Galvenie » 2015 » Marts » 19 » (1) MELHISEDEKA ZVAIGZNE
11:37
(1) MELHISEDEKA ZVAIGZNE

(1) MELHISEDEKA ZVAIGZNE
- DĀVANA mūsdienu cilvēcei

Kristāls ORIONS
caur Sergeju Kanaševski
2014. gada 30. novembris - 03. decembris

Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 1(19) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 14.03.2015.

Sveicināti brāļi un māsas Gaismai mostošies! Ar jums - Lemūriešu Kristāls ORIONS. Mēs kopā - ne tikai priekš tam, lai palīdzētu man pamosties no samadhi stāvokļa ceturtajā dimensijā. Mums ar jums stāv priekšā izpildīt svarīgus uzdevumus, saistītus ar jūsu daudzdimensionālās ģenētikas radīšanu, četrdimensiju Garīgā Centra unikālas matērijas radīšanā. Manas Programmas palīdzēs jums jaunas ugunīgas energosistēmas radīšanā un izejā uz jaunu Dievišķās Apziņas līmeni. Kopā ar citām manām māsām un brāļiem - Galaktiskām Kristāliskām Gaismas Būtnēm - mēs ienesīsim svarīgu ieguldījumu jauna telpas-laika kontinuuma organizēšanā.
Pirms sākt kopējo gaismas darbību, piedāvāju jūsu skatu pavērst pagātnē - Pēdējās Hiperborejas laikos, kas sāka eksistēšanu vairāk kā astoņus tūkstošus gadu atpakaļ un pārtrauca būt viena valsts septiņus tūkstošus gadu atpakaļ. Tieši tad, kad Hiperboreja pagriezās uz norietu, nogāja vairāk kā pusi sava ceļa, sākās aktīva visu Lemūriešu Kristālu pārprogrammēšana. Tādēļ, ka kopā ar Hiperborejas apdzišanu, beidzās viena telpas-laika kontinuuma eksistēšana un sākās cita radīšana. Jaunas telpas-laika kontinuums (TLK) sāka darboties vairāk kā pieci tūkstoši gadu atpakaļ. Taču viena TLK maiņa uz citu nenotika uzreiz. Divus ar pus tūkstošus gadu laikā (7,5 tūkst. gadu atpakaļ - 5 tūkst. gadu atpakaļ) īstenojās sevišķa sagatavošanās mūsdienu cilvēces dzīvesdarbības sākumam. Šajā jūsu pasaules laika sprīdī eksistēja īpašs TLK, kuru var nosaukt PĀREJOŠAIS. Pakāpeniski īstenojās telpas-laika parametru pārskaņošana, jaunu parametru ieviešana. Un pat notika patiešām brīnumaina telpas-laika kontinuuma vesela fragmenta nomaiņa ar citu, nesošu principiāli jaunu telpas-laika attīstības programmu. Visas telpas-laika pārveidošanas bija virzītas ne tikai uz TLK radīšanu, kurā dzīvojat tagad jūs. Tika arī ielikti pamati priekš telpas-laika kontinuuma nākotnei.
Un tātad, derīgi saprast: Lemūriešu Kristāli pārprogrammējas tad, kad sāk mainīties telpas-laika raksturojumi, kad notiek viena TLK nomaiņa uz citu. Tieši šis process tagad notiek jūsu pasaulē. Līdzīgs process īstenojās arī Hiperborejas norieta laikā un pēchiperorejas ērā. Piedalīšanās telpas-laika parametru izmainīšanā - viens no mūsu uzdevumiem, kā īpašu Kristālisku Būtņu, nesošu evolucionāras Programmas priekš planētas Zeme.
Kur būtība tā laika telpas-laika pārmaiņai? Laika sfēriskums jau tad aizgāja pagātnē. Taču Laika Spirāle bija cita. Pasaule Hiperborejas laikā dzīvoja 11-jā telpas-laika Spirāles ciklā un eksistēja uz Laika Lielā cikla 11-tās Spirāles. TLK frekvenci/частоту HIPERBOREJAS laikā varēja raksturot kā "11:70". Jūsu Pasaule, piecus tūkstošus gadu atpakaļ pārgāja uz 12-to Laika Spirāli. Un šī frekvence/частота līdz šim brīdim raksturojas ar parametru "12:60". Jaunais TLK , kā jūs jau zinat, raksturosies ar "13:20" frekvenci/частотой un tas jau tagad sāka pārju uz Laika Lielā cikla 13-to Spirāli, par kuru jums vēl stāv priekšā uzzināt sīkāk.
Pārejas ceļš no Laika 11-ās Spirāles uz 12-to Laika Spirāli bija ļoti nevienkāršs. Gaismas Ģimene pienāca pie ļoti atbildīga momenta Lielā Eksperimenta izpildīšanā uz planētas Zeme. Stāvēja priekšā visā planetāro dimensiju sistēmā veikt svarīgas pārveidošanas, kādas līdz tam nenotika nevienā planetārā sistēmā. No vienas puses, bija nepieciešams virknē pasauļu (tanī skaitā, jūsu) pazemināt vibrācijas, maksimāli iespējami sablīvēt matēriju; no otras puses - stāvēja priekšā radīt Programmas, saskaņā ar kurām, matērijas blīvajos slāņos var ieviest iekšējos evolucionāros plānus ceturtā Garīgā Centra attīstībai, jaunajām dimensijām - 14-tai, 15-tai, 16-tai. Taču tanī momentā, matērijas zemākās dimensijās (1-mā līdz 6-ai) nebija ģenētisku evolucionāru programmu priekš dimensiju radīšanas 16-dimensiju Visumam. Tādēļ jums pat grūti stādīties priekšā kāds apjomīgs un sarežģīts darbs tika veikts visā Zemes planetārajā sistēmā viņas visās dimensijās. Jo taču blīvās dimensijas, tās trešā Garīgā Centra dimensijas, savstarpēji cieši saistītas ar visām citām dimensijām un vajadzēja veikt, burtiski, juvelierisku daudzdimensionālu darbu, ņemot vērā tūkstošus un tūkstošus sakaru un savstarpējo nosacījumu/взаймолбусловленных parametrus. Līdz pat šim laikam, jūms grūti iedomāties, cik sarežģīts, unikāls un daudzdimensionāli-mērogots Eksperiments īstenojās uz Zemes. Bija gadījumi, kad Gaismas Ģimene, īstenojoša Eksperimentu... iegāja strupceļā. Nebrīnaties, pat Galaktiskās un Visuma Gaismas Būtnes dažreiz risina uzdevumus, kuru iznākumu...nezina. Dažreiz liekas, ka šim uzdevumam pat nav risinājuma... Un, lūk, tad palīdzēt atnāk vēl lielākas Augstākas Gaismas Būtnes. Skolotāju Skolotāji. Bet dažreiz Gaismas Ģimene saskaras ar parādībām, kas priekš viņiem pašiem kļūst Brīnumu Brīnumi. Un tad sajūtama Visuma Dieva-Radītāja Elpa, viņa Rūpes un Palīdzība.
Un šie mirkļi kļūst patiesi brīnišķīgi... Dievišķi Brīnišķīgi... Tieši tādu momentu Gaismas Ģimene izdzīvoja, kad posthiperborejas ēras radāmajā telpā negaidīti bija Augstāko Spēku ieviests/привнесён telpas-laika kontinuuma vesels fragments. Viņā ir jaunās, unikālās evolūcijas programmas, tanī skaitā - programmas priekš ceturtā Garīgā Centra, 14-ās, 15-ās, 16-ās dimensiju matērijas pakāpeniskai attīstībai.
Un tātad, laikos, par kuriem stāstu, sākās pāreja no frekvences/частоты "11:70" uz frekvenci/частоте "12:60", pāreja uz 12-to Laika Spirāli.Turpinājās matērijas sablīvēšanās un galvenais - iekļaušana tās programmā jaunu, 16-mit dimensiju visuma programmu. Bez tam, paralēli īstenojās visu dimensiju parametru līdznoskaņošana, par cik viss nonāca aktīvā kustībā. Jā, viss kustējās, viss intensīvi mainījās, visus procesus vajadzēja sinhronizēt un novest pie nepieciešamās vienotības.
Šajā laikā, jūsu pasaulē iemiesojās Gari, kuri bija pieaicināti mūs pārprogrammēt, Lemūriešu Kristāli. Priekš tā mūs izveda jūsu pasaulē uz kādu laiku no samadhi stāvokļa, bet pēc tam atkal - ieveda šajā stāvoklī no jauna. Tādēļ, ka priekš mūsu aktīvā stāvokļa jūsu, ceturtās dimensijas pasaulē, laiks vēl nepienāca. Dažas mūsu struktūras pārcieta izmaiņas. Tieši šīs izmaiņas, parasti, fiksējās simbolos, kurus tagad jūs sauciet HIPERBOREJIEŠU. Tādā veidā, dotie simboli nes informāciju par mūsu pārprogrammēšanu Hiperborejas laikos un par mūsu struktūrām, toreiz izmainītām. Dažas Lemūriešu Kristālu struktūras deaktivizējās. Un tas daļēji bija saistīts ar to, ka no cilvēka Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksa
izņēmās/изымались dažas ģenētiskas sastāvdaļas, un pat - ģenētisko struktūru veseli bloki. Lieta tā, ka pat toreiz, Hiperborejas laikos, ļoti daudzi cilvēki bija spējīgi sazināties ar augstākām pasaulēm. Kaut arī vairākums cilvēku jau pazaudēja šīs spējas. Bet jūs atceraties, ka stāvēja uzdevums - sablīvēt matēriju, pazemināt vibrācijas un radīt izolācijas apstākļus priekš cilvēces, kuras pārstāvji tagad esat jūs. Spēja daudziem cilvēkiem saistīties ar augstākām pasaulēm neļautu radīt izolācijas apstākļus. Kā rezultāts - nebūtu iespējams sākt Dualitātes Eksperimentu - tā augstākajā izpausmē, parktiski, pilnā cilvēku izolācijā no Dievišķā Sākuma. Tādēļ daudzdimensionālā ģenētika smalkajā plānā pārkārtojās. Mūsu struktūras noskaņoja tā, lai mēs piedalītos izolācijas apstākļu radīšanā, priekš Dualitātes noteikumu īstenošanas. Rezultātā cilvēkiem no Daudzdimensionālā Ķermeņu Kompleksa tika likvidētas dažas sastāvdaļas, atbildošas par ciešu saikni ar augstākajām pasaulēm. Šīs sastāvdaļas var nosaukt par cilvēka Daudzdimensionālā Ķermeņu Kompleksa sevišķām daļām. Vispār novāktas bija ASTOŅAS līdzīgas daļas (struktūras). Katra daļa izpildīja savu ceturtās dimensijas cilvēka sakaru funkciju ar augstākām pasaulēm. Tagad pienāca laiks atdot šīs pasaules cilvēkiem Daudzdimensionālā Ķermeņu Kompleksa trūkstošās daļas. Un šajā procesā piedalīsimies arī mēs - Lemūriešu Kristāli. Taču agrāk atdalītās jūsu Daudzdimensionālā Ķermeņu Kompleksa daļas jums jau nebūs iepriekšējā veida, bet atjaunotas, pilnveidotas. Atgriezīsies vienotas daudzdimensionālās ģenētiskās struktūras veidā, kas ļaus jums būt ciešos sakaros ne tikai ar piekto un septīto dimensijām (kā Hiperborejas laikos, Trešajā Atlantīdā un vēlākajā Lemūrijā), bet arī ar otrā Garīgā Centra dimensijām - 8-to, 9-to un 10-to! Šīs spējas mūsdienu cilvēcei attīstīsies 521 gada laikā. Vairāk kā piecsimt gadus būs nepieciešams priekš tā, lai pilnībā radītu jauno talpas-laika kontinuumu priekš jūsu cilvēces. Lai šis termiņš/laiks jūs nebaida. Pēc 521 gada pilnībā būs radīts jauns telpas-laiks, kas radīs apstākļus priekš kvalitatīva revolucionāra lēciena ne tikai cilvēcei bet arī visai jūsu pasaulei ar visām viņas daudzveidīgām dzīvības formām. Piecsimt gadu - ļoti neliels termiņš zemes evolūcijas rāmjos.Taču tas nenozīmē, ka cilvēce sāks aktīvi mainīties un dzīvot jaunā TLK apstākļos tikai pēc 500 gadiem. Nepavisam nē! Aktīvas izmaiņas cilvēces iekšienē notiek pilnā sparā, un jau tagad jaunie TLK parametri sāk manāmi ieiet jūsu dzīvē. Bet tikai pēc piecsimt gadiem TLK būs pilnībā noformēts. Tādēļ ka pilnīgai telpas-laika kontinuuma formēšanai, visu viņas sarežģīto programmu ieviešanai/привнесение nepieciešams laiks, kurā mainās pati matērija un visas dzīvības formas tajā mītošas. Mainās dzīvības formu ģenētika, mainās viņu apziņa, mainās ķermeņi. Mainās arī Daudzdimensionālais Ķermeņu Komplekss.
Kopā ar mūsu atmodu no samadhi stāvokļa jūsu četrdimensiju pasaulē mēs aktivizējam programmas ieviešanai jūsu pasaulē agrāk pazaudētās daudzdimensionālās sastāvdaļas. Kā jau es paziņoju, tās pie jums atgriezīsies atjaunotu pilnveidotu struktūru veidā. Šī struktūra pilnveidota ārpus planētas robežām un pat - ārpus mūsu Galaktikas robežām. Cilvēka Daudzdimensionālā Ķermeņu Kompleksā būs iedibināts daudzdimensionāls ģenētiskais bloks, kuru radīja mūsu Garīgie Radinieki un Draugi no Civilizāciju Savienības, nosauktas ORIONA GREDZENS. Atgādinu jums, ka Oriona Gredzena civilizācijas nedzīvo Oriona zvaigznājā. Viņas - ārpus mūsu Galaktikas robežām. Bet saistītas ar daudzām Oriona zvaigznāja civilizācijām, kurām ir tiešs sakars ar Lielo Eksperimentu uz Planētas Zeme. Tādēļ daudzdimensionālās ģenētikas nodošana uz Zemi tagad īstenojas ceļā: ORIONA GREDZENS - ORIONA ZVAIGZNĀJS - ZVAIGZNE .../БЕТЕЛЬГЕЙЗЕ - ZEME. Daudzdimensionālo ģenētisko programmu nodošanā, īpašu dalību ņem daudzdimensionāla iekārta/устройство no Oriona, kas jums zināma kā ČINTAMANI/ЧИНТАМАНИ AKMENS. Čintamani atrodas īpašā sakrālā telpā, cieši saista Zemi visās dimensijās ar virkni Oriona zvaigznāja civilizācijām. Bet caur viņām tagad īstenojas sakari ar Oriona Gredzena civilizāciju savienību. Atceraties Noslēpumaina Viesa no 3-ās dimensijas vēsturi, kuru jums paziņoja Komandieris Kortons? Trešā dimensijā uz tā zemākiem līmeņiem bija atrasts... nezināms Genoms, kuru neienesa trešā Garīgā Centra dimensijā neviena no 16-mit civilizācijām, dodošām savu daudzdimensionālo ģenētiku priekš dzīvības formām 1-7-ai dimensijām. Vēlāk, kā jūs zinat, bija uzrādīta viņa piederība Oriona civilizāciju Sadraudzībai. Ja precīzāk - šis Genoms pieder Oriona Gredzena civilizācijām - kā Oriona Sadraudzības civilizāciju sastāvdaļa. Šis Genoms bija ieviests/привнесён ne paša Oriona Gredzena. Bet kā tad? Augstāko Spēku attiecībā/по отношению uz mūsu Visuma Augstākiem Spēkiem! Tiem, Kurus mēs saucam Visumu Dievs-Radītājs, visa esošā Tēvs-Māte. Un tas nozīmē, ka pats Dievs-Tēvs palīdz mums īstenot Lielo Plānu. Un tas vienlaicīgi arī Viņa Palīdzība un Viņa Svētība.
Kāda loma ieviestajam Genomam? Un kāpēc viņš bija atrasts tieši trešajā dimensijā? Lieta tā, ka trešā dimensija - tā pati zemākā dimensija, kurā dzīvo planētas Zemes daudzdimensionālā cilvēce. Tā - savā ziņā saknes, no kuras izaug visa cilvēce visu septiņu dimensiju (3-ās, 4-ās, 5-ās, 6-ās, 7-ās, 8-ās, 9-ās). Un šīs saknes baro visu koku. Tieši šajās saknēs bija ievietots õriona Gredzena sevišķais Genoms un viņa energoinformācija jau sāka kvantiski izplatīties ceturtajā un sestajā dimensijās. Kādēļ tieši ceturtajā un sestajā? Tādēļ, ka šo dimensiju pasauļu vairākums - tās IZOLĒTĀS pasaules, praktiski likvidēti sakari ar citām pasaulēm un dimensijām. Oriona Gredzena Genoms nes energoinformatīvu ģenētisku struktūru no... (uzminiet paši!) ASTOŅĀM SASTĀVDAĻĀM. Un tās - tieši tās ASTOŅAS ĢENĒTISKĀS SASTĀVDAĻAS, kuru trūkst jūsu pasaules cilvēcei priekš tam, lai atjaunotu vienotā Daudzdimensionālā Ķermeņu Kompleksa trūkstošos posmus. Oriona Gredzena Genoms izdara svarīgu ietekmi uz trešās dimensijas cilvēku ģenētiku - ar mērķi viņu daudzdimensionalitātes attīstībai. Šis ģenoms - tieši pilnveidotās struktūras, kuras kādreiz radīja Oriona Gredzena pārstāvji, bet pēc tam pazaudēja, tātēļ, ka devās pa to evolūcijas ceļu, kur viņu agrāk radītais nenoderēja. Taču nekas nezūd Visuma Dievam-Radītājam. Kādreiz radītais Genoms noderēja šeit, uz Zemes, lai kļūtu pamats jaunām ģenētiskām struktūrām, neieciešamām priekš jūsu pasaules cilvēces dotajā evolūcijas etapā. Jaunās daudzdimensionālās ģenētiskās struktūras paredzētas cilvēku sakaru attīstīšanai četrdimensijā (un sešdimensijā!) ar 8-to, 9-to, 10-to dimensijām.

Turpinājums nākošreiz.

Avots: Žurnāls "MИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 1(19) 2015. Žurnāla El.adrese:mirovoy_channeling@mail.ru ,Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Internet-veikala elektroniskā adrese: http://world-channeling.com/Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni 29613296.
Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/19.03.2015., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 19.03.2015.

 

Skatījumu skaits: 793 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: