam prātam pierādījumi, ka eksistē citas civilizācijas?
Jūsu vēstulē ir divi jautājumi.
1. “Šobrīd nav pietiekami saformēts kolektīvais intelekts un vibrāciju lauks visiem zemiešiem tamlīdzīgai gatavībai.” Tieši tā, tikai ir jārunā nevis par planētas cilvēces intelektu, bet par psihisko enerģiju. Un ietekmēt šo procesu var. Un pat vajag. Tālab vajag pieņemt un saprast doto informāciju.
No grāmatas:
- Tātad Vitāliks būs augšāmceltais un parādīsies uz Zemes, lai nodotu zināšanas zinātniekiem. Es pareizi sapratu?
Astruss: Pareizi. Viņš nāk, lai organizētu apziņas pārkārtošanos. Un zināt, cik lielam daudzumam to uz planētas vajag? Tie ir 1,8%. To ļoti vajag, lai intereses par dzīvi blīvuma līmeņa pakāpi pilnīgi paceltu neparastā augstumā. Visiem pārējiem, iznāk 98,2%, to nevajag.
- Kādēļ tad to darīt, ja 98% nevajag?
Astruss: Šie 98,2% par to nezinās. Viņa uzdevums būs iedarbināt mijiedarbības mehānismu ar visu apkārtējo masu, tieši mijiedarbības mehānismu. 1,8% cilvēku, KURI UZTVERS ŠO INFORMĀCIJU (izcelts priekš VKontakte), milzīgi ietekmēs planētas psihosfēru, bet viņa izraisīs kolosālas jaudas evolucionāru lēcienu. Un tas visīsākajā laikā nevis vienkārši desmitkāršos, bet palielinās ģeometriskā progresijā interesi par dzīves un nāves jēgu.
- Šis evolucionārais lēciens ir vajadzīgs, lai paaugstinātu mūsu planētas vibrāciju frekvenci?
Astruss: Pilnīgi pareizi.2. “? Kāpēc mums, zemiešiem, netiek sniegti vienkārši mūsu zemes plāna primitīvajam prātam pierādījumi, ka eksistē citas civilizācijas?”
Lūk, tieši, lai sniegtu un pierādītu neparastas zināšanas, tad arī nāk uz Zemi augšāmcelts zinātnieks.
No grāmatas:
- Sakiet, Astrus, Jūs izdomājāt ideju nosūtīt uz Zemi augšāmceltu zinātnieku?
Astruss: Nē. Šī ideja tika izmantota, kad bija nobriedusi situācija un cilvēki gribēja zināt atbildi uz jautājumu par dzīvi un nāvi. Tā ir izpausmes nepieciešamība. Bija svarīgi pareizi uzķert situāciju un laikus šo ideju realizēt. Šī ideja izrādījās ļoti efektīva. Tāpēc ka zinātnieks – tā ir vienīgā formalizācijas kategorija, kas nevis vienkārši varēs pastāstīt vai kaut kā aptuveni izskaidrot. Viņš varēs pareizi izteikt, zinātniski pierādīt to visu ar teoriju, vienādojumiem un izmēģinājumiem. Tāpēc ka citādi IZTEIKT UN PIERĀDĪT TO IR NEREĀLI (izcelts priekš VKontakte). Vitālijs izrādījās vistuvāk idejai.
Un bez zinātniskiem pierādījumiem jūs vienalga nesaprastu un, galvenais, neticētu.

http://www.sanatkumara.lv/index.php/v-un-t-tihoplavi/27-v-un-t-tihoplavi/2186-tatjana-tihoplava-vins-atgriezisies-oktobri-2016

------------------
Informācija - Tatjana Tihoplava. "Viņš atgriezīsies oktobrī". 2016-2020 (papildināts 20.11.01.) (atjaunots) - no vēstvietnes Sanatkumara lv,
ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /03.11.2020.
nosūtīta Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /03.11.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /03.11.2020.
=====
Informāciju - "Viņš atgriezīsies oktobrī" /20.11.01. atjaunots/ - ieteicam izlasīt, uzzināt un dāvāt tālāk viskopīgai pieredzei 03.11.2020.
 

 

Skatījumu skaits: 69 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: