Galvenie » 2015 » Aprīlis » 27 » (1) Fotonu enerģija kalopašanā cilvēkam
17:26
(1) Fotonu enerģija kalopašanā cilvēkam

(1) Fotonu enerģija kalopašanā cilvēkam

Svetlana Dračova, Krievija
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 1(19) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 01.04.2015.

Vai jūs aizdomājāties, kas tas ir FOTONS?
Daudziem no mums kopš bērnības zināms par elektromagnētiskiem kvantiem, gaismas kvantiem, fotoniem... Tad nu iesākumam atsvaidzināsim mūsu skolnieciskās zināšanas, izmantojot "Vikipēdiju".
Fotons (от др.-греч....,род.пад...."свет") - elementārdaļiņa, elektromagnētiskā starojuma kvants (šaurākā izteik.- gaisma).
Tā bezmasas daļiņa, spējīga eksistēt vakuumā, fotona elektrolādiņš arī līdzīgs nullei... No klasiskās kvantu mehānikas skatījuma, fotonam, kā kvantiskai daļiņai raksturīgs korpuskulāru viļņu /корпускулярноволновой/ duālisms, tas vienlaicīgi izpauž daļiņas un viļņu īpašības... Fotons - visizplatītākā, pēc skaita, daļiņa Visumā. Uz vienu nuklonu/нуклон sanāk ne mazāk kā 20 miljardi Fotonu
Kā jūs jau sapratāt, vārds "Fotons" cēlies no grieķu vārda "gaisma", t.i., tā - daļiņa, kas nes gaismu, ir gaismas nesējs. Vārda "fotons" būtībā ielikts gaismasveidošanās process, iespējas nest gaismu, iespējas radīt gaismu.
Tomēr, ja mēs atšifrējam burtos vārda "FOTONS", nozīmi, tad saņemam visai negaidītu rezultātu.
ФО/FO - fonetiski burtu salikums "Ф"/"F" un "O"/"О". "Ф""F" - {krievu val.} grafiski ar sevi rāda apli, pārdalītu ar svītru, t.i., divas nošķirtas daļas (pusapļi), tanī pat laikā "O"- aplis, sfēra, apvienota veselumā. "ФО"/"FO" nozīmē pāreju no nošķirtības, atdalītības uz apvienotību, veselumu. Bez tam savienojums "ФО"/"FO" - tā jau ne statistiska apvienošana, tas - stiepts skanējums, plūsma.
TO - burts "T", stingri piesiets pie vietas, punkta. Tā - saikne ar zemi, bet salikumā ar burtu "O", sanāk apvienošana ar vietu, punktu, zemi. "TO"- tas "PUNKTS"/"ТОЧКА", tanī skaitā "Nulles Punkts", kas potenciāli satur visus gaismas attīstības variantus.
N/Н - nesējs, tas, kas palīdz gaismai izplatīties.
Augstākminēto summējot, mūsu rīcībā ir daļiņu plūsma, nesoša gaismu un caurejoša caur kādu Nulles Punktu. Pēc šī Nulles Punkta gaisma sasniedz dažādus objektus, tanī skaitā - dodas uz Zemi. Sākas fotonu plūsmas apvienošanās ar pašu Zemi un to, kas uz tās atrodas. Šis atšifrējums palīdz pāriet pie galvenās tēmas mūsu pētījumā - fotona slāņa iespējām kalpot cilvēcei. Sāksim ar fotona enerģijas noteikšanu, kādu dod Meistars Kiraels caur Fredu Sterlingu grāmatā "Lielā Pāreja"/"Великий Преход": "...Fotonu enerģija, faktiski, ir gaisma. Tā, taisnība, īsta gaisma, gaismas būtņu būtība/jēga". Bez tam, viņš tā apraksta šīs enerģijas neizsmeļamās iespējas: "Fotonu enerģija, draugi mani, tas kaut kas tāds, ko vajag tikai saņemt, vajag tikai saprast to un jūs apzināties, ka fotonus neiespējami iedzīt cauruļu vadā; jūs apzināties, ka nevar tiem likt virzīties pa vadiem. Fotonu enerģija vienkārši atrodas šeit, viņa darīs visu, ko tagad dara jūsu organiskais kurināmais. O, jā, jūs to varat izmantot priekš sakariem. Jūs to apzināties?"
Runa ir par to, ka fotonu enerģija ļaus mums, Zemes iedzīvotājiem, izmantot jaunus alternatīvās enerģijas avotus. Un tā - enerģija, ar kuras palīdzību mēs saņemsim neierobežotas iespējas, un to nevar monopolizēt, t.i., viņa visur. Bez tam, fotonu enerģija dāvās cilvēcei, jaunus paņēmienus komunikācijai - UNIVERSĀLAI GAISMAS KOMUNIKĀCIJAI.
Un tur arī atradīsim: "Jaunajai enerģijai ir iespēja dzīves paplašināšanai, jo tās molekulārā struktūra pārkārto cilvēcisko ķermeni, kas zināms ar nosaukumu "gaismas ķermenis". Fotonu Enerģija ļaus cilvēciskām būtnēm strādāt pie savas jaunās misijas un sasniegt izaugsmi, kādu ilgu laiku neatcerējās".
Tādā veidā, mums ar jums, planētas Zeme iedzīvotājiem, ir neizsmeļams enerģijas avots, kas jau pietuvojās planētai, par cik pēc Otrās Harmoniskās Konverģences 2012.-2013.gadā Zeme iegāja jaunā telpā. Un pienāca laiks tās plānveidīgai apgūšanai un izmantošanai. Bez tam, parādījās avots priekš mūsu gaismas, tātad, garīgai izaugsmei, priekš veseluma un spēku iemantošanas. Gaismas Ģimene jau sāka priekš tā sniegt nepieciešamās zināšanas un prasmes. Daļēji Žurnālā "MČ", Nr 5/2014 publicēta informācija Peresveta, Oriona apvienoto civilizāciju Padomes priekšsēdētāja (caur Helēnu Siļukovu) "Vājums -ceļš uz spēku" (*). Peresvets paziņo par cilvēku sadarbību ar fotonu slāni priekš sevis nostiprināšanas un pieņemšanās spēkā. Viņš apstiprina: "Pati Zeme enerģiju slāņa ieskauta, kuru var apzīmēt kā Spēku. Tam slānim ir iespējas aktivizēt cilvēka visas struktūras, tas tieši saistīts ar matēriju. Tas - kvantu slānis. Domās savienojoties ar to, jūsu apziņas līmenī, iespējams iemantot papildus spēku, virzošu jūs pa jūsu attīstības ceļu. Šis spēks virza matēriju. Līdzdarbības apzināšanās un kopība ar šo spēku arī attīsta cilvēkā spējas telekinēzei. No zinātniskā skatījuma, šī enerģija ietekmē augu, dzīvnieku un cilvēku augšanu un attīstību, tas ir , visu dzīvo materiju. Zinātnieki meklē šīs enerģijas koncentrācijas paņēmienu, taču tas nav neieciešams, tā kā tā arī ir koncentrāts. Kad cilvēki apzināti ar to savienojas, izpakojas gaismas energoinformatīvās paketes, nesošas spēku visam dzīvajam. Augi un dzīvnieki ar šo slāni savsatrpēji darbojas jau sākotnēji. Cilvēkā šīs spējas bija uz laiku deaktivizētas ar mērķi iegremdēties matērijas blīvumā. Taču tagad Zemes Spēks kļūst jums atkal pieejams. Bet spēks dod cilvēkam brīvību. Mēs jūs aicinām apzināti savienoties ar Zemes īpašo kvantisko slāni. Tā rezultātā aktivizēsies šūnu atmiņa spēku uzkrāšanai cilvēka fiziskajā ķermenī".
Gribu ar jums dalīties Gaismas Grupas (Maskava) darba pieredzē. Noturīgu sakaru iemantošana un sadarbība ar fotona enerģiju, priekš savienošanas ar savu spēku, kļuva viena no galvenajām tēmām mūsu izbraukuma semināram "Ceļojums pie sava "Es" uz pārpildītas dzīves upes viļņiem". Tas tika vadīts Meistara Kiraela vadībā. Vadošie Anžela Strelkova un Svetlana Dračova sāka aktīvi darboties fotonu enerģijas izmantošanas tēmas ietvaros, veicot pētījumus, sagatvojot izstrādes, sākot no 2014. gada septembra.
Bet 2014. gada novembrī, semināra vadīšanas laikā, tā dalībnieki izpauda jaunu Pirmaradītāja Viļņa Gaismas Ķermeņa energoinformatīvo struktūru un iestiprināja to projekcijā pie sava fiziskā ķermeņa. Tālāk tika izveidots speciāls energokomplekss "lietussarga"/"зонта" veidā priekš fotonu enerģijas pieņemšanas no Zemes fotona slāņa, kas arī iedarbināja Pirmradīšanas Viļņa gaismas struktūru. Izturīga, cieša saikne ar fotona enerģiju bija nodibināta un Pirmradīšanas Viļņi sāka aktīvu savstarpējo sadarbību ar fotona slāni.
Semināra gaitā Meistars Kiraels atzīmēja, ka fotons atrodas visur. Fotonu enerģija izvietojas jaudīgā slānī zemes virspusē aiz visiem atmosfēras slāņiem, t.i., noslēdz Zemes gaisa apvalkus. Tomēr tā klātesoša arī apakšējos atmosfēras slāņos, troposfērā. Fotons var savienoties ar ūdeni, tad notiek ūdens un fotona enerģiju savienošanās. Šis pārsteidzošais savienošanās efekts tika Meistara Kiraela nodemonstrēts ūdens mistērijas gaitā, veltītā Dieviem un Dievietēm, ko mēs vadījām viņa vadībā semināra laikā, baseina biķerī/чаше. Mēs elpojām, domās nosūtot prāna-enerģiju, izpaužot nodomu fotona un ūdens savienošanai, un ūdens vibrēja, burbuļoja apkārt mūsu rokām un ķermeņiem. Savienojot fotona enerģiju ar ūdeni, mēs piesātinājām mūsu šūnas ar gaismu tieši caur ūdeni.
Bet sāksim iepazīšanos ar šo gaismas darbu pēc kārtas. Iesākumā parunāsim par atsevišķu Pirmradīšanas Vilni.
Pirmradīšanas Vilnis ar sevi veido divkāršu Mēbiusa Lentu, t.i., Lentu ar dubult giezumu. Tā nodod un pieņem energoinformāciju, ne vienkārši pilnībā un veselumā, bet ļauj nepieciešamības gadījumā nododamo informāciju retranslēt uzreiz pa vairākiem virzieniem. Šīs struktūras īpatnība tā, ka tā atrodas pastāvīgā kustībā. Pašreizējā laikā šo struktūru aktīvi izmanto 10-mit Lemūriešu Kristālu (DESMIT AKORDA/АККОРДА ДЕСЯТИ) aktivizēšanai, izmantojas arī dažādos gaismas darbos. Instruments, kā tāds, izmantojams daudziem mērķiem. Jūs varat stādīties priekšā vienu Vilni kā vertikālā plaknē (1. Zīm.), tā arī horizontālā plaknē (2. Zīm.).

1. Zīm. PIRMRADĪŠANAS Vilnis.

2. Zīm. PIRMRADĪŠANAS Vilnis horizontālā plaknē.
Pirmrmradīšanas Viļņa izmantošanas īpatnība darbā ar fotona slāni ietver viengabalainas gaismas konstrukcijas izvaidošanu, sastāvošas no Radīšanas Viļņu kompleksa.
Stādaties priekšā Pirmradīšanas Viļņu virkni, tā sastāv no viļņu rindas. Paskaidrojuma vienkāršošanai es izmantošu vilņus tikai vertikālā projekcijā.

3. Zīm. PIRMRADĪŠANAS Viļņu virkne.
Kā jau augstāk teicu, Pirmradīšanas Viļņu komplekss attiecas uz cilvēka Gaismas Ķermeņu struktūrām. Līdz ar to, svarīgi izveidot ciešu un noturīgu šī Pirmradīšanas Viļņu energoinformatīvā kompleksa saikni ar cilvēka fizisko ķermeni, lai fotona enerģija sāktu savu dziedniecisko darbību saprātīga cilvēka pārveidošanā kosmiskā cilvēkā, apveltītā ar fotona spēku, izzinoša tā unikālās īpatnības.
Sāksim gaismas darbu Pirmradīšanas Viļņu izkārtošanā pie jūsu fiziskā ķermeņa.
Darba sākšanai, atslābinieties, elpojiet mierīgi... nekas lai jūs nenovērš.
Pie šo rindu lasīšanas, iegremdējaties meditatīvā stāvoklī. Svarīgi savu iekšējo redzi fokusēt uz Sirds telpu, caurelpot caur centru, caur savu Nulles Punktu. Jums jābūt iekšējā miera, harmonijas, prieka stāvoklī... Caurelpojiet Nulles Punktu tik reizes, cik tas nepieciešams priekš mierīguma sasniegšanas...
Izpaudiet nodomu un stādaties priekšā savas Sirdstelpas centrā Pirmradīšanas Vilni. Tas sāk izpausties pakāpeniski, it kā no dūmakas. Iesākumā kontūras neskaidras un nespodras, bet Sirds telpas caurelpošanas iespējās Vilnis kļūst arvien skaidrāks un skaidrāks, izteiktāks. Kurš nepārvalda vizualizāciju, izsakiet frāzi: "Es skaidri redzu Pirmradīšanas Vilni manā Sirds telpā". Tādā veidā Vilnis jūsos izpaužas kā zināšana, sajūtu veidā, notiekošā saprašanā.
Radīto Pirmradīšanas Vilni domās pārnesiet jūsu mugurkaula pamatnē, astes kaulā. Ērtībai, mēs ar jums Vilni novietosim vertikāli kā attēlots 1. Zīm. Centrālā cilpa, Pirmradīšanas Viļņa centrs, telpiski sakrīt ar jūsu astes kaula izvietojumu. Caurelpojiet Pirmradīšanas Vilni caur astes kaulu. Tālāk jūs atkal virzaties uz Sirds telpu un atkal radat Pirmradīšanas Vilni. Nesteidzaties... Dodiet Vilnim iespēju rasties/attīstīties visā savā pilnīgumā. Pēc pilnīgas kontūru parādīšanās/attīstīšanās, sajušanas, zināšanas par radīto Vilni Sirds telpā, domās pārnesiet to uz mugurkaula krustu daļu. Savienojiet Sirds telpā radīto Pirmradīšanas Vilni ar mugurkaula krustu daļu. ieelpojiet/izelpojiet to caur krustiem.
Atkal atgriežamies Sirds telpā. Atkal tur radām Pirmradīšanas vilni, attīstām to un domās pārnesam mugurkaula jostas daļas apakšā. Savienojam Viļņa centru ar jostas daļas 5-to skriemeli un Vilni virzam turp. Ērtākai darba izpratnei jūs varat redzēt cilvēka mugurkaula uzbūvi 4. Zīm.

4. Zīm. Cilvēka mugurkaula uzbūve.
Mūsu ar jums uzdevums izveidot Pirmradīšanas Viļņu sistēmu visa mugurkaula garumā, bet tālāk Pirmradīšanas Viļņi izkārtojas mugurkaula ass turpinājumā uz galvaskausu, apliecas ap to un pēdējais Pirmradīšanas Vilnis savienojas ar trešo aci. Pirmradīšanas Viļņu struktūru jūs varat redzēt 5-jā Zīm.

5. Zīm. Pirmradīšanas Viļņu Stuktūra.
Kā jau jūs sapratāt, mēs strādājam pakāpeniski/secīgi. Radām Pirmradīšanas Vilni Sirds telpā, attīstam to un pārvietojam pie kārtējā skriemeļa, paceļoties no astes kaula uz augšu.
Pēc tam, kad jūs uzbūvēsiet Pirmradīšanas viļņus 4,3,2,1 mugurkaula jostas daļā, virzaties tālāk uz mugurkaula krūšu daļu, kur atrodas 12 skriemeļi. Attiecīgi, jūs uzbūvēsiet 12 Pirmradīšanas Viļņus. Pabeidzot darbu ar mugurkaula krūšu daļu, jūs pāriesiet uz mugurkaula kakla daļu un uzbūvēsiet septiņus Viļņus, atbilstoši kakla skriemeļu skaitam.
Kad jūs pāriesiet pie Pirmradīšanas Viļņu celtniecības mugurkaula ass turpinājumā uz galvaskausu, jums nav nepieciešams domāt, kāds skaits Viļņu jums nepieciešams. Dodiet nodomu izveidoties jūsu Sirds telpā tādam skaitam Pirmradīšanas Viļņu, kāds nepieciešams priekš tā, lai savienotos ar jūsu galvaskausu, sākot no kakla, pirmā skriemeļa un beidzot ar trešās acs projekciju. Attīstiet radīto Viļņu secību, domās pārnesiet novietojamā vietā uz galvaskausa un caurelpojiet to.
Bet tagad ar domu skatu pārskatiet jūsu jaunradīto Pirmradīšanas Viļņu gaismas struktūru fiziskajā ķermenī. Caurelpojiet to, piepildiet ar prieku, mīlstību, atbalsta enerģijām. Tā JŪSU NEATDALĀMĀ DAĻA. Un viņai jāiekārtojas jūsos, jākļūst jūsu organiskai daļai un struktūrai.
Un Pirmradīšanas Viļņu kompleksa izveidošanas noslēgumā, sūtiet prāna enerģiju no Sirds telpas Pirmradīšanas Vilnī astes kaula rajonā. Šeit, mugurkaula pamatā, Pirmradīšanas Vilnis rada īpašu prāna enerģiu. Sūtiet to augšup, saules pinumā, bet no turienes - sirds apvidū. Tālāk, no Sirds telpas, sūtiet prāna enerģiju Pirmradīšanas Vilnī trešās acs rajonā. Un šeit Pirmradīšanas Vilnis sāk izplatīt sevišķu prāna enerģiju. Tādā veidā, sāksies aktīva energoapmaiņa ne tikai starp jūsu fiziskā ķermeņa apgabaliem, bet arī energoapmaiņa starp jūsu Daudzdimensionālā Ķermeņu Kompleksa diviem ķermeņiem. Ar prāna enerģijas palīdzību no Sirds telpas, izlaista caur Pirmradīšanas Vilni astes kaulā un trešajā acī, kā arī sevišķās prāna enerģijas Pirmradīšanas Viļņu radītas, jūs savā Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksā aktivizējiet īpašu Fotona Ķermeni, kas sāk savstarpēji sadarboties ar jūsu smalkmateriālo piecdimensiju fizisko ķermeni.
Mums visiem labi zināms par Gaismas Ķermeņa eksistēšanu, kas ir priekš cilvēka kopējā izpratne par daudzdimensionālo gaismas ķermeņu kompleksu. Priekš fotona enerģiju pieņemšanas, cilvēkiem tagad jau izveidojas FOTONA ĶERMENIS un tas kļūst viens no DAUDZDIMENSIONĀLO ĶERMEŅU KOMPLEKSA ĶERMEŅIEM. Gaisma - vairāk vispārīga, kopīga izpratne. Fotons - gaismas varietāte/разновидность. Un fotona ķermenis, kas izveidojas, ir POLIPASAULĪGS/ПОЛИМИРНЫИМ. Viņā sajaukti četr-piecdimensiju fotoni. Un īstenojas sekojošs savienošanās princips: daļiņa (ceturtā dimensija) - vilnis (piektā dimensija). Pateicoties Pirmradīšanas Viļņa energoinformatīvās struktūras izpausmei Gaismas Ķermeņa struktūrā un to projekcijai pie cilvēka fiziskā ķermeņa, Fotona ķermenis tiek radīts cilvēka Daudzdimensionālā Ķermeņu Kompleksā. Fotona ķermenis ļoti svarīgs priekš augšupcelšanas ar fizisko ķermeni.
Mēs ar jums īstenojām ļoti svarīgu darbu. Mēs radījām, pareizāk sakot, attīstījām jaunu gaismas struktūru. Un tā tagad dzīvo ne tikai jūsu Gaismas Ķermenī, bet arī jūsu fiziskajā ķermenī. Tās klātbūtnes realitāti jūs sajutīsiet tad, kad tā sāks strādāt, kustēties, funkcionēt...
Līdz ar to, es aicinu jūs nesteigties. Neskatoties uz to, ka visas instrukcijas darbā ar fotona enerģijām jūs izlasīsiet šī raksta slejās, nesteidzaties iemiesot dzīvē visu to, ko es secīgi izklāstu. Ievērojiet pārtraukumus darbā! Jāsaka, ka arī novembra Gaismas Grupas izbraukuma semināra dalībniekiem bija pārtraukumi gaismas darbā. Viņi izdzīvoja, ieiešanu kontaktos ar fotona enerģijām, etapus divu dienu laikā, sākot no piektdienas vakara un beidzot svētdienas vakarā.

Turpinājums nākošreiz.
-----------------
(*) Latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/vajums_cels_uz_speku/2015-04-07-1422
-----------------
Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 1(19) 2015. Žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Internet-veikala El. adrese: http://world-channeling.com/ , Žurnālu Rīgā iespējams iegādāties zvanot pa tālruni 29613296. Par iesējām pasūtīt Žurnāla speciālizdevumu "Runā piektā dimensija"/"Говорит пятое измерение" var uzzināt: http://spekavots.ucoz.ru/news/uzmanibu_specials_zurnala_izlaidums/2015-04-13-1428
Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/27.04.2015. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 27.04.2015.


 

Skatījumu skaits: 1840 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 1
1 BrandonZob  
0
extagen pills <a href=""> https://forums.dieviete.lv/profils/127605/forum/ </a> pill crusher reviews

Vārds *:
Email *:
Kods *: