Galvenie » 2012 » Oktobris » 13 » *(22) Senvēstule Tuviniekiem! Draugiem! ...
15:06
*(22) Senvēstule Tuviniekiem! Draugiem! ...
*(22) Senvēstule Tuviniekiem! Draugiem! ...

Vissirsnīgākais sveiciens vistuvākajos Darba svētkos! Lai slava latviešu darbarūķiem! Lai gods un slava Latvijas vecļaudīm un viņu atbalstītājiem pensionāru izdzīvošanas līdzekļu likumu nostiprināšanā valstiskai aizsardzībai pret alkatīgajiem valdības vīriem! Lai godinām darbīgumu un taisnīgumu!
Mums vairs šaubu nav - mūs uzrunā Dievs!

"Atzīstiet, ka Tas Kungs ir Dievs, Viņš mūs ir darījis - un ne mēs paši - par Savu tautu un par Savas ganības avīm. Ieeita pa Viņa vārtiem ar pateikšanu, Viņa pagalmos ar teikšanu! Pateicieties Viņam, slavējiet Viņa Vārdu!" (Psalms 100:3,4)

Pirmos apustuļus uzrunāja Dieva Dēls Jēzus Kristus fiziskās miesas veidolā, bet tagad mūs uzrunā Dieva Dēls Svētajā Garā ar pamatliecību Svētajiem Rakstiem - Bībeli.

"Bet pēc tam Viņš parādījās tiem vienpadsmit pie galda sēžot un norāja viņu neticību un cietsirdību, ka tie nebija ticējuši tiem, kas pēc Viņa augšāmcelšanās Viņu jau bija redzējuši. Un Viņš tiem sacīja:"Eita pa visu pasauli un pasludiniet evanģēliju visai radībai. Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tiks pazudināts. ..." (Marka ev.16:14-16)

Rakstiem ir jāpiepildās! Raksti ir programma, Satversme, Konstitūcija Dieva bērniem pēc kuriem vadīties veidojot savu Zemes dzīves gājumu konkrētajā Mūžības posmā uz Zemes.
Līdz šim mēs bijām Zemes fiziskā spēka varā. Zeme mūs pievilka, baroja, spēcināja visāda veida baudu priekos līdz mēs aizmirsām, ka Zeme - mūsu barotāja, auklētāja ir arī jāsaudzē, jāzin mērs. Nu Zeme ir piesārņota, bagātības izšķērdētas un Zemei pašai jārūpējas par atjaunotni. Dievs, savu Saimniecību atjaunojot, pirmām kārtām rūpējas par saviem bērniem - cilvēkiem. Lūk, nu Dieva Dēls Svētā Gara spēkā meklē atsaucīgas dvēseles, drosmīgas, spējīgas atteikties no līdzšinējiem aizspriedumiem, spējīgas radošiem meklējumiem, gara lidojumiem Mūžīgās Dzīves gājumā.

"Bet Pāvils un Barnaba, paļāvības pilni sacīja: "Dieva vārdu vajadzēja vispirms jums sludināt; bet, kad jūs to atmetat un sevi neturat par mūžīgās dzīvības cienīgiem, lūk, tad mēs griežamies pie pagāniem. Jo tā Tas Kungs mums ir pavēlējis: Es tevi esmu licis par gaismu pagāniem, lai tu būtu par pestīšanu līdz pasaules galam."" (Ap.d.13:46,47)

"Paldies Tev Tēvs, ka Tu arī mani, pagānu, esi uzrunājis un aicinājis sekot Tava Dēla gaismai. Palīdzi sekot Tavai Mīlestībai caur pasaules naidu un ticēt uz mūžīgo dzīvību!" raksta komentētājs 28. marta lasījumā žurnāliņā "Piezīmes, Bībeli lasot".
Dievs mūs uzrunā begalīgā mīlestībā, bet atsaukties vai noslēgties, to izlemjam mēs katrs personīgi. Tikai katrs pats ejam savu Mūžīgās Dzīves ceļu, neviens cits otra vietā to izdarīt nevar.
Bībele - Svētie Raksti - tūkstošgadīgās pieredzes materiāls, palīdz mums orientēties gājuma izvēlē. Ko darīsim šodien? Latvijas vecāko pensionāru dzīvības ir briesmās! "Koalīcija aicina domāt ilgtermiņā" (rakstā "Vai trīskāršosim pensijas?")**, taču pensionāri ar 100,- Ls un mazāk maciņā mēnesim lēnītēm, izmisumā mirst jau tagad.
Mīļie, astoņtūkstošpiecsimt aktīvisti, kuri pamatā izpirka tiesības izsludināt parakstu vākšanu par grozījumiem "Likumā par pensijām", būsim aktīvi aģitatori saviem tuviniekiem, draugiem, draugudraugiem, kuri nav vēl parakstījušies, lai aiziet, rakstiski apliecina savu atbalstu pensijas likumu grozījumiem. Lai sabrūk vecā pensiju nabadzības un bezgoda sistēma un top jauna - Gaismaspils katrā cilvēkmīlestības piepildītā dievcilvēka sirsniņā, tad arī mūsu bērni un visa jaunā paaudze būs Mīlestības saules apmirdzēta, pasargāta no valdības kaprīzēm: kur un kam, kādu darbu dot vai atstāt bezdarbniekos. Vecļauži paši uzturēs savus bērnu un laimīgi rūpēsies par mazbērniem un mazmazbērniem paaudžu paaudzēs!

"Teiciet visu dievu Dievu, Viņa žēlastība paliek mūžīgi! Teiciet visu kungu Kungu, Viņa žēlastība paliek mūžīgi! Viņu, kas dara lielus brīnumus, vienīgi Viņš, Viņa žēlastība paliek mūžīgi, kas debesis ar gudrību radījis, Viņa žēlastība paliek mūžīgi, kas zemi pār ūdeņiem izplatījis, Viņa žēlastība paliek mūžīgi, ..." (Psalmi 136:2-6)

***AICINĀJUMS BRIESMU BRĪŽOS SKAITĪT LŪGSNU:
- "Visdārgā Kunga Jēzus Asins, kas izlieta uz krusta, svētī šo māju un ņem to savā gādībā.
- Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars, piedod mums mūsu grēkus, kurus izdarām Tavā priekšā.
- Mūžīgais debesu Tēvs, es uzupurēju Tev mūsu Kunga Jēzus Kristus rētas, lai dziedinātu mūsu dvēseļu rētas. Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ esi žēlsirdīgs mums un visai pasaulei.
- Kungs, Tavai žēlsirdībai es atvēlu savu pagātni, Tavai mīlestībai - savu tagadni, bet Tavai providencei savu nākotni.
- Esiet sveicināti Jēzus un Mārija! Es jūs mīlu! Glābiet mūs un Dievam veltītās dvēseles.
- Marija, pasaules Karaliene, cilvēku vidutāja, vienīgais mūsu patvērums un cerība, esi mums žēlīga.
- Jēzus uzticos Tev, palīdzi man. Es karsti vēlos Tev uzticīgi kalpot."

Zīmējumā attēlots ķēdītē piekārts krusts, kurš bija ap kaklu Dievmātei, parādoties La Saletā. Tika pateikts, ka Šis attēls jāpakar dzīvokļos. Attēla uzdevums ir sargāt māju trīs tumsas dienu laikā. Pareģojums vēstī, ka šis krustiņš izstaros gaismu. Mācītāji teic, ka zīmi var pakārt savā mājā jau tagad, tā jūs stiprinās arī psiholoģiski. (Sagatavoja Dace Žogota)***

Informācijas teksti pievienoti vēstulei:
1) Vai trīskāršosim pensijas? (J.Karpova "Ogres Ziņas" 16.04.2008)
2) Pensionāri grib zināt. (J.Libers "Ziemeļlatvija" 11.03.2008)
3) Augšāmcelšanās. (Citāts no grāmatas ĻevsTolstojs "Augšāmcelšanās" (romāna 491.lpp), izd."Liesma", R., 1067)
4) Dieva padoms. (L.Skrastiņš "Zintnieks" 2/2006)
5) Arī par Bībeli. (J.Šmerliņš "Zintnieks 13,14/2004)
6) Piramīda par godu Dieva mīlestībai. (Sagatavoja I.Kirillova "Zintnieks" 7/2008 /(izmantoti fragmenti) no "Novadnieks"/)
7) Latvieša mīlestības darbs. (īsi no "Zintnieka" 19/2004)
8) Par Edu un Koraļļu pili. (J.Krūmiņa "Zintnieks" 21/2004)
9) Padomi ceļotājiem. (D. Ītona Votsa no grām "Lūgšanu zeme" izd."Patmos", R., 2002)
10) Pa Bībeles tekstu ceļiem. (/5.ceļojums/ D.Ītona Votsa no grām. "Lūgšanu zeme" izd."Patmos", R., 2002)

Lai notiek Dieva prāts! Lai dzīvojam mūžīgā iztikšanā un laimē!
18.04.2008. Ar mīlestību, Lauma.
=====
*(22)-22.Senvēstule pierakstīta 2008.gada 18.aprīlī, sūtīta adresātiem uz dažādām Latvijas vietām parastās pasta aploksnēs.
**Avots: "Ogres Ziņas" 16.04.2008. J.Karpova, raksta kopija, no laikraksta, pievienota vēstulei.
***Avots: "Zintnieks" 20/1998, citāta kopija, no uzrādītā izdevuma, pievienota vēstulei / e-pats: zintnieks@latnet.lv /
=====
Atradumus apkopoja, uzrakstīja Spēkavotam Eslauma


Skatījumu skaits: 682 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: