Galvenie » 2018 » Marts » 3 » (2) Beznacionālais desants
13:37
(2) Beznacionālais desants

(2) Beznacionālais desants

Marina Shults
2017. gada 6. septembrī 
/saruna ar Oļegu Dālu un Virānu no Piektās diemensijas Reabilitācijas Centra/
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 5(37) 2017, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 02.02.2018.

Turpinājums (2). Iesākums (1): http://......

VĒRŠOS PIE OĻEGA.
Oļeg! Esmu gatava uz nākošo iepazīšanos.
OĻEGS:
- Es ļoti priecājos par tavu iepazīānos ar Lemāru. Protams, var iedziļināties to pasākumu sīkumos, ko viņa un viņas kolēģi veic pārgājušo ģenētiskajā līmenī. Bet tagad, atbildot uz tevis uzdotajiem jautājumiem, šiem sīkumiem nav nozīmes. Un, lūk, kādēļ. Pats galvenais tas, ka svarīgi ne paņēmieni ar kuriem strādā speciālisti RC, bet sasniedzamie rezultāti. Šeit nenotiek izmainīšana gēnu līmenī. Šeit prot no cilvēka gēnu līmeņa izvilkt tur esošo informāciju, kas bija slēpta "aiz septiņiem zieģeļiem", ne tikai Duālā Eksperimenta laikā, bet priekš dažiem cilvēkiem pat daudz agrāk. Lemāra un viņas kolēģi redz visas šīs iespējas, prasmīgi tās izmanto. Tā ka šie atklājumi priekš cilvēka kļūst liels labums, jo paliek pieejami priekš pastāvīgas izmantošanas. Un ko no tā var secināt? Un tikai to, ka tādi cilvēki tālāk pa dzīvi iet ar izmainītu apziņu. Tas ir - precīzu visas cilvēces un visu dzīvības formu uz planētas Vienotības apzināšanos. Viņi vienkārši sāk "to zināt", tādēļ ka saprot, ka tā arī ir viņu patiesā būtība. Tas svarīgi gan priekš dzīves piektajā dimensijā un ne mazāk svarīgi priekš tiem, kuri tiecas atgriezties četrdimensionalitātē. Atceries mūsu sarunas sākumā es teicu par to, ka vieglāk cilvēkus sagatavot jaunam iemiesojumam ar visu nāciju vienošanas apzināšanos, nekā cīnīties ar šiem jautājumiem četrdimensijās? Lūk, ar to mēs arī nodarbojamies. Protams, ne jau vairs RC ietvaros, taču mūsu speciālisti vienalga saistīti ar tām struktūrām, kas ar šiem jautājumiem nodarbojas tieši. Un tagad es iepazīstināšu Marinu ar vēl vienu interesantu cilvēku. Viņu sauc Virāns Ņemirovskis. Draugi viņu sauc vienkārši un īsi - Virs. Viņš tagad vada cilvēku grupu, kuriem, dzīvojot četrdimensionalitātē, bija dažādas nacionalitātes. Tagad nav svarīgi - kādas. Dažus no viņiem uzskatīja par agresīviem nacionālistiem, kuri neieredzēja citas nacionalitātes. Pārejot RC, viņi izgāja tās atklāsmes stadijas, par kurām stāstīja Lemāra. Un ne tikai. Pēc visa tā, ko uzzināja un dziļi saprata cilvēces Vienotību un Dualitātes Eksperimenta smagumu, viņi gribēja atgriezties ceturtajā dimensijā ar misiju samierināt dažādu nacionalitāšu cilvēkus. Tas ne vienkārši pasaules uzskata izmainīšana. Tās vēl arī jaunās ģenētiskās pārveidošanas. Un, lūk, par to var interesanti pastātīt Virs. Es ar prieku jūs iepazīstināšu. Bet iesākumam lūko noskaņoties uz viņa vibrācijām.Viņš mums liels jokdaris. Var parādīties visneparastākajā veidā un ar visnegaidītākajiem priekšlikumiem. Vispār, viņš jau šeit. Iepazīsties: Virāns Ņemirovskis - "beznacionālā desanta" komandieris!
/Ja jau piedāvāta noskaņošanās, tad es arī noskaņojos))) Es jūtu maigu siltumu sirds apvidū, pēc tam krūtīs. Šis siltais lauks paplašinās, appludina visu ķermeni un izlīst ārpus tā. Saprotu, ka šis siltums izskrēja pa visiem ķermeņiem... Sakoncentrējusies uz šīm sajūtām, es nepievērsu uzmanību tam, ka jau redzu Virānu. Iesākumā redzēju gara auguma un ļoti kalsnu vīrieti. Viņš stāvēja attālināti. Laikam teikt "stāvēja" - nepareizi. Viņa figūra visu laiku kustējās. Iespējams, viņš bija līdzīgs skandināvam. Pēc tam figūra strauji samazinājās augumā, mazliet kļuva pilnīgāka un pārvērtās turkā... Tālāk sāka notikt analoģiskas metamorfozas. Redzams, Virāns man demonstrēja dažādas nacionalitātes, kuru nesējs bija viņš pats. Es attapos, ka vēl nesasveicinājos ar viņu./
= Sveicināts, Virān! Paldies par dvēselisko siltumu.Ko nozīmē tās pārvērtības, kādas es tagad redzu?

VIRĀNS
- Tagad, vispirms iepazīsimies, bet tad parunāsim par Marinu interesējošiem jautājumiem. Jā, es esmu Virāns Ņemirovskis, savu uzvārdu saglabājis no pēdējā iemiesojuma. Man pēc nacionalitātes bija liels "asins sajaukums", kā cilvēki runā. Bet oficiāli es biju vācietis. Un, par cik, dzīvoju Hitlera laikā, tad bija atbilstošs pasaules uzskats un visā centos būt "tīrs arijcietis" ["чистым арийцем"], kaut arī priekš tā bija nepieciešams slēpt dažus savas nacionālās izcelšanās sīkumus. Un, zini, man tagad kauns par to runāt, bet es nicināju tos gēnus, kurus manī ienesa visas citas nacionalitātes, izņemot vācu. Es izmainīju gan vārdu, gan uzvārdu, lai būtu "tīrs arijcietis". Un man izdevās nodzīvot savu dzīvi šinī statusā, kaut otrs Pasaules Karš arī izmainīja mūsu pasaules uzskatu. Tomēr zināms, ka nacionālisma idejas arī tagad plaukst dažādos variantos visā pasaulē. Kurinot nacionālismu un pārliecinot cilvēkus par savas nācijas sevišķumu, valdniekiem (lasi, Atturības Spēkiem) daudz vieglāk vadīt tādus cilvēkus. Tas jums visiem labi zināms. To nedrīkst aizmirst nekādos apstākļos.
Bet tagad parunāsim par to, ko es pārdzīvoju, nokļūstot pēc pārejas RC. Manī uzreiz ierunājās visas nacionalitātes. Pilnīgā nesaprašanā es redzēju, ka piederu, īstenībā, ne tikai tām nacionalitātēm, kuras zināju dzīves laikā četrdimensijās, bet ievērojami lielākam skaitam. Vēl lielāka nesaprašana mani pārņēma, kad RC mani par to sāka apsveikt. Tā es uzzināju, ka ģenētiski nesu daudzveidību Vienotībā. Vēl vairāk, es nesaskatīju nekādu pretrunu starp tām. Reāli sajutu, ka iemiesojuma pieredze vienā nacionalitātē papildinās ar pieredzi citās. Un pie tam, daudzas no tām bija saistītas ar noteiktiem reliģiskiem pasaules uzskatiem. Un šeit viss sāka pienākt vienotā kosmiskā pasaules uzskatā. Es biju pārsteigts un tanī pat laikā - laimīgs. Es kļuvu daudz bagātāks! Bet par tādu bagātību var tikai sapņot. Pēc tam es nolēmu - kamēr četrdimensijās cilvēki nesapratīs Vienotības jautājumus, uz iemiesojumu neiešu. Tādēļ ka priekš manis kļuva pilnīgi nepieņemams iemiesojums kaut kādā nacionalitātē. Tomēr man piedāvāja ļoti interesantu variantu nākošajam iemiesojumam. Tieši par to arī deva mājienu Oļegs.
= "Beznacionālais desants"?
- Tieši tā. Mēs to tā nosaucām jokojot. Taču šo joku esam nodomājuši realizēt īstenībā. Kur mūsu darba jēga? Es runāju daudzskaitlī, tādēļ ka bija noformēts kolektīvs no brīvprātīgajiem, kuri piekrita, īpašā veidā sagatavot savus Daudzdimensionālo Ķermeņu Komplektus (DĶK), atgriezties ceturtajā dimensijā un radīt Kopienu, kurā dzīvotu cilvēki ar nāciju Vienotības kosmisko pasaules uzskatu, bet pašiem nebūtu nacionalitātes, šī vārda juridiskā nozīmē. Par cik mēs visi vairākkārt dzīvojām dažādās nacionalitātēs, tad atrast brīvprātīgos nebūtu grūti. Un tagad es strādāju ar 19 cilvēku grupu. Deviņpadsmit cilvēki plus es, Virs Ņemirovskis.
Vispirms pastāstīšu par dažiem mūsu darba principiāliem momentiem. Tu jau dzirdēji par to, ka mūsu DĶK ierakstīta informācija par iemiesošanos dažādās nacionalitātēs. Cilvēks, nokļūstot RC, nešķiras vienā mirklī no četrdimensionālā DĶK. Tieši ar tiem arī notiek visi reabilitācijas darbi. Nu un tālāk? Kur ņemt daudz dziļāku informāciju? Arī jau zini - gēnu līmenī. Jūsu četrdimensionālajos DĶK nav šīs informācijas pilnībā tādēļ, ka tie tika radīti ar noteiktiem ierobežojumiem Duālā Eksperimenta izpildīšanas diktēti, bet priekš dzīves piektajā dimensijā šie ierobežojumi nav vajadzīgi. Tādēļ arī formējas piektās dimensijas DĶK ar jaunā genoma ierakstītiem visu nacionalitāšu Vienotības kodiem. Bet kā to sākt ieviest četrdimensiju dzīvē? Vajag iemācīties cilvēkus apgādāt ar tādiem DĶK, kuri saglabātu visu šo informāciju. Tad starpnacionālie un starpreliģiskie strīdi sāktu jūsu dzīvē izzust un vairāk cilvēkus netraucētu. Bet strādāt vajag! Zini taču parunu: "Zem guloša akmeņa ūdens netek". Tādēļ šis jautājums risinās vairākos virzienos.
Pirmais virziens - visvienkāršākais. Cilvēkiem, ejošiem uz iemiesojumu (caur apaugļošanu) plānojas tāds DĶK, kurā jau kādā mērā ierakstīta visu nāciju Vienotība.
Otrs virziens - Jauno Bērnu realizācias Projekts. Tu arī pati pieņēmi informāciju no Sen-Žermēna par šo jautājumu. Jaunie Bērni iet četrdimensijās dažādos ceļos. Caur apaugļošanu, ar gataviem DĶK un caur Garīgo aizvietošanu. Šīs brīnišķīgās kosmiskās Dvēseles sākotnēji nes Vienošanu, tādēļ ka daudziem no viņiem nav iemiesojumu uz zemes un neizdzīvoja dzīvi dažādās planētas Zeme nacionalitātēs. Bet viņām ir dažādu kosmisko iemiesojumu pieredze, caur kurām viņi jau nostiprināja gēnu līmenī Vienotības pamatus.
Tomēr vajadzīgi arī tādi cilvēki, kuri ilgi dzīvoja uz mūsu planētas. Izgāja daudzu civilizāciju, tautu un nacionalitāšu pieredzi. Un kopējās lietas labā, piektajā dimensijā gatavo tādus speciāli sagatavotus cilvēku "desantus". Viņiem var būt dažādi uzdevumi un savas darbības virzieni. Mūsu grupa orientēta uz visu nacionalitāšu Vienotību. Plānojas ne vienkārši ienest četrdimensiju dzīvē šīs idejas, bet arī prakstiski demonstrēt cilvēku harmonisku kopdzīvi nepiemītošiem piederību vienai nacionalitātei.
Virān, man rodas jautājums. Uz Zemes jau sen un daudzās valstīs eksistē Kopienas, kurās apvienojas dažādu nacionalitāšu cilvēki un mācās harmonisku dzīvi uz Mīlestības, Prieka, Vienotības pamata. Kāpēc vēl radīt "desantu" no piektās dimensijas?
- Jā, tas tā. Bet arī šinīs Kopienās cilvēki ir kādai nacionalitātei piederīgi. Un pat dzīvojot kopā, cenšas ģenētiski nesajaukties viens ar otru. Dažreiz Kopiena neiztur savu iesākuma statusu tieši tādēļ, ka kopieniešiem nav noformēti atbilstoši DĶK un nav gēnu līmenī atbrīvotas informācijas par Vientību. Bet tas ļoti svarīgi. Un pie tam, mēs rūpīgi izstudējam visu uz planētas esošo Kopienu pieredzes. Un ne tikai jūsu pasaules, bet arī dažu citu pasauļu.
Atgriežos pie stāsta par darbu kuru es vadu ar savu grupu. Mēs strādājam gēnu līmenī. Marinai tūliņ rodas jautājums: "runājam par brīvprātīgajiem beznacionālā desantā" un pēkšņi - darbs genomu līmenī? Jā, protams. Citādi mēs neīstenotu to, ko nodomājām. Bet izdomāts pavisam ne mūsu. Mums piedāvāja dalību šajā eksperimentā. Jā, tas eksperiments. Un mēs ceram, ka tas beigsies ar spīdošiem rezultātiem. Tas, lūk))) Protams, ar mums strādā pieredzējuši ģenētiķi un daži no viņiem ietilpst mūsu grupā. Un tātad, šie cilvēki arī ir brīvprātīgie nākotnes iemiesojumam četrdimensionalitātē ar mērķi, ar sevi radīt Kopienu. Ko mūsu sagatavošanai dara ģenētiķi? Vispirms, viņi atbrīvo to informāciju mūsu genomā, kurā ierakstīta iemiesošanās dažādās nacionalitātēs. Visa šī pieredze sintezējas vienotā pieredzē. Un atbilstošā veidā nostiptinās tā, ka arī pie iemiesošanās tā skanēs un pastāvīgi atgādinās par savu eksistēšanu. Tā kļūst organiska svītra gan raksturā, gan pasaules uzskatā, gan pārliecinātībā par savu kopējo kosmisko piederību. Vēl vairāk, mēs varam arī saviem bērniem nodot mantojumā.   
Pagaidi, pagaidi... nodot bērniem, veidojot laulības Kopienas iekšienē (tas ir, savā "desantā") vai ar cilvēkiem ārpus Kopienas - ar tiem kuriem ir noteikta nacionalitāte? 
- Labs un ļoti savlaicīgs jautājums. Taču tu neņem vērā, ka es tavus jautājumus lasu ātrāk, pirms tie būs uzdoti (Virāna smaids).
Bet parunāt?))) Ļoti gribas...
- Protams, pirmkārt, bērni dzims atnākušajiem no piektās dimensijas kopieniešiem. Bet pēc tam dzims laulībās arī ar tiem, kuri pieder noteiktai nacionalitātei, bet aizgājis no dažādām, kaut kādas vienas nacionalitātes, izredzētības idejām. Variantus paredzam daudz. Tādēļ ģenētiķi ar mums iemiesosies un izstudēs šos jautājumus jau kopā ar mums "desantā".
Pašlaik mūsu ģenētiķi strādā ar vēl vienu uzdevumu, kuru mums stāv priekšā izpildīt. Es jau par to teicu, ka mēs gribam nodot bērniem informāciju par visu nāciju vienotību. Bet, kā pati saproti, mēs nesāksim nozīmēt laulības, vai ierobežot mūsu kopieniešu piesaistes. Mīlestības diženās jūtas var mosties starp kopieniešiem un jebkuru cilvēku ārpus Kopienas. Un tas nav ierobežojams, bet apsveicams. Taču ģenētiķi, iemiesojušies kopā ar mums, varēs palīdzēt noņemt ierobežojumus tā izredzētā genomā, kurš gatavs dalīt ar mums Kopienā mūsu misiju. Jebkurā gadījumā, nekādi stingri aizliegumi uz saskarsmi un laulībām ar citiem cilvēkiem mums nav paredzēti.
Dabīgi, tas - ļoti grūts jautājums. Un es ne nejauši teicu, ka mēs gatavojam eksperimentu. Bet es redzu nākotni. Un pārliecinoši varu teikt, ka pēc gadiem piecdesmit mūsu Kopiena jau eksistē un strādā sekmīgi.
Bet kur tā būs teritoriāli?
- Mēs plānojam to radīt tieši dažu valstu "krustpunktā" Eiropas centrā. Būs atrisināts jautājums par Kopienas teritorijas nepiederību kādai no valstīm. Tā būs cilvēku Kopiena ar kosmisku pasaules uzskatu - cilvēku, vienlaicīgi piederošu planētai Zeme un visai Piena Ceļa Galaktikai. Cilvēku, kuriem genoma līmenī, pilnībā atbrīvota kosmiskās Vienotības pieredze, Cilvēku, priekš kuriem savienošanās ar savu Zvaigžņu  Saknēm ir ne teorētisks jautājums, bet reālas saziņas jautājums ar saviem zvaigžņu radiniekiem. Mūsu mērķis - ne tikai pēcnācēju radīšana ar analoģiskiem raksturojumiem, bet, visdrīzāk, jaunā nosmiskā pasaules uzskata izplatīšana. Un, pirmām kārtām, izskaidrošana visiem cilvēkiem, ka dažādas nacionalitātes ir tikai Vienota Cilvēka šķautnes, kurš, beidzot, iztaisnojas pilnā augumā uz svētīgās planētas Zeme!
Un vēl viens likumsakarīgs jautājums, kaut tu to jau izlasīji))) Kā atnāks četrdimensijās jūsu "desants"? Vai tiešām caur apaugļošanu un dzimšanu? Pazaudēsiet viens otru, aizies laiks uz paaugšanos, atmiņas par misiju...
- Nekādā gadījumā. Daļēji caur garīgo aizvietošanu, sevišķi ģenētiķi to grib, lai būtu pirmie un mūs sagaidītu. Pie tam, viņi var ieiet mūsdienu ģenētiķu ķermeņos. Pārējie - caur iemiesošanos gatavos DĶK, par ko arī tu tikpat labi zini. Taisnība, tas pagaidām īstenojas vieninieku kārtībā... (Virāns viltīgi smaida)
O, Virān! Vai tiešām sāks strādāt uz pilnu jaudu tas Portāls, kuru mēs aktivizējām 2017. gada 10. augustā uz Lielā Irameļa?
- Jā, dārgā, jūs ne velti pacentāties. Daļēji caur to. Taču tas ne vienīgais uz Zemes. Kaut arī tuvākajā simtgadē tāds kļūs. Ja Jaunos Bērnus ar gataviem DĶK pavada, tad, ceru, arī priekš mums atradīs brīnišķīgu paņēmienu atgriezties četrdimensijās jauniem, spēka un zināšanu pilniem cilvēkiem. Bet, galvenais, nesošiem neizsīkstošu Mīlestības un Prieka rezervi! Pie tam, mums būs vēl viena sevišķi pievilcīga īpašība, pie kā strādā mūsu ģenētiķi, - mēs nenovecosim. Bet vai tas cilvēkiem nebūs pievilcīgi attiecībā uz mums? Jo katram gribēsies uzzināt, kas ļauj mums būt tik priecīgiem un vienmēr jauniem.
Oļegs nosauca Viru par lielu jokdari, taču mums sanāca ļoti nopietna saruna. Bet kur joki? Tava komanda tagad priecīga un jauna?
- Mana dārgā meitene! Es ar labpatiku Marinu tā nosaucu. Tādēķ, ka mūsu komandā mēs visi jauni, nebēdnīgi un... jokdari. Un Lielā Laika telpā mēs visi mūžīgi jauni un nemirstīgi... Bez Prieka jūtām nevar izpildīt to programmu par kuru es stāstīju. Tu pati saņēmi vārda PRIEKS atšifrējumu. Prieks - tas Saules Cieņa [Солнечное Достоинство]!!! Tieši tanī darbā, kuru mēs veicam, Saules Cieņas atgriezšana ir galvenais virzošais spēks. Tādēļ arī visnopietnākie mūsu nākamā "desanta" dalībnieki jau iemācījās būt jautri, smejoši, laipni un... laimīgi. Tieši šī īpašība nepieciešama priekš dažādu nacionalitāšu pieredzes ģenētiskās vienošanas.
Tā vienlaicīgi rekomendācija arī priekš jums, tagad dzīvojošiem četrdimensijā. Jo vairāk Prieka jūsu dzīvē, jo vieglāk noņemas ierobežojumi no agrāk iekonservētajām dzīves pieredzēm dažādu nacionalitāšu cilvēkiem. Prieks arī tagad spējīgs jūs saliedēt, neļaut dalīšanai ņemt virsroku. Prieks - tās labas bruņas pret Atturēšanas Spēku intrigām. Prieks - tā dižena Kosmiskā Gudrība. Un beidzot, Prieks - tas līdzeklis starpnacionālai saziņai. Prieā neviens ne ar ko nekaro. Priekā gribas tikai draudzēties, iepazīt vienam otru. Beidzot, MĪLĒT. Bez prieka jūs patiesu Mīlestību neapgūsiet.
Mūsu "desants" to visu izstrādā šeit, piektajā dimensijā. Lai atnākot pie jums, parādītu jums visu Vienotības, Mīlestības, Harmonijas  burvīgumu un savstarpējo saprašanos uz jauniem pamatiem. Pie tam, šis pamats ielikts jau katrā no mums. Par to es arī pastāstīju Marinai. Ļoti gribas pie jums atgriezties ātrāk. Mūsos katrā jau deg šī vēlēšanās. Taču mums vēl ne viss gatavs, piecdimensijās; un pie jumms, lai mēs reāli varētu desantēties un iekārtoties vajadzīgajā vietā.
Pateicos Virān, ļoti interesants stāsts. Tā vien gribas, lai tas notiktu pēc iespējas ātrāk. Taču - visam savs laiks. Bet mēs pagaidām strādāsim Skolotāju vadībā pie jaunā evolucionārā cikla programmu realizēšanas. Domāju, ka arī priekš jūsu "desanta" tas būs noderīgi.
Kamēr es ar tevi runāju, man galvā ienāca doma paskatīties, kā tavs vārds atšifrējas pēc Krajona numeroloģijas kodiem.
Ļoti patīkams atšifrējums. VIRĀNS - DIEVA VELTE. VIR - DIEVĀ.
Pateicos, Virān! Nodod manus sirsnīgus sveicienus visai tavai komandai - nākošajam "desantam". Gaidam ar nepacietību! Iespējams, ka kāds no mums pa šo laiku pāries piektajā dimensijā un pievienosies jums))) Kaut vai otram "desanta" vilnim.
..
- Tev taisnība, ka pēc mums būs vēl analoģiski "desanti". Bet, lūk, pie mums steigties nevajag. Jūsu uzdevums tur, četrdimensionalitātē tā izmainīt savu DĶK, lai dzīvotu pēc iespējas ilgāk. Un tādēļ - nesteidzaties un sagaidiet mūs, kad mēs izpaudīsimies jūsu pasaulē. Mana vissirsnīgākā pateicība visiem lasītājiem un Marinai par sarunu.
Es beidzu sarunu ar piektās dimensijas pārstāvjiem. Pateicos Oļegam Dālam, Lemārai, Virānam... Pateicos visiem mūsu žurnāla lasītājiem par vēstulēm, kas mūs pamudināja saņemt tik ļoti interesantu informāciju.

Ar Mīlestību, Marina
6. septembrī 2017. gadā. 
----------
Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообшения" № 5(37) 2017, Žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45+7(3843) 74-00-12. Žurnāla Internet-veikala El.adrese: http://world-channeling.com/ , Žurnālu Rīrā var iegādāties zvanot pa tālr. 29613296.
----------
Informācijas - Marina Shults. Beznacionālais desants - latviskojums ievietots:
Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /02.,03.03.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /02.,03.03.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /02.,03.03.2018.
=====
Informāciju - (2) Beznacionālais desants - viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 03.03.2018. 

Skatījumu skaits: 451 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: