Galvenie » 2015 » Marts » 30 » (1) Telpa priekš īpašas Pasaules
18:07
(1) Telpa priekš īpašas Pasaules

(1) Telpa priekš īpašas Pasaules

KRAJONS
caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults
---------------------------------
2014. gada 21. decembrī Gaismas Darbinieki vadīja svarīgu planetāro darbu. Meditāciju "Neredzamo dziedināšana", veltītu Zemes pasaules mikroorganismu dziedināšanai, piedāvāja vadīt Krajons un Erceņģelis Rafaels (Rafails).
Piedāvājam mūsu lasītājiem ņemt dalību Gaismas darbā režīmā "šeit un tagad".
----------------------------------
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 1(19) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 24.03.2015.

Sveicināti, mani Saulainie! Sveicināti, Galaktikas bērni! Sveicināti, Jaunās Zemes bērni!
Ar lielu prieku turpinu jūs informēt par Vienotas Pārejas Telpas radīšanu. Tā - svarīga Sakrāla Telpa, mēs vēl ne reizi vien atgriezīsimies pie jautājuma par tās radīšanu. Šodien, Dienā, kas astroloģiski skaitas Ziemas Saulgriežu Diena, mēs atkal tiekamies ar jums kopīgai jaunradei.
21. decembris - vienmēr jūsu planētai svarīga diena. Katru gadu šajā dienā Zeme saņem energoinformatīvu impulsu, raksturīgu Ziemas Saulgriežiem. Tā - pretēja, salīdzinot ar Vasaras Saulgriežu energoinformatīvo ietekmi, kad plūsmas, nākošas no Saules un Galaktikas Piena Ceļš, izplatas nedaudz citādi, ir cits energoinformatīvais saturs un piesātinājums. Protams, katru gadu Ziemas Saulgriežu dienām ir savas īpatnības. Planētas Saulgrieži pēc savas energoapgādes kļuvuši pilnīgi citi, sākot ar 2012. gada 21. decembri, kad Zeme īstenoja varenu kvantisku Pāreju, ieejot kopā ar visu Saules sistēmu galaktikas Piena Ceļš jaunajā zonā. Šogad Ziemas Saulgriežu Diena labvēlīga priekš sevišķa planetāra darba, saistīta ar Vienotas Pārejas Telpas un dažādu dzīvības formu Vienotības radīšanu un pilnveidošanu.
Pagāja divi gadi kopš 2012. gada 21. decembra dienas - dienas, kuru Gaismas Darbinieki tik ilgi gaidīja. Divus gadus atpakaļ sākās Zemes un Saules ieiešana īpašā telpā, attiecībā pret Galaktikas Centru. Sākās aktīvs, rūpīgs Galaktiskās izlīdzināšanas process, kas turpinās līdz šim laikam. Aktīvi attīstās Kosmiskās Konverģencijas process visās pasaulēs un dimensijās. Sākās jaunu matērijas veidu radīšana, jaunu savstarējo attiecību starp dažādām matērijām, dimensijām, telpas-laikiem. Un Vienotas Pārejas Telpas radīšana, par ko es jums paziņoju, tieši saistīts ar Galaktiskās izlīdzināšanas, Konverģences procesiem. Izlīdzināšanas, Konverģences procesi ielikti šīs Sakrālās Telpas pamatā.
Norādīto pārmaiņu rezultātā, sākās pārmaiņu procesi Gaismas Būtņu pārvietošanā no zemākām dimensijām augstākās un otrādi. Samērā nesen mēs ar jums jau reāli radījām apstākļus Vienotā Pārejas Telpā priekš tiem cilvēkiem, kuri pagaidām vēl paliek Atturēšanas Spēku ietekmē.
Šodien mēs piedalāmies sevišķa portāla radīšanā Vienotā Pārejas Telpā. Mēs laužam ceļu ne tikai cilvēcisko, bet arī dažu citu dzīvības formu pārvietošanai. Priekš tām līdzīgai pārvietošanai ir liela evolucionāra nozīme. Izejot caur Vienotu Pārejas Telpu, dažas dzīvības formas saņem jaunas evolucionāras Programmas. Nostiprinās viņu Dievišķā vienotība ar citām dzīvības formām. Tanī skaitā - ar Zemes cilvēci. Daudzas no šīm dzīvības formām jums labi zināmas. Taču ne visi no jums saprot, cik ļoti jūs ar viņām saistīti savas dzīves pārveidošanas ciklos.
Tagad pienācis laiks pateikt daudz noteiktāk, par ko ir runa un, ko nepieciešams izpildīt Ziemas Saulgriežu dienā. Šī diena ar savu nepierasto izlīdzināšanas, saskaņošanas konverģences enerģētiku palīdz daudzām dzīvības formām ieiet rezonansiskā saskaņotībā ar cilvēces dzīvesplūsmām. Jaunā telpas-laika kontinuuma aktīvs radīšanas process prasa saskaņotību ar visām Dabas valstībām, ar visām jūs aptverošām dzīvības formām. Šodien uzmanības centrā - tie, kurus daudzi pieraduši uzskatīt par nelietderīgām dzīvības formām. Dualitātes Eksperimenta laikā jūs radījāt mākslīgas, vai gandrīz mākslīgas, dažas dzīvības formas, kuras tagad izgāja uz patstāvīgas eksistēšanas līmeni un kļuva, pietiekamā mērā, neatkarīgas no jums. Runu raisām par baktērijām, sēnēm un citiem mikroorganismiem, cilvēka parastām acīm neredzamām un jums netveramām. Attiecināsim uz mikroorganismiem arī vīrusus, kaut arī tieši tos nesaista ar mikroorganismiem. Kādēļ atzīmēju mikroorganismu netveramību? Jūs pastāvīgi meklējiet paņēmienus viņu iznīcināšanai. Bet viņi, esoši pietiekami saprātīgi un nereti esoši citām dzīvības formām vadāmi, pastāvīgi duļķojas/мутируют, pielāgojas realitātei un dažkārt kļūst pilnīgi netverami, izdarot jums negaidītus triecienus, traucējumus jūsu dzīves nodrošinājumā. Visi mikroorganismi - daudzdimensionālas dzīvības formas. Pie tam, viņiem visbiežāk labi attīstīti smalkmateriālie ķermeņi. Vairākums mikroorganismu apveltīti ar daudz smalkāku fizisko matēriju, salīdzinājumā ar cilvēka fizisko ķermeni. Bez tam, mikroorganismiem piemīt cita materiāla sākotne astālā un mentālā līmenī. Un derīgi saprast, ka savu iedarbību uz cilvēku, viņi vienmēr sāk no tā matērijas līmeņa, kas cilvēkiem pagaidām nepieejams. Viņu eksistēšana priekš jums un jūsu zinātniskām ierīcēm apslēpta, aizplīvurota, netverama. Pievērsiet uzmanību tam, ka mikroorganismi bieži citu dzīvības formu vadāmi. To dzīvības formu, kuras pagaidām cilvēkam šobrīd nav draudzīgas. Daži mikroorgnismu veidi ir daļa to spēku, kas šobrīd saucas Atturēšanas Spēki. Tādēļ jāmācās ar mikroorganismiem sazināties, bet ne tikai iznīcināt, vai mudināt uz mutāciju. Pie tam, jāmācās sazināties kā ar līdztiesīgām dzīvības formām, kā partneriem, lai arī pagaidām jaunākajiem. Mūsdienīgiem Gaismas Darbiniekiem jāzina, ka daudzi mikroorganismi radīti mākslīgi. Mākslīgo skaitā ir tādi, kurus radījuši cilvēki - kā neapzināti, tā arī apzināti. Nereti agresīvi noskaņotu varu uzdevumā, tiek zinātnieku radīti postošie mikroorganismi, kuri vēlāk izmantojas kā ieroču veids. Tādus piemērus jums tagad ir iespēja novērot. Infekcijas slimību uzliesmojumi mazāk attīstītos planētas reģionos, bieži saistīti ar mikroorganismu, kā ieroču veida līdzekļu izmantošanu, situācijas destabilizēšanai. Nākotnē, jaunajā evolucijas līmenī, kurp tagad cilvēce jau tiecas, kaut kas līdzīgs nebūs iespējams. Paaugstinot savas apziņas līmeni, savu Garīgumu, cilvēce aicināta paaugstināt evolucionāro līmeni arī citām dzīvības formām, evolucionējošām kopā ar viņu.
Mākslīgi radītie mikroorganismi iziet ārpus savu radītāju kontroles, nodara ne muzumu posta ne tikai cilvēcei, bet arī viņu aptverošai pasaulei. No viņiem četrdimensijās cieš gan dzīvnieku, gan augu pasaules. Nereti ļaunumu nodara arī minerālu valstībai, kaut arī priekš jums tas pagaidām neizpaužas. Bez tam, mikroorganismiem ir, priekš jums pilnīgi netverams sakars ar Stihiju Spēkiem. No vienas puses, tā savā ziņā līdzsadarbība, nesoša labumu. Tādēļ ka tur, kur nepieciešami nopietni planetārie attīrīšanas procesi, Stihijas bieži apvieno savus centienus ar slimību mikrobu mikroorganismu pasauli, no kuriem daudzi ir labi attīrītāji. Taču no otras puses, Stihijas pašas cieš no tiem, tādēļ, ka ātri duļķojošies/мутирующих mikroorganismi izmanto savās mutācijās/мутациях Stihijas un saistot viņu darbību, ierobežo eksistēšanas brīvību. Tādā veidā, mikroorganismu darbība bieži ir pretrunā Dabas jaunrades spēkiem. Var teikt, ka uz šodienu mikroorganismi - tā īpaša pasaule, savdabīga Dabas valstība, pietiekami maz pazīstama cilvēkiem un, pagaidām, viņiem vāji vadāma.
Kas šodien cilvēkus saista ar šo mikroorganismu valstību? Galvenokārt, mediciniskais bizness. Tādēļ, ka neprotot rast ar viņiem savstarpējo evolucionāro sadarbību, zinātnieki izstrādā dažādus viņu apspiešanas vai iznīcināšanas paņēmienus. Un ievērojami retāk piesaista mikroorganismus līdzsadarbībai. Noslēpumainā mikropasaule uz cilvēku agresiju ātri atbild ar mirklīgu mutāciju/мутацией, kas vēl vairāk palielina bezdibeni starp cilvēku un citām Dabas valstībām.
No kurienes uzradās kaitīgie mikroorganismi? Uz šo jautājumu atbilde nevienkārša un var kļūt atsevišķas izskatīšanas priekšmets. Taču būtu jāsaprot, ka Dualitātes Eksperimenta ērā, kur uzplauka pretrunas, cietsirdība, dzīvības formu iznīcināšana, naids, ļaunums un visu veidu cīņa, cilvēki paši deva iespēju dzimt tādām dzīvības formām. Pie tam, šīs dzīvības formas bija pieļautas priekš tam, lai saīsinātu jūsu fizisko ķermeņu dzīves termiņu Dualitātes Eksperimenta laikā. Bija nepieciešams jūsu ķermeņos pieļaut kaut kādus mehānismus, kas noveco/старили ķermeņus, liktu tiem slimot; un galu galā, nomirt. Daudzi no šiem mikroorganismiem bija jūsu nepilnīgās domāšanas audzēti/порождены.
Protams, jūs varat atgādināt Krajonam, ka ir daudz mikroorganismu, kas cilvēkiem atnes labumu. Tie dzīvo gan cilvēka iekšienē, atrodas arī uztura produktos; harmoniski dzīvojas Dabā. Bez šaubām, tas tā. Taču tieši šo mikroorganismu klasi, jūs parasti neiznīcinat apzināti, bet palīdzat tiem eksistēt, pieļaujat simbiozi/симбиоз ar jums. Viņiem nevajag agresīvi cīnīties par izdzīvošanu. Bet kaitīgie mikroorganismi bieži ņem virsroku pār noderīgajiem un tad jums nākas glābt noderīgos.
Mums tagad ir iespēja runāt par visu baktēriju, vīrusu un tiem līdzīgu mirkroorganismu eksistēšanas sfēru. Un es tagad paskaidrošu kādā veidā cilvēcei laiks nokārtot sirsnīgus sakarus ar šīm mikropasaulēm. Vajag palīdzēt tiem aiziet uz citām, augstākām, telpām un atgriezties ar citām evolucionārām programmām, lai saplūstu vienotā, kopējā jūsu pasaules dzīvē pilnīgi jaunā, pozitīvā kvalitātē.
Jums laiks iemācīties SAZINĀTIES MĪLESTĪBĀ ar jūsu dzīves neredzamajiem ceļabiedriem. Līdz šim jūs galvenokārt gājāt pa iznīcināšanas, vai viņu aktivitātes samazināšanas ceļu. Bet tagad jums ir iespēja priekš viņiem izveidot Vienotā Pārejas Telpā sevišķu portālu. Tur jūsu neredzamos partnerus būs iespējams pavadīt daudz komfortablākā telpā priekš viņiem, no kurienes viņi atgriezīsies evolucionāri atjaunoti.Jums jāzina, ka tas nepieciešams arī priekš pareiza jūsu daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksa pārveidošanas. Un priekš jūsu pārejas uz Ugunīgo energobarošanos. Un priekš Apvienotā Daudzdimensionālā Genoma radīšanas. Jo taču šīm dzīvības formām arī ir tiesības uz savas pieredzes un savas ģenētikas pievienošanu Apvienotajam Daudzdimensionālajam Genomam.
Līdzīga jaunrade ir viena no KOSMISKĀS DZIEDNIECĪBAS formām. Zeme - unikāla Dzīvības vienotība. Tik ciešas un daudzveidīgas dažādu dzīvības formu savstarpējās sadarbības vēl nebija ne uz vienas, Galaktikas Piena Ceļš, planētas. Kaut arī līdzīga pieredze ir. Un Gaismas Ģimene gatava ar jums dalīties šajā pieredzē, pilnveidot to un kopīgi sākt šo dzīvības formu pāreju uz jaunu evolucionāru līmeni. Cilvēku uzdevums - nekarot, necīnīties ar mikroorganismiem, neiznīcīnāt, neapspist viņus bet palīdzēt viņu Dievišķajā pārveidošanā, vēl vairāk - radīt kopā ar viņiem. Visas radītās dzīvības formas ir Radītāja Bērni. Tādēļ nepieciešams palīdzēt visiem iemantot, palīdzēt atrast ceļu pie Dieva-Radītāja. Galarezultātā, visas planetārās dzīvības formas skanēs uz tās evolucionārās nots, kas visiem nes Jaunu harmonisku Dzīvi.
Radīt īpašo Portālu un pavadīt pa to šīs dzīvības formas mums palīdzēs Erceņģelis RAFAELS (Rafails). Viņš patiesi ir KOSMISKAIS Dziednieks. Piedāvāju jums kopā ar Gaismas Ģimeni planetāro darbu, planētas Zeme mikroorganismu nosūtīšanā dziedināšanai un stiprināšanai līdzjaunradē ar cilvēkiem tās dzīvības formas, kuras cilvēku parastām acīm nav redzamas.
Mani dārgie, tagad dodu vārdu ERCEŅĢELIM RAFAELAM - kurš jūsu pasaulē zināms KĀ SVĒTAIS DZIEDNIEKS.

Turpinājums nākošreiz.

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 1(19) 2015, Žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Internet-veikala Elektroniskā adrese: http://world-channeling.com/, Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni 29613296.
Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/30.03.2015., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 30.03.2015. 

Skatījumu skaits: 734 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: