Galvenie » 2012 » Oktobris » 20 » *(26) Senvēstule Tuviniekiem! Draugiem! ...
20:31
*(26) Senvēstule Tuviniekiem! Draugiem! ...
*(26) Senvēstule Tuviniekiem! Draugiem! ...

Mīļie Tuvinieki! Draugi! Draugudraugi! Sirsnīgs sveiciens vasaras plaukumā! Lai ar prieku baudām brīvdabas augļus, lai bagātinām mīlestību un stiprinām veselību Saules, augu un Visuma enerģiju ietekmē!
Pastāstīšu nelielu pieredzi, ko sniedz TUVINIEKI, DRAUGI, DRAUGUDRAUGI par izjūtām, novērojumiem sakarā ar saņemtajām Dievišķā Uzdevuma vēstulēm.
Pirmais priecīgais pārsteigums: LŪGŠANĀM IR SPĒKS! TĀS DARBOJAS!

"Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristū Jēzū, kas Dieva veidā būdams, neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet Sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs; un, cilvēka kārtā būdams, Viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei!" (Filip.2:5-8)

Mums bija ļoti žēl izmisušu, dzīves nozīmi ignorējošu tuvinieku, jo cilvēki, jūtot fizisko spēku izsīkumu, mantisko vērtību sabrukumu, nekam neticot, Dieva klātbūtni nenojaušot, krīt izmisumā, panikā ... Ko darīt? Izvēlējāmies lūgšanu "Domu skaidrībai"** un tekstā, aiz vārdiem "Tavs kalps", lūgšanā izrunājām to cilvēku vārdus, kuriem ļoti, ļoti vēlējāmies palīdzēt. Tas nekas, ka saraksts sanāk pagarš (dažiem sanākot 4-5 un vairāk vārdi) un vienā lūgšanas reizē, visus aizlūdzmo vārdus tekstā atkārtojam trīs reizes (skat.pievienoto tekstu "Domu Skaidrībai") - efektu novērojām jau pēc dažām dienām. Arī mums pašiem, aizlūdzējiem, veselība, možums jūtami uzlabojas. Esam bezgala priecīgi! No sirds pateicamies mūs sargājošajiem, neredzamajiem Mīlestības spēkiem! Aleluja! Paldies Dievam!

"Jo Tam Kungam ir labs prāts uz Savu tautu, Viņš bagātīgi apveltī pazemīgos ar Savu svētību." (Psalmi 149:4)

Katrs savas izvēles bagātināšanai varam pārlasīt R.Morno "Lūgšanu spēks" (brošūriņas koopija nosūtīta Tuviniekiem, Draugiem 2006.gadā). Ar grāmatiņā sniegtās informācijas palīdzību sastādām sev vēlamo lūgšanu tekstu. Atcerēsimies, ka uzsākot lūgšanu praksi, tas jādara regulāri un ilgstoši. Salīdzinājumam varam iedomāties mājas apsildīšanu - nepietiek vienu reizi izkurināt krāsni un cerēt, ka māja būs mūžīgi silta. Siltums, tāpat lūgšanu ietekme regulāri jāuztur spēkā līdz brīdim, kad esam pērliecināti - rezultāti sasniegti paliekoši un noturīgi. Patiesas mīlestības spēkā mēs to varam, mums tas izdodas!

"Svētīgs tas, kura palīgs ir Jēkaba Dievs un kura cerība balstās uz To Kungu, viņa Dievu, kas radījis debesis un zemi, jūru un visu, kas tanī iekšā, kas paliek mūžīgi uzticīgs, Viņš nes tiesu tiem, kas varas darbus cieš, un dod maizi izsalkušiem. Tas Kungs atsvabina cietumniekus." (Psalmi 146:5-7)

Otrs pārsteigums - mēs esam "IZREDZĒTIE", mēs esam "PĻĀVĒJI" - arī mūsos mostas talanti un mēs kļūstam SKOLOTAJI! Taču par to citreiz ... Mums ir ļoti, ļoti daudz jāmācās, jāmācās ieklausīties savā Dievišķajā daļiņā, kas ir katrā no mums.

"Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam!" (Psalmi 90:12)

Mīļo DRAUDZIŅ! Lūdzu, izlasi pats Apustuļu darbi 16. nodaļa 1.- 10. pantus un komentāru "Gara vadīti" 6.maija lasījumā žurnāliņā "Piezīmes, Bībeli lasot" (2008/2) "Kā tu esi piedzīvojis Dieva vadību savā dzīvē?" jautā komentētājs lasījuma nobeigumā. Ir vērts padomāt un vēl vērtīgāk - dalīties pieredzē!

"Dāvida svētceļnieku dziesma. Redzi, cik jauki un cik mīļi, kad brāļi kopā dzīvo vienprātīgi!" (Psalmi 133:1)

Šovakar Mežaparkā, Rīgā izskan Dziesmu un Deju svētku noslēguma koncerts. Tas ir slavinājums Dievam, Garam, un Visumam, ko Latvijas tautas talantīgākie pārstāvji dziesmās, dejās, instrumentu skaņās nedēļas garumā izgavilēja, izdimdināja, iztaurēja. Lai bagātīgajā priekā gūtās emocijas stiprina katra Dieva bērna dvēselīti dzīvot mīlestībā un jaunās, radošas svētības piesātinātās darbībās!
Dzīvosim TICĪBĀ! CERĪBĀ! MĪLESTĪBĀ! Tad viss notiek Laimīgi!

Informācijas teksti pievienoti 26. vēstulei:
1) Domu skaidrībai. (H.E. Fosdiks "Lūgšanu nozīme", "Solvita", Rīga, 1995)
2) Lūgšanas jaunās Gaismas Ēras veidošanai. (Sk.Aleksejeva "Cilvēki mostas", "Zintnieks" 11,12/2008)
3) Glābēji no gaismas viļņa. (Sagatavoja G.Petaja "Zintnieks"13/2008)
4) Senču kalendārā ieskatoties. (R.Valtenberaga, "Zintnieks"13/2008)
5) Kāpēc 2012. gads daudzus interesē? (A.A.Špats, Dr.sc.ing.(tālr.26128457) "Zintnieks" 11,12,13/2008)
6) No Bībeles - 1.Mozus 50:22,24
7) Vienmēr mums līdzās. Par autori /Elizabete Klāra Propete/. "Gaismas grāmata", apg. "Kopsolī", Rīga, 2002)
-----
**Domu skaidrībai!
"Nezūdieties nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ik vienā pielūgšanā un lūgšanā.
Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū.
Beidzot vēl, brāļi, kas vien ir paties, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava, ja ir kāds tikums un ja ir kas cildināms, par to domājiet!" (Filip. 4:6-8)
Žēlsirdīgais Tēvs, Tu, kas kārto cilvēku gribu un jūtas: iedves Tava kalpa +... sirdī svētas vēlēšanās un ilgas, lai visas zemās un grēcīgās iedomas un iekāres tiek izmestas ārā. Skaidrības un žēlsirdības Gars, šķīstī viņa slepenākās domas; lai Kristus likumi valda visā viņa būtnē! Kārto un vadi Tava kalpa +... prātu tā, lai viņš vienmēr domātu par visu, kas patiess, kas šķīsts un daiļš; neļauj netīrām domām valdīt viņā! Ienāc Tu viņa dvēseles mājoklī; paplašini, atjauno un dari to derīgu Tev, lai Tavs kalps +... varētu mīlēt Tevi un kalpot Tev ar visu savu sirdi, prātu un spēku. Atsvabini viņu no viltus prieku vilinājumiem un zemām iekārēm, apskaidro viņa acis, lai viņš saredz netikumus un grēkus to īstajā izskatā - kā kauna un izmisuma nesējus dzīvē. Sargi viņa miesu un dvēseli; māci viņam cienīt Tevis nospraustos likumus kā miesai, tā dvēselei! Uzturi viņa veselību, lai viņš jo labāk spētu valdīt savas domas un uzvarēt visus kaislību uzbrukumus. Mēs lūdzam to Tava Dēla, mūsu Pestītāja labad. Āmen.
-----
+... Izrunājam to cilvēku vārdus, kuriem ar savu aizlūgšanu ļoti, ļoti gribam palīdzēt atgūt dzīvesprieku, uzlabot veselību. Pirmo izrunājam savu vārdu, jo vēlamies arī paši būt veseli, stipri, lai palīdzētu tuviniekiem, sev mīļiem cilvēkiem uzzināt, izbaudīt laimi, dzīvot saskaņā, mīlestībā ar sevi, apkārtējiem un Dabu. Visa pamatā ir dziļa, stipra mīlestība. Viss izdodas!
12.07.2008. Sirdssiltumu vēlot, Lauma
=====
*(26)-26. Senvēstule pierakstīta 2008.gada12.jūlijā, sūtīta parastās pasta aploksnēs uz dažādām vietām Latvijā.
**Avots: H.E.Fosdiks "Lūgšanu nozīme", "Solvita", Rīga, 1995., 101. lpp.)
=====
Senatradumus sirdspriekā atjaunoja, papildināja, precizēja, dāvina katram līdzcilvēkam Eslauma.
Skatījumu skaits: 798 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: