Galvenie » 2019 » Aprīlis » 28 » (1) Uz Kosmiskā ētera spārniem
19:16
(1) Uz Kosmiskā ētera spārniem

(1) Uz Kosmiskā ētera spārniem
radām nefizisko redzes sistēmu

EL MORIJA
caur Sergeju Kanaševski
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 1(40) 2018, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 14.03.2018.

"ARIMOIJA": garīgās augšupcelšanas darbnīca
Lekcija-čenelings Nr 5
"Garīgais redzējums kā smalkmatriālo ķermeņu kompleksa struktūra. Speciālu centru aktivācija smalkmateriālā fiziskā ķermenī".

Priecājos sveikt "Arimoijas" skolas klausītājus un visus Gaismas Darbiniekus, vēlošos pilnveidot savu gaismas meistarību un attīstīt savas daudzdimensionālās spējas. Mūsu tēmas lekcija: "Garīgā vīzija kā smalkmateriālo ķermeņu kompleksa struktūra. Speciālu centru aktivācija smalkmateriālā fiziskā ķermenī.".
Tūliņ atzīmēšu: garīgā vīzija (vai garīgais redzējums) - tā ne tā cilvēciskā spēja, kas saucas GAIŠREDZĪBA. Kaut arī cilvēki bieži jauc vienā veselumā gaišredzību un garīgo vīziju/redzējumu. Mēs runāsim par gaišredzību kā cilvēka spēju redzēt fiziskās pasaules objektus, kurus absolūt lielākais vairākums cilvēku neuztver ar saviem jūtu orgāniem. Garīgā vīzija - tā cilvēka spēja uztvert  fiziskās un nefiziskās matērijas objektus to daudzdimensionālā izpausmē. Citiem vārdiem, mūsu sapratnē gaišgeģis - tas cilvēks, kurš spējīgs novērot jūsu četrdimensiju pasaules smalko fizisko matēriju. Cilvēks, apveltīts ar garīgo vīziju/redzējumu, uztver ne tikai smalko fizisko matēriju, bet arī citus matērijas veidus - kā savas pasaules, tā arī citu pasauļu, tanī skaitā - augstāko dimensiju pasauļu.
Atzīmēšu, ka eksistē vairāki gaišredzības veidi. Daži no gaišreģiem apveltīti arī ar garīgo vīziju. Tas ir, viņiem apvienojas gaišredzība un garīgā vīzija/redzējums. Taču ir cilvēki, kuri apveltīti, vai tikai ar gaišredzību, vai tikai ar garīgo vīziju/redzējumu.
Draugi! Mums arī vērtīgi tūliņ norobežot izpratni "redze" un "vīzija". Cilvēka redze  - tā spēja pieņemt informāciju ar savas redzes sistēmas palīdzību. Kā zināms, šī sistēma spējīga pārveidot gaismas diapazona magnēstisko izstarojumu energoinformāciju. Acs tīklenē notiek fotoreceptoru kairinājums, pēc tam, ar neironu palīdzību energoinformācija pārveidojas. Galvas smadzeņu lielo pusložu pakauša daļas garozā formējas redzes tēls. Jēdziens "vīzija" ievērojami plašāks. "Redzēt" - tas nozīmē uztvert kau ko ar redzi. Bet eksistē arī jēdziens "vīzija"/"redzējums", saskaņā ar kuru cilvēks novērojot citas pasaules skatu/attēlu, saņem Dievišķu atklāsmi. Jums, Gaismas Darbiniekiem, nav grūti piekrist eksistēšanas faktam tā, ko var apzīmēt kā NEFIZISKĀ REDZES SISTĒMA (NRS). Ar šīs sistēmas palīdzību var uztvert energoinformāciju par citām matērijām (bez fiziskās). Nefiziskā redzes sistēma spējīga cilvēkam palīdzēt pieņemt energoinformāciju no citām pasaulēm, no citām dimensijām.
Ko izsaka nefiziskā redzes sistēma? Ja jums, četrdimensiju cilvēkiem, jāizzina tikai fiziskā redzes sistēma, uz to var aiziet gadi. Bet nefiziskā redzes sistēma vēl sarežģītāka un daudzšķautnaināka. Taču, jo mazāk, priekš jums, Gaismas meistariem, pienāca laiks saņemt sīkāku/precīzāku priekšstatu par NEFIZISKO REDZES SISTĒMU.
NRS darbā aktīvu dalību ņem ne visi daudzdimensionālā ķermeņu kompleksa ķermeņi. Ja runājam par galvenajiem ķermeņiem, tad nefiziskās redzes sistēmas dzīvības procesu norises nodrošina, vispirms, sekojoši četrdimensiju ķermeņi:
- salkmateriālais fiziskais ķermenis mijiedarbībā ar blīvo fizisko ķermeni (jūsu galveno ķermeni);
- mentālais ķermenis;
- ēteriskais ķermenis.
Arī citi ķermeņi piedalās NRS dzīvības procesu norisēs. Taču vadošā loma pieder tieši augšminētiem ķermeņiem. 
Pie tam, četrdimensiju fiziskais, mentālais, un ēteriskais ķermeņi aktīvi mijiedarbojas Gaismas Darbiniekiem ar analoģiskiem piecdimensiju ķermeņiem: fizisko piecdimensiju ķermeni, mentālo piecdimensiju ķermeni un ēterisko piecdimensiju ķermeni.
Izveidosim shēmu, ar kuras palīdzību attēlosim četrdimensiju un piecdimensiju ķermeņu mijiedarbību.

ZĪMĒJUMS Nr 1. TORU SISTĒMA, SIMBOLIZĒJOŠA CILVĒKA ČETRDIMENSIJU UN PIECDIMENSIJU ĶERMEŅUS.
Vienā no shēmām mēs jau attēlojām galvenos četrdimensiju un piecdimensiju ķermeņus kā toru sistēmu, pēc formas atgādinošu horizonātāli novietotus smilšu pulksteņus. Lai mūsu shēmā kreisajā pusē ar toru palīdzību, būtu attēloti piecdimensiju ķermeņi, labajā - četrdimensiju ķermeņi. Septiņi tori pa kreisi, septiņi tori pa labi. Toru krāsa atbilst varavīksnes krāsām: sarkana, oranža, dzeltena, zaļa, gaišzila, zila, violētā. Sarkanā - fiziskais ķermenis, oranžais - mentālais, dzeltenais - astrālais, zaļais - psihiskais, gaišzilais - temporālais, zilais - ugunīgais, violetais - ēteriskais. Toru sistēmā no kreisās un no labās izvietoti vislielākie tori - sarkanais (četrdimensiju un piecdimensiju fiziskie ķermeņi. Uz centru pakāpeniski notiek toru samazināšanās. Vismazākie - violetie tori, kuri apzīmē ēteriskos ķermeņus.
Ir ķermeņu mijiedarbības līmeņi, kad četrdimensiju ēteriskais ķermenis aktīvi mijiedarbojas ar piecdimensiju fizisko ķermeni, bet ēteriskais piecdimensiju ķermenis aktīvi mijiedarbojas ar četrdimensiju fizisko ķermeni. Shēmā mēs tagad aplūkojam citu mijiedarbības līmeni, kad četrdimensiju un piecdimensiju ēteriskie ķermeņi cieši savstarpēji saistīti, bet ēteriskie un fiziskie ķermeņi itin kā atdalīti viens no otra. Tāds mijiedarbības līmenis atspoguļo ikdienas, ķermeņu parasto mijiedarbību. Gaismas darbību, meditāciju izpildīšanas laikā, dažādu ķermeņu mijiedarbība var būt citāda.
Un tātad, NRS dzīvības procesu norisi četrdmensiju cilvēkam nodrošina, galvenokārt, četrdimensiju un piecdimensiju ķermeņi: Fiziskie, mentālie un ēteriskie. Šie ķermeņi apvienojas jūsu Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksā (DĶK) vienotā telpā, vienā sistēmā. Tagad mūsu shēmu (zīmējums Nr 1) nedaudz pārveidosim, transformēsim. Iesākumā mēs no "smilšu pulksteņa" radīsim toru - tā , lai sarkanie tori (kreisā un labā mala) tiecas augšup un pieskaras viens otram (zīmējums Nr 2).

ZĪMĒJUMS Nr 2. "SMILŠU PULKSTENIS" TRANSFORMĒJAS TORĀ.
Tālāk mēs sarkanos torus (un, atbilstoši, pārējos aiz viņiem) sāksim plūstoši palaist lejup - tā, lai tie saskartos ar violetiem toriem. Tādā veidā, mēs fizisko matēriju it kā apvienojam ar ēterisko.
Par cik mūs interesē fiziskie, mentālie un ēteriskie ķermeņi, tad, izolējot no toru sistēmas sešus torus, mēs saņemam kompleksu, sastāvošu no sešiem toriem. No kreisās (ejam no lejas augšup): violeto, sarkano, oranžo. Radām atsevišķu shēmu no sešiem toriem (zīmējums Nr 3).

ZĪMĒJUMS Nr 3. TORU SISTĒMA NO SEŠIEM TORIEM. 
Šinī shēmā trīs tori nozīmē trīs piecdimensiju ķermeņus (no kreisās) un trīs - četrdimensiju (pa labi). Pievērsīsim uzmanību, ka četrdimensiju ēteriskais ķermenis aktīvi mijedarbojas ar četrdimensiju fizisko ķermeni un piecdimensiju ēterisko ķermeni (shēmā labais violetais tors saskaras ar kreiso violeto toru un augšējo sarkano toru). Bet jūsu četrdimensiju fiziskais ķermenis (labais sarkanais tors) aktīvi mijiedarbojas ar trijiem ķermeņiem: četrdimensiju ēterisko (shēmā, apakšā no labā sarkanā tora, piecdimensiju fizisko (shēmā pa kreisi) un čerdimensiju mentālo (shēmā, augšā virs sarkanā labā tora). Jūsu četrdimensiju mentālais ķermenis (shēmā - oranžais tors pa labi) aktīvi mijiedarbojas ar jūsu četrdimensiju fizisko ķermeni un piecdimensiju mentālo ķermeni (oranžais tors pa kreisi). Tāda shēma atspoguļo reālo mijiedarbību jūsu Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksā, kad jūs izsakāt tīru nodomu gaismas prakšu izpildīšanai.
Jūsu dzīvības procesu norises centrā, protams, četrdimensiju fiziskais ķermenis - jūsu galvenais ķermenis. Vērojot shēmu, nav grūti pamanīt: dotajam ķermenim nav tiešas mijiearbības ar piecdimensiju ēterisko ķermeni (kreisais violetais tors) un piecdimensiju mentālo ķermeni (kreisais oranžais tors). Jūs, četrdimensiju cilvēki, varat daudz aktīvāk mijiedarboties, saskaņā ar mūsu shēmu, tikai ar piecdimensiju fizisko matēriju. Jā, un arī tad jums derīgi saprast: tāda mijiedarbība  īstenojas ne tieši, bet caur smalko fizisko matēriju, caur smalkmateriālo fizisko ķermeni.
Mēs noskaidrojām, ka priekš nefiziskās redzes sistēmas dzīvību procesa norises mums svarīga visu sešu ķermeņu mijiedarbība, kuri atspoguļoti mūsu shēmā (zīmējums Nr 3). Tomēr redzam: tādas mijiedarbības pagaidām nav. Jūsu četrdimensiju fiziskais ķermenis nevar aktīvi kontaktēt ar piecdimensiju ēterisko ķermeņi un piecdimensiju mentālo ķermeni.Un priekš tā, lai cilvēka NRS strādātu, svarīgi veikt tieši tādu soli: izveidot speciālus četrdimensiju fiziskā ķermeņa sakarus ar piecsimensiju ķermeņiem: ēterisko un mentālo.
Jāatzīmē, ka strādājot pēc mūsu shēmas, mēs līdzjaunradei piesaistām vienus vai citus ķermeņus ne pilnā apjomā, bet tikai tādā kāds nepieciešams priekš NRS attīstības.
Protams, cilvēka fiziskais ķermenis var mijiedarboties ar piecdimensiju mentālo ķermeni un ar piecdimensiju ēterisko ķermeni caur citiem ķermeņiem, caur citu matērijas veidu. Bet mums tagad svarīgi nodibināt tiešu, atklātu kontaktu.
Tagad pievērsiet uzmanību, ka sistēmā, kur atspoguļota sistēma no sešiem toriem, izveidojās divi balti četrstūri, ierobežoti četru pušu-loku (starp diviem violetiem un diviem sarkaniem toriem; starp diviem sarkaniem un diviem oranžiem toeriem). Un tie ne vienkārši loki. Tie - energoinformatīvie loki-membrāni, caur kuriem var iziet gan enerģija, gan informācija.
Iesākumam svarīgi nodibināt sakaru starp jūsu četrdimensiju fizisko ķermen un piecdimensiju ēterisko ķermeni. Kādēļ? Piecdimensiju ēteriskais ķermenis apveltīts ar veselu kompleksu programmu un struktūru, kuras nepieciešamas priekš tā, lai attīstītu cilvēka nefizisko redzes sistēmu. Aktivizējot sakaru kanālu starp augstākminētiem ķermeņiem, jūs spējīgi ne tikai attīstīt NRS, kas ir katram Gaismas Darbiniekam, bet nākotnē radīt arī jaunu sistēmu, kas jums ļaus redzēt daudz smalko pasauļu un daudzdimensiju. 
Mēs ar jums sākam kārtējo ceļojumu pa smalkmateriālām struktūrām. Mūsu uzdevums - iziet no četrdimensiju fiziskā ķermeņa (sarkanais tors no labās) un doties piecdiemsniju ētriskajā ķermenī (violetais tors no kreisās). Protams, jūs varat aktivizēt savus četrdimensiju ēteriskos ķermeņus un ar viņu palīdzību apvienoties ar piecdimensiju ēteri.Taču lieta tā, ka tad mēs nevarēsim veidot mums nepieciešamo energoinformatīvo kanālu starp četrdimensiju fizisko matēriju un piecdimensiju ēterisko matēriju. Mēs varam arī priekš sakaru nodibināšanas ar piecdimensiju ēterisko matēriju izmantot piecdimensiju smalkmateriālo  fizisko ķermeni. Bet tad atkal mēs nesaņemsim nepieciešamo rezultātu. Izmantojot radīto shēmu (zīmējums Nr 3) mēs nevaram no labā sarkanā tora doties ne uz apakšējo violeto toru, ne kreiso oranžo toru. Un tad mums paliek viens ceļš - iziet no tora un, pārejot caur četrstūra loku, nokļūt baltās telpas iekšienē. Tāds būs ceļš pa mūsu shematisko maršrutu. 
Bet darbībā - lai nokļūtu šīs telpas iekšienē, mums nākas... aktivizēt jūsu četrdimensijas smalkmateriālo fizisko ķermeni. Jūs jau pietiekami ilgi zinat par šī ķermeņa eksistēšanu, tomēr maz vēl informācijas par to. Šis ķermenis dzīvo kā jūsu blīvā fiziskā ķermeņa iekšienē, tā arī aiz tā robežām. Tas izpilda daudz svarīgu funkciju: fiziskā ķermeņa dzīvības procesu norises nodrošināšanu un sakaru īstenošanu ar citiem matērijas veidiem. Tanī skaitā, smalkmateriālais fiziskais ķermenis uztur ciešus sakarus ar ēterisko ķermeni, kurš spēlē visu pārējo ķermeņu vadītāja lomu. Ēteris ne tikai apvieno visus matērijas veidus vienā veselumā, bet arī organizē to dzīvības procesu norisi, nodrošina pareizu mijiedarbību un attīstību.
Un tātad, tagad mums stāv priekšā aktivizēt četrdmensiju smalkmateriālo fizisko ķermeni. Kā mēs to izdarīsim? O! Es tagad priekš šī svarīgā pasākuma piesaukšu manu brīnišķīgo palīdzi. Jūs iepazīstaties ar EMĪLIJU - BETLĒMES ZVAIGZNES ĒTERISKĀ TEMPĻA PRIESTERIENI. Betlēme - tā ne tikai svēta pilsēta jūsu pasaulē. Betlēme - tā daudzdimensionāla sakrāla telpa, kur dzimst Radīšanas Enerģijas uz Beznosacījumu Mīlestības pamata. Betlēmes Zvaigzne - tā daudzdimensionāla Dižena Zvaigzne, kura apgaismo ceļu tiem, kuri rada jauno dzīvību/dzīvi visa esošā labumam.
Betlēmes Zvaigznes Tempļa pamats atrodas vienā no septītās dimensijas pasaulēm. Taču templis "caurstrāvo" arī pektās dimensijas pasaules. Emīlija sablīvēja savu ķermeni piecdimensiju telpā, lai stātos jūsu priešā un palīdzētu jums aktivizēt ne tikai jūsu smalkmateriālā ķermeņa daļu, bet arī radīt to kas palīdzēs jūsu nefiziskās redzes sistēmas attīstībai.
Lūk, viņa jau tuvojas jums... Sajūtiet mīlestību, kas plūst no diženās Priesterienes...
Dodu vārdu mūsu viešņai.
EMĪLIJA:  
- Saulainie brāļi un māsas! Mūsu mīļie! Pieņemiet Mīlestības enerģijas no Betlēmes Zvaigznes ēteriskā Tempļa priesteriem. Mūsu templis - tā Dižena Laboratorija jaunu matērijas veidu ražošanā, to apvienošanā. Mēs atbildam arī par daudzu planētas Zeme Gaismas Būtņu smalko ķermeņu un struktūru attīstību. Mēs palīdzam iemantot jauno dzīvi ne tikai cilvēkiem, bet arī citām dzīvības formām. Strādāt ar cilvēkiem mums vienmēr patīkami. Jūs - Zemes sistēmas sevišķas Būtnes. Uz jums uzlikta svarīga misija pasauļu apvienošanā, dažādu dimensiju, dažādu matēriju. Bet priekš tā, protams taču, cilvēki aicināti uztvert dažādu pasauļu energoinformāciju, veidojot sevišķu smalkmateriālo kompleksu priekš vienotas nefiziskās redzes sistēmas formēšanas... 
Tagad mēs ar jums aktivizējam jūsu četrdimensiju fiziskā ķermņa sevišķu daļu, bet pēc tam radīsim struktūru, kuras nozīmi priekš jums grūti pārvērtēt. Tā jums uzticami kalpos ne tikai četrdimensijās, bet arī tad, kad jūs dosieties dzīvot un radīt piecdimensijās...
Priekš iesākuma, mīļotie brāļi un māsas, mēs attīstīsim... jūsu ēteriskos spārnus! Tie jums palīdzēs radīt ar daudzdimensionālā ētera palīdzību. Ēteris - tas varens brīnumdaris, kas caurstrāvo daudzas dimensijas, no pirmās līdz devītajai. Desmitajā dimensijā tas jau transformējas citā kosmiskā substancē par ko vēl uzzināsiet nākotnē.
Bet tagad es vaicāju jums: "Jūs gribat izpaust savus ēteriskos brīnumspārnus?" (ēteriskā Tempļa priesteriene smaida). Nu protams, gribat taču! Jūsu Vienotā Sakrālā Sirdī un katra no jums sirdī lasu atbildi, jūs ar prieku piekrītat. Nu tad ko, pieņemat manu dāvājumu...
Taču, iesākumā... Paceliet savas FIZISKĀS rokas un novietojiet tās horizontāli. Domās novelciet horizontālu līniju no kreisās rokas pirkstu galiem līdz labās rokas pirkstu galiem. Šī līnija - struktūras centrālā ass, kas apzīmējas ar bezgalības zīmi (ciparu astoņi, novietotu horizontāli).
Es piedāvāju jums domās viņu radīt tieši aiz jūsu muguras. Tur, kur centrālā ass krustosies ar jūsu fizisko mugurkaulu, veidojas "astotnieka" centrs. Uzmanību!.. Radiet to, ko nolēmāt... Un pie tā, neaizmirstiet uzaicināt palīgos Lielo Burvi - DAUDZDIMENSIONĀLO KOSMISKO ĒTERI. Priekš tā varat domās vai skaļi izteikt mantru, tik ļoti mīļotu jums senatnē. Tajos svētīgajos civilizācijas laikos, kurus tagad sauciet LEMŪRIJA... Atceraties mantru... Viņas skaņas līst tieši no jūsu sakrālās sirds telpas...

EO MIA LAO OM... /ЭО МИА ЛАО ОМ... 
EO MIA LAO OM... /ЭО МИА ЛАО ОМ...
EO MIA LAO OM... /ЭО МИА ЛАО ОМ...

Mantra skan kā sudrabots zvaniņš, piepildot jūsu sirdis ar prieku, siltumu un mīlestību...
Un tur - jūtiet? - ēteriskie spārni dzimst aiz jūsu pleciem. Dažiem no jums pat asaras acīs parādās... It kā kaut kas ļoti mīļš, tuvs, sen aizmirsts atgriežas pie jums. Un tas patiešām tā, mani mīļotie! Jūs tagad no jauna iemantojiet ĒTERISKOS LAO SPĀRNUS. Tie jums uzticīgi kalpoja iepriekšējos iemiesojumos. Diženais burvis Ēteris atgriež jums to, kas jums vienmēr piederēja un pieder pēc Lielās Centrālās Saules Eņģeļu tiesībām. 

ZĪMĒJUMS Nr 4. LAO ĒTERISKIE SPĀRNI - AIZ CILVĒKA MUGURAS.
Jūsu pleci jūt to siltumu. It kā mīļa cilvēka maigas rokas pieskārās viņiem. Jūsu sirdis maigi trīc atbildei uz  Lao ēterisko Spārnu izpausmi. Spārni izkārtoti it kā apkārt jūsu fiziskām rokām. Tie oranžas krāsas. Paši spārni it kā ar maigas rozā gaismas palīdzību izausti. Bet spārnu virspuse izgreznota violetiem apļiem. Tie - ne vienkārši apļi. Tie - portāli, kas apvieno ēterisko, fizisko un mentālo matēriju... Lao Spārnu Centram ir fiziskā piesaiste jūsu mugurkaulam.
Jūtiet savus ēteriskos spārnus? Sajūtiet radniecību ar tiem? Atceraties, priekš kam jums tie?
Gaismas Meistari! Šie Spārni ne priekš tā lai lidotu debesīs. Taču tomēr ar viņu palīdzību var pārvietoties daudzdimensiju telpā... Viņi spējīgi paaugstināt fiziskās matērijas vibrācijas un... noskaņot uz citu matērijas veidu viļņu frekvenci.  
Tagad... Domās savienojiet spārnus kopā. Tikai nedomājiet, ka Lao Spārnus sarežģīti vadīt. Jūs ar tiem jau sen sastādiet vienotu veselumu. Vienkārši... Viņi gaidīja savu stundu, lai atgrieztos pie jums. Un lūk... Atgriezās!
Un tātad, savienojiet aiz muguras spārnus kopā. Bet tagad atkāl izpletiet. Tā atkārtojiet deviņas reizes!... 
Jūs sajutīsiet, obligāti jutīsiet, kā jūsu fiziskā ķermeņa vibrācijas paaugstinās. Bet vēl - maiguma enerģija skar jūsu sirdis. Bet, kā tad citādi? Vibrāciju paaugstināšana ar Daudzdimensionālā Kosmiskā Ētera palīdzību - tā vienmēr jūsu pietuvināšana Garīgajai Dzimtenei, Lielajai Centrālajai Saulei. Bet Dzimtene - tā, vispirms, Mīlestība un Maigums... Maigums un Mīlestība...
Deviņi Lao Spārnu vēzieni, un, lūk, jau - notiek brīnumainas pārmaiņas apkārt jūsu fiziskajam ķermenim. Vērojiet, sajūtiet! It kā kāds ar gaišzilu otu izietu/izzīmētu jūsu fiziskā ķermeņa kontūru. Jūs tagad sākat izstarot... gaišzilu magnētisko enerģiju... Jums apkārt veidojas gaišzilas krāsas smalkmateriāls enerģētisks slānis. Bet apkāt tam - skataties uzmanīgi! - sāk rasties rozā slānis... Rozā krāsa, kuru jūs atklāsiet ar savu iekšējo redzi, liecina: jūsu smalkmateriālā fiziskā matērija aktivizēta! Tagad magnētisko gaišzilo slāni, bet pa pēdām aiz tā arī smalkmateriālo rozā slāni... uzaicinām jūsu fiziskā ķermeņa iekšienē. Un, lūk, jūsu smalkmateriālā fiziskā ķermeņa iekšienē gluži kā dzimst smalkmateriāls "cilvēks", kurš augumā ievērojami mazāks par jums. Viņš tik tikko ar galvu aizsniedzas līdz jūsu saules pinumam. Bet viņa kājas" - jūsu kāju apvidū. Šis "cilvēks" - smalkmateriāla četrdimensionāla struktūra, kas mums palīdzēs īstenot ceļojumu Kosmiskā Ētera Valstībā un radīt to, kas jums, cilvēkiem, tagad tik ļoti vajadzīgs, dototies jaunajā evolucionārajā ciklā. Bet vispirms paklausaties, ko jums teiks Lielais Skolotājs El Morija...

Turpinājums nākošreiz... 

---------------------------
Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" Nr 1(40) 2018. Žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru . Tel/faks: +7(3843) 74-61-45+7(3843) 74-00-12. Internet-veikala El.adrese: http://world-canneling.com/ varbūt: https://www.angels-planet.com  Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni 29613296.
Latviskojums ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /28.04.2019.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /28.04.2019.
Un: http://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /28.04.2019.
=====
Informācija viskopīgai pieredzei sagatavota 2019. gada 28. aprīlī.

Skatījumu skaits: 329 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: