Galvenie » 2012 » Oktobris » 8 » *(18) Senvēstule Tuviniekiem! Draugiem! ...
17:29
*(18) Senvēstule Tuviniekiem! Draugiem! ...
*(18) Senvēstule Tuviniekiem! Draugiem! ...

Mīļie Tuvinieki! Draugi! Draugudraugi! Ir novembris! Lielo bagātību laiks! Vasaras darba augļi jau klētiņās, atpūtas laiks pagarināts un kur vēl svētku dienas!
Sirsnīgs sveiciens tuviniekiem! Draugiem! Lai jūsu personīgā vārda un dzimšanas svētkos prieka ir bez gala! Lai katra Jūsu dzīves diena veselības, laimes, radošu panākumu piepildīta! Esiet laimīgi! Dzīvojiet mīlestībā!!!
Arī Latvijas Valsts svētkos visiem, visiem laimi vēlu! Lai dzīvojam laimīgi, sakārtotā un bagātā, mīlestības piepildītā valstī! Lai notiek! Pievienosim arī mēs, katrs savu mīlestības pilieniņu kā protam: domās un darbos!
Notikumi mūsu valsts un pasaules sabiedrībā vētraini steidzas uz priekšu, ir jāpaspēj iekļūt sev vēlamā Gaismas vai Tumsas vilcienā.
Informācija, ak, Dievs, cik daudz un dažāda! Par laimi mēs vairs neesam viendienīši, mēs esam pieredzes bagāti gan par kariem, gan nesenajiem sociālisma - komunisma laikiem un, galvenais - esam skoloti ļaudis, domājošas Dieva būtnes. To, ka esam Dieva bērni, mēs patiešām apgūstam lēnām. Tas ir apbrīnojami, ko uzzinām, iepazīstot žurnāliņu "Piezīmes, Bībeli lasot"! ( http://www.bdl.lv/ ) Lūk, mani pārsteidza:
20.oktobris: "Templī brīvdiena."- "Kristus ir gatavs veikt tīrīšanas darbus templī arī šodien. Un šodien Viņa templis ir Viņa sekotāju sirdis" (Komentārs 20.X).
"Lai Tev patīk manas mutes valoda un manas sirds domas Tavā priekšā, ak, Kungs, mans patvērums un mans pestītājs!" (Ps. 19:15)
28.oktobris: Ļoti interesanti ir uzzināt komentārā "Palīgā sauciens" paustās domas:"... Kādēļ, par ko viņiem jācieš? Tomēr ir lietas, ko psalms (22:30) māca: 1) neaizmirst To, kas var palīdzēt, 2) nebaidīties Viņam izstāstīt savu situāciju,3) ar lūgšanu, paļāvībā gaidīt uz palīdzību."
(Ps.22:30): "Arī tie lai zemojas Viņa priekšā, kas dus zemes klēpī, Viņu lai pielūdz visi, kas kļuvuši par pīšļiem."
Lieliska ir ziņa šīs izpratnes bagātināšani, lasot O.Milta grāmatu "Dvēseļu sarunas debesīs" (fragmenti no grāmatas vēstulei pievienotajā informācijas pielikumā).
29.oktobris: "Dzīvo Dievs". Ļoti interesants lasījums - augšāmcelšanās!
"Vai tad jūs neesat lasījuši par miroņu augšāmcelšanos, ko Dievs jums teicis: Es esmu Ābrahāma Dievs, Īzāka Dievs un Jēkaba Dievs. Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs." (Mat. 22:31,32)
Vareni! Daudz ko izprast palīdz "Grigorija Grabovoja fenomens" (teksts vēstules (21.09.2007) informācijas pielikumā). Vērtīgi izlasīt grāmatu "Mūsu tikšanās ar Grabovoju", autori V.Tihoplavs, T.Tihoplava. Grāmatas ievadvārdos lasītājiem Grigorijs Grabovojs vēsta:"Jaunajā Tatjanas Tihoplavas un Vitālija Tihoplava grāmatā "Mūsu tikšanās ar Grabovoju" ir precīzi interpretēta manas Mācības mērķstruktūra. ...Tā sniegs jums zināšanas par manu mācību un jūs to varēsiet nodot tālāk citiem." ... "Pirms izmantot kādu no koncentrēšanās metodēm:- jādomā par pasaules iespējamo globālo katastrofu novēršanu; - jāizsaka vēlme, lai visi pasaules elementi attīstās bezgalīgi, harmoniski, radoši; - jāiztēlojas sudrabaini balta gaisma."
25.oktobris: "Piezīmes, Bībeli lasot" - "Bīstamās beigas". Manā izpratnē, tas ir ļoti, ļoti nozīmīgs lasījums. Šis temats aplūkots jau iepriekšējo dienu sarunās, bet šoreiz īpašs akcents (Mat.21:42; Ps.118:22-23). Komentētājs jautā: "Kas ir šis akmens - ... Varbūt tu zini vēl kādu skaidrojumu?"
("Mat.21:42): "Jēzus sacīja tiem: "Vai jūs nekad neesat rakstus lasījuši: akmens, ko nama cēlāji atmetuši, ir kļuvis par stūra akmeni; tas ir no Tā Kunga un ir brīnums mūsu acīs.-"
(Ps.118:22,23): "Akmens, ko namdari nometuši pie malas, ir kļuvis par stūra akmeni. Tas ir Tā Kunga darbs, un tas ir brīnums mūsu acīs."
Jā, es esmu pārliecināta par vēl vienu skaidrojumu, kuru mēs savās vēstulēs aplūkojam kopš 2007.gada 10.jūlija - vecpensionāru izdzīvošanas pensiju minimuma taisnīga nodrošināšana.** Vecpensionāri ir mūsu šodienas labklājības pamatakmens. Tikai mūsu valsts nama saimnieki un viņu atbalstītāji, kuri barojas no pārpilnības siles, nevēlas vecīšu dzīves apstākļus uzlabot. Komentārā minētā sasišanās notiks arī šoreiz, bet beigas būs priecīgas, jo uzvarēs taisnība: uzvarēs tādēļ, ka mūsu domas un lūgšanas izstaro spožu, jaunajam laikmetam atbilstošu enerģiju - MĪLESTĪBAS enerģiju mūžīgai dzīvībai!
Neaizkavēšu Jūs vairāk. Vēstulei pievienotā informācija runā pati par sevi. Izvēle brīva!
Mans domu autors saka: "Dari zināmu, pārējais pašu ziņā!"
Lai notiek! Lai viss izdodas atsaucīgas mīlestības spēkā!
07.11.2007. Cieņā un mīlestībā, Lauma.

Vēstulei pievienotie informācijas teksti:
1) Savākti vairāk kā seši tūkstoši parakstu. (Dz.Mozule "Ogres Vēstis" 01.11.2007)
2) Vai drīkst mācīt, ja paši nezina? (ELFIJA no Vecrīgas "Zintnieks" 15/2007)
3) Ja nedrīkst mācīt, tad ko tālāk? (K.Tiltiņš "Zintnieks" 19/2007)
4) Nākotne - redzīgajiem un dzirdīgajiem. (Sk.Aleksejeva "Zintnieks" 21/2007)
5) Dvēseļu sarunas debesīs. (O.Milts, fragmenti no grāmatas un saruna ar autoru, "Zintnieks" 16-19/2007)
6) Lūgsna Mīlestībai. (No "Gaismas grāmata" apg. "Kopsolī" 1999)***

***Lūgsna Mīlestībai:
"Es saucu Erceņģeli Zamuēlu un viņa eņģeļus sava Reālā Es vārdā aizvest mani miegā uz ēterisko mājvietu, kura atrodas Sentluisā, Misūrī štatā. Es lūdz piepidīt un iedvesmot mani ar Dieva gribu.
Un lūdzu Erceņģeli Zamuēlu un viņa eņģeļus iemācīt mani turēties pretim antimīlestības spēkiem. Palīdzēt atbrīvoties no smēķēšanas, sasprindzinājumiem, vēlmēm izcelties starp līdzbiedriem; lūdzu palīdziet būt disciplinētam ar stipru gribasspēku, būt gudram, lai dzīvotu mīlestībā ar visiem līdzcilvēkiem.
Lūdzu, lai visa informācija, kas nepieciešama mana dievišķā plāna izpildei, vajadzīgajā brīdī tiktu nodota manai nomodā esošajai apziņai. Es pateicos jums un pieņemu to kā pilnībā notikušu.
Dieva Vārdā, Es Esmu Tas, Kas Esmu.
Erceņģeļa Zamuēla vārdā:"Izgaistiet, antimīlestības spēki!"
Kunga mīlestība, sargā mūs
Nemirstīgā mīlestībā Un līdzjūtību sūti,
Lai mēs celtos no jauna!
Tev dota vara Slavas starus liet
Pār Zemes dzīves tumsu, ēnām.
Ak, dievišķā gaisma, plūsti, staro,
Atpestī no sāpēm,
Pacel savus ļaudis, Kungs,
Dod viņiem vārdu - ES ESMU!"
Lasot lūgsnu, uzlieciet rokas uz sirds. Paužot padevību Dievam, iztēlojieties sevi vienotu ar visu dzīvību, ar visu Dieva apziņas Kosmisko okeānu. Ikreiz, izsakot šos vārdus, iedomājieties, ko tie apzīmē. Šīs lūgsnas uztur jūsu saistību ar Erceņģeli Zamuēlu un viņa mīlestības eņģeļiem.
Atkārtošana: cik nepieciešams, tikai lai dalītos ar trīs.
===
*(18)-18. Senvēstule Tuviniekiem, Draugiem, Draugudraugiem pierakstīta 2007.gada 7.novembrī, sūtīta daudziem adresātiem parastās pasta aploksnēs.
**Priecīgā ziņa! Savākti vairāk kā seši tūkstoši parakstu! Paldies Dz.Mozules kundzei "Ogres Ziņās"!
*** Lūgsna mīlestībai, lasāma vēstulē! Lai palīdz laimīgiem būt!
===
Atradumu - Senvēstuli sirdslaimē atjaunoja Spēkavotam, Eslauma.


Skatījumu skaits: 721 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: