Galvenie » 2012 » Oktobris » 14 » *(23) Senvēstule Tuviniekiem! Draugiem! ...
13:49
*(23) Senvēstule Tuviniekiem! Draugiem! ...
*(23) Senvēstule Tuviniekiem! Draugiem! ...

Esiet sveicinātas māmiņas! Sveicinātas māmiņu māmiņas! Nākotnes māmiņas - meitiņas! Mazmeitiņas! Mazmazmeitiņas! Lai slava! Slava VISĀM MĀTĒM - DZĪVĪBAS DĀVINĀTĀJĀM! DZĪVĪBAS UZTURĒTĀJĀM!
Lai skan DZĪVĪBA jaunās vibrācijās Zemes un Debess vienotam skaistumam - MĪLESTĪBAI!
Paldies MŪŽĪBAS MATEI par Spēku! Par Prieku! Par laimi! Par iespējām piedalīties MĪLESTĪBAS SAULES Staru kuplināšanā Visuma Telpā!!!

"Un Sardu draudzes eņģelim raksti: tā saka Tas, kam septiņi Dieva gari un kam septiņas zvaigznes: Es zinu tavus darbus, tev ir vārds, ka tu dzīvo, bet tu esi miris.
Uzmosties un stiprini tos, kas taisās mirt, jo Es neatradu tavus darbus pilnīgus Mana Dieva priekšā!
Atceries tāpēc, ko tu esi dabūjis un dzirdējis. Turi to un atgriezies! Ja tu nebūsi nomodā, Es nākšu kā zaglis, un tu nezināsi, kurā stundā Es nākšu pār tevi.
Tev ir maz Sardos tādu, kas nav apraipījuši drēbes; viņi staigās ar Mani baltās drēbēs, jo viņi ir tā cienīgi.
Kas uzvar, tas būs ģērbts baltās drēbēs, un Es viņa vārdu neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas, viņa vārdu es apliecināšu Mana Tēva un Viņa eņģeļu priekšā. Kam ausis , lai dzird, ko Gars saka draudzēm."
(Jāņa Atkl.gr.3:1-5)

Paldies, mana mīļa māmuliņa, par dzīvības devumiņu, par guns kūrumiņu, par maizītes gādājumu! PALDIES! PALDIES!
VISĀM, VISĀM MĀMULIŅĀM VISMĪĻĀKAIS PALDIES !!!

Dedzu skalu, dedzu sveci, Tumša mana istabiņa,
Ienāk mana māmuliņa, tūdaļ gaiša istabiņa. (LD)

Informācijas teksti pievienoti vēstulei:
1) Lūdzu, apskauj mani! (L.Antoneviča "Ogres Ziņas" 18.04.2008)
2) Vecmāmiņas gudrību krātuvīte. (No vācu valodas /K.Nestlingeres"Godājamie pēcteči"/tulkoja E.Vildemane, laikr."Zeme")
3) Būsim Garā viedi! (Sk.Aleksejeva DVS Urantijas foda vadītāja http://www.uranstija.lv/ , "Zintnieks" 8,9/2008)
4) No sapulces gaidīja vairāk. /Atbildes uz pensionāru jautājumiem .../ (L.Treznovska "Ogres Ziņas" 23.04.2008)
5) "Olu" ekspedīcija. /Otrais ceļojums/ (D.Ītona Votsa "Lūgšanu zeme" izd."Patmos", R., 2002)
-----
**Par Ziedojumu.
Pie galvenajiem likumiem, pēc kuriem Visums vadās un dzīvo, pieder Ziedošanas likums. Tas ir dzīves attīstības galvenais princips un pamatlikums. Pasaules rodas, pastāv un attīstās pēc Ziedošanas likuma. Mūsu Visumu radījis Logosa, mūsu Saules sistēmas Radītāja, ziedojums. Mūsu Visuma Kungs sarunā ar Ardžunu saka: "Radīšanas sākumā visu radību Kungs laida pasaulē cilvēku un padievu paaudzes, ziedojumus Višņu un svētīja tos: Lai šī jagja (ziedojums) nes jums laimi, jo ziedojot jūs saņemsiet visu, kas vajadzīgs laimīgai dzīvei un atbrīvei." (Bhg.,3:10)
Bhagavadgītā teikts, ka Dieva sākotnējais ziedojums (emanācija) ir auglīga barība, kas "vērsta uz dzīvās būtnes materiālā ķermeņa attīstīšanu" (8:3). Šīs pārpasaulīgās būtnes, ko sauc par Brahmanu, pāreja no mūžīgās dabas, patības svētlaimes pilnā miera uz darbīgu stāvokli vienmēr atzīta par Logosa upuri. Šī ziedošanās ilgst visu Visuma pastāvēšanas laiku, jo Logosa dzīve ir katras dzīves vienīgais atbalsts. Viņš Pats Savu dzīvi ierobežo katrā no formu miriādēm, ko Viņš rada, paciešot visām atsevišķām formām piemītošos ierobežojumus. No katras formas Viņš jebkurā laikā varētu sevi atbrīvot un visu Visumu piepildīt ar Savu slavu; tikai dievišķā pacietība un lēnā pakāpeniskā paplašināšanās ļauj katrai formai virzīties uz pilnību, līdz beidzot tā kļūs par Viņam Pašam līdzīgas bezgalīgas varenības neatkarīgo centru. Tāpēc Viņš Sevi iekļauj formās, ciezdams visas to nepilnības, līdz tiek panākta pilnība (katras formas pilnība), līdz Viņa radītais kļūst Viņam līdzīgs un vienots ar Viņu, saglabājot savu paša individuālo atmiņas pavedienu ... Tātad šī Viņa dzīvības ieplūšana formās ir sākotnējā Ziedojuma daļa un nes sevī mūžīgā Tēva svētību - Tēva, kas savus bērnus sūta, kā atsevišķas dzīves, lai katra varētu attīstīties līdz individualitātei ar Viņu un vienlaikus skanētu pati savā tonī, kas saplūst ar visām pārējām, lai Svētlaimes, Saprāta un Dzīves mūžīgā harmonija kļūtu arvien plašāka un bagātāka. Tāda ir ziedošanas būtība, lai kādi arī būtu citi elementi, kas piejaukušies centrālajai idejai. (A.Bezante. Senā Gudrība)
01.05.2008. Sirdsmīlestības sveicienus sūta Lauma.
------
*(23)-23.Senvēstule pierakstīta 2008.gada 1.maijā, sūtīta parastās pasta aploksnēs uz dažādām vietām Latvijā.
**Citāts no A.Klizovska grāmatas "Jaunā Laikmeta Pasaules izpratne" /359.lpp./, izd."Vieda" Rīgā.
-----
Atradumu: 23.*(23)-Senvēstuli (01.05.2008), sirdslaimē atjaunoja, uzrakstīja Spēkavotam Eslauma.
Skatījumu skaits: 842 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: