Galvenie » 2015 » Augusts » 15 » Iepazīstieties - AKVAFOMI!
23:16
Iepazīstieties - AKVAFOMI!
Iepazīstieties - AKVAFOMI!
(turpinājums rakstam "Zvaigznes Rigels Akvarini"), / http://spekavots.ucoz.ru/news/zvaigznes_rigels_akvarini/2015-08-11-1548 /

MARINA SHULTS, Latvija
Avots: http://www.magnitiduha,info/archives/10332 , pievienots: 10.07.2015., latviskoja, intuitīvi, Eslauma 13.07.2015.

Es lūdzu Krajonu pastāstīt man par Akvafomiem.
KRAJONS
Mana dārgā! Es ar neslēptu prieku pastāstīšu par šiem brīnišķīgajiem radījumiem, kuri vēl tikai adaptējas uz jūsu planētas. Tiešām, viņi dzimuši Akvarinu kopējā ģimenē, taču radīti speciāli priekš darba uz Zemes. Un tādēļ tagad izdalīti atsevišķā ģimenē, atsevišķā Akvarina atzarā. Tu jau saprati, ka viņi nenonāca vēl līdz Vienotas Kolektīvās Būtības stadijai, bet viņiem stāv priekšā - tieši šis stāvoklis. Viņiem vienkārši nepieciešams adaptēties uz šīs planētas un iemantot savu "seju" ar speciāliem pienākumiem, programmām līdzjaunradē ar citiem Galaktikas speciālistiem, ieradušamies uz jūsu planētas priekš palīdzības viņas jaunajā evolūcijā.

Akvafomi šobrīd visvairāk sadarbojas ar Stihiju Kodolu, kaut arī nav to daļa. Tomēr arī Stihiju Kodolā šobrīd notiek nopietnas strukturālas izmaiņas un daži vecie šīs struktūras elementi sāk izmainīties uz jauniem, evolucionāri lietderīgākiem. Un tādēļ Akvafomi kļūst kopējo stihiju spēku sastāvdaļa, kaut arī, kā iepriekš, ir magnētisma un laika nesēji no Krajona komandas. Tur nav nekā sevišķa. Tādi līdzjaunrades veidi Krajona komandā ir visur un lielā daudzveidībā.

Akvafomi, tāpat kā Akvarins, nes plazmas lādiņu - Piena Ceļa Mātes Zīdalu/Млеко. Šis viņu raksturojums ļauj viņiem plaši piedalīties zemes darbību un kopgalaktisko darbību saistīšanas/сопряжения jautājumos. Pēc viņu pilnas asimilācijas uz Zemes, tāds savdabīgums ļaus viņiem Stihiju darbu padarīt daudz elastīgāku, programmējamāku jaunām evolucionārām programmām. Bez tam, Akvafomi sāks ņemt dalību visu dimensiju matēriju radīšanā, tomēr viņu darba pamatā paliks matērijas saistījuma/сопрягаемости principi, polipasaules radīšanas principi. Tagad Akvafomi iziet savu pārbaudes laiku, pēc kā kļūs skaidrs cik viņiem nepieciešama evolucionārā korekcija no sava vecāka - Akvarina puses. Un, protams, no Krajona un Arheirara puses. Bet par cik viņi strādā līdzsadarbībā ar Stihiju Kodolu, tad būs nepieciešama korekcija arī no viņa puses. Cik laika prasīs šis process? Precīzāk - šie procesi, tādēļ ka priekš Akvafomu darba palaistas ļoti sarežģītas programmas. Domāju, ka priekš tā būs nepieciešami gadi. Taču nekas nestāv uz vietas. Un Akvafomi savā struktūrā un savu funkciju daudzveidībā mainās burtiski katru dienu.
Gribu atzīmēt, ka tieši šie radījumi jau sāka strādāt pie trīspolu magnētisma iedibināšanas uz Zemes. Tas viens no viņu galvenajiem uzdevumiem. Tādēļ viņi pakāpeniski sāks atklāties daudzos apstākļos, matērijā, telpās. Uz to laiku, kad jūs viņus varēsiet redzēt, vai sajust, jūs sapratīsiet, ka viņi arī, kā Akvarins, var savas formas mainīt mirklīgi un daudzveidīgi. Tas pats Piena Ceļa Mātes Zīdals/Млеко dara viņus nenotverami mainīgus. Maz kādas dzīvības formas Galaktikā spējīgas tik dinamiski un neparedzami mainīt savas formas un radīt visuresamības un ieplūšanas sajūtu jebkurā matērijā.

Un nav jābrīnās - viņi spēlē ievērojamu lomu laika izmainīšanas procesā. Tu jau zini, ka šī interesantā kosmiskā ģimene palīdz magnētismam un laikam radīt jaunas pasaules ar jauniem, līdz šim neredzētiem raksturojumiem.
Akvafomi pagaidām pietiekamā mērā ir diferencēta ģimene, Akvarinu radīta. Taču tu jau no Akvariniem zini, ka tas pagaidām. Tagad viņi organizēti stingri hierarhiski, kas ļauj ātrāk pāriet uz to vienoto organismu, kāds ir Akvarins. Tā - nākotnes lieta. Uz Zemes tagad daudzi procesi virzīti uz Vienotības sasniegšanu. Un šie procesi bagātināti atbilstošām enerģijām, nākošām no Galaktikas, palīdzēs arī Akvafomiem pabeigt viņu kļūšanu par vienotu būtību, vienotu organismu.

Plazmas lādiņš, ko viņi nes savā būtībā, radniecīgs daudzām Kosmiskām Ugunīm. Tas palīdz Akvafomiem sadarboties ar Svētām Ugunīm, atnākušām uz planētu. Zvaigžņu Vienotības Uguns dos viņiem spēku apvienoties, ko tie gaida, t.i., vienotā kolektīvā būtībā. Taču priekš tā vieņiem nepieciešams iziet katra individuāla Akvafoma bagātinānšanu ar zemes pieredzi. No nepieciešamās diferencētības uz Vienotību. Taču viņu diferencētība ne tāda kā cilvēkiem. Viņi vienalga daudz saliedētāki un tuvāki viens otram, kā cilvēki, vai citas dzīvības formas uz Zemes. Pie tam, Zvaigznes Rigels Akvarins atbalsta šo vienotību, ciešos sakaros ar sevi. Bet tas ļoti svarīgi. Tādēļ pārveidošanas procesi Vienotībā viņiem norit īpaši-individuāli. Šeit viņi pagaidām diferencēti, taču tanī pat laikā, ir vienota būtība ar Akvarinu. Kad viņi nonāks pie Vienotības, tad sakari ar Akvarinu izmainīsies, bet ne pārtrūks. Taču galvenais, kas viņus visus apvieno - tas plazmas lādiņš - Piena Ceļa Mātes Zīdals/Млеко.

Domāju, ka ir vērtīgi, kā uz planētas Aronaks, iepazīties ar vienu no Akvafomu pārstāvjiem. Sajust viņu radniecību, vai atšķirību ar Akvarinu. Uzdot interesējošus jautājumus. Saprast, kādās gaismas darbības sfērās jūs ar viņiem jau varat sadarboties. Piedāvāju sazināties ar viņu galveno, kurš daudz ciešāk saistīts ar Akvarinu un atbild par visu šo zemes ģimeni.

M. SH. Paldies, Krajon! Es ar prieku to izdarīšu.
Sarunā iesaistās Valdnieks El Morija.

EL MORIJA
Draugi! Griežos pie visiem, kuri lasīs šīs rindas. Pie visiem, kurus iedvesmos iepazīšanās ar jaunu, kosmisko spēku jauno ģimeni uz mūsu planētas. Pie visiem, kuri pastāstīs par izlasīto. Lai šī ziņa skan Zemes telpā. Ļoti svarīgi apsveikt tos, kuri tagad apgūst jaunu profesiju, jaunā priekš viņiem pasaulē. Šīs būtnes priekš jūsu fiziskām acīm vēl neredzamas. Taču Kosmosa Likums skan - viss slepenais kļūst atklātība, kad par to domā, apsveic, mīl un meklē iespējas mijiedarbībai un sadarbībai. Tā arī šī jaunā ģimene, atnākusi no Zvaigznes Rigels Aronaks planētas, būs laimīga uzzināt, ka cilvēce par viņiem uzzināja, un ļoti grib viņus ieslēgt jaunās Zemes un jaunās evolūcijas atzara radītāju, darbinieku skaitā.

Mani dārgie darugi! Es gribu vēl ko pievienot Krajona vārdiem, par to, kas skar šīs ģimenes īpatnības.
Akvarins radīja Akvafomu ģimeni speciāli priekš darba uz Zemes, tādēļ ka mūsu planēta šobrīd pārdzīvo visai grūtu un sarežģītu izejas plānu no Dualitātes jūsu TLK, bet kopumā, Augšupcelšanas procesu. Steidzamā kārtā izmainītas daudzas evolucionāras programmas. Un jums jau zināms par to, ka tās pastāvīgi koriģējas saistībā ar to, kas notiek uz planētas. Bet planēta progresē lielā ātrumā. Visas mūsu Zemes pasaules pārdzīvo savu transformācijas procesus un tādēļ planētas Augšupcelšanas kopējā shēma ļoti sarežģīta. Un daudzi kosmiskie spēki, strādājuši iepriekš un turpinoši strādāt uz planētas, pārkārto savas funkcijas, pieskaņojoties ātri mainošamies apstākļiem. Aiziet tie, kuri neatbilst mūsdienīgām prasībām planetārās dzīves prasībām. Daži izcieš pastāvēšanas transformāciju. Stihijas iziet "pārkvalificēšanos", par ko jau jums paziņoja. Un, beidzot, uz planētas parādās dažādas būtības, spēki, enerģijas, kādu agrāk nebija, bet kas var daudzējādi palīdzēt visam evolucionārajam procesam.

Tāda jauna, jauneklīga ģimene mūsu pasaulē ir Akvafomi. Viņi, kā jums pavēstīja Krajons, Zvaigznes Rigels Kolektīvās Būtnes - Akvarins radīti. Man gribas teikt dažus vārdus jums par to, kā jūs varat izprast viņu klātbūtni un iziet ar viņiem kontaktos. No vienas puses, tas svarīgi priekš sadarbības ar viņiem. No otras puses, tas palīdzēs, pirmkārt, cilvēkiem izprast tos jaunos Kolektīvās Būtības stāvokļa iemantošanas ceļus, kādus jums nodemonstrēs Akvafomi. Cilvēce iet uz Vienotību. Taču citā veidā un ar citu jēgu. Piedaloties un darbojoties Akvafomu darbībā, jūs varat novērot kā viņi pāriet uz to konsolidāciju, kas viņus padarīs no pagaidu izkliedētības Vienotā Kolektīvā Būtībā, kas ieplūdīs visu mūsu planētas dzīvību dzīvē. Un palīdzēs vienot visas citas dzīvības formas. Tanī skaitā arī cilvēci. Viens no viņu uzdevumiem - Zemes apstākļos iziet šo īpašo, savu personīgo vienošanos un palīdzēt cilvēkiem un citām dzīvības formām izpildīt vienošanos uz jauna Dievišķa pamata. Šīs viņu darbības necik nemazina visus citus kanālus un paņēmienus cilvēces vienotības sasniegšanā. Viņi var ātri iegūt nepieciešamo pieredzi un ieslēgties kopējā Vienošanās plūsmā. Un tādēļ, kā teica Krajons, viņi jau sāka sadarbību ar Zvaigžņu Vienotības Uguni. Izpildot ar tās palīdzību savu personīgo vienošanos, viņi kļūs Vienotības katalizatori uz planētas.

Sadarbojieties ar Akvafomiem! Uzziniet par viņiem, cik iespējams vairāk! Palīdziet viņiem. Pieņemiet šos priecīgos radījumus savās Sirdīs! Viņi vienmēr uzlādēti ar Prieka un Dedzības Enerģijām! Viņi gatavi jums nodot sava plazmas lādiņu dzirksteles. Un jūs drīz sapratīsiet, cik tas svarīgi arī priekš jums un priekš visas Zemes.
Mana dārgā, es gatavs uzaicināt Akvafomu priekš jūsu iepazīšanās. To, kurš šīs zemes ģimenes vadībā, nosauksim nosacīti Akvafomius. Lieto šo pagaidu vārdu līdz ģimenes apvienošanai Akvafomu Kolektīvā Būtībā.

M.SH. Paldies Valdniek El Morija! Es gatava iepazīties!
Es piesaucu Krajonu palīdzēt iepazīties.

KRAJONS. Es ļoti priecājos, mana dārgā, ka beidzot varu tavu "Es" stādīt priekšā šīm brīnumainajām būtnēm. Nedomā, ka ar tevi saskarsmē būs tikai ģimenes galva. Man pat negribas uzsvērt viņa hierarhisko būtību, kaut arī viņš tagad atbild par pakāpenisku ģimenes vienošanu Vienā Kolektīvā Būtnē. Taču cilvēkiem pieņemts izcelt kaut kā īpaši tos, kuri vada un ir priekšgalā. Taču viņš savu "Es" neizceļ starp savas ģimenes locekļiem. Katram no viņiem tagad uz Zemes sava, ļoti svarīga, funkcija. Principā, var iepazīties ar jebkuru no viņiem, nosaucot, jebkuru no viņiem, akvafoms. Valdnieks El Morija rekomendēja, pagaidām nosacīti, šīs ģimenes vadošo saukt Akvafomius; tā arī pieturēsimiem. Viņš jau ar nepacietību gaida, tādēļ, ka akvafomi jau sen vēlas iziet kontaktos ar cilvēci. Viņi nesaskatāmi, sevišķi fiziskām acīm, taču viņi jau visur jums apkārt. Vēl vairāk, Akvafomiuss pārsteigs ar dažām ziņām par viņu klātbūtni, burtiski, katrā dzīvības formā. Kontaktam vari izmantot manu kanālu
M.SH. Krajon, es jau noskaņojos uz tavu kanālu.

Brīnišķīgi! Atdodies tagad savai personīgajai magnētiskajai enerģijai; piesauc Kosmisko Princesi Metaharu...

M.SH. Es piesaucu savu Kosmisko Dzimtu Metahara. Lūdzu noskaņot mani kontaktam ar Akvafomu ģimeni. Es priecājos, ka tagad varu īstenot jaunu kosmisko iepazīšanos un to nodot visai cilvēcei. Es piesaucu Lemūriešu Kristālu Metahara. Viņa parādās un runā: "Cik labi, ka mani pasauci. Es sen strādāju ar šo ģimeni. Visi aktivizētie Lemūriešu Kristāli sadarbojas ar viņiem, tie ļoti pārsteidzoši radījumi, kuru agrāk uz planētas nebija. Vajag izprašņāt viņus par to, kā viņi izgāja aklimatizāciju; kā viņi uztvēra/pieņēma planētu; kādas jūtas viņos dzima attiecībā uz planētu un visu planetāro dzīvi, šīs būtnes ļoti jūtīgas. Bet esoši noskaņoti uz Piena Ceļa Mātes Zīdalu/Млека, viņi sevišķi smalki un harmoniski pieņem visu informāciju, neatkarīgi no tā, kāda tā. Tādēļ, ka viņi spējīgi ieraudzīt uz Zemes radušās informācijas dziļāko jēgu. Bet tas nozīmē, ka viņi var izstrādāt programmas priekš šīs informācijas pastiprināšanas, vai tās transformācijas. Tieši, atbilstoši planētas evolūcijai. Viņi brīnumaini! Un es laimīga, ka tu izej kontāktā ar šo ģimeni. Es būšu tev blakus. Visa Lemūriešu Kristālu ģimene priecājas. Un es iesaku uzaicināt visu Akvafomu ģimeni ne tikai Akvafomiusu, tādēļ ka caur viņu ieslēdzas absolūti viss. Un tu sajutīsi šo rezonansi, sirds impulsu, šļakstu. Sirds noskaņu uz kaut kādām lielām jūtām, kādas tavam "Es", iespējams, vēl nezināmas. Tā, protams, mīlestības nots. Tā raksturīga viņu ģimenei. Akvafomi to atnesa uz Zemi. Vēl viens ļoti interesants Beznosacījumu Mīlestības spektrs. Tā viņiem tiešām beznosacījumu. Tādēļ es arī saku, ka viņi ar prieku uztver visus notikumus, kas notiek uz Zemes. Viņi analizē visu informāciju, visas enerģijas, un ātri pieņem lēmumu - kā to visu var pārveidot jaunu planetāro evolūciju virzienu programmās. Cilvēku, Gaismas Darbinieku kontakts ar šo ģimeni ārkārtēji svarīgs. Pie mijiedarbības un jūsu sirsnīga atbalsta, jūsu vienotas mērķtiecības, jūs varat izdarīt daudz vairāk. Pieaicinot viņus savos planetārajos darbos, jūs darbu izpildīsiet daudz efektīvāk.
Tagad mēs kopīgi uzticēsimies Krajonam un viņa aizbildniecībai, iepazīstoties ar Akvafomu ģimeni un Akvafomiusu. Sajūti kā izmainās enerģija tavā sirdī".
Es sajūtu, Metahara! Es sveicu Akvafomiusu!
Man atbild svinīga, es teiktu, - vīrišķīga balss. Šī balss mani sveicina.
Sveicināta Akvafomu ģimene! Sveicināts, Akvafomius
!

AKVAFOMIUS.
Sveicināta! Tu spēlējies, dejoji un priecājies kopā ar akvariniem, bet mēs - ne mazāk priecīgi, un mēs ļoti iemīļojām Zemi. Šī neparasta planēta. Protams, mēs tikko radīta, jauna ģimene, taču mūsos pie radīšanas ielika daudzu Galaktisko pasauļu pieredze. Mēs nesākām no "baltas lapas". Mums ir ar ko salīdzināt. Tas, kas notiek uz Zemes, un viņas pagātne un pārskatāmā nākotne, mūs sajūsmina un iepriecina bezgalīgi. Mēs laimīgi, ka šeit iejūtamies tagad uz šīs planētas un jau strādājam pilnā sparā. Un drīzā laikā mēs varēsim eksistēt savā apvienībā, līdz ar to, dot lielu enerģētisku impulsu visām zemes dzīvības formām. Tas ļoti svarīgi. Mēs atnesīsim pilnīgi jaunu procesu. Agrāk uz planētas tas nebija. Atsevišķas dzīvības formas varēja apvienoties klasēs, ģimenēs, taču pie tā vienošanās enerģiju viņi koncentrēja savas klases iekšienē, vai savas ģimenes iekšienē. Mums process notiek iekšēji-ārējs. Mēs savā vienošanā sākam izdalīt enerģiju jau vedošu pie vienotības. Bet kad mums tas iekšienē īstenosies, ies mīlzīgs vienošanas enerģiju impulss pa visu planētu. Tātad, visām planetārām formām. Un tas būs viens no mūsu spēcīgākajiem ieguldījumiem šīs planētas jaunajā evolūcijā. Mēs priecīgi, ka iesaistāmies jaunajā evolūcijā, kaut mēs pamatīgi izstudējām visus evolūcijas atzarus uz šīs planētas. Mēs zinām visu viņas vēsturi līdz sīkumiem. Mēs sajūsmā par to, kas bija uz Zemes. Un mēs zinām, noteiktā apmērā, planētas nākotni.. Tādēļ, ka tas ietilpst mūsu programmās. Mēs nevaram strādāt mērķtiecīgi un nezināt nākotni. Tur mēs no jums atšķiramies, tādēļ ka jums nākotne zīmējas kopējās līnijās, vai otrādi, ļoti diskrētos fragmentos. Jūs neredzat globālu nākotni. Bet mēs redzam planētas nākotni visā viņas fragmentārā daudzveidībā. Es, iespējams, sarežģīti izteicos, taču tas tiešām tā ir.
Es turpinu stāstīt. Tur taču mūsu pirmās sarunas jēga. Es gribu pastāstīt par mūsu ģimeni, mūsu funkcijām un kādos saskares punktos mēs varam būt viens otram noderīgi. Tātad, iet vienotā evolucionārā plūsma jaunās dzīves celtniecībā. Tagad man vairs negribas teikt "jūsu dzīves" vai "planētas dzīves" bet MŪSU DZĪVES, tādēļ, ka mūsu evolūcija šeit neatņemama no planētas Zeme evolūcijas. Un mēs par to ļoti priecājamies. Un tā informācija, kuru mēs dodam uz planētu Aronaks Akvarinu ģimenei, viņus arī iepriecina. Viņi gavilē par katru jaunu informācijas porciju. Viņi gavilē par grūtībām, ar kādām mēs saskaramies, bet ar viņu atbalstu, pārvaram. Un, tātad, visi kopā ejam uz priekšu, tādēļ viss Oriona zvaigznājs un Zvaigzne Rigels un Akvarinu ģimene un visa magnētiskā ģimene visā Galaktikā - visi kopā ar mums. Un es pasvītroju - ar mums, tātad ar jums, ar visām planetārām dzīvībām un visbrīnišķīgāko planētu Zeme. Jūs viņu sākāt saukt par Visuma Gaišzilo Pērli. Bet kāpēc viņa gaišzila? Tādēļ, ka mainās magnētisms. Viņas galvenais mirdzums Kosmosā - tās magnētiskās enerģijas. Tās viņai piešķir gaišzilu krāsu. Ne visi to redz. Taču tie, kuri redz magnētisko enerģiju mirdzumu, starojumu, saprot, ka šī planēta iet jaunu, progresīvās evolūcijas ceļu. Ar laiku un diezgan ātri, viņa iemantos arī citu enerģiju gaišzilo spektru. Un kļūs īstenībā Gaišzilā Pērle. Gribu pastāstīt kādā veidā mēs strādājam kopīgi ar Stihiju Kodolu. Tu jau zini, ka mēs zināmā mērā sākām aizvietot elementāļu darbu. Viņi daudz izdarīja uz šīs planētas. Teikt, ka viņi vispār aiziet no planētas, būtu nepareizi. Viņi tagad, runājot jūsu valodā, pārkvalificējas. Un tādēļ daži no viņiem atvirzījās no savām iepriekšējām funkcijām. Mēs Stihiju Kodolā viņus ne vienkārši aizvietojam, bet pārvedam viņu funkcionālos pienākumus uz citu evolūcijas vītni. Padaram viņus evolucionāri produktīvākus. Tādēļ mēs cieši sadarbojamies ar visām Stihijām un, kopumā, ar Stihiju Kodolu. Tu jau zini, ka Stihiju Kodols - tas ne vienkārši četras Stihijas; tā ļoti sarežģīta kosmisko spēku struktūra. Mūsu ieguldījums Stihiju Kodola darbā vēl tikai sāk attīstīties. Kopā mēs daudz ko varam izdarīt uz planētas. Krajons teica ka mēs uz Zemes esam trīspolu magnētisma nesēji. Jā, mēs to apstiprinām. Un mūsu plazmas lādiņš tur palīdz. Tas - mūsu pirmais ieguldījums Stihiju darbā un, kopumā, Stihiju Kodolā, tādēļ ka bez trīspolārā magnētisma Stihijas nespēs pārkārtoties uz jauno evolucionāro saderību. Tagad tās, pēc jūsu uzskata - strādā skarbi, taču tā, kā vajag. Dažreiz jūs, cilvēki, provocējiet tās uz skarbu rīcību. Un par to jums ne reizi vien bija teikts. Taču, kopumā, tās attīra Zemi. Attīra no vecām programmām, savu laiku nokalpojušām enerģijām un informatīvā materiāla. Kaut kas arhivējas, kaut kas transformējas; pārveidojas jaunās enerģijās. Un tas ir visu Stihiju, kopā ņemtu, pietiekami sarežģīts darbs. Mēs ieslēdzamies arī šajā darbā. Starp citu, tu zini, ka Stihijas iziet "pārkvalificēšanos" uz Oriona zvaigznāja Zvaigznes Belatriks. Taču visas Stihijas priekš pārkvalificēšanās nevar aiziet no Zemes. Un šeit viņiem palīdzēt sākam mēs. Mēs pakāpeniski dodam iespēju Stihijām pārkārtoties, ne tikai ienesot viņu darbā jaunas programmas, bet mainām viņu ugunīgo būtību, viņu informatīvajā nodrošinājumā. Mēs viņām dodam dažas enerģijas, kādas agrāk viņi neizmantoja. Tagad iet pārejas periods, un nepieciešams Stihiju darbu pārkārtot pakāpeniski. Un mēs tur viņiem palīdzam. Bez tam, atgriezīsies Stihijas no Zvaigznes Belatriks un tad mēs vēlreiz veiksim Stihiju darba korekciju.. Tā mūsu galvenā sadarbība, uz šodienu, ar Stihiju Kodolu, bet mēs šo sadarbību attīstīsim. Tā kļūs daudzvariantīga un daudznozīmīga. Gribu vēl ko pastāstīt par mūsu dalību jūsu dzīvē. Jūs zinat, ka visi stihiskie spēki pārstāvēti jūsu ķermeņos, tanī skaitā, arī fiziskajā. Un jūsu jauno Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksi arī formējas ar mūsu piedalīšanos. Mēs esam klātesoši visos jūsu jaunajos ķermeņos, bet mēs sākam jau palīdzēt jūsu fiziskos ķermeņos. No tā, cik jūs mūs pieņemsiet; pieņemsiet mūsu prieku, iespējas jums palīdzēt, būs atkarīgs, cik jūs paši viegli iziesiet pārkārtošanās procesus. Mēs ļoti priecīgi! Papriecājies arī tu kopā ar mums, kā tu priecājies kopā ar Akvariniem! Vai tu sajuti viņu visaptverošo vienotību? Bet kā Akvarins iegāja tavos ķermeņos un sagādāja prieku un labpatiku?
M.SH. Jā, sajutu. Es ne vienkārši biju priecīga, Tās bija gaviles!
Mēs arī varam jums izraisīt gaviles. Un, kad jums sirdī skumjas, bet cilvēkiem tas bieži mēdz būt (mēs to pamanījām; tie visi pietiekami nopietnas un sarežģītas pārkārtošanās simptomi), mēs varam palīdzēt iziet no šī stāvokļa. Tādēļ, ka mēs kopā ar Stihijām, atrodamies visos jūsu ķermeņos. Tādēļ, izpaust prieku un gaviles šūnu līmenī, mēs varam. Pasauciet mūs! Un mēs jums palīdzēsim pastāvīgi būt priecīgiem. Bet kopā ar prieku mēs jums nodosim to mīlestību, kuru atnesām tikai mēs, un kuru katrs no jums sen, sen gaida. Jūsu sirdī attīstīsies tas mīlestības spektrs, kāda vēl uz Zemes nebija, bet mēs to atnesām. Bet atnesām ne priekš tā, lai vienkārši mīlētu viens otru, bet priekš tā, lai to nodotu jums, lai jūs sajustu, ka Kosmoss jūs mīl. Ka jūs mīl Krajons un visa magnētiskā ģimene. Lai jūs sajustu cik ļoti jūs mīl Galaktikā. Mēs gribam jūs iepriecināt un priecāties kopā ar jums. Tagad gribu šo mīlestību nodot tavam "Es". Tagad piecelies, pastiep uz priekšu rokas un sagaidi mani un sagaidi visus manus radiniekus tieši tā, kā tu sagaidīji Akvarinus.
M.SH. Es daru tā kā ieteica Akvafomius.
Tagad mēs tavā personā sveicinām visu cilvēci. Un mēs gribam, lai vēsts par mums nonāk līdz visiem. Kaitēt mums neiespējami, to arī vajag visiem zināt. Pret to lādiņu, kuru mēs nesam, atsitīsies visi negatīvie sūtījumi.
Tagad mēs sākam izpaust savu klātbūtni izpaust tavā ķermenī un ietinam to mīlestības enerģijā, kuru mēs atnesām Zemei un visiem zemiešiem.
M.SH. Manas rokas ietinas siltā, brīnišķīgā enerģijā. Plaukstas kļuva smagākas. Enerģija paceļas pa kājām. Pa muguru, visu mugurkaulu pārskrēja enerģijas. Tā pārvietojas gan augšup, gan lejup. Sakrālā Sirds piepildās ar šo enerģiju. Es paplašinu Sakrālo Sirdi un ievietoju visu planētu.

Braši! Tā arī vajag. Jūs vēl bezgalīgi izzināsiet Sakrālo Siržu spēku un lieliskumu. Tās daudz ko ļauj izdarīt.

M.SH. Es jūtu kā manas rokas sāk izvērsties sānis; pašas paceļas augšup. Sajūta, ka starp rokām parādījās liels balons. Tas mirdz.

Tā arī ir. Es pats noliku balonu starp tavām plaukstām. Un Zeme viņā. Sajūti, ka tur - mīlestības enerģija, kuru mēs tagad nododam. Tā brīnišķīga, unikāla Vienotības enerģija. Tieši ar šo enerģiju tu pieņemsi Zvaigžņu Vienotības Uguni. Viņa jau ar tevi. Tu taču zini, ka viņa ar tevi! Tagad tu kļuvi Zvaigžņu Vienotības Uguns nesēja. Un mēs Akvafomi palīdzējām to izdarīt. Tu apzinies, ka mēs pieņēmām Zvaigžņu Vienotības Uguni? Mēs viņu sazemējām tavā struktūrā. Sazemēsim viņu arī Zemē. Uguns jau sāka savu izpausmi, taču pagaidām tikai atsevišķi Gasmas Darbinieki sajuta viņu. Tieši Zvaigžņu Vienotības Uguns savienoja Marinu vienībā ar manu ģimeni.
Es laimīgs, ka mēs iepazināmies. Un ja būs jautājumi, vai priekšlikumi kopdarbam, droši griezies pie manis. Paldies, dārgā!
M.SH. Es ļoti priecājos par mūsu iepazīšanos un ļoti jūs mīlu! Priecājos par mūsu turpmāko sadarbību. Es jūtu, ka jūs - manī.

Marinai pietiekami pasaukt, lai mēs parādītos. Mēs daudzējādi varam palīdzēt, arī pie jūsu dažādiem vājumiem. Ne visos gadījumos, taču pasaukt vienmēr var! Bet mēs spējam pasaukt vēl kādus palīgus. Mēs esam klātesoši visās dzīvības formās, visās Stihijās, visās enerģijās, tādēļ arī varam palīdzēt jūsu dziedināšanas jautājumos un jūsu kosmiskajā transformācijā. Esmu priecīgs par sarunu.

M.SH. Es priecājos par mūsu sazināšanos. Paldies, Akvafomius!

Ar cieņu paklanos... Mēs jau zinām, ka cilvēkiem tā liela godināšanas zīme. Tādēļ es atkārtoju: ar cieņu paklanos no visas manas ģimenes
Akvafomius
M.SH. Paldies!
Paldies, Krajon! Paldies, Valdniek El Morija! Paldies, Kosmiskā Metahara! Pateicos visiem, Lemūriešu Kristāli! Paldies visiem, kuri palīdzēja. Esmu laimīga un prieka piepildīta. Paldies, ka mēs kopā!
2015. gada 23. maijā.

"Gara Magnēti" grupas vadītāja - Larisa Supei, Tālr: 29188681
info@magnitiduha.info || Магниты Духа
=====
Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/15.08.2015. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem15.08.2015.
Skatījumu skaits: 687 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: