Galvenie » 2012 » Oktobris » 22 » *(28) Senvēstule Tuviniekiem! Draugiem! ...
22:47
*(28) Senvēstule Tuviniekiem! Draugiem! ...
*(28) Senvēstule Tuviniekiem! Draugiem! ...

Mīļie Tuvinieki! Draugi! Draugudraugi! Mēs lepojamies ar 350000 un vairāk mūsu Latvijas Valsts līdzpilsoņiem, kuri referendumā par pensijām ar savu parakstīšanos apliecināja sirsnību pret vecļaudīm, sapratni par šī brīža situācijas nopietnību un atbildību par savas Tēvzemes, Latvijas labklājību! Gods un slava mūsu valstiņas 350 un vairāk tūkstošiem patriotu!
Referenduma pozitīvais vai negatīvais rezultāts nav tik svarīgs, cik svarīgs ir notikums kā eksāmens cilvēcībai. Izlasīsim, pārdomāsim Urantijas fonda informāciju "Cilvēki mainās...":

"Kontrolējiet savas domas un radiet sevī prieka atmosfēru par to, kas jums pieder un ar ko varat rīkoties. Bet pagaidām strādājiet, lai varētu atvērt izpletni un lidot!" (Skaidrīte Aleksejeva "Cilvēki mainās")**

Pārskatīsim visas līdzšinējās 27 vēstules "Tuviniekiem! Draugiem!..." , atcerēsimies, ka Lauma šīm vēstulēm ir tikai sekretāre un tad pavērtēsim - vai mēs savām zināšanām par norisēm Pasaulē esam ko pozitīvu pievienojuši, vai joprojām varam būt pārliecināti, ka mēs esam Visuma saimnieki un varam pagriezt upes tecēt pretējā virzienā, mākoņus svaidīt šurpu turpu un līdzcilvēkus - badināt vai barot, kā rezultātā tad viss plaukst un zeļ?
Par sevi varu teikt - esmu mācījusies ļoti daudz! Vislielākais brīnums manī - esmu sajutusi Dieva Tēva, Dieva Dēla, Dieva Svētā Gara Spēku manī! Tas dāvina man otru dzīvi, jaunu iespēju izpaust sevi Dieva Nodomu īstenošanai Zemes cilvēka dzīvē!
Labas sekmes jaunajā Zinību gadā! Visiem zinātkārajiem Tuviniekiem! Draugiem! Draugudraugiem! VISIEM! Lieliem un maziem, jauniem un veciem! Zināšanas visos laikos un vietās cilvēku bagātina vairāk kā kumoss maizes vai malks ūdens, jo gudrai galvai atrast maizi un ūdeni ir priecīgs izaicinājums.

"Tiem, kas ieies Gaismas Ērā, pietiks visa kā, jo domas materializēsies ..." ("Cilvēki mainās" Sk.Aleksejeva)**

"Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc Savas godības pilnās bagātības Jēzū Kristū. Dievam, mūsu Tēvam, lai ir gods mūžīgi mūžos! Āmen. (Pāv.vēst. Filip. 4:19,20)

"Un viņš tiem pavēlēja sacīdams:"Tā jums jārīkojas tā Kunga bijībā un patiesībā un ar skaidru sirdi!
Un ikvienā nesaskaņu gadījumā, kas pie jums nonāk, jūsu pašu brāļu starpā, kas dzīvo jūsu pašu pilsētās, asins radu starpā, nesaskaņās starp bauslību un pavēli, nolikumiem un tiesībām pamāciet tiesātājus, lai viņi nenoziedzas tā Kunga priekšā un lai dusmība negulstas pār jums un pār jūsu brāļiem; dariet tā,-un nekļūstiet vainīgi. (2.Laiku 19:9,10)

Svētīgi izlasīt: 2.Laiku 18. un 19. nodaļu, un no žurnāliņa "Piezīmes, Bībeli lasot" (2/2008) 5.jūlija lasījumu "Neparastā sadarbība", arī 7.jūlija lasījumu "Izaugsme", komentārus, "... Lūdz, lai Dievs tev palīdz izaugt!"

28.vētulei pievienoti informācijas teksti:
1) Cilvēki mainās. (Sk. Aleksejeva, "Zintnieks" 16/2008)
2) Sakrālas dziesmas simbolu tulkojums. (Daila Rotbaha, svētvietu apzinātāja, "Zintnieks" 12/2005)
3) Pētera Silava ieteikumi.(P.Silavs, pazīstams dziednieks un gaišreģis, tālr.9438019, "Zintnieks" 11/2005)

Visiem! VISIEM! Vēlu VEIKSMI!
24.08.2008. Sirsnībā, Lauma.

----------
***Aicinājums būt vienotiem Lūgsnā par nākotni
"Lūdzamies par berniem". Šī lūgsna tapusi savdabīgi, negaidīti. Vienā ļoti agrā rītā mani kaut kas uzmodināja. Mani vadīja spēcīga, dīvaina, vēl nekad neizjusta sajūta. Kāds man lika to pierakstīt uz papīra. - lūdzoties. Tā, lūk, tapa šī lūgsna ...
Mīļais Debesu Tēvs, Tava vienīgā Dēla Jēzus Kristus vārdā atļauj lūgt par mūsu bērniem. Mēs zinām, ka viņi ir ne tikai mūsu bērni, bet visvairāk viņi ir Tavi bērni. Vispirms, Debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu esi devis mums bērnus. Tu, Dievs, vienmēr esi bijis klāt pie viņiem, dalījies viņu priekos un bēdās, mierinājis, devis savu padomu un svētību.
Mīļais Debesu Tēvs, Tu zini, ka mēs mīlam savus bērnus, vēlam tiem tikai labu. Dievs, mēs lūdzam - uzklausi šīs lūgšanas. Mēs to lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Kungs, Tavās rokās mēs liekam savu bērnu dvēseles un miesu. Stiprini viņus garīgi un fiziski. Kungs, mēs lūdzam, lai mūsu bēni labi mācītos, lai viņiem būtu stabila atmiņa. Tēvs, mēs lūdzam Tevi - dod mums pašiem spēku bērnu audzināšanā un ikdienas dzīvē. Māci mūs attiecībās ar bērniem. Ļauj mums, Tēvs, būt savu bērnu draugiem jau no mazotnes. Ļauj mums būt labiem, mīļiem un gādīgiem vecākiem.
Kungs, mēs lūdzam par bērniem, kuri atstājuši mūsu mājas. Strādā, mācās augstākajās skolās vai nodibinājuši savas ģimenes. Dievs, ļauj izlūgt šiem bērniem veselību, sekmīgas mācības, labu darbu, saticību, mīlestību, gādību. Kungs, mēs lūdzam par mazbērniņiem, kuri mums ir tik mīļi. Tēvs, dod tiem savu svētību.
Debesu Tēvs, mēs lūdzamies par bērniem, kuri ir tālu projām - strādā, mācās, dien armijā vai svešās zemēs veic grūtos karavīra uzdevumus. Mīļais Dievs, esi klāt viņiem, lai Tavi sūtītie Dievišķie Sargenģeļi viņus pasargā. Kungs, mēs lūdzam, lai tie atgrieztos mājās dzīvi un veseli.
Dievs, mēs pievienojamies tūkstošiem lūdzējiem pasaulē, lai norimst kara dārdi, lai tiek izbeigta cilvēku iznīcība. Kungs, mēs lūdzamies par mūsu planētu Zemi, lai to neplosītu zemestrīces, plūdi, ilgstošs sausums, ugunsgrēki un dažādas kataklizmas, lai cilvēki neciestu badu un slimības.
Kungs, mēs lūdzam žēlastību, lai mūsu bērni cienītu, mīlētu un paklausītu mūs. Tēvs, iemāci mūs patiesi mīlēt bērnus, kā arī saprast, ka viņi ir patstāvīgi cilvēki ar savām vēlmēm un prasībām. Kungs, atdari mūsu acis, ļauj paskatīties uz bērniem reāli, īsti un patiesi. Dievs, ļauj saglabāt bērnu draudzīgo attieksmi pret mums, gribu atrast īstos vardus, ko teikt viņiem vajadzīgajā reizē. Visvairāk mēs nožēlojam, ka esam maz laika veltījuši saviem berniem. Kungs, mēs lūdzam piedod mums.Turpmāk mūsu pienākums ir: būt biežāk kopā ar bērniem, atrast laiku uzklausīt viņu stāstīto, sacīto, ieklausīties bērnu sirsniņu balsīs. Kungs, mēs nedrīkstam aizmirst galveno - mūsu dzīves jēga ir mūsu bērnos. Tēvs, mēs gribam redzēt savus bērnus laimīgus un savu mērķu sasniegušus, tāpēc mēs lūdzam Tevi - palīdzi mūsu bērniem turpmākajā dzīvē.
Mīļais Dievs, mēs lūdzamies par bērniem, kuri nokļuvuši sliktu draugu pulkā, lieto alkoholu, narkotikas, piekopj neveselīgu dzīves veidu, negrib mācīties vai strādāt. Kungs, mēs lūdzam - apžēlojies par viņiem, attaisi viņu acis, lai tie var saskatīt patieso un labo. Tēvs, mēs Tevi lūdzam - palīdzi viņiem saraut šīs atkarības važas, ļauj tiem nostāties uz pareizā ceļa, ar savu svētību stiprini viņus.
Debesu Tēvs, ļauj mums, lai mēs varam izlūgties no tevis žēlastību, lai saticība, mīlstība valdītu mūsu ģimenēs vienmēr, lai mūsu māju siltās, gaišās pavardu liesmiņas nekad neapdzistu. Dievs, šīs lūgšanas mēs sūtām visām tām ģimenēm pasaulē, kur ir bērni. Mēs, Kungs, lūdzamies arī par viņu bērniem un mazbērniem. Tēvs, pieņem visus bērnus pasaulē, ar savu lielo Tēvišķo Mīlestību sasildi un aplaimo viņus. Mīļais Dievs, sūti pār visiem bērniem pasaulē savu spožo Gara gaismu, lai viņi vienmēr atrod ceļu pie Tevis. Un pāri visam - lai nāk Tava svētība.
Dievs, kā pateicību par Tavu lielo Mīlestību un Gādību mēs lūdzam Tevi - pieņem šīs mūsu patiesās lūgšanas. Kungs, Debesu Tēvs, ar savu lielo žēlastību un labestību Tava vienīgā Dēla Jēzus Kristus vārdā svētī šīs lūgšanas, dod viņām spēku, Lauj viņām piepildīties. Āmen.

====
*(28)-28. Senvēstule pierakstīta 2008.gada 24.augustā, sūtīta parastās pasta aploksnēs uz dažādām vietām Latvijā.
**Avots: DVS Urantijas fonds. Tālr.67286363, mob.t.29835369; http://www.urantija.lv/ , no "Zintnieks" 16/2008)
***Itta Dimitrijeva (Balvos), "Zintnieks" 20/2003 / http://www.zintnieks.lv/ , e-pasts: zintnieks@latnet.lv /.
=====
Senatradumus sirdspriekā atjaunoja, papildinaja, Eslauma

Skatījumu skaits: 939 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: