Galvenie » 2016 » Aprīlis » 6 » (2) PĀREJAS ZIEDI
17:56
(2) PĀREJAS ZIEDI

(2) PĀREJAS ZIEDI
Koma un klīniskā nāve: kādēļ daži atgriežas

MARINA CVETAJEVA
caur Svetlanu Dračovu, Krievija
2015. gada augusts-septembris
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 7(25) 2015., latviskoja, intuitīvi, Eslauma 25.03.2016.

Turpinājums (2). Iesākums (1): http://spekavots.ucoz.ru/news/1_parejas_ziedi/2016-04-05-1785

Tagad jūs uzceliet VARAVĪKSNES TILTU. Jūs uzceliet VARAVĪKSNES TILTU, kas jūs ved Sirds, jūsu Sirdstelpas dziļumā, un šis TILTS dos jums iespēju iegrimt dziļumā, jūsu daudzdimensionālās Gaismas Būtnes Pasaules-ēkas un Esamības noslēpumos. Tagad, uz šī Tilta, jūs satiekat patīkamas ārienes cilvēku. Viņš iet jums pretim, iet lidojošā gaitā. Pārvietojas spēji un graciozi. Pie tam, viņa kustības nevar uzskatīt par straujām, taču viņš kustas viegli un skaisti. Jūs apstājaties Tilta vidū un turpinat sekot, pagaidām jums nezināma cilvēka kustībām. Viņš tuvojas... Pakāpeniski jūs saprotiet, ka viņa kustības nevar nosaukt par iešanu, un pārvietojas viņš jau ne soļiem, bet visai interesantā veidā. Viņš JUMS TUVOJAS IMPULSOS /impulsveidīgi/, it kā lēcieniem. Impulsās kustības tikai pirmajā mirklī šķiet pārtrauktīgas. Bet īstenībā, tās visai harmoniskas un ne mazāk graciozas, pirms straujām kustībām ar pastāvīgu ātrumu. Jūs viņa kustības uztverat kā lēcienveidīgas viena vienkārša iemela dēļ, ka jūsu Varavīksnes Tilta puse dzīvo pēc linearitātes un lineārā laika likumiem, bet otra Tilta puse, kuru pārvar jūsu pretimnācējs, dzīvo pēc kvantiskiem likumiem, pēc sfēriskā laika likumiem. Un jūs no savas tilta puses novērojat, jums nepazīstamā pārvietošanos otrā Tilta pusē, jūs uztverat to no sava redzes skatījuma, pēc lineārās uztveres likumiem. Nepazīstamais taču pārvietojas pēc sfēriskiem likumiem, īsteno vistāļ harmonisku pārvietošanos no punkta uz mālām (un tieši uz mūsu ar jums Ceļojuma galamērķi), un vienlaicīgi no malas uz punktu. Sanāk, ka mūsu brīvprātīgais palīgs vienlaicīgi atrodas gan kustībā, gan stāv uz vietas. Tā arī ir, visas pārvietošanās sfēriskumā, galvenā atšķirība, no pārvietošanās linearitātē, ja tiecamies pārlikt sfēriskuma izpratnes un likumus uz jūsu lineāro valodu, notikumainības uztveršanai pēctecībā. Jūs vienlaicīgi redzat no jūsu lineārā posma uz Tilta, gan kustības sākumu, gan tā beigas, taču notikumainības aplī. Jūs zaudējat iespēju redzēt kustības sākumu un beigas, taču jūs iemantojat iespēju redzēt kustību tās procesā, bez sākuma un beigām. Tādā veidā, jūs to redzat lineārā lauzšanā {преломлении ?} kā lēcienveidīgu, kustību trauksme/ātrums, nepastāvīgums, bez tuvošanās izraudzītajam mērķim. Jā kaut kurā brīdī nepazīstamais pietuvosies Tilta vidum, kustoties/virzoties jums pretim, taču tanī pat momentā jums šķitīs, ka jūs viņu redzat atkal kustības sākumā. Tādā veidā, jūs tiekoties Tilta vidū, vienlaicīgi atradīsieties, gan tā centrā, gan tā sākumā, par cik Tilta vidū notiek līk-lineāro {криволинейных ?] sfēriskuma ārpuslaika moduļa transformējošo konstrukciju lauzšana. Un šeit sākas visu notikumainības vektoru patiesa sakārtošanas/salikšanas kongruentāte. Tieši šajā punktā Dvēsele sāk savu CEĻOJUMU PA MIRDZOŠO TUNELI, TIEŠI ŠAJĀ NULLE-TELPAS PUNKTĀ ARĪ SĀKAS CILVĒCISKĀS DVĒSELES UN SMALKMATERIĀLO ĶERMEŅU ATDALĪŠANA NO BLĪVĀ ĶERMEŅA, NO CETURTĀS DIMENSIJAS CILVĒKA FIZISKĀ ĶERMEŅA, JŪSU BIOLOĢISKĀ "SKAFANDRA".
Jūs man jautāsiet: ja ir tik viegli tuvoties šim PĀREJAS PUNKTAM, kādēļ mēs, Žurnāla lasītāji, neīstenojam to mana raksta lasīšanas momentā, sakrālā noslēpuma saņemšanas momentā, sakrālā zināšanā par nulles pāreju? Es jums atbildēšu sekojošā veidā. Katra Gaismas Būtne pati pieņem lēmumu par transportēšanos pa nulles-telpas kanāliem. Ne katra Gaismas Būtne gatava iziet no sansaras rata un palikt augstākās esības smalkmateriālajā stāvoklī. Daudzi atkal un atkal iemiesojas blīvajā ķermenī, lai iemantotu svarīgu un unikālu pieredzi dzīvošanai blīvās pasaulēs un sagatavotos pārejai augstākajās pasaulē. Tas - tehnisks uzdevums daudziem cilvēkiem, viņu individuālais attīstības un pašpilnveidošanās plāns. Jūs ne vienmēr skataties uz savu dzīvi kā uz ATTĪSTĪBAS UN IZAUGSMES augšupejošām iespējām. Dažkārt jūs nodzīvojat dzīvi ATTĪSTĪBAS stāvoklī, bet IZAUGSME Dvēselē un Garā var izpalikt, jūsu vienu vai citu četrdimensionalitātes pieredzes vēlmju izpausmju rezultātā, to apgūšanā pilnā apmērā un dziļumā. Un tad jūsu iemiesojums izrādās iemiesojums ATTĪSTĪBĀ, taču tādā iemiesojumā iztrūkst IZAUGSMES. Tur nav kaut kādu Dualitātes īpašību "labi" vai "slikti" vērtējumu. Tā - tīra pieredze. Un tā saskaņojas ar jūsu individuāliem uzdevumiem un cerībām. Katra pieredze vērtīga un tā iet kopējā visa Esošā esamības krājkasītē. Tomēr es gribu jums atklāt visai svarīgu un būtisku iemeslu tam, ko es sāku jums stāstīt par IZAUGSMES un ATTĪSTĪBAS atšķirībām. Jūs, mani dārgie žurnāla lasītāji, nonācāt pie tās malas, tās savas esības robežas, savā zemes eksistēšanā, kas jūs atdala no patiesiem Radītājiem, no savas dzīves, sava likteņa, sava daudzdimensionālās dzīves plāna patiesiem Meistariem. Tas atzīmē vēl vienu BRĪNISĶĪGU JAUNUMU, kas nozīmē to, ka jūs gatavi PĀRIET no ATTĪSTĪBAS plāna uz IZAUGSMES PLĀNU. Jūs varat izvēlēties jaunu vektoru priekš savas apzinātas izaugsmes Dvēselē un Garā un tad jums atklāsies brīnumainas iespējas, par kurām es sāku stāstīt - null-pārejas un null-transportējumu iespējas. Agrāk vai vēlāk, jūs noteikti saņemsiet Dieva-Radītāja dāvanu, jaunu iespēju Pušķa veidā priekš Pārejas. Tie - jaunie Pārejas Ziedi, kas izplaukst jūsu Dvēselē, pamodinot jūsos jūsu Daudzdimensionālo Pāreju Meistaru Dievišķās spējas. Jūs iemantojiet nepārvērtējamu pieredzi priekš palīdzības visas planētas Zeme evolūcijai. Jūs noskaņojāties uz ilgstošu evolūciju solīti pa solītim. Nepieciešamā pieredze blīvās dimensijas rāmjos saņemta. Tagad jums ir iespēja atkal aktivizēt Dievišķās Radīšanas Spārnus - Dievu-Radītāju Spārnus. Jūs esat spējīgi dot planētai Zeme un visām viņas Valstībām brīnišķīgu impulsu LIDOJUMAM un pārejai uz sfērisko laiku, kvantisko likumu atklāšanai ceturtās dimensijas cilvēku dzīvē. Bet ko tas nozīmē priekš jums? Personīgi jums? Unikālas iespējas JAUNRADEI un RADĪŠANAI VISOS zināšanu un meistarības laukos.Tas nozīmē jūsu daudzpusīgas atvērtības PAŠMEISTARĪBU, jūsu PAŠATVĒRUŠAMIES MEISTARĪBU JAUNĀS PLANĒTAS ZEME CELTNIECĪBAI JAUNĀ ATTĪSTĪBAS CIKLĀ - JAUNĀ SEŠPADSMIT DIMENSIJU VISUMA CENTRA ATKLĀŠANAI UN IZPAUSMEI. TAS DOS JUMS JAUNU SIGNĀLU JŪSU UZKRĀTO ZINĀŠANU ATMODAI VISOS JŪSU VISNOZĪMĪGĀKAJOS UN BŪTISKĀKAJOS IEMIESOJUMOS PA VISĀM ZEMES DZIMTĀM - KĀ CILVĒCISKĀS, TĀ ARĪ CITĀS VALSTĪBĀS. UN TAS PRIEKŠ JUMS KĻŪS KAMERTONIS PRIEKŠ VISAS JŪSU ZEMES DZIMTAS PACELŠANAS VISĀS VALSTĪBĀS. UZDEVUMS PATIESI DIEVIŠĶĪGS. TIKAI ĪSTI ESOŠĀ RADĪTĀTĀJI GATAVI UZ TO, TAČU JUMS PRIEKŠ TĀ IR VISS NEPIECIEŠAMAIS. NEPIECIEŠAMA TIKAI JŪSU IZLĒMĪBA UN PĀRLIECĪBA IZDARĪT PIRMOS SOĻUS UZ OTRU TILTA PUSI.
Ja jūs, lasot šīs rindas, sajūtiet saskaņu notiekošajā ar jums un jūsos, ja atverat sirdi enerģiju straumei, plūstošai no manām rindām, tad es... aicinu jūs Ceļojumā.
Skataties! Nepazīstamais, stāvošais VARAVĪKSNES TILTA centrā, sniedz jums roku. Un jūs, beidzot, sākat apskaidroties un redzat, ka šis cilvēks - jūsu dubultnieks, jūsu kopija, jūsu dvīnis. Viņš jums priecīgi un uzmundrinoši uzsmaida. Viņš jums sniedz arī otru roku, jūs redzat divas rokas, kas sniedzas jums pretim. Un jūs jūtiet nepārvaramu vēlēšanos ņemt nepazīstamo, jums līdzīgo, aiz rokām. Jūs pastiepjat viņam abas rokas un... O, brīnums! Jūs sajūtiet kolosālu enerģiju plūsmu, it kā jūs negaidīti atrastos zem ūdenskrituma, kas jūs, jūsu ķermeni pilnībā apņem. Jūs nesaprotat, kas notiek, kādēļ jūs pēkšņi izrādījāties tādās mutuļojošās un skanošās enerģijās. Tās jums caurplūst, jūs jūtat, ka tās jūs pilnībā apņem/piepilda - visas, pilnīgi visas jūsu ķermeņa šūnas! Enerģijas ne tikai no ārienes jūs jūtiet ar ādu, tās jūsos iekšķīgi. Jūs jūtat kā tās virzas pa mugurkaulu. Ļoti spēcīga un strauja kustība, taču, līdz ar to, tā jums nesagādā nekādas neērtības. Sajūta tāda, ka enerģiju virpulis iespurdzis jūsu ķermenī, un ievieš tur enerģētisko kārtību. Sajūta patīkama un pat uzmundrinoša, jūs it kā attapāties ūdens strūklu centrā un šīs strūklas pilnībā savā varā paņēma jūsu ķermeni. Tās spēlējas ar to, pārvieto, pagroza, dod dažadus kustību virzienus. Jūs pakāpeniski sākat iejusties notiekošā loģikā. Jūs vairs neesat samulsuši, neesat atvirzījušies no saprašanas, jums notiekošais ap jums un jūsos patīk. Jūs jūtat: enerģijas ļoti saudzīgas un saprātīgas. Tās virzas pa viņām saprotamiem likumiem, noteiktā kārtībā. Šie likumi un kārtība nekādā veidā nenoved jūsu iekšējo pasauli diskomforta stāvoklī, bet otrādi - rodas aprūpētības un drošības sajūta, jūs nokļuvāt drošās un saudzīgās rokās. Tā ir. Jūs sajūtat enerģijas ne vienkārši kā enerģijas, bet kā saprātīgu, smalkjūtīgu, pieņemošu Būtni. Tā arī ir. Jūs mijiedarbojaties ar ļoti smalkām, trīsošām, pieredzējošām, nozīmīgām un saprātīgām enerģijām. Jūs esat saskarsmē ar vissmalkākā un dziļākā līmeņa Pirmradīšanas enerģijām. Viņas tagad atnāca pie mums palīdzēt apvienot jūsu lineārās daļas un sfēriskās daļas. Viņas palīdzēs mums izveidot mūsu iekšējos savstarpējos sakarus, sakarus starp visiem jūsu ķemeņiem viskomfortablākajā un ērtākajā līmenī. Jūs kļūstat daudzdimensionālas un sfēriskas Būtnes, iemantojat kosmisko Būtņu īpašības. Jūs izejat ārpus jūsu "inkubatora" rāmjiem - Zemes Dualitātes ēras un ceturtās dimensijas. Jūs izejat ārpus jūsu uztveres ierobežojumu rāmjiem, jūsu iespējām kā kosmisko Būtņu, kā Būtņu, esošām kosmiskās pilsonības pasēm. Jūs -Kosmosa pilsoņi, bet ne tikai planētas Zeme. Jūsu pase, jūsu gaismas paraksts, jūsu skanējums Gaismā un Skaņā, dod jums iespējas ceļot pa visām Visuma pasaulēm, iemiesoties dažādos viņas nostūros. Taču jūs paši, tieši paši, izvēlaties vienu vai citu iemiesojumu, saskaņojoties ar jūsu Garīgās Dzimtas uzdevumiem. Tieši Garīgā Dzimta, pirmām kārtām, formē mijiedarbību ar visu Esošo. Bet jūs, kā Dzimtas daļa, spējīgi izvēlēties vienus vai citus iztikas iemiesojumus, kas palīdzēs arī jums, Jūsu Dzimtai izkārtot tālāko mijiedarbību ar visu Esošo, palīdzēs visam esošajam evolucionēt, augt, bet ne vienkārši attīstīties. Jūtiet, cik Garīgās Dzimtas uzdevumi saskanīgi/atbilstoši aktīvu Gaismas Darbinieku uzdevumiem, kuri atnāca uz planētu pārejas laikmetā uz jauno ēru, tās attīstībā.
Man gribas jūsu uzmanību atkal pievērst enerģijām, kas jau pilnībā izšķīda jūsos. Bet jūs, kā iepriekš, atrodaties uz VARAVĪKSNES TILTA un ar izbrīnu atklājat, ka jūs stāvat VIENS, taču vientulību nejūtat. Gluži otrādi, jūs sajūtiet mundruma pieplūdumu, pārliecību par to, ka pārgājāt kādu ļoti svarīgu un nepieciešamu robežu jūsu zemes dzīvē, pārgājāt savu RUBIKONU {РУБИКОН ?}. Jūs kļuvāt stiprāki un spēcīgāki, nozīmīgāki un dziļāki. Jūs ieņēmāt sevī personīgās zināšanas par savu BŪTĪBU. Jūs kļuvāt kvantiski savā darbā. Jūs pēc būtības kvantiski, bet tagad ar Pirmradīšanas enerģiju palīdzību, īstenībā kļūstat kvantiski.
Pieņemiet manu enerģisko un patieso apsveikumu sakarā ar jūsu jauno kvalitāti un statusu kas jums ļaus uzstāties kā patiesiem kvantiskiem līdzradītājiem visās uz planētas notiekošajās izmaiņās un piedalīties visās pārmaiņās. Jūs piekļuvāt mazliet tuvāk savām zvaigžņu saknēm.
Bet es jūs vēlreiz uzaicinu atkal nonākt uz ZVAIGŽŅU TILTA. Tagad mums ar jums stāv priekšā pāriet uz tilta otru daļu. Šī Tilta daļa dzīvo pēc kvantiskiem likumiem un pēc sfēriskā laika likumiem. JŪS GATAVI IZDARĪT IZŠĶIROŠU SOLI? JŪS GATVI SPERT SOLI NEZINĀMAJĀ?
Sajūtiet, kas notiek jūsu iekšienē, šajā izšķirošajā momentā. Tas tiešām izšķirošs. Novērtējiet, cik jūs gatavi spert šo soli. Nesteidzaties. Tas svarīgi, pieņemt pārdomātu lēmumu, kas atstās iespaidu uz visu jūsu turpmāko zemes dzīvi. DAUDZDIMENSIONĀLS SOLIS, SOLIS NEZINĀMAJĀ UN NEIZJUSTAJĀ, SOLIS SAVAS VISSAKRĀLĀKĀS BŪTĪBAS ATKLĀŠANĀ. Ieklausaties vēlreiz savā iekšējā pasaulē. Novērtējiet savu iekšējo gatavību...
Un tikai panākuši stabilu savu iekšējo "JĀ", sāciet tālāku lasīšanu un tālāku darbību.
Tiem, KURI GATAVI VIRZĪTIES TĀLĀK, REKOMENDĒJAS IESĀKUMĀ IZVĒLĒTIES FOKUSĒŠANĀS /UZMANĪBAS KONCENTRĒŠANAS/ PUNKTU OTRĀ TILTA PUSĒ, uz kuru jūs sāksiet kustēties....
Bet izvēloties fokusēšanās punktu, vēlreiz nostiprinaties savā izlēmībā veikt pirmo soli uz otru pusi tilta. Ieejot sfēriskuma pusē, jūs izvēlaties absolūt jaunu un nezināmu dzīvi. Un tas skar ne tikai jūsu gaismas darbību. Tas skar visas, absolūti visas jūsu zemes dzīves darbības sfēras. Jūs izvēlaties IZMAINĪT UN PĀRIET NO LINEĀRĀS UN DUĀLĀS PARADIGMAS UZ KVANTISKĀS, SFĒRISKĀS DZĪVES PARADIGMU. JŪSU LAIKS SĀKS MAINĪTIES, ESIET GATAVI TĀ ĀTRAI IZPAUSMEI UN JAUNĀM UNIKĀLĀM LAIKA PARAMETRU TRANSFORMĀCIJAS IESPĒJĀM JŪSU IKDIENIŠĶĀ DZĪVĒ.
UN, TĀTAD, JŪS GATAVI? Jūs gatavi veikt pirmo soli?
Jūs atbildat apstiprinoši, es pasniedzu jums savu palīdzības roku, sajūtiet viņu lasīšanas momentā, manu mīlestību un atbalstu, tā virmo tieši no šejienes - no iespiestā teksta lappusēm. Kopā ar mani Mīlestības un atbalsta enerģijas sūta visa Gaismas Ģimene. Viņas ielīst jūsu sirdīs. Piepilda jūsu [ķermeņa] traukus/vadus {сосуды ?} ar izlēmību un pārliecību pirmā vissvarīgākā un tik nepieciešamā soļa pareizībā. VEICAM DOMĀS, KOPĀ AR MANI, PIRMO SOLI UZ VARAVĪKSNES TILTA OTRU PUSI, PRETIM JŪSU FOKUSA PUNKTAM UN... APSTĀJAMIES. Ticiet, steigai nav vietas. Nav jēgas doties skrējienā pa tiltu. Mēs izdarījām to, kas bija jāizdara. MĒS SĀKĀM JŪSU DAUDZDIMENSIONĀLĀS TRANSFORMĀCIJAS CEĻU. MĒS PIETUVOJĀMIES VISU JŪSU ĶERMEŅU, IESKAITOT FIZISKO, TRANSFORMĀCIJAS SĀKUMAM. MĒS SĀKĀM VISU JŪSU ĶERMEŅU IZDZIEDINĀŠANU, SĀKOT AR FIZISKO UN BEIDZOT AR SMALKMATERIĀLAJIEM. TIEŠI ŠIS SOLIS SVARĪGS KĀ NEKAD. TIEŠI ŠĪ PĀREJA JŪSU APZIŅĀ SVARĪGA KĀ NEKAD. TĀ ARĪ IR JŪSU APZIŅAS KVANTISKĀ PĀREJA. UN TĀ NOTIKA!!!
Pieņemiet manus sirsnīgākos apsveikumus tam, ko mēs ar jums šodien īstenojām. Mēs devām STARTU JŪSU DAUDZDIMENSIONĀLAI PĀRVEIDOŠANAI UN ATKLĀŠANAI. NOTIEK DUALITĀTES ELEMENTU IZMAZGĀŠANAS PROCESI NO JŪSU DZĪVĒM. TIE AIZIET, TAČU LĒNĀM, VISU DZĪVĪBAS FORMU INERTUMA DĒĻ, KURI AKTĪVĀ VEIDĀ TURPINA UZTURĒT BLOK-MATRICAS DZĪVES APSTĀKĻUS. UN TĀ PAGAIDĀM IR REALITĀTE LIELAM DAUDZUMAM PLANĒTAS ZEME IEDZĪVOTĀJIEM - KĀ CILVĒCISKĀ SABIEDRĪBĀ, TĀ ARĪ CITĀS TĀS VALSTĪBĀS. TAS SVARĪGS MOMENTS, KO ES AICINU VISUS JŪS, ŽURNĀLA LASĪTĀJUS APDOMĀT. BET TO APDOMĀJOT, JŪS VARAT IZIET UZ DAUDZU NOTIKUMU UN REALITĀŠU ATTĪSTĪBAS CEĻA JŪSU DZĪVĒ.
Jūsu iespējās jau tagad nomainīt blok-matricu savos energoinformatīvajos laukos jūsu iespējās iziet no tās ietekmes. Un tas notiks tieši tad, kad jūs, izdarot pirmo izšķirošo soli transformācijas ceļā, kustībā pa VARAVĪKSNES TILTU, vērsīsiet savus nodomus citā virzienā. "Kādā virzienā?" - jums rodas jautājums. Bet tas virziens jums labi zināms, kaut arī nebija tik acīm redzams un tik skaidrs pēdējo 15-mit gadu laikā.Jūs noprotat par ko ir runa? Es jūs atgriežu pie divu gadsimtu un divu simtgažu robežas! Jūs jautāsiet, kādēļ es jūs atgriežu pie 2000. gada robežas? Jūs atceraties, kas bija uz 20. un 21. gadsimta robežas, par kādu problēmu runāja visas pasaules zinātnieki un praktiķi? Par datorprogrammu kodēšanas problēmu, par iespējamu pie pārejas no 1999. uz 2000 gadu izjaukt gadu skaitīšanu, par 2000. gada problēmu*.
------------------
2000. gada problēma (bieži to apzīmē kā "problēma Y2K" vai "Y2K-savienojamība" (abreviatura: Y - year (gads), 2, K - kilo (1000 CИ) [latv.v. SI] - problēma, saistīta ar to, ka programmu nodrošināšanas izstrādātāji, izdotu XX gadsimtā, dažreiz izmantoja divas zīmes priekš gada un datuma apzīmēšanas, piemēram, 1061. gada 1. janvāris tādās programmās tika pasniegts kā "01.01.61". Dažās skaitļojamās mašīnās jau bija aparāta pstrādes dati, tomēr tikai divu desmitnieku zīmes. Sākoties 2000. gada 1. janvārim pie divnozīmju gada priekšstata pēc 99 sākās 00 gads (t.i., 99+1=00), kas interpretējās ar daudzām vecām programmām kā 1900, bet tas, savukārt, varēja novest pie nopietniem traucējumiem kritisku pielikumu darbā, piemēram, vadību sistēmā un finasu programmās (Vikipēdija).
----------------
---
Tika gaidīta globāla kataklizma, "Armagedons", saistīts ar mašīnu datorsistēmu pārslēgšanu uz jauno datumu - 2000. gadu. Jūs atceraties kā tika nokārtots šis jautājums? Bija iztērēts daudz spēku, kā cilvēku resursu, tā arī materiālu, priekš jaunu programmu un shēmu palaišanas, kas aizietu no datuma apnullēšanas, pārejā uz 1900. visas planētas attīstības gadu. Par ko šī problēma? Kādēļ es šobrīd piesaistu jūsu uzmanību. Kādēļ es izlēmu jums atgādināt par to tēmas rāmjos cilvēka pārejai no aktīvas dzīves stāvokļa uz stāvokli pusneesamībā (komas, vai klīniskās komas) un atgriezšanās atpakaļ?
Viss ļoti vienkārši - NEPIECIEŠAMS NOMAINĪT PROGRAMMU, un ARMAGEDONS ATCEĻAS!!!
Tieši tagad mēs nonācām pie galvenās tēmas atklāšanas manā stāstījumā, pie kuras mēs gājām visai aplinkiem, taču tik svarīgiem un nepieciešamiem ceļiem. Mēs ar jums gājām pa ceļiem, kurus mēs sākām iestaigāt mūsu sarunas sākuma momentā. Priekš jums tas apbrīnojami, taču jūsu ceļš pie galvenās tēmas sākās tieši tad, kad jūs izlasījāt mana raksta virsrakstu - "Pārejas ziedi". Tieši ar virsraksta izlasīšanu jūs sākāt ieiet, ievīties, iedziļināties mana stāstījuma notikumainībā. Tomēr jums nācās kopā ar mani sākt darboties, iesākumā, šķietami, uz labu laimi, šķiet, uztaustot pašu galveno manā izklāstā, manā stāstījumā. Kas svarīgi? Mans izklāsts NELINEĀRS! Tieši tādēļ nav tās stingrās pēctecības galvenās tēmas atklāšanā. Nav pakāpeniskas ieiešanas tēmā, bet ir tēmas apzīmējums un momenta enerģētikas atklāšana. Enerģētikas, cilvēku virzīšanos bezapzinātības stāvoklī un atrašānos tur pavadošas.Tieši šodien mēs ar jums runājam par kritisku stāvokli priekš fiziskā ķermeņa, kad tas pārstāj būt blīvs un ciešā veidā pārstāj mijiedarboties ar smalkajiem ķermeņiem. Kad fiziskais ķermenis izjūt noteiktu pārslodzi un destrukciju, starp cilvēka ķermeņiem notiek atvienošanās, saskaņotības pārtraukšana. Smalkie ķermeņi, tēlaini runājot, no fiziskā ķermeņa atkabinas, atāķējas. Un tad fiziskais ķermenis pārstāj mijiedarboties ar smalkajiem ķermeņiem. Smalkie ķermeņi turpina eksistēt atsevišķi no fiziskā ķermeņa, Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksa rāmjos. Komplekss eksistē, taču viņā vērojams Gaismas Būtnes atsevišķu ķermeņu saskaņotības trūkums un dezorientācija. Un tas viņu noved izejas stāvoklī no jūsu ceturtās dimensijas telpas-laika kontinuuma. Tādā veidā, cilvēka daļas, kas apkalpo viņa fiziskā ķermeņa funkcionēšanu, sāk savu patstāvīgu eksistēšanu. Un cilvēkam ir iespējas pabūt smalkmateriālās klātbūtnes pieredzē. Cik ātri izdodas atjaunot sakarus starp ķermeņiem, tik ātra atgriezšanās iespējamība ķermenī.
Kurš nodarbojas ar jūsu Ķermeņu Kompleksa remontu? Jūs paši, tikai smalkajos ķermeņos un ar sava Augstākā "Es" palīdzību. Ja jums ir uzdevums sava Kompleksa labošanai un ir atbilstoši instrumenti un prasmes, tad rezultāts būs jūsu atgriezšanās fiziskajā ķermenī. Tanī skaitā, ja remonts NEĪSTENOJAS, vai NAV UZDEVUMA TĀ VEIKŠANAI, tad koma, vai cits bezsamaņas stāvoklis noslēdzas ar pilnīgu fiziskā ķermeņa atvienošanos no smalkmateriālajiem ķermeņiem Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksa rāmjos. Viss maksimāli vienkārši, NOSLĒPUMU NAV. Pareizāk, tas arī ir vissarežģītākais noslēpums-uzdevums, KĀ SALABOT DAUDZDIMENSIONĀLO ĶERMEŅU KOMPLEKSU, lai fiziskais ķermenis neatvienotos no smalkmateriālajiem ķermeņiem. Un tas - tieši tas uzdevums, kuru iespējams atrisināt pie pārejas no lineārās dzīves paradigmas uz daudzdimensionalitāti un sfērisko laiku. Kad Daudzdimensionālo Ķermeņu Komplekss, ieskaitot fizisko ķermeni, agriežas normālos funkcionēšanas parametros bez ierobežojumiem, Dualitātes realitātes uzliktu, tad notiek kosmisko sakaru savienošana visu ķermeņu iekšienē. UN JŪSU VECĀ BLOK-MATRICA AUTOMĀTISKI PĀRSTĀJ DARBOTIES, PĀRSTĀJ STRĀDĀT, DARBOTIES. Ar to pašu jūs savam "Es" atgriežat iespējas daudzdimensionālai dzīvošanai laika sfēriskumā, četrdimensionālā cilvēka blīvajā ķermenī. Notiek brīnumains jūsu enerģētikas pārliešanas stāvoklis no četrdimensionalitātes piecdimensionalitātē. Jūs, attīstot savas daudzdimensionālās spējas, paši veicinat IZEJU NO DUĀLĀS MATRICAS un tās individuālā čipa - blok-matricas. Sanāk visai unikāla situācija. Jūs, mainot savas eksistēšanas apstākļus, veicat soli-izrāvienu savā jaunajā realitātē, daudzdimensionālās īstenības realitātē. Un tad PĀREJAS ZIEDI sāk jums mirdzēt, spēlēties krāsās, sniegt savas neatkārtojamās smaržas un skaņas. Jūs, tēlaini runājot, izejat no stāvokļa, pie kura iespējama KOMA vai KLĪNISKĀ NĀVE, par cik novāciet tāda veida notikumu iespējas.
Jūs man jautāsiet, kā būt tādā gadījumā, ja notiek spēcīgs fiziskā ķermeņa bojājums - sitien, kritiens, autokatastrofa... Protams, tāda veida notikumainība gadījās un vēl pagaidām gadīsies jūsu pasaulē ar cilvēkiem. Taču... svarīgs paziņojums!. Ja jūs savu realitāti nomainat, izejat no jūsu blok-matricas ietekmes, tāda veida notikumu iespējamības iestāšanās jūsu dzīvē praktiski līdzinās nullei, ja tikai tas nav īpaša uzdevuma paredzēts jūsu realitātes pietuvināšanai kosmisko pārbaudījumu vadīšanai (Marina aizraujoši smejas!!!).
Draugi, es atļāvu savam "Es" sajust vieglas, maigas sievšķas enerģijas, atbilstoši, izbaudīt smieklu un smaida enerģijas, lai jūs noticētu tam, ka jūs paši spējīgi atgriezties savā visspēcības un pašmeistarības stāvoklī, kur raksturīgas visai svarīgas īpašības. Šīs īpašības saistītas, vispirms, ar iespējām izdarīt eksperimentus tādā apjomā kādā jūs paši vēlaties. Tieši tādā gadījumā jūs varat izsaukt savos ķermeņos gan komu, gan klīnisko nāvi. TAČU TĀ KĻŪS JŪSU APZINĀTA IZVĒLE, BET NE APSTĀKĻU SAKRITĪBA VAI VEKTORU REALITĀTE, KO IZVEIDOJĀT NE JŪS PAŠI. Un tādu izvēli var īstenot, tikai... apvienojušies ar savu Augstāko "Es". Līdzjaunradē ar viņu.
Un tātad, kādēļ vieni aiziet, bet citi pēc komas un klīniskās nāves atgriežas? Priekš vieniem realitāte paliek iepriekšējā, priekš citiem mainās. Lēmumu par realitātes maiņu pieņem Augstākie "Es". Komas un kliniskās nāves laikā var notikt sekojošais. Augstākais "Es" ienes izmaiņas blok-matricā un Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksā. Četrdiensionālā blok-matrica mainās uz matricu, kura pārvalda piecdimensiju īpašības. Un tad cilvēkiem parādās jaunas spējas un iespējas jaunai dzīvei. Materiālisti-ateisti kļūst ticīgi cilvēki, vai vienkārši zinoši, ka Dievs un mūžīgā dzīve ir patiesa realitāte. Cilvēki sāk runāt citās valodās, saņem iespējas dziedināties un dziedināt citus. Cilvēkiem izpaužas jaunas radošas spējas, kādu agrāk nebija. Izmaiņas blok-matricā un Daudzdimensionālo Ķrmeņu Kompleksā aktivizē jūsu Daudzdimensionālā Genoma, daudzdimensionālos DNS slāņus. Komas un klīniskās nāves laikā, Dvēselei ir iespēja viesoties augstākās pasaulēs un radīt kopā ar savu Augstāko "Es". Un tas noved pie jaunu ģenētisku struktūru aktivācijas, tanī skaitā, atbildošām par cilvēka daudzdimensionalitātes attīstību. Dažreiz koma vai klīniskā nāve - nejaušība, kas nebija fiksēta cilvēciskā iemiesojuma plānos. Taču nereti tas - ieplānots notikums, kur rezultātā cilvēkam rodas apstākļi jaunai dzīvei, viņa daudzdimensionalitātes aktivācijai. Cilvēks atgriežoties pēc komas vai klīniskās nāves stāvokļa, visbiežāk neatceras, ka visu to laiku dzīvoja un radīja augstākā pasaulē - savā Garīgajā Dzimtenē. Taisnība, dažreiz cilvēkiem šīs atmiņas izpaužas atsevišķu tēlu veidā, spilgtos attēlos.
Jums derīgi zināt, ka komas, klīniskās nāves procesos, apmēram 53 procentos gadījumu notiek Garīgā aizvietošana {замещение ?}. Vienas individuālās dvēseles vietā, cilvēka fiziskajā ķermenī ienāk cita dvēsele. Tas notiek - atkal, tomēr! - ar Augstākā "Es" piekrišanu. Parasti, ar mērķi noregulēt karmiskās attiecības starp individuālām dvēselēm. Nereti tā atgriežas nopietns karmisks parāds.
Loģisks jautājums: kādēļ dažas dvēseles tā arī neatgriežas savos fiziskajos ķermeņos? Augstākie "Es" pieņem lēmumu par dvēseles neatgriezšanos, visbiežāk, tad, kad fiziskais ķermenis jau nevar uzstāties kā pamats/bāze priekš visa Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksa. Individuālā dvēsele, tādos gadījumos, parasti, neplānoja komas vai klīniskās nāves stāvokļa pieredzi. Nereti četrdimensionalitātes blok-matrica, dvēseles aiziešanas augstākās pasaulēs rezultātā, pēc būtības... kļūst nelietojama. Un atgriezt cilvēku ceturtās dimensijas dzīvē jau neiespējami. Pieņemt pareizu lēmumu par fiziskā ķermeņa dzīvesdarbības turpināšanu vai pārtraukšanu, tādā gadījumā var tikai saistoties/sazinoties ar cilvēka Augstāko "Es". Taču, par nožēlu, priekš vairākuma cilvēku jūsu pasaulē, tas pagaidām neskaitas iespējami, bet galvenais - obligāti un nepieciešami.
Bet tagad es gribu atgriezt jūs atpakaļ uz mana raksta sākumu. Es speciāli lūdzu manai līdzautorei dot mana raksta ievadam izrakstu no jūsu mūsdienīga žurnāla, tur runā par mana pēdējā iemiesojuma jūsu pasaulē, traģisku periodu - dzejnieces lomā. Jūs redzat, ka uzdevuma, kā tāda, šajā izvēlē nebija, taču visi dzīves vektori virzīja uz tādu rīcību un tādu manas dzīves noslēgumu, kādu jūs izlasījāt. Tas nozīmē tikai to, ka izvēle, tīri teorētiski, man bija, taču praktiski, visi dzīves apstākļi izveidojās tādā veidā, ka man nācās izvēlētēs NEESAMĪBU jūsu pasaulē. Un tas man ļāva īstenot visai sarežģītu izdzīvošanas pieredzi dzejnieces ķermenī. TAČU... tādā gadījumā, ja man būtu zināšanas, prasmes un iespējas pēc savas garīgās izaugsmes kā daudzdimensionālas būtnes, varošas un protošas strādāt ar laiku, tad izejot no linearitātes, no duālās notikumainības uztveres, es varētu pārsniegt visas tā laika savas zemes iespējas. Es izmainītu īstenību, realitāti.
Izejot no Dualitātes rāmjiem un ierobežojumiem, jūs pārtrauciet spēlēt pēc tās likumiem. Jūs pārejat uz kosmiskās jaunrades plašumiem, duālās pasaules rāmji un uzdevumi jau jūs ne IEROBEŽO. TIE VIENKĀRŠI IZŠĶĪST UN JUMS ATKLĀJAS PILNĪGI CITAS IESPĒJAS UN JAUNI HORIZONTI PAR KO JUMS NAV PAT PRIEKŠSTATA, KAMĒR DZĪVOJIET DUALITĀTES UN ATDALĪTĪBAS RĀMJOS. TĀ - ĻOTI PERSONISKA UN IZCIESTA PIEREDZE.
Izejot no fiziskā ķermeņa, savā iepriekšējā iemiesojumā, es sāku augšupkāpumu pa speciāli uzbūvētu Augšupcelšanas koridoru. Man nebija baiļu, šaubu vai skumju. Bija tikai atbrīvotības prieks, vieglums, pārsteigums, cik ilgi es dzīvoju noburtā un aprobežotā pasaulē. Cik brīnišķīgi atgriezties lidojuma un paplašinātības stāvoklī! Tanī momentā, viss apkārt sāka spēlēt, priekš manis, līdz tam laikam, absolūti unikālās un apbrīnojamās krāsās. Pasaule it kā no sapņa pamodās, un es - kopā ar viņu. Man bija JAUNAS DZIMŠANAS stāvoklis. Nebija bēdu, skumju vai mana soļa nepareizības izjūtas, kas ļāva man iziet no cietuma {темницы ?}.
Man nenācās nožēlot izdarīto. Kā es pēc tam uzzināju, tieši tāda bija izplānota mana iziešana no blok-matricas. Kā jau es runāju, ja es varētu iziet no linearitātes, no lineārās pasaules uztveres, tad blok-matrica pārstātu funkcionēt un mana aiziešana no dzīves būtu atcelta/izmainīta. Sāktos pilnīgi jauna manas dzīves vēsture. Taču tanī savas attīstības un dzīves etapā, es neredzēju acīm redzamos faktus, kaut arī varētu redzēt. Dzejniekiem taču pakļauts tik augsts empīrisms un sazinoties ar mūzām, dzejnieki aiziet debesu un kosmosa tālēs. Taču pie tā, viņi nesalīdzina savus dzejiskos un kosmiskos ceļojumus ar savām zemes dzīvēm. Priekš viņiem tās, parasti, dažādas dzīves sfēras. Parasta dzīve un poetiska dzīve - tie divi starptelpiski un enerģētiski klasteri. Un tie, parasti, nekrustojas, kas arī nedod iespēju klasteram dzejiskajam, gaisīgajam, Dievišķājam kļūt galvenajam un piepildīt visu dzīvi ar kosmiskām un dievišķām enerģijām. Tas nenotika arī manā dzīvē un blok-matrica padeva vajadzīgajā laikā un vajadzīgo signālu. Es, noslēdzot savu zemes ceļu, atkal iemantoju NEMIRSTĪBU UN KOSMISKO DZĪVI.
Dārgie draugi! Ceru, ka mans stāsts jums nelikās garlaicīgs. Es centos aiznest līdz jums daudzdimensionālās esības bāzes izpratnes. Es vēlējos jums pastāstīt par to, ka jūs paši esat spējīgi izmainīt savas dzīves jau tagad un izdarīt to gluži vienkārši, jums tikai jāizmaina sava skatījuma/uzskata fokuss. BET IZMAINOT TO - SĀKT DZĪVOT PĒC DAUDZDIMENSIONALITĀTES UN SFĒRISKĀ LAIKA LIKUMIEM. Vēlu jums pārsteidzošus panākumus priekš jums jaunā ceļā. Atrodos vienmēr sakaros ar jums, draudzīgi spiežu jums rokas.
Mēs visi - zeltcirtoti dievi, ......................... Мы все - златокудрые боги,
Tikai piemirsām to. ..................................... Но только забыли о том.
Mūsu debesu ceļi ....................................... Небесные наши дороги
Miega laika salaulāti. ............................... Повенчаны временным сном.

Nebaidies Pārejas Ziedu, ......................... Не бойся Цветов Перехода,
Viņos - Dieva-Radītāja fimiams. .............. В них - Бога-Творца фимиам.
Iekodis nemirstības augli .......................... Вкусивший бессмертного плода
Nemirstību dāvina dieviem. ...................... Бессмертие дарит богам.


Jūsu Marina Cvetajeva

2015. gada augusts - septembris.

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 7(25) 2015, Žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks:+7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Žurnāla Internet-veikala El.adrese: http://world-channeling.com/ , Žurnālu Rīgā var meklēt pa tālruni: 29613296.
=====
Latviskojums ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/05.04.2016. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 05.04.2016.

Skatījumu skaits: 736 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: