Galvenie » 2015 » Marts » 23 » (1) Sestās dimensijas noslēpums
17:06
(1) Sestās dimensijas noslēpums

(1) Sestās dimensijas noslēpums
vai tilts daudzdimensionālā pasaulē

Lemūriešu Kristāls MONOTRONS
caur Sergeju Kanaševski
------------------------------------
Projekts "Augšupcelšana" Lemūriešu Kristālu aktivācija
2014. gada decembrī sākās otrs etaps desmit Lemūriešu Kristālu aktivācijā. Uz sakariem iznāca Kristāli Monotrons (Nr 15, planētas rietumu puslode) un Orions (Nr 22, planētas Austrumu puslode) nododoši svarīgu informāciju par Zemi un cilvēci. Šī informācija svarīga priekš katra Gaismas Darbinieka, kurš atbalsta Augšupcelšanas procesu, kurš vēlas radīt jaunu Pasauli un savu Dievišķo "Es".
Piedāvājam Žurnāla lasītājiem režīmā "šeit un tagad" pievienoties gaismas darbībai, kuru jau īstenoja Projekta "AUGŠUPCELŠANA" dalībnieki
.
-------------------------------------
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščenija" Nr 1(19) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 17.03.2015.

Mieru jums Saules un Zemes bērni! Sveicināti, mani dārgie zemes saulainie Eņģeļi. Jūsu sirdīs - Monotrons Galaktiskā Kristāliskā Gaismas Būtne, nesoša enerģijas priekš Jaunu Portālu radīšanas starp dimensijām. Ar jums - tas, kurš kristāliskiem pavedieniem saista jūs ar zvaigzni-planētu Trons - mūsu galaktikas Kristusapziņas Centru.
Mēs ar jums kopā sen, mani dārgie kolēģi, kaut arī Dualitāte uz jūsu atmiņu uzlika aizmirstības plīvuru un jūs ilgi gājāt pa zemes ceļu bez mūsu kopējās atmiņas. Jā, mums kopēja atmiņa. Un tā - daudzdimensionālu Gaismas Būtņu atmiņa, kuri agrāk nezināja, kas tā ir dimensija, daloša pasaules un Dzīvības formas. Mūsu Vienotība - tā pirmsākumu Lielās Centrālās Saules Visuma Eņģeļu Vienotība, dzīvojošu Vienā Radīšanas Punktā, kas ir Bezgalīga Esamība. Un tā - atmiņa to, kuri Sākumu Sākumā izvēlējās: iet iemīdītu ceļu vai meklēt jaunus ceļus. Mēs izdarījām sevišķu izvēli, izvēlējāmies jaunu ceļu. Kopš tā laika, ejam plecu pie pleca, tad šķiroties uz ilgu laiku, tad tiekoties un turpinot iet kopā. Mūsu ceļš - ceļš Mājup caur Ārējām Pasaulēm, caur matērijas blīvumu. Ceļš caur šķēršļiem, kas bija radīti priekš tā, lai mēs varētu radīt agrāk neviena neradīto. Bet mēs radām Jaunu Visumu, kur dimensijas neizdala pasaules, bet apvieno viņas. Viss, kas šajā Visumā Gaismas Būtnes izdala, jaunajā Visumā viņas apvieno - jaunā evolucionārā līmenī. Un tas patiesi tā, mani dārgie draugi. Patiesi tā... Ievērojama daļa manas Ra - struktūras, Saules Struktūras iesākumu, ir forma, saistīta ar Mēbiusa lentām, jums asociējas ar skaitli "8", vai ar bezgalības zīmi, horizontālu astotnieku. Jūs vēl bērnībā radījāt Mēbiusa lentu, kad sevišķā veidā savstarpēji savienojāt papīra lapas nogriezni. Un jūs sapratāt, ka lentas galvenais noslēpums - tur, kur nogriežņa viens gals savienojas ar otru. Bet galvenais efekts - ka, sākot ceļojumu pa ārējo lentas virsmu, galarezultātā jūs varat pāriet uz iekšējo virsmu. Un otrādi. Pēc būtības - Mēbiusa lenta - vienkāršota shēma pārejai no ārējā uz iekšējo, bet no iekšējā - uz ārējo. Jēbkura augstākā dimensija, attiecībā pret zemāko, ir iekšējā dimensija. Un otrādi. Priekš jums, ceturtās dimensijas iemītniekiem, piektā dimensija - iekšējā, bet trešā dimensija - ārējā. Pie pārejas uz piekto dimensiju, jūs īstenojat pāreju uz Mēbiusa lentas iekšējo pusi, pie pārejas uz trešo dimensiju - uz ārējo. Pie tam, pēc Pārejas piektajā dimensijā, jūs nokļuvāt Mēbiusa lentas piecdimensiju struktūrā, bet pēc pārejas trešajā dimensijā - trīsdimensiju lentas struktūrā. Pēdējo jums nav grūti stādīties priekšā, par cik tā lenta, kurai ir garums, platums un eksistē laikā. Bet, lūk, piecdimensiju Mēbiusa lenta, iemanto papildus, piekto mēru. Bez tā ka viņai ir garums, platums un augstums, eksistē laikā, šī Mēbiusa lenta eksistē vēl arī piecdimensiju ēterā, esošam mērs, kuru grūti jūsu četrdimensiju saprātam uztvert. Jā, jums grūti stādīties priekšā piecdimensiju, bet vēl sarežģītāk - sešdimensiju. Bet arī sešdimensijā eksistē struktūra, kas jūsu pasaulē zināma, kā Mēbiusa lenta. Sešdimensiju Mēbiusa lentai, esošai garums, platums, augstums, eksistējošai laikā un piektās dimensijas ēterā, eksistē vēl arī mentalitātes sešdimensiju slāņa - kā sestās dimensijas īpaša slāņa veidā.
Jums, mani dārgie, jau ne mazums stāstīts par piektās dimensijas pasaulēm. Jūs saņēmāt priekšstatu par dzīvi trešajā dimensijā. Nereti ar jums sakaros iziet Gaismas Būtnes no septītās dimensijas. Bet, lūk, par sesto dimensiju jums paziņots ļoti maz. Vēl vairāk, jums ļoti ierobežoti kontakti ar sestās dimensijas pārstāvjiem. Protams, jums interesanti uzzināt, kāpēc tā notiek. Visa lieta tā, ka jūsu tepas-laika kontinuuma sestā dimensija neparasta. Var teikt, viņai no jums pagaidām ir noslēpums (MONOTRONA SMAIDA ENERĢIJA). Un šo noslēpumu šodien mēs atklāsim - kopīgi ar jums.
Varētu domāt, jo augstāka dimensija, jo tur evolucionāri vairāk attīstītas dzīvības formas. Jūs zinat, ka evolucionārā attīstībā apsteidzat trešās dimensijas iemītniekus. Bet piektā dimensija priekš jums - tās augstākās pasaules, kur dzīvo augsti attīstītas Gaismas Būtnes. Un, lūk, tagad es jums pastāsīšu kaut ko pretrunīgu jūsu loģikai: sestajā dimensijā dzīvo Būtnes, kuras daudzējādi mazāk attīstītas kā piektās dimensijas pasauļu iemītnieki, kā jūs - mūsdienīgie Gaismas Darbinieki, dzīvojoši jūsu ceturtās dimensijas pasaulē. Tanī pat laikā, jāsaprot, kad es tagad runāju par evolucionāro attīstību, tad ar to domāju tieši Garīgo Attīstību, kas balstīta uz Beznosacījumu Mīlestību. Par piemēru tam var kalpot SAPRĀTA ATTĪSTĪBA, INTEKELTS - kā spēja domāt savas dimensijas likumu rāmjos un izmantot šīs spējas dzīvesdarbības nodrošināšanai. Tādēļ sestajā dimensijā var mitināties Gaismas Būtnes, kuras iemācījās ļoti labi domāt un attīstīja savu intelektu tik augstu kā tikai varēja. Un šajā sakarībā viņi apsteidz ceturtās dimensijas būtnes un dažas (ne visas!) piektās dimensijas pasaules. Bet pie tā, šo būtņu Garīgā attīstība atpaliek no Mūsdienīgu Gaismas Darbinieku attīstības un pat jūsu pasaules vairākums cilvēku, kuri tic Dievam un savu dzīvi pamato uz mīlestības un līdzcietības ideju.
Jūsu talpas-laika kontinuuma sestā dimensija - tā īpaša dimensija, kur pirmajā plānā iziet sestais mērs DOMINĒJOŠAIS MENTĀLAIS MĒRS, kas ir GAISMAS BŪTŅU APZIŅAS turpinājums, ATDALĪTU NO KOSMISKĀS APZIŅAS un stādošu par visu augstāk SAPRĀTA, INTELEKTA attīstību.
Mani dārgie draugi! Saprāta un intelekta attīstība, kā spēja nodrošināt savu dzīvesdarbību vienas vai otras pasaules, dimensijas rāmjos ir svarīgs uzdevums priekš Gaismas Būtnēm, apdzīvojošām vienu vai otru visumu. Uzdevums svarīgs, taču ne vienīgais, un jo vairāk - ne pats galvenais. Tādēļ, ka pats svarīgākais uzdevums - tas visu pasauļu un dimensiju APGAROŠANA un viņu nodrošināšana ar dzīvesdrabību uz Kosmiskās Apziņas pamata. Bet saprāts un intelekts ir tikai šīs Apziņas daļa un forma, viens no viņas attīstīšanās veidiem.
Jūsu TLK sestajā diensijā dzīvo daudz civilizāciju, kuras sasniedza augstu saprāta attīstības līmeni. Tam kalpo sestās dimensijas MENTĀLAIS MĒRS (ĪPAŠA APVIENOJOŠA MENTĀLA MATĒRIJA), radošs saprāta attīstībai labvēlīgus apstākļus. Taču, kopā ar to, šajā dimensijā pagaidām nav radīti apstākļi priekš ASTRĀLĀS MATĒRIJAS attīstības, tas ir, nav apstākļu jūtu attīstībai, tanī skaitā, priekš Mīlestības attīstības - kā pamata garīgai evolucionārai attīstībai.
"Bēda no prāta" - šis izteiciens, nepavisam ne nejauši saņēma izplatīšanos jūsu psaulē. Prāts atsevišķi no Kosmiskās Apziņas - saprāts - var tiešām atnest bēdas. Intelekts - saprāts, ievietots atsevišķā, individuālā ķermenī - kļūst egocentrisks un var nest draudus apkārtnei. Un apstiprinājums tam - jūsu atomu un kodolieroči radīti ar jūsu pasaules attīstītu prātu un intelektuāļu palīdzību un to izmantojami, kuru sirdīs trūkst patiesas Mīlestības. Vēl vairāk, tieši saprāts un kolektīvais prāts, atdalīti no Kosmiskās Apziņas, radīja sabiedriski politisko sistēmu, kurā vieni cilvēki vada citus, kurā nedaudzi pārvalda pārmērīgus materiālos līdzekļus, bet daudzi - dzīvo nabadzībā, neesošiem iespēju cienīgai dzīvei. Piektās dimensijas pasaulēs saprāts un kolektīvāis prāts bagātinās ar Kosmisko Apziņu, kā rezultātā rodas evolucionāri progresīvas sociālās iekārtas, nodrošinošas cienīgu dzīvi visiem vienas vai otras pasaules iemītniekiem. Tomēr sestās dimensijas pasaulēs mēs vērojam, ka pirmajā vietā atkal izvirzas saprāts bez Kosmiskās Apziņas. Kā sekas - daudzu civilizāciju neharmoniska attīstība, šķībumi attīstībā, nepiečiešamā garīgā līmeņa trūkums.
Ko no tā var secināt? Visirms jums nevajag uzskatīt Gaismas Būtņu evolūciju tikai kā lejupejošu vai augšupejošu pa dimensiju kāpnēm. Vēl vairāk, derīgi atcerēties, ka dimensijas dažādos TLK atšķiras viena no otras. Un citā sestajā dimensijā, cita TLK var eksistēt attīstīta Kosmiskā Apziņa un Beznosacījumu Mīlestība. Mēs taču tagad runājam par mūsu telpas-laika kontinuumu un šī kontinuuma sesto dimensiju, kur sestais, galvenais mērs - ATTĪSTĪTA MENTĀLITĀTE KĀ SAPRĀTA IZPAUSME BEZ KOSMISKĀS APZIŅAS. Šajā mentālitātē, šajā saprāta sfērā, ietverti visi trīs jums zināmie telpiskie/пространственные mēri (garums, augstums, platums), laiks un piecdimensiju ēteris. Mentālitāte no šiem mēriem izkārto sestās dimensijas mērus, virzot/vadot ar tiem. Skaitļu izteiksmē sesto dimensiju var apzīmēt kā savienojumu "1" un "5". vai kā "15", Bet, kā jūs atceraties, "15" tas mans skaitļu apzīmējums - Kristāla MONOTRONA. Un tas, daļēji ir norādījums uz manu īpašu saikni ar sesto dimensiju.
Mūsu telpas-laika kontinuuma sestā dimensija, tādā veidā, tas - lauks saprāta un intelekta attīstībai, kas agri vai vēlu, bagātinās ar kosmisko apziņu. Un, lūk, tikai iemantojot Kosmisko Apziņu, evolucionējošās Būtnes sasniedz visugstākos sestās dimensijas līmeņus, bet pēc tam... pāriet PIEKTAJĀ DIMENSIJĀ. Tieši - piektajā! UN TIKAI PĒC TAM - SEPTĪTAJĀ. Tieša ceļa no sestās dimensijas septītajā nav mūsu TLK! Ir tikai ceļš devītajā dimensijā. Taču tas - sevišķs Ceļš, pa kuru mūsu telpas-laika kontinuumā var pārvietoties pagaidām tikai nedaudzi.
Un tātad, kā jūs varat noprast, ka augšupejošās kāpnes pa dimensijām - tās ne vienkārši taisnas kāpnes, pa kurām paceļas pakāpienu pēc pakāpiena. Tas - īpašs ceļš. Ir galvenie ceļi un ir otršķirīgi ceļi. Par vienu no galveniem ceļiem jums šodien gribu pastāstīt.
Iespējams, jūs arī būsiet izbrīnīti, kad uzzināsiet, ka daudzas Būtnes, dzīvojošas tagad piektajā dimensijā, agrāk mita trešajā, bet pie tā, dzīves pieredzes ceturtajā dimensijā nav. Savā laikā viņi dosies dzīvot ceturtās dimensijas pasaulēs, no kurienes augšupcelsies tūliņ sestajā dimensijā, atnesot turp Kosmisko Apziņu, ko iemanto dzīvojot piektās dimensijas pasaulē. Tādi Augšupcelšanas ceļi saistīti ar Zemes Globusu sistēmas izkārtojuma savdabību. (1. Zīm.).

1. ZĪM. MŪSDIENĪGAS PLANETĀRĀS GLOBUSU SISTĒMAS SHĒMA UN GLOBUSU SAKARI AR DIMENSIJĀM.
Mana misija - energoinformatīvās vienotības nodrošināšana 3-jā, 4-jā, 5-jā, 6-jā dimensijās. Tādēļ es piedāvāju pievērst uzmanību Globusiem, kuri nodrošina eksistēšanu un attīstību tieši šajās dimensijās.
Trešā dimensija - Globusi "B", "E" un "F".
Ceturtā dimensija - Globuss "D"
Piektā dimensija - Globusi "C" , "E" un "F".
Sestā dimensija - Globuss "C"
Nav grūti ievērot , ka trešās, ceturtās, piektās un sestās dimensiju dzīvesdarbību nodrošina piecu Zemes Globusu Programmas: "B", "C","D", "E" un "F". Globuss "D", kā jūs atceraties, tas - īpašs centrālais (iekšējais) Globuss, kuru atbalsta visu Globusu Programmas. Globusi "B", "C", "E" galvenokārt atbalsta Programmas lejupejošās matērijā. Bet Globuss "F" galvnokārt atbalsta Programmas Augšupejošās no matērijas (AUGŠUPCELŠANAS). Par cik ir trīs Globusi, kuri nodrošina trešās dimensijas funkcionēšanu, tad var noskaidrot, ka eksistē trīs dažādi trešās dimensijas veidi uz planētas Zeme. Katrai no tām evolucionārajā attīstībā ir savas Programmas un uzdevumi. Globusa "B" trešā dimensija nodrošināja Gaismas Būtņu lejupiešanu matērijā no otrā Garīgā Centra (no astotās dimensijas). Pie tā, Gaismas Būtnes pārgāja tādā ceļā: no 8-ās dimensijas Globusa "B", ceturtajā dimensijā Globusa "D" (pa īpašu iekštelpisku koridoru), un tālāk - telpas-laika trešajā dimensijā, kas apvienojas ar Globusu "D" un "B" palīdzību. Derīgi atcerēties, ka sākotnēji uz Globusa "B" pirmajās trīs dimensijās eksistēja AUGŠUPEJOŠAS dzīvības formas, attīstošās no Visuma Cikla dotā momenta, kad Gaismas Ģimene izdalījās uz augšupejošo un lejupejošo evolucionārajām vītnēm. Tādā veidā Globuss "B" savstarpējā sadarbībā ar Globusu "D", nodrošināja kā augšupejošo Būtņu evolūciju, tā arī Būtņu nākšanu zemākajās dimensijās. Divu evolucionāro atzaru saplūsme ļāva radīt dzīvības formas, kuras sāka aktīvi progresēt. Rezultātā trīsdimensiju dzīvību attīstītās formas pārcēlās uz Globusa "E", kurš - atkal, tomēr Globusa "D" atbalstā - nodrošināja dažu aktīvi evolucionējošu dzīvības formu AUGŠUPCELŠANU no trešās dimensijas piektajā.
Un tātad, Globusa "E" trešā dimensija - tā trešās dimensijas otrs veids, kur mīt evolucionāri pietiekami attīstītas dzīvības formas, kuras spējīgas augšupcelties tūliņ piektajā dimensijā Un šīs dzīvības formas ir augšupejošo un lejupejošo evolucionāro vītņu apvienošanas rezultāts. No šejienes augšupceļas trīsdimensiju cilvēces civilizācijas, kuras ir apvienošanas rezultāts to, kuras atnāca no otrā Garīgā Centra, no tiem, kuri atnāca augšupejošā evolūcijā trešajā dimensijā.
Pēdējais trešās diemsnijas (trešais) veids saistīts ar Globusu "F". Tās - vairāk attīstītās, pagaidām nedaudzskaitlīgas trešās dimensijas pasaules, kur mīt civilizācijas, kuras augšupcelsies piektajā dimensijā, jau piesātinātas ar astoņdimensju energoinformāciju. Tās - piektās dimensijas pasaules, kurām ir īpašs sakars ar otrā Garīgā Centra astoto dimensiju. Viņi tagad saņem jaunas evolucionārās attīstības programmas, saistītas ar Globusa "H" astoto dimensiju. Bet tās jau - programmas izvedošas uz 16-mitdimensiju Visuma līmeni. Uz Globusa "F" formējas energoinformatīvais sakars ar mūsu radāmā Visuma 13-to, 14-to un 15-to dimensijām.
Globusa "D" 4-tā dimensija shēmā atrodas centrā ne tādēļ, ka šeit dzīvojiet jūs, četrdimensiju pasaules cilvēki, un šī informācija tiek dota priekš jums. Nebūt ne. Četrdimensionalitāte, ceturtā dimensija tagad spēlē centrālo lomu priekš visu dimensiju evolūcijas. Četrdimensionalitāte energoinformatīvi saista augstākās un zemākās diensijas. Tā - unikāla Zemes dimensija. Kuras programmu dotajā planetārās attīstības etapā formē tikai globuss "D" - centrālais Globuss planetāro Globusu sistēmā. Tomēr 4-tā dimensija ar Globusa "D" palīdzību caur savu daudzdimensionālo matēriju kontaktē ar visām mūsu Visuma 12-mit dimensijām, izņemot 13-to dimensiju - Lielo Centrālo Sauli. Protams, sakars ar 13-to dimensiju 4-ai dimensijai ir. Taču tā īstenojas ne ar planetārā Globusa palīdzību, bet citā, iekšējā ceļā. Aicinu arī saprast, ka 13-tā dimensija Globusa "H" - tā ne mūsu Visuma dimensija, ne Lielā Centrālā Saule. Tā - 16-mitdiensiju Visuma 13-tā dimensija. Kuras programmas arī nes jaunais planetārais Globuss "H". Tagad tas nodod Zemes planetārai sistēmai 13-ās, 14-ās,15-ās dimensiju energoinformāciju. Un jūs, mani dārgie kolēģi, šīs energoinformācijas nodošanā ņemiet aktīvu dalību. Vēršu jūsu uzmanību arī uz to, ka uz Zemi nāk arī 16-ās dimensija energoinformācija. Taču tā nāk ne caur planetāro Globusu, bet arī īpašā, iekšējā ceļā. Tādēļ, ka 16-tā dimensija - tā 16-mitdimensionālā Visuma Lielā Centrālā Saule.
Sestā dimensija arī unikāla Zemes planetāro Globusu sistēmā, kā arī ceturtā dimensija. Tā Globusa "C" programmās dzimusi, bet aktīvi uzturas ar Globusa "D" programmām. Tieši šie Globusi nosaka sestās dimensijas īpatnības, kas ir, kā jūs jau zinat, lauks priekš mentālitātes attīstības, attālinātai no kosmiskās apziņas. Ko tas nozīmē reālā izpausmē? Realiātē tas nozīmē, ka radīti apstākļi priekš tām civilizācijām, kuras īsteno brīvās izvēles tiesības - attīstīties līdz noteiktam līmenim BEZ KOSMISKĀS APZIŅAS , bez Garīguma. Un, īstenībā, ceļš sestajā diemensijā - tas TEHNOGĒNO CIVILIZĀCIJU CEĻŠ, kuras attīsta saprātu, kolektīvo prātu, intelektu, taču neattīsta savu Garīgumu un Kosmisko Apziņu. Tādā veidā mūsu TLK sestā dimensija - tā dimensija priekš Dualitātes Eksperimenta. Un jums, Gaismas Darbiniekiem, derīgi to zināt.
Iespējams, ka pie vārda "tehnogēns", jūsu prātā rodas metāla mašīnu, robotu, fabriku, rūpnīcu tēli utt. Taču tehnogēnais ceļš saistīts ne tikai ar robotizētību, ar mašīnbūvniecības un datortehnoloģiju attīstību. Tehnogēno civilizāciju tehnoloģijas var būt arī smalkmateriāla rakstura. Gēnu inženērija bez Garīgā ceļa apzināšanās - tas arī tehnogēno civilizāciju ceļš. Tas civilizāciju ceļš, kuras par pamatu ņēma TEHNOĢENĒTIKU - ĢENĒTIKU PAMATOTU UZ ATTĪSTĪBU BEZ KOSMISKĀS APZIŅAS. Tādēļ mūsu LKU sestajā dimensijā mīt TEHNOGĒNĀS CIVILIZĀCIJAS, kuras vai nu beidz savu attīstību sestajā dimensijā, vai pāriet, Kosmiskās Apziņas un Apgarotības saņemšanai PIEKTAJĀ dimensijā, kur attīstīta Kosmiskā Apziņa.
Kādēļ tik sīki par to stāstu? Ne tikai tādēļ, ka Es - Galaktiskā Kristāliskā Gaismas Būtne MONOTRONS - atbildu par 6-5-4-3 dimensiju energoinformatīviem sakariem, bet arī tādēļ, ka tas svarīgi priekš jums, cilvēkiem - jūsu četrdimensiju pasaules pārstāvjiem. Jūs - no sākumiem, kā cilvēku četrdimensionālā civilizācija, esat TEHNOGĒNĀ CIVILIZĀCIJA. UN CIVILIZĀCIJAS LĪDZĪGAS JŪSĒJAI, NE REIZI VIEN IESLĪDĒJA PA DIMENSIJU KĀPNĒM TŪLIŅ SESTAJĀ DIMENSIJĀ, APEJOT PIEKTO. Un priekš daudzām civilizācijām tāds attīstības ceļš, pēc būtības, izrādās strupceļš. Kaut arī, protams, tas svarīgs priekš pieredzes iegūšanas. Taču, tomēr, šīs civilizācijas beidza savu attīstības ceļu sestajā dimensijā, neatrodot izeju Kosmiskās Apziņas un Garīguma iemantošanai. Potenciāli, līdz 1987. gadam, līdz Pirmajai Harmoniskajai Konverģencei, pastāvēja bīstamība, par jūsu civilizācijas iznīcināšanu vispār, vai iespējamību jūsu pārejai nākošajā sestajā dimensijā, apejot piekto. Lieta tā, ka eksistējošās smalkmateiālās vadības struktūras, līdzīgas jums zināmajai IKS matricai, spējīgas vadīt sabiedrību tā, ka tā pacels matērijas vibrācijas bez Garīguma līmeņa paaugstināšanas. Bet tas arī ir tiešais ceļš sestajā dimensijā, apejot piekto. Tas arī esmu tehnokrātiskā ceļa turpinājums no ceturtās dimensijas sestajā.
Pēc Pirmās planetārās Harmoniskās Konverģences 1987. gadā un līdz Otrai planetārajai Harmoniskajai Konverģencei 2012.-2013. gadā, vibrāciju līmeņa paaugstināšanas iespēja, bez garīguma līmeņa paaugstināšanas cilvēciskajā sabiedrībā, izzuda. Iespējamā realitāte, jūsu cilvēciskās sabiedrības ieiešana sestajā dimensijā, pārstāja eksistēšanu jūsu pasaulē. Ar Daudzdimensionālo Gēnu Modifikatoru Gaismas Ģimene ieviesa nepieciešamās Programmas priekš mūsdienīgās cilvēces pasaules attīstības uz pakāpeniskas Kosmiskās Apziņas un Garīguma attīstības pamata. Tomēr, pašas tehnogēniskuma energoinformatīvās Programmas savu eksistēšanu nepārtrauca un nepārstās vēl pietiekami ilgu laiku. Viens no mūsu uzdevumiem - pakāpeniska nevajadzīgo tehnogēno programmu neitralizēšana un evolucionāri nepieciešamo tehnogēno programmu apvienošana ar cilvēces Garīgās attīstības Programmām. Svarīgas Programmas priekš tādas apvienošanas ieliktas manās daudzdimensionālajās Kristāliskajās Struktūrās, daļa kuru izpaustas uz Zvaigznes-Planētas Trons, bet daļa - šeit, uz Zemes. Un vēl viens mūsu uzdevums - aktivizēt šo struktūru sakarus, aktivizēt īpašo daudzdimensionālo kristālisko sakaru starp Zvaigzni-Planētu Trons, kā Kristusapziņas Centru, mūsu Galaktikas Kosmisko Apziņu, ar planētu Zeme un daļēji - ceturtās dimensijas jūsu pasauli.
Un tātad, vienmēr eksistēja daudzdimensionālais ceļš no trešās dimensijas - ceturtajā, bet no ceturtās uz sesto, apejot piekto. Ceļš pa Globusiem: "B" - "D" - "C". Kaut arī daudz tādu civilizāciju, kuras pārgāja no ceturtās dimensijas piektajā. Taču tas skar vispirms NETEHNOGĒNISKAS civilizācijas, kuru evolūcija balstās uz Kosmisko Apziņu un Garīgumu. Jāatzīmē, ka ceturtajā dimensijā - un jūsu pasaulē un aiz tās robežām - attīstījās un attīstās ļoti harmoniskas civilizācijas, kuras sasniedza lielus panākumus Garīgajā evolūcijā. To, par nožēlošanu, nevar teikt par jūsu, četrdimensiju pasaules cilvēci. Taču jūsu civilizācija tagad iegāja īpašā Apvienotās Realitātes Koridorā, kur viņai, galarezultātā, arī nodrošināta saikne ar Kosmisko Apziņu un harmoniska attīstība. Jā, plašie vārti uz tehnogēno sesto dimensiju tagad jums ir pagātne. Tomēr energoinformatīvās programmas, vedošas jūs garām piektajai dimensijai, palika. Un viens no maniem uzdevumiem - šo programmu neitralizēšana un to pārkārtošana priekš jūsu pasaules harmoniskas ieiešanas piektajā dimensijā.

Turpinājums nākošreiz.

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения № 1(19) 2015, Žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Internet-veikala elektroniskā adrese: http://world-channeling.com/, Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni 29613296.
Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/23.03.2015., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 23.03.2015. 

Skatījumu skaits: 857 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 5.0/1
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: