Galvenie » 2016 » Aprīlis » 5 » (1) PĀREJAS ZIEDI
16:58
(1) PĀREJAS ZIEDI

(1) PĀREJAS ZIEDI
Koma un klīniskā nāve: kādēļ daži atgriežas

MARINA CVETAJEVA
caur Svetlanu Dračovu, Krievija
2015. gada augusts-septembris
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 7(25) 2015., latviskoja, intuitīvi, Eslauma 25.03.2016.

"Divu gadu laikā, kurus Marina Cvetajeva nodzīvoja PSRS, pēc atgriezšanās no emigrācijas 1939. gadā, formāli viņa nebija pakļauta vajāšanām literārās darbības dēļ. Viņas, Sergeja un Ariadnes Efronu, sievas, un mātes, spiegošanā apvainoto, arestēto, izcilas dzejnieces darbus, vienkārši nepublicēja. Vienīgo mēģinājumu izdot Cvetajevas dzejoļu krājumu, bija Valstsliteratizdevēju {Гослитиздата ?} iekšējās recenzijas pārsvītrots. Viņai neļāva būt pat literāram podenščikam {поденщик ?}: iesākumā dotā iespēja veikt tulkojumus, tika ātri atņemta. Bezdarbs un izolācija noveda viņu izmisumā, nabadzībā, bet gala rezultātā - līdz pašnāvībai.
No Žurnāla "Komersant Veekend" {"Коммерсантъ Wеекеnd"] Nr 28 no 28.08.2015, lpp. 20.

Sveicināti dārgie draugi, dārgie lasītāji!
Komas un klīniskās nāves tēma interesē daudzus, tādēļ ka cilvēki bieži atrodas situācijā, kad viņi nav spējīgi vadīt ar viņiem notiekošos procesus. Viņi nezin, kā būs, kad viņi atradīsies bezapziņas/bezsamaņas stāvoklī. Ko darīt, kad ķermenis atsakās pakļauties saprātam, bet vēl sarežģītāk, kad saprāts iziet no paklausības, no ķermeņa un apziņas. Kā būt tādās situācijās, ja tā notiek?
Svarīgi saprast, ka jums izveidota saskanīga un nopietna sistēma mijiedarbībai ar ceturtās dimensijas konkrēta līmeņa matērijas blīvuma pasauli. Šī sistēma balstīta uz noteiktiem bāzes parametriem, uz noteiktiem fiziskiem likumiem. Visi cilvēki, dzīvojoši zemes cilvēku pasaulē, izbauda Zemes pievilkšanu. Gravitācija notur pasauli zemes raksturojumu rāmjos. Ja smaguma spēks palielināsies, matērija sablīvēsies. Ja pasaule kļūs vieglāka, tātad, gravitācija savus "grožus" atslābināja. Taču tā ne vienīgā izmaiņa notiekoša uz planētas, blīvuma līmenī, vibrāciju izmaiņu laikā. Savrīga arī magnētiskā sastāvdaļa - arī tā kopā ar gravitācijas sastāvdaļu, ietekmē visu būtņu dzīvi. Gravitācija un magnētisms, kā brālis un māsa - radinieki. Tie ietekmē jūsu pasaules blīvuma parametrus, kuri to notur sevišķa eksistēšanas modeļa izteiktos rāmjos.
Jūsu pasaules eksistēšanas modelis lineārs. Tas ļauj jums izveidot visas jūsu mijiedarbības ar apkārtējo pasauli dotās plaknes, modeļa, līnijas rāmjos. Tādā veidā, jūs redzat savu "Es", jūs aptverošo pasauli, jūsu mijiedarbību ar pasauli. Tas atspoguļojas ne tikai jūsu uzvedībā, bet arī domāšanā, runā. Jūs savstarpējās attiecības pārvediet noteiktā plaknē, skatiet noteiktā leņķī, tas ir, jūs pasauli redzat noteiktā plakanā konstrukcijā, kas ļauj jums salīdzināt šo plakanisko veidojumu ar to kas jums jau ievadīta zemapziņā un apziņā matricas veidā, sastāvošai no daudziem blokiem. Nosauksim šo matrisko bloku kopumu BLOK-MATRICA. To jūs paši pieņemat ar Augstāko "Es" palīdzību - pie individuālās dvēseles pārvietošanās caur "Aizsegu", ieejot fiziskajā, ķermeniskajā stāvoklī.
Bloks-matrica rada iespējas sākt iekārtoties daudz komfortākā veidā četrdimensiju pasaulē. To var nosaukt ceturtās dimensijas esamības matrica. Tā - jūsu vadība dotās pasaules ekspluatēšanā. Tā jūsos tiek ievadīta pašos augstākajos, augšējos esamības līmeņos un attiecas/ skar visus jūsu ķermeņus, ar kuriem jūs nolaižaties četrdimensiju pasaulē. Tā ir klātesoša tajā jūsu Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksa daļā, kas apkalpo tikai jūsu dzīvesdarbību šajā pasaulē. Citās pasaulēs - dimensijās blīvumos, līmeņos - jums nav dotās programmas, matricas. Tur jums tās nav vajadzīgas. Viss izmantojas stringri, funkcionāli, pēc nepieciešamības jums ieslēgties tanī vai citā realitātē. Šo bloku-matricu vēl var nosaukt par jūsu pasi, caurlaidi šajā ceturtās dimensijas pasaulē. Tieši tas, četrdimensiju bloks-matrica, sāk jūs vadīt, kad jūs pakāpeniski nonākat pie apzinātas iesaistīšanās ceturtās dimensijas realitātē.
Bērniem pagaidām tās aug, blok-matrica strādā tikai daļēji, vienu vai citu četrdimensionalitātes matricas bloku pieslēgšana notiek noteiktā bērna attīstības etapā. Gadījumā, ja notiek kaut kāda novirze sistēmā, tad fiziskajā līmenī šī ieslēgšanās četrdimensionalitātes pasaulē kaut kādu iemeslu dēļ atceļas, aizkavējas, vai tiek izslēgta. Tad cilvēks, tāda blok-matricas nesējs var izjust noteiktu diskomfortu mijiedarbībā ar apkārtējo pasauli. Viņš kļūst nesalīdzināms un/vai nepilnīgi savienojams ar šo pasauli. Bet dažkārt, viņa eksistēšana kļūst pilnībā neiespējama četrdimensiju pasaules apstākļos. Visbiežāk tas saistīts ar cilvēka rīcības nespēju, ar nespēju uzturēt komfortablus apstākļus fiziskajam ķermenim, kas spēlē "kosmiskā skafandra" lomu jūsu pasaulē.
Jūsu "skafandru" radījuši augsti saprātīgi Dzīvības/Dzīves Radītāji, tieši tādēļ tas strādā kā brīnišķīgs dabīgs bioloģisks organisms, bet tas ir mākslīgas izcelsmes objekts, ķermenim radniecīgs darbs. Māte-daba parūpējās par jūsu četrdimensiju eksistēšanu noteikti konstruētā gaismā. Milzumdaudz Gaismas Būtņu no daudzām planetārām sistēmām deva savu dzīvošanas pieredzi blīvā fiziskā "skafandrā". Jūsu ķermenis - dabīgas evolūcijas produkts, jūsu kosmisko brāļu nodots un adaptēts uz ceturtās dimensijas Zemes apstākļiem. Pie tam, jūsu ķermeņi "iekārtoti" planētas Zeme esības sistēmā sevišķā mākslīgā veidā. Tas - ne dabīgs zemes evolūcijas ceļš, tādēļ dažas sistēmas reizēm traucētas un nonāk nederīgumā biežāk kā tas patiktu to radītājiem. Taču jūs, ceturtās dimensijas cilvēki, spējīgi atgiezt ķermeņiem pirmradītās funkcijas un izturības rezerves, atceroties, ka jūsu ķermeņi ir ne tikai zemes, bet arī kosmiskam dzīves veidam. PIENĀCA LAIKS ATCERĒTIES KOSMISKĀS PASAULES-ĒKAS LIKUMUS UN MIJIEDARBĪBAS. Jūs spējat saviem ķermeņiem, saviem "fiziskajiem skafandriem" atgriezt spēku un jaudīgumu {мощность ?}.
Jūsu ķermeņus vada Gars, dvēsele. Tieši viņu virskundzība var būt par iemslu nopietnām un svarīgām izmaiņām priekš jums. Viņi pilnveido fizisko stāvokli un paaugstina apzinātas klātbūtnes līmeni ķermenī. Fiziskais ķermenis gatavs pārtraukt spēlēt atsevišķu lomu jūsu eksistēšanā, tiklīdz jūs sāksiet uztvert to vienotā veselumā ar visu jūsu Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksu. To izdarot, jūs tūliņ ievērosiet nopietnas izmaiņas jūsu eksistēšanā. Uzlabosies pašsajūta, veselība. Jūs tūliņ sapratīsiet un sajutīsiet, ka jūsu ķermenī sākas smalkas, tomēr, ievērojamas izmaiņas. Mēs ar jums šodien runājam par iespējām jūsu fizisko ķermeņu pārkārtošanai. Ko nozīmē ķermeņa pārkārtošana? Tas nozīmē visai nopietnu un ievērojamu strukturālu pārkārtošanu. Priekš jums tas izpaudīsies iespējās uzlabot sava fiziskā ķermeņa stāvokli, bez zāļu lietošanas un speciālu medicinisku procedūru iziešanas! Tikai ar sava redzes leņķa, skatu punkta izmainīšanu, savā blok-matricā jūs sāksiet iniciēt plaknes uztveršanas izmaiņas. Jūs sāksiet iziet no sliktas pašsajūtas, stresa slēgtā loka/apļa, kur atrodas absolūts vairākums tagadējā laika cilvēku. Jums, Gaismas Ģimenes žurnāla lasītājiem, ieteicams ņemt savas pašsajūtas un fiziskā ķermeņa vadības airus, tēlaini sakot, "savās rokās" un nomainīt jūsu blok-matricā virkni šablonstruktūru.
Kas priekš tā vajadzīgs?
Vēlēšanās un pacietība. Vēlēšanās izmainīties un izmainīt, vēlēšanās pārmainīties un iziet uz jaunu mijiedarbības līmeni ar visām radījuma daļām, ieskaitot arī jūs kā radības kroni. Jūs, dodot/ļaujot savam "Es" izteikt vēlēšanos, tūliņ pārejat pie otrās daļas - pie realizācijas, izpildīšanas. Jūs ķeraties pie izlēmīgām darbībām.Tādā veidā, izteiktais nodoms-vēlēšanās ieiet savas īstenošanās dzīvē aktīvā fāzē. Ticiet, otra šī procesa fāze ne mazāk svarīga kā pirmā. Mērķu un uzdevumu uzstādīšana paredz precīzu formulējumu, būtisku koncentrēšanos uz jūsu personīgo vēlēšanos. Bet tālāk jūs dodat impulsu jūsu vēlmei, jūs ar attīstības vektoru pavadat darbības. Kāds būs šis vektors dotajā gadījumā, uz kādu pusi jums nepieciešams sākt kustību? Es jums pateikšu priekšā, par cik pirmajā laikā šī darbība neliksies jums ordināra, vienkārša un saprotama. Jūs taču sagatavojāties nopietnām un sarežģītām darbībām, kuras, BEIDZOT, novedīs jūs pie sen vēlama fiziskās veselības, fiziskās laklājības rezultāta. Un tas pareizi, ka jūs tagad no manis sagaidat augsti/ļoti sarežģītu recepti. Jūs taču līdz šim darbojāties tās blok-matricas rāmjos, ar kuru jūs atnācāt uz planētu. Bet tur, neatņemamas daļas lomā, iekārtots īpašs energoinformatīvais modulis, kas jums dod pārliecību darbību pareizībā tikai tad, kad jūs nodarbojaties ar SAREŽĢĪJUMU, GRŪTĪBU PĀRVARĒŠANU. Saskaņā ar blok-matricas darbības principiem, jūs iesākumā izveidojat sarežģītas mentālās barjeras, konstrukcijas, piramīdas, bet pēc tam sākat tās pārvarēt, apgūt. Jums svarīgi šīs darbības nofiksēt jūsu galvā. Jums PRĀTS un SAPRĀTS atkal gatavi doties jums palīgā un sākt augšupkāpumu pa nevieglām kalnu takām augšup uz virsotni. Jūs gatavi atkal uz saviem pleciem uzvelt smagu nastu un sākt, līdzīgi Sizifam, velt akmeni uz kalnu, lai šo darbību atkārtotu atkal un atkal. Un jūs saprotiet, ka meklējumos un tieksmēs uz pilnīgu ķermenisku un fizisku veselību, katrs no jums līdzīgs Sizifam, kuš katru dienu un katru minūti veļ akmeņus - lai, sasniedzot virsotni, atkal sāktu visu no sākuma. Jūs dzīvojiet atkārtojošos notikumu klasterī, kuri vienu reizi sasniedzot savu apogeju, pieprasa no jums notiekošo notikumainību atkārtošanos. Jūs sakāt, ka to jau redzējāt, dzirdējāt, zinājāt. Protams, jūs redzējāt, dzirdējāt, zinājāt, to vai citu darbību. Tādēļ, ka savās varbūtējās realitātēs jūs izspēlējāt un izspēlējat, nesaskaitāmu daudzumu scenāriju, atkārtojot to ciklu pēc cikla.
Cikliskums un uzdevumi, nemainīgi parametri - lūk, jūsu blok-matricas galvenie raksturojumi, neiespējamība iziet no uzstādītajiem rāmjiem un robežām. Jūs redzat savu centienu veltīgumu, taču jūs nevarat pat aizdomāties par to, lai pārstātu kustēties, cīnīties, pārvarēt. Tāds jūsu uzstādījums: caur ērkšķiem uz rozēm! Tas jūsu dzīves uzstādījums, jūsu eksistēšanas ceturtajā dimensijā, paradigma, jūsu lineārās esības paradigma. Taču... tiklīdz jūs izejat no šabloniem un lineārās acs, pārejat sfēriskā apkārtējās pasaules uztverē, tā tūliņ sāk svīst ausma tuneļa galā... Un jūs sākat ļoti piesardzīgiem soļiem iziet aiz blok-matricas ierobežojumu robežām, šīs blok-matricas, kas jums dāvāta pie pārejas caur "Aizsegu", priekš visu jūsu dzīves ceļa aso pagriezienu optimālas iziešanas. Tas arī ir skrējiens pa apli, kustība uz vienas vietas. "Kādēļ? - jautāsiet jūs. - Priekš kam mēs skrienam pa trenažiera skrejceliņu, tā vietā, lai skrietu tālumā? Kur šī vingrinājuma jēga, priekš kam tas viss izdomāts? Vai vispār ir izeja?"
Atbildes uz to, lasot manu stāstījumu, jūs sākat smelt savas zināšanu akas dziļumā, jūsu daudzdimensionālo zināšanu avota, jūsu ceļazvaigznes, kas jūs ved pa kosmiskās apskaidrības ceļiem. Es runāju par jūsu Sirds Kristālu, par sirsnīguma kristālu, kas dzīvo jūsos. Tā jūsu fiziskā sirds un tas jūsu daudzdimensionālās sirds kristāls. Jūs redzat, ka jūsos pašos dzīvo gudrība, gatava atvērties apskaidrības un atmodas daudzdimensionālās ziedlapās. Jūs piesātināti fimiamām Dievišķām zināšanām un visuma gudrību. Viss slēpts un aizšifrēts līdz brīdim, līdz laikam. Kamēr jūs nesāksiet aizdomāties par savu personīgo aicinājumu, par jūsu personīgo eksistēšanu. Un tad sāk nākt apskaidrība, sākas apgaismība, kas ved pie atmošanās.
Bet sākot savu atmošanos, jums vispirms rodas likumsakarīgs jautājums: bet kādēļ es vēl joprojām novecoju, kādēļ savā ķermenī sajūtu nespēku? Vai tiešām nav metožu un paņēmienu tikt galā ar visām kaitēm un slimībām? Vai tiešām man pastāvīgi jāskraida, jālēkā, jākustas pa 24 stundām diennaktī, lai saglabātu labāko sportisko formu? Vai tiešām manas rūpes par ēšanu, labu sportisko formu, dzīvošanas vietas izvēle - tikai tie ļaus man iziet uz jaunu manas esamības līmeni?
Mani spriedumi jūs skar "dzīvajā", jūs visi vairāk vai mazāk nododaties tādiem jautājumiem. Viss atkarīgs no vecuma un jūsu organisma stāvokļa. Un man priekš jums ir LABS JAUNUMS, un ir vēl viens BRĪNIŠĶĪGS JAUNUMS.
Piedāvāju sākt ar LABO JAUNUMU. Visiem jautājumiem, kurus jums šodien uzdodu, atbildes ir. Un šīs atbildes jums tiešām patiks, tādēļ, ka tās jums atļaus sākt kustības uz jūsu vēlmju izpildīšanas pusi, jūsu fizisko ķermeņu pārveidošanā. Uzdevumi fizisko vingrinājumu apjomā neeksistē. Nav PRECĪZU UN IZVIRZĪTU SAKARU starp to apjomu, ilgumu un simtprocentīgu veselību. Jā, veselīga veida sekotāji un pielūdzēji būs izsisti no sliedēm, par cik viņu pieredze un prakse runā par pretējo. Un viņiem daļēji taisnība. Viņiem taisnība visos simtprocentos... jūsu lineārā realitātē esošās blok-matricas eksistēšanas apstākļos, kas reizi un uz visiem laikiem nodiktēja jums savus esības un eksistēšanas likumus dualitātes un atdalītības apstākļos. Taču tiem nav taisnība realitātē, kas izmainās, kur jūsu ķermeņiem vajadzīgi tālu ne fiziskie vingrinājumi, pat, īstenībā - ne tikdaudz fiziskie vingrinājumi! Un tas - visai ievērojams fakts, ko jums stāv priekšā apzināties un sajust ar visām savas daudzdimensionālās Dvēsles un daudzdimensionālā ķermeņa fibrām, kāds īstenībā jūsu fiziskais ķermenis arī ir. Tas daudzdimensionāls pēc savas būtības, pēc savas funkcionēšanas, taču pie tā arī ierobežots savās daudzdimensionalitātes izpausmēs tās programmas dēļ kas viņā ielikta blok-matricas dēļ, kas izdara ierobežojošu ietekmi uz daudzdimensionālo īpašību un kvalitāšu izpausmi. Un tas ir visai ievērojams stop-parametrs jūsu ķermeņa kā Daudzdimensionāla Ķermeņu Kompleksa darbā.
Jums derīgi aizdomāties par tās lomas jautājumu, kādu spēlēja un spēlē ķrmenis jūsu dzīvē. Ko viņš priekš jums nozīmē? Kādas nozīmes un ievērības lomu priekš jums tas spēlē? Vai iedomājaties savu eksistēšanu bez sava blīvā fiziskā ķermeņa? Vai jūtat ar to radniecību? Vai jums ir kāds uzdevums, tas ir, jūs identificējat savu "Es" ar savu brīnumaino fizisko ķermeni? Vai jums ir kāda saprašana, ka jūsu fiziskais ķermenis - tas tikai viens no ķermeņiem? Un vai pienākas jums tāpat uzmanīgi rūpēties, kā par savu fizisko ķermeni, tā arī par pārējiem ķermeņiem - ķermeņiem, kuri nav tik redzamā veidā izpausti parastā zemes dzīvē?
Mani jautājumi ne dīki. Uzdodu jums tos tikai ar vienu mērķi, lai jūs sāktu augšupcelšanos Garā un Ķermenī/Ķermeņos. Jūs esat tīrs Gars, jūs esat nemirstīga Dvēsele, taču pie tā, jūs esat un pārvaldat liela daudzuma ķermeņu fiziskās īpašības (pēc blīvuma skatoties) un tieši enerģētisko ķermeņu, ugunīgo, magnētisko... Jums daudz ķermeņu, par kuriem jūs vai lasījāt, vai nopratāt, taču pie tā, šie ķermeņi priekš jums, pagaidām, nes vidsrīzāk, abstraktu raksturu. Tas nozīmē, ka esot teorētiskus priekšstatus par cilvēka daudzdimensionālo uzbūvi, jūs šīs zināšanas neattieciniet uz savu "Es". Jūs nesajūtiet savu daudzdimensionālo izpaudumu, jā, un arī savu lineāro izpaudumu, nesajūtiet pilnīgā ķermeniskā brīnišķīgumā. Jūsu smalkmateriālās sastāvdaļas, jūsu smalkmteriāliem ķermeņiem arī ir pilnas tiesības eksistēt kā jūsu blīvajam ķermenim. Un jūsu smalkos ķermeņus arī nepieciešams TRENĒT par tiem VAJAG RŪPĒTIES, tos VAJAG ATTĪSTĪT. Tas arī ir priekš jums vissvarīgākais, pirmkārtējs jaunums, kuru es gribu līdz jums nogādāt, līdz jūsu apzināšanai, jūsu tālākai apzinātai dzīvošanai.
Pagaidām jūs vēl nesaprotat, cik šī tēma svarīga. Smalkmateriālo ķermeņu attīstības tēma, jums, ceturtās dimensijas cilvēkiem, kļūs aktuāla tuvākā nākotnē, bet priekš jums, Gaismas Darbiniekiem, pamodušamies cilvēkiem - aktuāla jau tagad. Un tas no jums prasa pilnīgi citu pieeju blīvā un smalkmateriālo ķermeņu mijiedarbībai.
Jums stāv priekšā visai ātri apgūt jaunās darba metodes ar savu blīvo ķermeni, tas dos jums iespējas, strādājot ar fizisko ķermeni, īstenot kompleksu mijiedarbības pieeju visiem cilvēka ķermeņiem vienlaicīgi - kā blīvo fizisko, tā arī smalkajiem ķermeņiem. Smalkie ķermeņi arī jātrennē. Taču rosmes vingrinājumi un trenniņš smalkajiem ķermeņiem atšķiras no fizkultūras priekš blīvā ķermeņa. Tie ne tik noteikti un ne tik noslogoti, ja tā var izteikties. Fizisko ķermeni trennē dažāda veida smagumu palielināšanas ceļā - kā dinamisko, tā statistisko. Jūs izpildat vienu vai citus fiziskos vingrinājumus, dodat, tēlaini sakot, savam ķermenim barību priekš apdomāšanas par to īpašībām un spējām. Ķermenis, izstrādājot prieka hormonu, dod impulsus smadzenēm par patiku vai nepatiku smaguma izpildīšanai. Jo plašaku vingrojumu diapazonu ķermenis apguvis, jo lielāka izturība, lokanība tam ir, kas dod mundrumu un dinamiskas attīstības stāvokli. Ja nav pietiekamas izturības un lokanības rezerves, tad ķermenim sākas visai nopietni šķēršļi tālāk pilnveidoties. Tādēļ visi zemes fizkultūras trenneri dod visvienkāršāko recepti - stiepšanās, kustības priekš locītavām un mugurkaula, muskuļu slodze.
Bieži izmanto arī elpošanas prakses un vingrinājumus priekš fiziskā ķermeņa harmoniska stāvokļa. Bet, lūk, elpošana dod nepieciešamo slodzi arī smalkmateriālajiem ķermeņiem! Elpošana palaiž daudzus procesus, kuri sāk trenēt jūsu smalkmateriālos ķermeņus.
Jūs man prasīsiet: kādēļ vēršam uzmanību uz elpošanu?
Fiziskai elpošanai ir brīnumdarbības spēks. Kādēļ tieši tā? Kādēļ stiepšanās un muskuļu slodze neietekmē caur fizisko ķermeni nefiziskos ķermeņus? Viss ļoti vienkārši svarīgi īstenot vienu svarīgu darbību. Savas fizkultūras, savas fiziskās slodzes momentā svarīgi fokusēties ne tikai uz pašu fizisko ķermeni. Svarīgi fousēties uz sajūtām, ko dotā fiziskā slodze izdara uz pārējām jūsu organisma jūtām:
uz sirdi (sirds telpa), - [сердечное пространство], pirmām kārtām,
uz saules pinumu (Saules energcentrs), - [Солнечнуй энергоцентр]
uz otro energocentru (Mēness energocentrs), - [Лунный энеpгоцентр]
uz pirmo energocentru (Marsianskais centrs). - [Марсианский энергоцентр]
Tās - svarīgas sastāvdaļas jūsu mijiedarbībai ar smalkmateriālajiem ķermeņiem. Tieši šie centri īsteno tiešu mijiedarbību ar jūsu smalkajiem ķermeņiem pie to trenēšanas caur fizisko ķermeni. Jūs šeit nekonstatēsiet virkni orgānu daudzdimensionālā redzējumā, redze (daļēji, trešā acs - epifīze), taču viņai nav jāatbild par jūsu fiziskā ķermeņa un smalkmateriālo ķermeņu mijiedarbību. Kādreiz tā bija jūsu vienīgā izeja uz smalko pasauli, taču tagad jūsu ķermeņi pilnībā izmainīja savu orientāciju telpā un laikā, notika pārorientācija jūsu fiziskā ķermeņa un smalkmateriālo ķermeņu sakabē. Notika jūsu radikāla pārveidošana no mēness tipa cilvēkiem uz saules cilvēkiem. Jūs pēc savas dabas kļūstiet saulaināki, tādēļ ka visaktīvākajā veidā palaižat savu iekšējo sauli, kas dzīvo jūsu saulespinuma rajonā un vienlaicīgi izlieta pa visu Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksu. Jūsu Saules energocentrs, saņemot jauno energoapgādes toru sistēmu, sāk savu daudzdimensionālo izvērsumu. Caur to sāk īstenoties, ļoti svarīgs ciešs fiziskā ķermeņa sakars ar nefiziskajiem ķermeņiem. Jūs izkārtojiet jaunas iespējas blīvā ķermeņa mijiedarbībai ar smalkajiem, un saulesenergocentrs dod jums noskaņu/vēlēšanos, tas ir procesu kamertonis priekš blīvā ķermeņa un smalko ķermeņu mijiedarbības regulēšanas.
Kādēļ mēs tik sīki runājam par blīvo ķermeņu un smalko ķermeņu mijiedarbības procesiem? Tas svarīgi mums, kad runājam par komu un klīnisko nāvi kā faktoriem apsitiprinošiem dzīvesdarbības sistēmu satraukumu/apjukumu. Notiek fiziskā blīvā ķermeņa funkcionāšanas satraukums no vienas puses un no otras puses traucēta smalko un blīvā ķermeņu mijiedarbība.
Un tagad laiks pastāstīt jums par BRĪNIŠĶĪGO JAUNUMU, par ko es ieminējos iepriekš. Galvenais dienas jaunums tas, ka jūs apzinīgie jaunās dzīves celtnieki uz planētas Zeme, esat gatavi pāriet uz agrāk jums absolūt neraksturīgu, visu jūsu ķermeņu - smalko un blīvo, mijiedarbības jaunu līmeni. Tas svarīgs moments, es varu pat teikt, ka tas ir izejas punkts mūsu turpmākai sarunai. Mēs ar jums tagad dosimies vienā svarīgā un ievērojamā CEĻOJUMĀ. Tā mums neaizņems ilgu sagatavošanās laiku pēc jūsu lineārā kalendāra. Tomēr tas jums dos kā Būtnēm plašām un dziļām, kā daudzpolu Būtnēm, vismaz - jau trīs polu, visai jūtamu lēcienu jūsu pasaules uzskatos, tiecoties dzīvot TRIALITĀTĒ vai VISA ESOŠĀ TRIĀDES rāmojos.
Man šķiet, ka tāda veida Ceļojums priekš daudziem no jums tomēr vēl jaunums, un pēc tā jūs sajutīsiet, cik aktīvi jūs augat Gaismā, Garā un Dvēselē, pareizāk - savienojaties Gaismā, Garā un Dvēselē.

Turpinājums nākošreiz...

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 7(25) 2015, Žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks:+7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Žurnāla Internet-veikala El.adrese:http://worldchanneling.com/ , Žurnālu Rīgā var meklēt pa tālruni: 29613296.
=====
Latviskojums (1) ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/05.04.2016. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 05.04.2016.

Skatījumu skaits: 559 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: