Galvenie » 2017 » Maijs » 4 » (1) SAULES RATI
11:08
(1) SAULES RATI

(1) SAULES RATI

SATJA SAI BABA
caur Sergeju Kanaševski
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr (7(32) 2016, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 21.04.2017.

Satja Sai Baba (pie dzimšanas vārds Satja Narajana Radžu; 1926. 23. novembris - 2011. 24. aprīlis) neoinduistu reliģiskais līderis un draugs. Savu sekotāju cienīts kā brīnumdarītājs, Dieva iemiesojums induismā.
Satja Sai Baba bija viena no ievērojamākajām figūrām indiešu garīgajā, sociālajā un politiskajā dzīvē. Piesaistīja lielu daudzumu sekotāju: no prezidentiem un premjerministriem līdz ievērojamiem aktieriem.
Venesuelas Nacionālā asambleja savā deklarācijā nosauca Bhagavana Šri Satja sai Babu Mahatma līdz ar Mahatmu Gandiju un Māti Terēzi. (No Vikipēdijas/

"Mēs, pēc savas dabas, laika un telpas neierobežoti, jo mūsu īstā būtība bezrobežīga, nemainīga un nepārejoša..."
*****
"Es atnācu ne pārkāpt vai iznīcināt ticību, bet pārliecināt katru ar savu ticību, tā, lai kristietis kļūtu vēl labāks kristietis, musulmanis - vēl labāks musulmanis un induss - vēl labāks induss". /Satja Sai Baba/
Satja Sai Baba mācīja, ka cilvēciskās būtības pamats Dievišķs. Tieši cilvēkā esošās dievišķās būtības pamodināšanu Satja Sai Baba uzskatīja par savu galveno misiju uz Zemes. Cilvēka dzīves mērķis ir šīs dievišķības apzināšanās un tieša ceļa atjaunošana pie Dieva. To var panākt, vadot morālu dzīves veidu, nesavtīgi kalpojot visiem cilvēkiem, sevišķi trūkumcietējiem, un attīstot sevī mīlestību un cieņu priekš visām dzīvības formām. "Dievs - tas cilvēks mīnus vēlēšanās", - teica Satja Sai Baba. Vēlēšanās neļauj cilvēkam iet taisni pa ceļu pie dievišķības un, pirmkārt, apzināties visu cilvēku vienotību, piederību vienai "kastai". Pacelt cilvēcisko apziņu augstāk par eksistējošo naida, ļaunuma, vardarbības un karu sindromu un glābt pasauli no nelaimes var tikai atdzimstot cilvēces brālībai caur Vēdām, Šastri un visām reliģijām ar viņu labo vēsti dharmu (taisnīgumu) priekš cilvēciskās rases atbrīvošanas no Sansaras Riteņa (dzimšanas un nāves cikla, iepriekšējo dzīvju grēku izraisītām). Satja Sai Baba aicina cienīt atšķirības star ticībām un atzīt to iedarbīgumu līdz tam laikam, kamēr tās nedzēš vienotības liesmu. /VIKIPĒDIJA
/

Namaste, draugi mani! Sveicinu jūs, ejošus augšupceļā uz Pasaules Gara kalnu virsotnēm. Sveicināti Augšupcelšanas Kristāli. Par kristāliem ieminējos ne nejauši. Projektā "AUGŠUPCELŠANA" jūs radāt kopā ar Kristāliskām Gaismas Būtnēm. Un jau daudz zinat par kristāliem un to īpašībām... Atceraties, ja uz kristāliskām struktūrām iedarbojas ar skaņu, vibrācijām, tās sāk mainīt un sarežģīt savu struktūru, savu uzbūvi? Taču gribu lai jūs zinat: Kristāli, sarežģījot savu uzbūvi paši sāk izstarot augstas vibrācijas un mainīt apkārtējo telpu. Taisnību sakot, tieši tas notika jūsu darbā ar Lemūriešu Kristāliem (LK). Kādu laiku jūs aktivizējāt tos, paceļot kritālisko struktūru vibrācijas. Pēc tam paši kristāli sāk izstarot augstas vibrācijas un nodot evolucionārās programmas priekš jūsu pasaules. Kas līdz ar to notika? Cilvēki - arī kristāliskas būtnes. Smalkajos plānos jūsu ķermeņi lielā mērā sakārtojas ar dažādu un daudzveidīgu kristālisku struktūru saplūšanu, savienošanu. Kad jūs paaugstinājāt LK vibrācijas, sarežģījās jūsu kristālisās struktūras. Bet jūs sākāt aktīvi mainīt apkārtējo telpu. Tas pats notika ar daudziem jūsu pasaules cilvēkiem. Viņu smalkmateriālās struktūras komplicējās, un viņi sāka aktīvi ietekmēt apkātējo vidi. Ja cilvēkā dzīvo Gaisma un Labestība, viņš iedarbojas uz apkārtējo telpu ar Gaismas un Labestības enerģiju. Ja cilvēkā vēl daudz tumsas, naida, viņš uz pasauli iedarbojas negatīvi, destruktīvām enerģijām.
Protams, ne tikai Lemūriešu kristāli kļuva iemesls tam, ka izmainījās, sarežģījās cilvēku smalkmateriālās kristāliskās struktūras. Jūs zinat: aktīvi mainās visas Zemes Kritāliskās struktūras, attīstās planetārie Kriestāliskie Režģi. Kā rezultāts - rodas jauni smalkmateriālie lauki. Un tie maina katru cilvēku, visu cilvēcisko sabiedrību kopumā. Tanī skaitā, cilvēks saņem spējas vairak ietekmēt apkārtējo pasauli kā kristāliska būtne, spējīga paaugstināt vai pazemināt pasaules vibrācijas, darīt šīs vibrācijas tīras, dzīvībradošas, vai otrādi, negatīvas, destruktīvas. Un lūk, rodas kopējais smalkmateriālais lauks, kur tiekas dzīvībradošās un destruktīvās enerģijas. Un šis lauks ietekmē pasaules stāvokli, nosaka, kā tam eksistēt, kā attīstīties. Nosaka cilvēces un katra cilvēka viņā, likteni.
Ko tas nozīmē? Vispirms, aug katra cilvēka atbildība par pasaules likteni. Ja agrāk cilvēks varēja skatīties televizora ekrānā, nodrebināties par negatīvām ziņām un iesaukties: "Ak, Dievs! Cik pasaule šausmīga!? Bet ko es, maziņš cilvēciņš, viens varu izdarīt?" Tad tagad cilvēks aicināts uzzināt: viņš spējīgs ieiet Zemes smalkmateriālajā laukā un, kā kristāliska būtne, pozitīvi noskaņota, ienest tur savas dzīvībradošās enerģijas un programmas. Tā iespēja, iespēja cilvēkam ietekmēt apkārtējo pasauli, cilvēciskās sabiedrības apziņu, tagad palielinājās daudzkārt, pateicoties tieši tam, ka izmainījās cilvēka iekšējie, smalkmateriālie ķermeņi un struktūras. Jaunajā evolucionārajā ciklā, uz kura sliekšņa cilvēce jau nostājās, cilvēki saņēma jaunas Radītāju iespējas no Smalkā Plāna. Palielinās ne tikai jūsu dabīgās spējas, tādas kā gaišredzība, skaidrdzirdēšana. Daudzkārt pieaug jūsu Dzīves Radītāja iespējas. Un tas daudzējādi realizējas caur jūsu sakariem ar Zemes kriestāliskiem laukiem. Un tagad šie lauki vēl kļūst arī ugunīgi-kristāliski. Uguns šajos laukos ienes evolucionārās programmas. Viņa tos dara daudz pilnīgākus, spējīgus, lielā mērā, radīt kopā ar cilvēku, ar cilvēku kolektīviem.
Vai pārmaiņas skars visus cilvēkus, vai tikai tos, kuri apzinās notiekošo jūsu pasaulē, kuri iet garīgās attīstības ceļu? Protams, pārmaiņas skar visus. Bet svarīgi saprast, ka ietekmi uz pasaules attīstību, lielā mērā, spējīgi izdarīt tie, kuri tagad apzināti rada savu ugunīgumu un kristāliskumu. Ugunīgums - tās, pispirms, transformācijas un Pārveidošanas programmas. Kristāliskums - spēja izpaust, realizēt iespējas, Pārveidošanas programmas. Tagad es gribu, lai jūs precīzi saprastu, par ko runājam. Mūsdienu cilvēku civilizācija tūkstošgadu laikā attīstījās, vispirms, fiziskās, mentālās un astrālās matērijas līmenī. Attiecīgi, visattīstītākie ķermeņi cilvēkiem bija fiziskais, mentālais un astrālais. Cilvēki mainīja fizisko pasauli, mainīja savu apziņu, attīstīja spējas sajust. No tā atkarībā, tad arī izveidojās visa jaunrade. Cilvēki domāja, plānoja, sapņoja, iemiesoja savus sapņus dzīvē, fiziskajā matērijā. Viss tas tika veikts ar cilvēku rokām, galvu un sirdi. Tagad sākas jauns evolucionārs cikls, kad tikai ar rokām, galvu un sirdi jau par maz priekš pasaules drahmas izpildīšanas. Pienāca laiks aktīvi attīstīt citas cilvēciskās spējas. Un, kā sekas, apzināti attīstīt citus ķermeņus, kuri bija vāji pieprasīti agrāk. Runāju par ķermeņiem psihiskiem, temporāliem, ugunīgiem un ēteriskiem. Bez mūsdienīgi attīstīta psihiskā ķermeņa cilvēks nevarēs pilnvērtīgi radīt kopā ar savu Augstāko "ES". Tādēļ ka jaunajā evolucionārajā ciklā priekš cilvēces attīstības jau nepietiekami tikai četrdmensionālā cilvēka Sapņu un Fantāziju. Nepieciešams viņa Augstākā "Es" Dievišķs Augstākais Sapnis. Bez mūsdienīgi attīstīta temporālā ķermeņa (Laika ķermeņa) cilvēks nevarēs pilnā apjomā neitralizēt iepriekšējo iemiesojumu karmiskās kļūdas, iziet no sansaras riteņa un harmonizēt savu pagātni, tagadni un nākotni. Bet tas sevišķi nepieciešams pārejā no viena evolucionāra cikla citā. Vēl vairāk, bez jauniem temporāliem ķermeņiem cilvēki nevarēs saņemt enerģiju atbalstu no savas nākotnes. Bet sakari ar nākotni nepieciešami - tā, kā arī ar pagātni. Tādēļ ka eksistējošais "šeit un tagad" jūsu harmoniska nākotne, kas pēc evolūcijas rezultātiem neizbēgama, spējīga sūtīt jums energoinformāciju priekš jūsu tagadējās dzīves harmonizēšanas un efektīvākas attīstības.
Ugunīgais ķermenis - tur jaunās enerģijas koncentrēšanās, jaunas evolucionāras programmas. Bez mūsdienīgiem ugunīgiem ķermeņiem, cilvēks nevar saņemt ne enerģiju priekš savas harmoniskas nākotnes dzīves, ne jaunākās mūsdienīgas evolucionārās programmas. Ugunīgais ķermenis rada dažādas smalkmateriālas struktūras, matricas, kuras spējīgas pieņemt jaunas programmas, nākošas pie jums tagad no dažādiem avotiem - no Lielās Centrālās Saules, no citu Galaktiku zvaigžņu sistēmām un Galaktikas Piena Ceļš planētām, no pašas Mātes Zemes. Ja jaunās struktūras, jaunās matricas neveidojas - programmas paliks nepieprasītas. Cilvēks, neradošs un neattīstošs ugunīgos ķermeņus, paliek cilvēks aizejošās ēras, vecā cikla cilvēks.
Un, lūk, tagad - atkal par kristāliem. Cilvēka ēteriskais ķermenis, tagad ejoša garīgās attīstības ceļu, nodarbojošos ar gaismas praksēm, viekārši caurstrāvots dažādu kristālu, kristāliskām struktūrām. Vairākumā tas sastāv no sarežģītiem kristāliskiem sietiem, veidojumiem, kas ir smalkmateriālie dažādu līmeņu lauki. Tādēļ, radot kopā ar Kriestāliem, ar Kristāliskām Būtnēm, pārveidojot kristāliskos sietus (smalkmateriālie kriestāliskie lauki), jūs aktīvi transformējat savu ēterisko ķermeni. Ēteriskais ķermenis, tā vai citādi, mijiedarbojas ar visiem citiem matērijas veidiem. Iepriekš jūs shēmā attēlojāt septiņus matērijas veidus, septiņu ķermeņu veidus piramīdas veidā no toriem. Pie tam, violetais tors (vismazākais) - ēteriskā matērija, zilais - ugunīgā matērija, gaišzilais - temporālā, zaļais - psihiskā, dzeltenais - astrālā, sarkanais (vislielākais) - fiziskā.

ZĪMĒJUMS Nr 1. HORIZONTĀLI NOVIETOTA PIRAMĪDA NO SEPTIŅIEM TORIEM. SHĒMA CILVĒKA SEPTIŅU ĶERMEŅU MIJIEDARBĪBAI.
Protams, shēma nosacīta, par cik ēteriskais ķermenis nenodalīts ne no viena ķermeņa veida. Līdz ar to, tas reāli atspoguļo mijiedarbības pakāpi starp mūsdienīgā cilvēka ķermeņiem. Fiziskais ķermenis aktīvi mijiedarbojas ar mentālo un astrālo ķermeni. Tādēļ shēmā pie sarkanā tora (fiziskais ķermenis) pietuvināti oranžāis (mentālais ķermenis) un dzeltenais (astrālais ķermenis). Astrālais ķemenis cieši saistīts ar psihiko ķermeni (zaļais tors). Temporālais ķermenis (gaišzilais tors) cieši mijiedarbojas ar psihisko ķermeni un ugunīgo ķermeni (zilais tors). Ēteriskajam ķermenim (violetais tors) visciešākā mijiedarbība ar ugunīgo ķermeni. Atkārtoju: ēteriskais ķermenis mijiedarbojas ar visiem sešiem citiem ķermeņiem. Bet mēs radījām shēmu, lai apzīmētu mijiedarbības pakāpi starp mūsdienu cilvēka ķermeņiem. Cilvēka dzīvības procesu norises laikā, viņa jaunrades procesā, bet sevišķi, cilvēkiem izpildot garīgās prakses, mijiedarbības līmenis starp ķermeņiem spēj mainīties. Shēmā to nosacīti var attēlot ar toru pārvietošanas palīdzību. Tā, piemēram,, kad cilvēks izsaka tīru nodomu gaismas darba veikšanai, viņa psihiskais ķermenis aktivizējas, burtiski, kļūstot lielāks un tas it kā mainās vietām ar ugunīgo ķermeni, izejot caur temporāliem laukiem (caur temporāliem ķermeņiem). Var stādīties priekšā, kā shēmā zaļais un zilais tors mainās vietām, atbilstoši izmainās arī izmēri. Pie tam, mūsu psihiskā matērija saņem iespēju ciešāk kontaktēties ar ēterisko matēriju. Bet ko tas nozīmē praksē? Ēteriskā matērija ciešāk saistīta ar piecām dimensijām. Tādā veidā pastiprinās jūsu sakari ar jūsu augstāko "Es", ar augstāko Pasauļu Skolotājiem un ar visu piecdimensiju matēriju. Ne visi gaismas Darbinieki saprot, kas slēpjas aiz vārdiem "tīrs nodoms", kuru jūs izmantojiet gaismas darbu, meditāciju laikā. Dotajā gadījumā tīrs nodoms - tas sakrālais sirds nodoms, kuru jūs izsakiet kā iemiesotas personas līmenī, tā arī sava Augstākā "Es" līmenī. Tīrs nodoms nevar nodarīt nevienam ļaunumu, tādēļ, ka tas - Dievišķs nodoms, izteikts priekš visu un visa Labuma. Tīrs nodoms - tas ne vienkārši vēlēšanās, kas koncentrējas jūsu astrālajā ķermenī. Tā - psihiskā ķermeņa aktivācija, kas ir jūsu Dievišķā Sapņa un Dievišķās Jaunrades sakrālā telpa. Pie tam, jūsu psihiskais ķermenis var burtiski mainīties vietām ar ugunīgo ķermeni, bet var aktivizēties citas struktūras formā, kas tagad rodas/dzimst cilvēces garīgajam avangardam - garīgi attīstošamies cilvēkiem, Gaismas Meistariem, Gaismas Darbiniekiem. Līdzīga struktūra eksistēja cilvēka Daudzdimensionā Ķermeņu Kompleksā daudzās iepriekšējās civilizācijās, attīstošās jūsu pasaulē līdz tagadējai cilvēcei. Tagad šī struktūra dzimst un attīstītās jūsu ķermeņos - to, kuru acis lasa šīs rindas. Kādreiz mēs šo struktūru saucām "Surji Rati" ["Колесница Сурьи"] vai "Saules rati" ["Солнечная колесница"]. Tās shēma:

ZĪMĒJUMS Nr 2. "SURJI RATI". SHĒMA ČETRDIMENSIONĀLO UN PIECDIMENSIONĀLO ĶERMEŅU MIJIEDARBĪBAI (DAŽĀDU MATĒRIJU VEIDU).
Dotā shēma atspoguļo četrdimensionālo un piecdimensionālo ķermeņu mijiedarbību tiem, kuri tagad aktīvi nodarbojas ar gaismas darbību. Struktūras centrs - divas spoguliski atspoguļotas piramīdas (divi tetraedri). Tetraedru iekšienē zīmes "X" - Kristus Monogrammas, kuras simbolizē POLIPASAULES SMALKMATERIĀLOS GĒNUS. Šie gēni apvieno ceturtās un piektās dimensijas energoinformācijas dažādus veidus. Tagad pievērsiet uzmanību elepsoīdiem toriem pa kreisi. Katrs no tiem simbolizē vienu no matērijas veidiem, vienu no septiņiem galvenajiem cilvēka ķermeņiem. Pēc būtības, tie - tie paši tori, kurus mēs izpildījām zīmējumā Nr1. Tikai toru izmēri citi un tie izvietoti citādi. Tori, pa labi attēlotie, simbolizē piecdimensiju matēriju un ķermeņus. Bet ievērosim, ka tie attēloti pretējā kārtībā. Svarīgi tūliņ pievērst uzmanību: "Surji ratos" ēteriskais četrdimensiju ķermenis mijiedarbojas... ar piecdimensiju smalkmateriālo ķermeni. Cilvēks, radošs jūsu pasaulē, dzīves enerģiju koncentrē savā ēteriskā ķermenī un saņem iespējas līdzpieskarties, savstarpēji sadarboties ar piecdimensionālo, smalkmateriālo fizisko matēriju. Bet tas nozīmē, ka viņš, daļēji var pakāpeniski radīt savu smalkmateriālo fizisko piecdimensiju ķermeni, kurā dzīvos vienā no piektās dimensijas pasaulēm pēc savas Augšupcelšanās. Tomēr, "Surjas rati" ļauj ne tikai radīt savu personīgo piecdimesiju fizisko ķermeni. Cilvēks caur savu četrdimensiju ēterisko ķermeni un caur smalko fizisko matēriju saņem iespēju... savstarpēji sadarboties ar visiem piektās dimensijas galvenajiem ķermeņiem un matērijām.
Lūk, stādaties priekšā: jūs sakoncentrējāt dzīvības enerģiju savā četrdimensiju ēteriskajā ķermenī un nosūtījāt to piektās dimensijas smalkmatēriālajā fiziskajā matērijā. Tālāk tā var virzīties piecdimensijas mentālajā matērijā (zīmējumā Nr 2 oranžais tors pa labi), astrālajā matērijā (dzeltenais tors pa labi), psihiskajā (zaļais tors pa labi), temporālā (gaišzilais tors pa labi), ugunīgajā (zilais tors pa labi) un piecdimensiju ēteriskajā (voletais tors pa labi). Izejot caur visiem matērijas veidiem, jūsu dzīvības enerģija, agrāk koncentrēta ēteriskajā ķermenī, izpilda reizē vairākas funkcijas. Galvenā - tā četrdimensiju un piecdimensiju matēriju apvienošana. Tā - ceturtās un piektās dimensijas polipasaules attīstība. Jūsu pasaule pēc simtgades, lielā mērā, kļūs tieši POLIPASAULĪGA, apveltīta {обладающим ?} četrdimensijas un piecdimensijas matēriju parametriem. Un tas - obligāts priekšnosacījums priekš pasaules Augšupcelšanas piektajā dimensijā. Tas ir, vispirms polipasaule "4-5", pēc tam piecdiemsniju īpašību iemantošana visiem matērijas veidiem. Cita funkcija - piektās dimensijas programmu izpausme ceturtajā dimensijā, jūsu pasaulē. Jūsu dzīvības enerģija, izejot caur visiem matērijas veidiem, bagātinās ar piektās dimensijas programmām. Un šeit, lūk, lūdzu jūs, mani draugi, atkal atgiezties pie mūsu shēmas (zīmējums Nr 2). Visa energoinformācija koncentrējas piecdiemsnijas ēteriskajā ķermenī (violetais tors pa labi), pēc tam dodas jūsu fiziskajā ķermenī vai vispār - četrdmensijas fiziskajā matērijā.
Mana iemiesojuma laikā jūsu pasaulē Satja Sai Baba, man bija daudzas struktūras manā Daudzdimensionālajā Ķermeņu Kompleksā, kuru pagaidām šo laiku cilvēkiem nav. Tanī skaitā, es aktīvi izantoju "Surji ratus" priekš fiziskās matērijas materializācijas. Līdz šim laikam cilvēki strīdas par to, vai Satja Sai Baba mācēja, patiešām, īstenot Vibhuti (svēto pelnu) un dažu citu priekšmetu materiālizāciju. Jums, Gaismas Darbiniekiem, nav par to šaubu, ka materializācijas process iespējams. Daudzi no jums iemiesojās ne reizi vien civilizāciju pārstāvjos, kuri materializēja priekš dzīves visu nepieciešamo. Un ne ar tehnoloģiju palīdzību, bet tieši pateicoties gaismas praksēm. Priekšmetu materializācijas process - vispirms, tā energoinformācijas koncentrācija savā četrdimensionālajā ēteriskajā ķermenī. Bet tālāk tā - prasme nodot energoinformāciju piecdimmensionālajā fiziskajā matērijā. Šeit tavas idejas, enerģijas iemanto smalkmateriālās struktūras. Pēc tam tās papildinās un attīstās astrālos un mentālos piecdimensiju ķermeņos. Tavs četrdimensiju psihiskais ķermenis burtiski saplūst ar piecdimensiju psihisko ķermeni. Sāk aktīvi darboties temporālās un ugunīgās programmas. Un, lūk, - četrdimensiju ēteriskā energoinformācija kļūst piecdimesiju ēteriskās matērijas (ēteriskā ķermeņa) ieguvums/īpašums. Bet piecdimensionalitātes piecdimensiju ēteriskajam ķermenim ir neierobežotas spējas ietekmēt četrdimensiju fizisko matēriju un pat...RADĪT TO. Tādēļ ka visi četrdimensiju matērijas veidi savā laikā bija PIECDIMENSIJU ĒTERA radīti/dzemdēti. Piecdimensionālais ēteris bija izpausts četrdimensionalitātē, jūsu pasaulē. Piecdimensionālā ēteriskā matērija arī tagad ir apveltīta ar spējām izdalīt "Es" fizisko četrdimensionālo matēriju. Tieši tādēļ shēmā "Surja Rati" violetais tors pa labi pietuvināts sarkanajam toram pa kreisi. Tā apzīmēta piecdimensiju ēteriskās matērijas tuvināšanās ar četrdimensionālo fizisko matēriju. Cilvēka uzdevums - iemācīties aktivizēt psihisko ķermeni tā, lai tas apvienotu visu četrdimensiju ķermeņu informāciju ēteriskajā matērijā. Pēc tam jāprot nodot ēterisko energoinformāciju piecdimensiju smalkmateriālajā fiziskajā ķermenī. Daudziem no jums šis ķermenis jau ir. Tālāk, piektajā dimensijā, jūsu plānam palīdz jūsu Augstākais "Es". Viņš koncentrē jūsu tīrā nodoma enerģiju piecdimensiju ēteriskajā ķermenī. Pēc kā jūsu fiziskais ķermenis kļūst MATERIALIZĀCIJAS ENERĢIJAS PĀRVADĪTĀJS. Citiem vārdiem sakot, caur jūsu fizisko ķermeni var izpausties piektās dimensijas programmas, kā rezultāts - vienu vai citu priekšmetu materializācija.
"Suji rati" - ne statistiska stuktūra. Tā pakāpeniski maina savas formas. Un mūsu shēma - tikai viens no momentiem tās dzīvības procesu norisē. Bet priekšmetu materializācija - svarīga, taču ne tās galvenais uzdevums.
Ar šīs Dieva-Radītāja dāvanas palīdzību cilvēks spēj mainīt, attīstīt savu daudzdimensionālo ģenētiki uz pastāvīgas eergoinformācijas apmaiņas pamata starp ceturto un piekto dimensijām.

Turpinājums nākošreiz...

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ:Духовные сообщения" № 7(32) 2016, Žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/fakc: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Žurnāla Internet-veikala El.adres: http://world-channeling.com/ , Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālr. 29613296.
--------
Latviskojums (1) ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /04.05.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /04.05.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /04.05.2017.
Un arī: myway@dvizhenietvorca.com /04.05.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 04.05.2017.

Skatījumu skaits: 589 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: