Galvenie » 2012 » Oktobris » 9 » *(19) Senvēstule Tuviniekiem! Draugiem! ...
21:36
*(19) Senvēstule Tuviniekiem! Draugiem! ...
*(19) Senvēstule Tuviniekiem! Draugiem! ...

Esiet sveicināti mīļie Tuvinieki! Draugi! Draugudraugi - 2008. gadā! Lai piepildās astroloģiskā prognoze: "Tieši šajā gadā daudzi cilvēki pakāpsies pa sociālajām kāpnēm un iegūs atzinību!" ( IK"Saulesjosta", 2007)
Vispirms izsaku sirsnīgu paldies tuviniekam, draugam vai draugu draugam, kurš aizsūtīja žurnālam "Zintnieks" (24. nr.2007) mūsu Dievišķā uzdevuma 17.vēstuli, kurā ietverti vārdi, kas publicēti rakstiņā "Lasīsim biežāk Bībeli" ("Zintnieks"24/2007). Sūtītājs ir uzskatāmi izpildījis mums uzticēto uzdevumu "Tā ir Mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu." (Jāņa 15:17) Mīlēt viens otru visvarāk mēs varam, vairojot mīlestības enerģiju sabiedrībā, rūpējoties, kā kurš protam, viens par otru, par Visuma telpu, kurā mēs visi kopā dzīvojam.
Lūdzu, mīļo DRAUDZIŅ! Piešķirto balvu jāsaņem ne Laumai, bet sūtītājam. Lauma ir tikai "pildspalva" gudra Skolotāja rokās, bet vēstuļu saņēmēji - atsaucīgi skolnieki, kuri arī pilda savus pienākumus Radītāja priekšā. "Zintniekam" arī uzrakstīju, ka balva pienākas sūtītājam.
Un vēl, vissirsnīgākais paldies tiem 8500 mūsu valsts iedzīvotājiem dažādās Latvijas apdzīvotās vietās, kuri aizgāja, ziedoja tos pāris latiņus, bija aktīvi, atsaucīgi un parakstījās pie notāra par pensiju likuma pārskatīšanu. Vēl vajag tikai 1500 parakstu, lai pensionāru ierosinājumi iegūtu valstisku risinājumu. Es ticu, ka atradīsies vēl trūkstošais pusotrstūkstotis parakstu mīlestībā pret savu tuvāko zaigojošu sirsniņu un mūsu vecpensionāri būs pamatakmens uz kura balstās Latvijas ļaužu nams Visuma Mīlestības telpā. Mēs Dieva Spēkā to uzcelsim - Mīlestības namu - LATVIJA!
Lai 2008. gads mūsu sirdīs ir MĪLESTĪBAS gads kā to vēlējās Jēzus Kristus!
Un, jāatzīstas neuzmanībā, kritu un lauzu kāju, pabiju slimnīcā, esmu diezgan sasaistīta ieģipsētās kājas dēļ, bet tas man netraucē būt optimistiskai un ar mīlestību, sirsnīgi domāt par tuviniekiem, draugiem un draugu draugiem. Saprotu, ka mūsu iesāktie dabiņi jāturpina, jāuztur dzīvesprieks, gaisma sevī un līdzcilvēkos.
"Bet zini to, ka pēdājās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki būs patmīlīgi, mantas kārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neganti, cietsirdīgi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldāmi, labā nīdēji, nodevēji, pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēdami vairāk baudas nekā Dievu, izrādīdami ārēju svētbijību, bet tās spēku noliegdami; un no tādiem izvairies." (Pāvila 2.vēst.Timotejam 3:1-5)
Ļoti vērtīgi lasījumi "Piezīmes, Bībeli lasot" 3/2007. Un "Zintniekā" (2/2008) "Antikrists - katrā no mums?!"
Paturēsim prātā - "Gudram pieder pasaule!"
09.02.2008. Lai esam gudri un mīlēt spējīgi!!! Lauma

Informācijas teksti pievienoti vēstulei:
1) Lasīsim biežāk Bībeli. (Lauma "Zintnieks" 24/2007)
2) Turpina vākt parakstus likuma grozījumiem" (A.Zeiliņa "Ogres Ziņas" 14.01.2008.)
3) Prasa uzlabot pensionāru dzīves līmeni. (Jāzeps Janiševs informē... "Ogres Ziņas" 13.01.2008)
4) Antikrists - katrā no mums?! (Konrāds Tiltiņš "Zintnieks" 2/2008)
Vērtīgi izlasīt: "LAI UZVARĒTU, IR JĀZINA". Autors Ingus (Ogres raj.), rakstiņš ar turpinājumiem "Zintnieks" 1.,2./2008, un turpm.)

Lūgsna Viedumam un Gudrībai:
"Es saucu Erceņģeli Jofiēlu, un viņa eņģeļus sava Reālā Es vārdā aizvest mani miegā uz ēterisko mājvietu, kura atrodas Laučžou apkārtnē Centrālās Ķīnas ziemeļos. Es lūdzu piepildīt mani ar Dieva gribu.
Un lūdzu Erceņģeli Jofiēlu un viņa eņģeļus dāvāt man gudrību, palīdzēt nodibināt saistību ar manu Augstāko Es. Modiniet manī izpratni par manu dzīves uzdevumu; iedvesmojiet mani čaklam darbam, lai viegli uztveru informāciju, kas nepieciešama pārbaudījumu kārtošanai, palīdziet atbrīvoties no kaitīgiem ieradumiem, no iedomības, augstprātības, no aprobežotas domāšanas, lai es rūpētos par kārtību, tīrību ap sevi un dabā.
Lūdzu, lai visa informācija, kas nepieciešama mana dievišķā plāna izpildei, vajadzīgajā brīdī tiktu nodota manai nomodā esošajai apziņai. Es pateicos jums un pieņemu to kā pilnībā notikušu.
Gaišie eņģeļi no zvaigžņu augstumiem! Piepildiet ar gaismu manu Būtību un Saprātu!
Ak, Gaismas Liesma, skaidrā un zeltītā,
Ak, Liesma, visbrīnišķā, jelkad ieraudzītā,
ES ESMU mirdzošs katrā smadzeņu šūniņā,
ES ESMU visu pārveidojošā Gaismas Gudrība.
Nebeidzams, plūstošs, liesmojošs apgaismības avots,
ES ESMU, ES ESMU, ES ESMU Apgaismība!"
Iztēlojieties, kā jūsos ieplūst zeltaini dzeltenā Dieva Gaisma, kā tā apņem jūsu galvu, kā ar šo gaismu apgaismības eņģeļi piepilda visu jūsu ķermeni un apkārtējo telpu metra attālumā ap jums. Izjūtiet, kā ar katru elpas vilcienu uzņemat radošās spējas, iedvesmu; vērojiet, kā gaisma kliedē tumsu, pelēcību, kā apkārt viss kļūst vieglāks.
Atkārtošana: trīs, deviņas vai vairāk reižu, kas dalās ar trīs.
(No "Gaismas grāmata", apg. "Kopsolī", R., 1999)
===
*(19) - 19.Senvēstule pierakstīta 2008.gada 9. februārī, sūtīta adresātiem uz dažādām Latvijas vietām parastās pasta aploksnēs.
===
Atradumu - Senvēstuli sirdslaimē atjaunoja Spēkavotam, Eslauma.
Skatījumu skaits: 848 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: