Galvenie » 2016 » Novembris » 3 » (1) Saules Mantras priekš Saules Eņģeļiem
22:06
(1) Saules Mantras priekš Saules Eņģeļiem

(1) Saules Mantras priekš Saules Eņģeļiem

Visuma Saules Gars un Meistars Kiraels
caur Svetlanu Dračovu
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobšeņija" Nr 2(27) 2016, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 27.09.2016.
Turpinājums (1): Iesākums: http://spekavots.ucoz.ru/news/saules_mantras_prieks_saules_engeliem/2016-11-02-2020

Mēs sākam izdziedāt pirmo mantru. Izdziediet savā ST pirmo mantru: "Es redzu gaismu". Izdziediet to tieši tik reizes, cik jums gribēsies, taču ne māzāk kā trīs reizes. Un vērojiet, kas notiek jūsu ST. Tās var būt sajūtas, iespējams, redzējumi, zināšanas, garša, smaržas, krāsas, skaņas. Pārvietošanās. Procesi uzņem savu gaitu, spēku, jaudu. Taču pie tā, ko jūs visu sajūtiet, viss notiek augstākā maiguma oktāvā, vai maiguma augstākajā oktāvā. Maiguma, tīksmes, prieka, mīlestības. Jūs sajūtiet pateicību. Pateicību uz visu, kas jums apkārt. Pateicību par to, kas jūsos pamostas, kaut kādas pavisam smalkas, vēl ne gluži acīm redzamas un ne ļoti skaidras jūtas. Mājas sajūtas, Mājas atmiņas, atmiņas par Māju, par savu vietu šajā Mājā. Jūs vēl ne skaidri atceraties, atminaties, taču jūs ...uz droša ceļa. Atmiņas sāks palielināties, cik lielā mērā tiks izdziedātas atkal nākošās Saules mantras.
Un tātad, atkārtosim vēlreiz, izdziedam vēlreiz frāzi: "Es redzu gaismu"... Un mās ejam tālāk. Mēs ejam tālāk pie nākošās frāzes - mantras. Bet pagaidām elpojam, elpojam. Ieelpojam zelta prāna-enerģiju un izlaižam caur temečku, caur čiekurveida dziedzeri, viločkovuju dziedzeri un izelpojam ST... Turam enerģiju plūsmu. Elpojam un turam enerģiju plūsmu... Elpojam prāna enerģiju, atbalstam kopējo plūsmu, kas iet, tek, šļācas ST centrā.
Un atkl katrs izdziedam gaismā savā ST: "Es redzu gaismu". Nesteidzaties, sajūtiet atsauci. It kā zvana skaņas jūsu sirdī. Zvana skaņas, zvaniņu, kuri sāk maigi, maigi skanēt uz vienas noteiktas vibrācijas. Tā nepastiprinās, neatslābst. Tāda sajūta, ka jūs to ieslēdzāt, šo vibrāciju, šo noti. Jūs ņēmāt vienu noti un tā sāka skanēt.
Bet mēs tagad atkal uzmanību vēršam uz enerģijas plūsmu, gaismas plūsmu, kas plūst mūsu Vienotajā Sirds Telpā. Mēs atkal fokusējamies, apvienojamies ar šo gaismu un sākam izdziedāt gaismā, savā ST, nākošo Saules mantru. "Es eju gaismā". Izdziedat viņu ne mazāk kā trīs reizes.. Ja jums ir vēlēšanās, nepieciešamība - dziediet vairāk. Skaņa. Skaņa sāk pieaugt, tādēļ ka ieslēdzas nākošā nots. Un jūs jau dzirdat divas skaņas. Viņas vibrē, savibrē. Viņu spēks pastiprinās, tādēļ ka katra skaņa, kura atsauca dzīvē brīnišķīgo gaismas plūsmu, kas iesteidzās jusu sirdī, izrunājot sakrālo Saules mantru: "Es redzu gaismu. Es eju gaismā". Šīs divas plūsmas, divas skaņas, divas notis saplūst, viena otru pastiprinot, kalibrējot, savijoties, izmainot. Izmainot viena otru, izmainot jūs. Šīs skaņas sāk savu izvērsumu katra ST. Šīs Saules skaņas steidzas pie jums. Viņas dzimst jūsos un steidzas pie jums. Jūsu dzimšana Gaismā, Saules Gaismā, sākas. Kad jūs izrunājiet pēdējo mantru - ceturto, jūsu dzimšana notiek pilnībā. Jūs piedzimstat no jauna. Piedzimstat Saules Gaismā.
Un tātad, mēs izdzidājām divas mantras. Divas Saules mantras. "Es redzu Gaismu". - šī mantra turpina skanēt jūsos. "Es eju Gaismā". Šī mantra arī turpina skanēt jūsos, atverot jūsos jaunas Dvēseles stīgas, jaunas šķautnes jūsu saulainai būtnei. Brīnišķīgs process. Process pārveidošanai, atklāšanai un jaunai saulainai dzimšanai. Jūsos sākas saulainas atmodas, saulainas apskaidrības, saulainas transmutācijas, saulaina veltījuma process. Dzimšana gaismā, dzimšana Saules Gaismā. Tā - jūsu patiesa atgriezšanās, vai, drīzāk, atgriezšanās pie patiesā "Es". Patiesa atgriezšanās, pie patiesa sava "Es". Divas plūsmas jūsos saplūda - gaismas, saules plūsmas, Saules mantru veidotas.
Un pie jums steidzas trešā plūsma, trešā saules plūsma. Mēs izrunāsim trešo saules mantru, un tā jūsos ievibrēsies. Šī plūsma sevišķi svarīga. Viņa nostiprina tās divas plūsmas, kuras jūsos jau pamodās. Tā jūs tur - kā Gaismas būtni. Tā jūsos iekārto saules asi, jūsu saules vertikāli.
Un tātad, trešā Saules mantra: "Es turu Giasmu". Un jūs to izdziedat savas ST gaismā un kopējā visu cilvēku, sapulcējušos šodienas ceremonijā, Sirds Telpā. Visi sapulcējušies [ceremonijas] dalībnieki atdzimst gaismā. Saulainā atdzimšana, atdzimšana Saules Gaismai, dzīvībai Saules Gaismā, saulainai dzīvei. Tātad, izdziedām sirdī trešo Saules mantru: "Es turu Gaismu". Un darām to ne mazāk kā trīs reizes, dziedāšanas laikā vērojiet, kas notiek jūsu ST. Kādi procesi, jūtas, sajūtas, skaņas, krāsas, izpausmes, parādības?
"Es turu Gaismu". Tā - bāzes mantra. Viņa sevī nes arī divas iepriekšējās - "Es redzu Gaismu.Es eju Gaismā". Kad jūs turat Gaismu, jūs izkārtojat savu "Es", daudzdimensionālo, daudztelpisko "Es" gaismas klātbūtnē. Jūsu Gaismas ass, no šī brīža izpausta jūsu Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksā. Saulainā gaismas ass. Jūs no šī brīža dzīvojiet kā saulainas būtnes.Saulaini orientētas. Tas nenozīmē, ka dienās, kad pie debesīm nebūs saulītes, jums būs slikts garastāvoklis, par cik jūs uz sauli orientēti. Tas nozīmē, ka jūsos, jūsu sirdī, no šī brīža, vienmēr dzīvo saulīte, neskatoties uz to, vai viņa ir pie debesjuma vai nav. Jūsos, tagad un uz visiem laikiem, mostas saikne/sakars ar iekšējo sauli. Jūs atkal saplūstat ar IEKŠĒJO CENTRĀLO SAULI, kas savstarpēji cieši saistīta ar VISUMA LIELO CENTRĀLO SAULI. Viņa dāvā lieglaimi un prieku, viņa nes Pasaulei mieru. Un radīšanas iespējas uz visugatākās Dievišķā skanējuma nots un izšķīšanas gaismā, krāsā, skaņā. Notiek saulainā atdzimšana, saulainā pārveidošana, saulainā savienošana. Jūs savienojaties ar visām saulēm, ar kurām kādreiz bijāt saistīti. Jūs savienojaties ar Lielo Centrālo Sauli, jūs savienojaties ar iekšējo sauli - ar iekšējo pasauļu sauli. Jūs savienojaties ar savu Kosmisko Dzimteņu sauli. Jūs savienojaties ar jūsu saules sistēmas sauli un ar daudzām citām saulēm, kuru vārdi jums vēl nezināmi, pareizāk sakot, slēpti.
Elpojam, ieelpojam zelta prānu, izlaižam caur temečku {темечко ?}, čiekurveida dziedzeru {шишковидную железу ?} viločkovuju dziedzeri {вилочковую железу?} un izelpojam Sirds Telpā. Skanam, skanam gaismā, skanam saulē, ugunīgās saules enerģijās... Sajūtiet, kā šīs ugunīgās saules enerģijas jums pietuvojas arvien tuvāk un tuvāk. Tās arvien spilgtāk iedegas jūsos, jums apkārt, katrā jūsu ķermeņa šūnā... Taču pie tā viņas arī spīd un maigi silda. Viņas neapdedzina. Tā patīkama saules spīdēšana.
Jūs sajūtat, kā jūsu savstarpējās attiecības ar parasto zemes saulīti izmainās. Saulainā laikā parunājaties ar jūsu zemes Sauli. Jūs sajutīsiet cik ļoti jums nostiprinājās saules sakari, cik saules stari jums kļuva daudz saprotamāki, skaidrāki, redzamāki, saprotamāki. Jūs sajutīsiet, ka jūs esat gatavi sazināties ar saules stariem, kas rada jūsu saules sistēmas Sauli. Jūs sajutīsiet izmaiņas sava fiziskā ķermeņa iekšienē, fiziskā ķermeņa šūnās. No šī brīža ķermenis sāks runāt pavisam citā valodā, citās vibrācijās ar visu esošo un, pirmkārt, ar sauli, kas dāvā jums siltumu un rūpes. Jūs ar viņu izveidosiet ciešus, smalkus, tikai jums saprotamus sakarus. Mijiedarbības sakari ar saules stariem, ar saules enerģijām, ar saulainiem cilvēkiem. Uz saules dzīvo cilvēki, tur ir civilizācijas. Un jūs gatavi atkal ceļot pie jūsu spīdekļiem un sazināties ar civilizācijām, ar cilvēkiem, citām būtnēm, apdzīvojošām sauli. Ticiet, jūsu "saulainie skafandri" gaida jūs. Tie glabājas jūsu Sirds Telpā. Jūs atceraties, mēs vadījām planetāro darbu un ceļojām pie saules. Bet priekš tā ietērpāmies "saules skafandros".
Mēs ar jums tuvojamies jau kulminācijas momentam. Mūsu ar jums savienošanas un atdzimšanas ceremonijas momentam. Saulainas Savienošanās un Saulainas Atdzimšanas. Atdzimšana krāsā, gaismā, skaņā un Saulē. Mēs atkal izdziedam vienu aiz otras sakrālās Saules mantras. Izdziedam savas sirds iekšienē: "Es redzu Gaismu. Es eju Gaismā. Es turu Gaismu"... Un iestājas moments, moments savas saulainās būtības atzīšanai. Savienošanās moments ar savu dievišķo, saulaino būtību. "ES ESMU GAISMA". Un izdziediet šo Dievišķo mūziku cik iespējams ilgāk. Izdziediet to maigi. Ļaujiet savai sirdij dziedāt tā, kā tā vēl nekad nedziedāja. Pievienojiet prieka, mīlestības, patīkamības, maiguma viļņus...
Dziediet gaismā, jūsu sirdī mantru: "Es Emu Gaisma".
Skan saulaina mūzika. Katra Saules mantra dod savu skaņu. Jūsos skan melodija no četrām skaņām. Taču jums šķiet, ka skan vesels orķestris. Vesels simfoniskais orķestris. Vesels orķestris dievišķu kristālisku zvaniņu. It kā brīnumaina, zaigojoša, kristāla lāsīte sāk savu dzīvi jūsu sirdī. Un tā jau ne sirds vispār, tā - Galaktika Piena Ceļš. Un jūs steidzaties, virpuļojat, atveraties, izklīstat Galaktikas plašumos. Tā arī ir visticamākā zīme tam, ka jūs atcerējāties, ka jūs savienojāties ar sauli, ar Saules Gaismu.
Saules Atdzimšanas Uguns jau atnāca uz Zemi un jūs, kā saulainie ceļveži {проводники ?} - saules Uguns ceļveži, gatavi no jauna iegremdēties Saules Atdzimšanas Uguns liesmā. Saule jūsos, saule jūsu ST, saule atkal ar jums. Jūs dzīvojiet brīnumainā ērā - atdzimšanas, kopīgas atmodas un atminēšanās ērā. Jūs no jauna iekārtojaties Pasaulsēkā un kļūstat daļa visa Esošā, no kā jūs mākslīgi bijāt atdalīti.Un uzskatījāt savu "Es" visai mazu daļiņu kosmosā, ierobežotu iespējās, spējās. Tas svarīgi, ka jūs atkal atgriežaties visā savā gaismas ietērpā, visā savā gaismas diženumā, visu savu gaismas ugunīgo saulaino īpašību pilnībā. Tas iepriecinoši, ka jūs, būdami cilvēki, iemiesoti ķermeņos, dzīvojoši pēc planētas Zeme ceturtās dimensijas likumiem, esat gatavi sākt ceļojumu - atkalapvienošanās ceļu. Atkalapvienošanos ar visiem saviem DĶK ķermeņiem, ar saviem tuviniekiem un radiniekiem, kuri dzīvo citās dimensijās un citās īpašībās. Jūs esat gatavi skatīties uz pasauli citām acīm. Pasaule jums apkārt arī sāka mainīties, par cik jūs izmainījāties, jūsu pasaule sāka paaugstināt savas vibrācijas. Un jūs šīs vibrācijas nesat tālāk savā pasaulē, savu ķermeņu pasaulē, ieskaitot fizisko ķermeni. Jūs no smalkās pasaules iedarbojaties uz blīvo pasauli. Bet tālāk, blīvās pasaules izvēles vibrācijas nesat smalkajā plānā, kurā jūs ieņamat no smalkajām pasaulēm, jaunas īpašības. Ļoti interesants simbiozes, sintēzes process. Blīvās pasaules, smalkās pasaules sintēze. Blīvās un smalkās matērijas ietekme, mijietekme. Notiek ļoti interesanta pieredze jūsu izkārtošanai jaunās gaismas matērijās, gaismas ķermeņos.
Jūsu gaismas ķermenis arī transformējas. Pēc iespējām jūsu piesātināšanai ar Gaismu, pēc iespējām paaugstināt jūsu mirdzumu {светимости ?}, gaismasizturību. Jūs kļūstat fotonuzņēmīgāki. Fotons - gaismu gaisma. Fotons - tā bezgalīga gaismas kustība. Un, kad jūs izkārtojiet savus saules sakarus, atjaunojiet savu saulainību, saules īpašības, saulainās ugunīgās īpašības, jūs aktīvā veidā virzaties uz priekšu, uz savienošanās pusi ar fotonu. Jūs izkārtojaties {выстраиваетесь ?} uz ļoti augstas fotonu pasaules skanējuma nots. Gaismas pasaules, visugstāko oktāvu un obertoņu gaismas. Jums nevajag steigties ar fotonu enerģiju ieviešanu jūsu dzīvē, tādēļ, ka jūs jau nesat savos ķermeņos fotonu. Jūs piesātināti ar fotoniem.Un jūs uztverat fotonu jau kā pašu par sevi saprotamu. Tas jau spēlē pirmo vijoli visu jūsu ķermeņu un enerģiju orķestrī. Tas dod kamertoni-uzkaņojumu pieskaņošanai, saskaņošanai ar citām enerģijām, kādas steidzas jūsu ķermeņos. Fotons ņēma vadību savās rokās, jūsu, jūsu dzīvju, jūsu ķermeņu. Fotons saprātīgs. Kad jūs sākāt visaktīvākajā veidā mijiedarboties, izzināt fotonu enerģijas iespējas, fotons saprata, ka jūs ārkārtīgi nopietni noskaņoti, ka jūs ārkārtīgi apstiprinoši noskaņoti uz mijiedarbību. Tika izveidota programma, programma ieiešanai jūsos, tēlaini sakot, fotonu dzīvē, fotonu jostā. Un katrs no jums sāka virzīties saskaņā ar šo programmu. Cita lieta, ka kaut kādos momentos, nepieciešams izdarīt apstāšanos, nepieciešams izdarīt rekognoscēšanu, vienu vai citu attīstības vektoru parskatīšana, par cik fotons nav vienīgais, kas ietekmē jūsu dzīvi. Tā - ne vienīgā enerģija ar kuru jūs mijiedarbojieties, tā - ne vienīgā vibrācija, ar kuru jūs izkārtojiet ciešu, noturīgu sakaru.
2015. gadā jūs sagaidījāt veselu plejādu Kosmisko Uguņu. Un Saules Atdzimšanas Uguns bija noslēdzošā. Šīs Uguns ieiešana Augšupcelšanas Uguņu Vispasaules Templī nes lielas pārmaiņas priekš visas planētas Zeme. Tieši šī Uguns atnāca pēdējā. Viņa atnāca, par cik placdarms viņas atnākšanai bija sagatvots un fotonu enerģija arī ienesa nopietnu artavu planētas Zeme sagatavošanā pieņamšanai, ieiešanai Saules Atdzimšanas Kosmiskajā Ugunī. Jūs visi aktīvi gatavojāties šim notikumam. Jūs arī aktīvi sagaidījāt, sagaidat un sagaidīsiet visas nākošās Kosmiskās Ugunis. 2015. gads bija nosaukts Kosmisko Uguņu gads, tādēļ ka tur tā sevišķums. Turpmākie gadi arī atšķirsies ar saviem sevišķumiem un tie būs priecīgi atvērt apskāvienus, durvis jaunām Kosmiskām Ugunīm. Taču 2015. gads - izšķirošs tieši ar lielās Kosmisko Uguņu ģimenes atnākšanu uz planētu, planētu Zeme.
Notiek jūsu smalkmateriālās izmaiņas, notiek izmaiņas jūsu smalkmateriālajos fiziskajos ķermeņos. Kosmiskās Ugunis šajās izmaiņās spēlēja un spēlē lielu lomu. Viņas noskaņo jūsu ķermeņus, šūnas, jūsu DNS uz citām vibrācijām, uz citu mijiedarbības atvērtību ar jūs aptverošo pasauli, ar kosmisko, visuma pasauli. Notiek jūsu atmošanās, notiek jūsu Atjaunošanās, Atdzimšana, Augšupcelšana. Jūs, kā šīs pasaules būtnes - ceturtās dimensijas, aicinātas ne tikai attīstīties pašas, bet attīstīt planetārās dzīvības visas formas, nodot tām savu pieredzi ieiešanai mijiedarbībā ar fotonu enerģijām, ar kosmisko uguņu enerģijām, ar planētas Kosmiskās Atdzimšanas Uguni. Tā arī ir jūsu un jūsu, ceturtās dimensijas cilvēku attīstības nākošā momenta īpatnība.
Nu ko, dārgie draugi, es jūs vēlreiz uzaicinu izdziedāt visas četras sakrālās Saules mantras jūsu Sirds Telpā, Vienotā Sirds Telpā. Es sāku, bet jūs uztveriet, izdziediet savu siržu iekšējā gaismā. "Es redzu Gaismu. Es eju Gaismā. Es turu Gaismu. Es Esmu Gaisma". Lai šīs četras mantras sagriežas vienā spirālē, sastāvošā no četriem pavedieniem un, lai šī spirāle skan. Skan skaistā kosmiskā melodijā. Spirāle dzied, spirāle skan. Tā vēl arī kustas, viņa dejo. Viņa dejo valsi. Gaismas valsi, Prieka valsi, valsi Atdzimšanai Gaismā. Elpojiet, elpojiet un priecājieties. Lai prieks piepilda visas jūsu šūnas. Gaisma - tas Ra-prieks [krievu val.: Ра-дость]. Lai visas jūsu šūnas piepildās ar Ra-prieka gaismu, jaunā laika gaismu, jaunu iespēju, jaunu spēju, jaunu ceļojumu. Jūsu gaismu, jūsu īsto saules gaismu.
Šī burvju mantra, tā jūs atver no iekšienes, no jūsu sirds sāk virzīties uz Visuma plašumiem jaunas brīnumainas saulainas plūsmas. Jūs atveraties no iekšienes, kā saulītes, kā saulainas būtnes, nesošas Saules gaismu pasaulē. Pasauli Saulē, Sauli pasaulē. Saule jūsos, Saules pasaule jūsos. Jūs skanat, jūs dziedat, jūs vibrējat jaunās saulainās enerģijās. Gaismas, krāsas, prieka enerģiās, gaismas prieka, pasaules prieka, mīlestības prieka. Visuma, Kosmiskās, Dievišķās Mīlestības. Lūk tā, pietiekami viegli un vienkārši, mēs ar jums izgājām uz pilnīgi cita skanējuma noti. Esošā skanējuma citu oktāvu.
Novērojiet katrs savu "Es" turpmākajās dienās. Atzīmējiet visu savu izmaiņu nianses. Sajūtās, krāsās, gaismā, skaņās, smaržās, domās. Nianses mijiedarbībai ar pasauli, savstarpējo attiecību nianses, vienu vai citu jautājumu risināšanā, kā izveidojas notikumi, notikumainība jūsu dzīvēs, ap jūsu dzīvēm. Vienkārši ieņemiet ziņkārīgā pozīciju. Ziņkārīgā vērotāja, vērojoša savu dzīvi ar milzīgu interesi, izzinošā eksperimentā ar nosaukumu: "Mana dzīve. Mana jaunā dzīve. Mana dzīve jaunā laikā un telpā. Mana jaunā saulainā dzīve. Es - saulīte, es spīdu. Apgaismoju visu apkārt un novēroju notiekošo". Jūs varat dažādi nosaukt sižetu, kāds izkārtosies jūsu dzīvē. Jūsu dzīves sižets. Galvenais, darat to ar ziņkārību, ar ieinteresētību, ar humoru, ar smaidu. Būs vēlēšanās - jūs varat piefiksēt notiekošo, tādēļ, ka jums būs pašam, pašai interesanti, pēc vērojumiem neilga laika periodā, izlasīt, ko jūs sajutāt, kādas jūtas izjutāt, ko redzējāt, ko domājāt, ko uzzinājāt. Vienkārši, pašlaik burvju laiks, saulainais. Un šis laiks - laiks ļoti nopietnām pārmaiņām, izmaiņām. Komfortablu pārmaiņu, izmaiņu. Ziņkārīgu pārmaiņu, izmaiņu. Neparastu. Tādēļ vienkārši novērojiet. Fiksējiet, Atceraties. Pierakstiet. Ierakstiet audiokasetēs. Vienkārši svarīgi atstāt maksimālu informāciju par notiekošo tagad, svarīga katra nianse. Katras dienas nianse. Nav nesvarīgu, ir nepamanītas. Taču, ja tā pēkšņi, kaut kādu iemeslu dēļ, ienāca jūsu galvā, iekrita acīs, nokļuva jūsu uzmanības fokusā, tātad, tā arī ir - izmaiņa. Negaidiet, ka jau nākošajā dienā, mirklīgi izmainīsies pilnībā jūsu dzīves peizāžs. Tas izmainīsies. Noteikti izmainīsies. Tas mainīsies soli pa solītim, var pat teikt, pa pussolītim katru dienu, vai, piemēram, pēc kādas nedēļas, izmaiņas pieaugs tik ļoti, ka kļūs pamanāmas un skaidras. Tādēļ, ja jūs pēkšņi pamanījāt kādu sīkumu, neizlaidiet no savas uzmanības, sava redzes loka. Fiksējiet tādā veidā, kāds jums ērts. Un drīz vien jūs noteikti atklāsiet izmaiņas. Jūs šīs sīkās izmaiņas fiksēsiet pakāpeniski. Un, ja jūs pierakstat, tad pēc nedēļas jūs varēsiet secināt pēc pierakstiem. Kā izainījāties jūs, notikumi, apstākļi aizritējušās nedēļas laikā. Nebūs tā, ka vienā jaukā brīdī, notikumi pēkšņi izmainīsies un jūs izlemsiet, ka tas notika vienas dienas laikā. Nē, jūs sajutīsiet, ka izmaiņas pieauga. Tādēļ svarīgi, lai jūs fokusējaties uz sīkākajām izmaiņām. Jums pašiem tas būs interesanti, priekš jums tā interesanta pieredze, sīkāko, mikrono izmaiņu izsekošanai. Tas liecinās par to, ka jūs izsmalcinājāties tik, cik nostiprinājās, kļuva izturīgāka, padziļinājās jūsu meistarība, kā daudzdimensionālas jaunrades un radīšanas meistara, ka jūs spējat atšķirt pustoņi, ceturtdaļtoni... Vienu toni atšķirt vienkārši, mēģiniet atšķirt pustoni, ceturtdaļtoni. Jūs nodarbosieties tieši ar to. Tādēļ atsakaties no šaubām un vienkārši novērojiet labvēlīgi. Labvēlīgi novērojiet savu personīgo izaugsmi un izmaiņas. Kad jūs atrodaties labvēlības noskaņojumā, jūs nevērtējat, nedodiet raksturojumu. Jūs vienkārši skataties. Ar ziņkārību, interesi. Tas pats svarīgākais. Ar interesi, ziņkārību, tieši ar šīm vērotāja īpašībām, jums pirmām kārtām vajag virzīties uz priekšu.
Nu ko, dārgie draugi, es vēlreiz atkārtoju, pēdējo reizi, visas četras mantras, un mēs virzāmies tālāk. Vēlreiz izdziedam gaismās, katrs Sirds Telpā: "Es redzu Gaismu. Es eju Gaismā. Es turu Gaismu. Es Esmu Gaisma". Un valša skaņas sāk skanēt stiprāk. Valsis ievirpuļo jūsu Vienotajā Sirds Telpā. Valsis mums saka, ka mēs atkal virzāmies. Atkal virzāmies pa Kosmosa ceļiem. Un virzāmies Gaismā. Mēs ar jums esam gatavi virzīties Gaismā. Ne vienkārši kustēties, pārvietoties mentāli, bet mēs varam apseglot gaismas vilni, saules vilni un sākt savu virzīšanos. Turpinām virzīties, klausīties valsi un novērot. Bet pagaidām skan valsis. Valsis jūsu šūnās, jūsos, ap jums. Atļaujiet valsim nodejot Izdziedināšanas deju. Izmantojiet šo brīnumaino dziedinošo deju. Lai deja piepilda katra šūniņu -ar mērķtiecīgumu, viengabalainību, prieku, veselību, mīlestību. Enarģijām - tik ļoti nepieciešamām jūsu šūnām, jūsu orgāniem, jūsu ķermeņa daļām. Ļaujiet valsim dejot ar jums, jūsos Izdziedināšanas Deju. Atļausimies uzaicināt katrs savu "Es" uz valša tūri. Un dodamies izdziedināšanas dejas ceļojumā. Dejojam... Dejojam gaismā. Un dejojot, jūs varat turpināt izdziedāt gaismā Saules mantras. Viņas palīgi. Palīgi jūsu dziedināšanai un kustībai.. "Es redzu Gaismu. Es eju Gaismā. Es turu Gaismu. Es Esmu Gaisma". "Es redzu Gaismu. Es turu Gaismu..." Deja turpinās. Redzam, ejam, turam. Mēs Esam Gaisma. Turpinām. Ķermenis kustas, ķermenis griežas, ķermenis pārvietojas... Tik tikko. Tikko pamanāms priekš parasta cilvēciska skata. Bet jūsu šūnas dzied, šūnas atslābinās. Dod iespēju visiem blokiem, sasprindzinājumiem, nokalpojušām programmām atstāt ķemeni. Viegli un komfortabli. Fokusējamies uz procesiem, kādi notiek ķermenī. Dodiet iespēju ķermenim pašam sākt dziedināšanas ceļojumu gaismā, saulē, fotonu enerģijās. Fotonu enerģija, kas jūsos dzīvo, sāk aktivizēties. Arī tā sāk virzīties. Tā palīdz ķermenim iekšķīgi sākt atbrīvošanos. Ārējā kustība, kustība iekšējā. Tā sāk sinhronizēties. Jūs ar pārsteigumu pamanīsiet, ka jūsu kustībām ir noteikti virzieni, vibrācijas. Uz vienu pusi, uz otru pusi. Un tur ir sava iekšējā loģika. Ķermenis atslābinās, kustās... Neierobežojiet savu ķermeni...
Un tātad, mēs atkal ieelpojam zelta prāna-enerģiju, izlaižam caur temečku {темечко ?}, čiekurveidīgo {шишковидную ?}dziedzeru, viločkovuju {вилочковую ?} dziedzeru un izelpojam sirds telpā. Ieelpa-izelpa, ieelpa-izelpa, nākošā ieelpa no kosmosa. Mēs ņemam no Kosmosa zelta prāna-enerģiju, izlaižam caur temečku, čiekurveida dziedzeri, viločkovuju dziedzri, sirds telpu, bet tālāk pa mugurkaulu. Caurelpojam mugurkaulu, ieielpa-izelpa. Bet tagad mēs ieelpojam zemes enerģiju no Zemes centra. Ieelpojam un paceļam caur kāju pēdām augšup, pa mugurkaulu un izvadām Kosmosā. Redzam divas plūsmas: Kosmoss-Zeme, Zeme-Kosmoss. Stāvam šajās divās plūsmās, sirds telpas centrā viņas sajaucas un paplašinās uz visām horizonta pusēm. Bet mēs atkal ieelpojam zelta prāna-enerģiju no Kosmosa un izlaižam caur temečku, čiekurveida dziedzeri, viločkovuju dziedzeri, pa mugurkaulu, izvadām caur kāju pēdām Zemē un izaugam saknītēs. Sazemējamies un atgriežamies savās dzīves telpās.
2015. gada novembris - decembris.
Tehniskais atbalsts: Jeļena Levitan, Tatjana Parhajeva.

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 2(27) 2016. El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Žurnāla Internet-veikala El.adrese: http://world-channeling.com/ , Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālr. 29613296.
=====
Latviskojumu (1) viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma, ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /03.11.2016., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 02.11.2016.

Skatījumu skaits: 573 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: