Galvenie » 2017 » Maijs » 5 » (2) SAULES RATI
10:55
(2) SAULES RATI

(2) SAULES RATI

SATJA SAI BABA
caur Sergeju Kanaševski
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr (7(32) 2016, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 21.04.2017.

Turpinājums (2). Iesākums (1): http://spekavots.ucoz.ru/1_saules_rati/2017-05-04-2350

Mēs ar jums izzinājām torus apkārt piramīdai, saprotot, ka tie - četrdimensiju un piecdimensiju matēriju veidu simboli un vienlaicīgi - cilvēka ķermeņi. Tagad vērsīsim savu skatu piramīdas iekšienē. Jūs tur redzat zīmes "X" - Kristus monogrammas. Tās izvietotas starp toriem ( matēriju veidiem vai ķermeņu veidiem). Augšā - viena Kristus monogramma, pēc tam rinda no trīs monogrammām. Zemāk - rinda no piecām monogrammām. Centrā - deviņas monogrammas. Pēc tam viss spoguliski atspoguļojas lejup. Ko ar sevi sniedz katra monogramma? Katra monogramma ir polipasaules gēna simbols. Zīme "X" kas izvietota augšā, starp sarkano toru (četrdimensiju fiziskais ķermenis) un violeto toru (piecdimensiju ēteriskais ķermenis) iekrāsoti sarkanā un violetā krāsā. Divkrāsaina Kristus monogramma, tātad, polipasaules gēna simbols. Tas - ēteriski-fiziskais polipasaules gēns. Tas - četrdiensionālās fiziskās un piecdimensionālās ēteriskās matērijas apvienošanas auglis. Starp oranžo toru (četrdimensiju mentālais ķermenis un mentālā matērija) un zilo toru (piecdimensiju ugunīgais ķermenis un ugunīgā matērija) trīs zili-oranžas zīmes "X". Tur formējas trīs polipasaules gēni, kuri apvieno četrdimensiju mentālo matēriju un piecdimensiju ugunīgo matēriju. Ugunīgums, kā jau mēs atzīmējām augstāk, vispirms, tās - Pārveidošanas programmas. Un šīs ugunīgās Pārveidošanas programmas ar "Surji ratu" palīdzību tagad ieiet, lielā mērā, tieši cilvēka apziņā. Aizejošā cikla cilvēka apziņa pārveidojas Jaunās Ēras cilvēka apziņā, kur cilvēkiem arvien vairāk sāks attīstīties garīgais sākums, nostiprināsies cilvēka saikne ar Dievu-Radītāju. Starp dzelteno toru (astrālā matērija un astrālais ķermenis) un gaišzilo toru - piecas dzelteni-gaišzilas Kristus monogrammas. Tie pieci polipausaules gēni, kas apvieno četrdimensiju astrālo matēriju un piecdimensiju temporālo matēriju. Var teikt ka šajos gēnos kopā tiekas jūsu četrdimensionālās sajūtas un piecdimensionālais Laiks. Liekas, ne tās vistuvākās izpratnes. Sajūtas un Laiks... Laiks un sajūtas... Bet tagad teiksim tā: LAIKA SAJŪTAS. Vai PIECDIMENSIONĀLĀ LAIKA SAJŪTAS. Ievērojāt, kā tūliņ iemantojam svarīgu nozīmi?
Patiesībā, astrālā matērija spēlē svarīgāko lomu jaunās temporālās matērijas formēšanā jūsu jaunajos Laika ķermeņos. Pateicoties astrālajai matērijai jūsu iekšienē, spējīgas rasties un izplatīties tādas jūtas kā... MĪLESTĪBA. Bet patiesais Laiks vienmēr balstīts uz Mīlestību. Tieši tādēļ piecdimensionālais Laiks ienāk jūsu pasaulē un tieši caur astrālo matēriju. Tas, kurš spējīgs spēcīgāk, brīnišķīgāk mīlēt, tas arī varēs, agrāk par citiem, saformēt savā DĶK polipasaules astrāli-temporālos gēnus. Tieši tāds cilvēks, izejot uz augstu jūtu līmeni, varēs savstarpēji sadarboties ar Laiku. Ne vadīt to - nē! - bet tieši savstarpēji sadarboties ar viņu. Viņš var to paātrināt, var to palēnināt. Var arī darīt to sfērisku, radošāku, dzīvībradošu...
Un, lūk, mēs pievirzījāmies mūsu struktūras centram. Starp diviem zaļiem toriem - deviņas Kriestus monogrammas. Tie - deviņu polipasaules gēnu simboli, kuri apvieno četrdimensiju psihisko matēriju (ķermeni) un piecdimensiju psihisko matēriju (ķermeni). Dotajā gadījumā Kristus monogrammas, ne divkrāsainas, bet vienas krāsas - zaļas. Ar to pašu mēs pasvītrojam psihiskās matērijas polipasaules gēnu sevišķumu. Un vispār - cilvēka psihiskās matērijas un psihiskā ķermeņa sevišķu lomu viņa Daudzdimensionālā Ķermeņu Kompleksā. Ja cilvēka ēteriskais ķermenis spējīgs koncentrēt citu matērijas veidu energoinformāciju, tad psihiskais ķermenis spējīgs izdarīt ietekmi uz visiem citiem ķermeņiem kā Garīgais vadošais Centrs. Vispirms jau, tieši caur cilvēka psihisko ķermeni ar viņu runā Gars. Priekš jums negaidīti, pareizi? Ja runāt nosacīti un tēlainībai izmantot tautoloģiju, tad var paziņot: psihiskā matērija pati nemateriālākā (STAJA SAI BABAS SMAIDS). Vispār kategorija materiāls-nemateriāls ļoti nosacīta. Viss atkarīgs no subjekta. Tas, kas priekš vienas pasaules būtnēm nemateriāls, priekš citas pasaules būtnēm - vairāk kā materiāls. Lūk, tagad padomājiet, stādaties priekšā... Jūs varat radīt fiziskā ķermeņa tēlu. Tas ķermenis cilvēka vai jebkura priekšmeta tēls. mentālā matērija jums var asociēties, piemēram, ar smadzenām. Astrālā matērija - ar sirdi... Runājot par laiku, jūs varat stādīties priekšā pulksteni... Runājot par uguni - ugunskuru. Pat ēterisko ķermeni jūs varat stādīties priekšā tā, kā kāda cilvēka caurspīdīgu dubultnieku... Tie - visi tēli. Taču tie, tā vai citādi, saistīti ar izpratnēm, par kurām runājam. Bet, lūk, psihiskā matērija... Tur, droši vien, tēlu izvēlēties grūtāk... Piekrītat?
Bet kādēļ viss? Tieši tādēļ, ka psihiskās matērijas izpratne pie jums "vismazāk materiāla". Taču tieši caur psihisko matēriju pie jums atnāk tas, ko jūs vienā vārdā nosauciet: "GARĪGUMS". Jūs domājiet, ka savu garīgumu pasmēlāties, uzzinājāt par Dievu no grāmatām, filmām, no citiem cilvēkiem? Par Dievu jūs uzzinājāt no Dieva, kurš jums nodeva Dievišķo energoinformāciju caur cilvēkiem, grāmatām, filmām - pateicoties aktīvi darbojošamies matērijai. Tad, kādu priekšstatu īsti sniedz psihiskā matērija? Tā līdzīga energoinformatīvam laukam, kurā savienotas visas... dimensijas. Lūk, skataties... Prāts, apziņa taisa robežas, dod raksturojumus, nosaka līdzības un atšķirības. Bet psihiskā matērija - tā... Fantāzija un Sapnis. Vai Sapnim ir robežas? Protams, nav. Bet ar Fantāzijas palīdzību var radīt to, kā jūsu pasaulē pagaidām nav, novākt robežas, apvienot, šķietami neapvienojamo. Tatad, Fantāzija un Sapnis - tas, plašā vārdu nozīmē, Dieva Plāns, kas apvieno visu Vienotā Esamībā. Bet psihiskā matērija - tas ne tikai plāns, ne tikai visuaptveroša informācija, bet arī dzīvībradoša enerģija. Psihiskā matērija izpaužas, tādēļ, ka Dievišķa pirmenerģija, kas rada dzīvību/dzīvi visos esības līmeņos, arī realizējas dažādi dažādās pasaulēs un dimensijās. Kā jūs domājiet, kur psihiskās matērijas starpība starp ceturto un piekto dimensiju? Starpība tikai vienā - pietuvinātībā Dievišķam Avotam. Jo augstāka dimensija, jo tur plašākas iespējas, Dzīves/Dzīvības dažādas puses, jo tuvāk psihiskā matērija Dievišķam Dzīvībradošam Sapnim, kas ir Mīlestība un Labums [Благо] priekš visa esošā, priekš visām dzīvības formām Visumā. Tādēļ psihisko matēriju var noteikt kā matēriju visvairāk saistītu ar Garīguma Avotiem un kā vienīgo Dievišķo dzīvībradošo, bezrobežīgo pirmatnējo enerģiju un informācijas lauku. Pirmatnējo - tātad, galveno un sākotnējo.
Deviņus psihiskos polipasaules gēnus saista cilvēka psihiskais ķermenis ar piecdimensiju psihisko matēriju.
Kad uzmanību pārvietosim uz shēmas (zīmējums Nr 2.) apakšējo daļu, atklāsim šeit spogulisku attēlu. Tas simboliski atspoguļo, kā četrdimensiju temporālais, ugunīgais un ēteriskie ķermeņi savstarpēji sadarbojas ar piecdimensiju fiziskiem, mentāliem un astrāliem ķermeņiem. Šeit eksistē pieci polipasaules gēni, kuri nodrošina četrdimensiju temporālā un piecdimensiju mentālās matērijas mijiedarbību. Trīs polipasaules gēni mijiedarbojas četrdimensiju ugunīgā un piecdimensiju astrālās matērijas līmenī. Un, protams, par ko jau teicu augstāk, četrdimensiju ēteriskā matērija ar polipasaules viena gēna palīdzību aktīvi mijiedarbojas ar piektās dimensijas smalkmateriālo fizisko matēriju.
Struktūra "Surji rati" ne nejauši nosaukta rati. Energoinformācija tur burtiski rit pa apli, pa riteni/ratu. Piemēram, četrdimensiju cilvēks rada domu tēlu (aktivizējas mentālā matērija), ieliek tur savas jūtas (astrālā matērija), Izsaka tīru nodomu (psihisā matērija), domtēls izpaužas laikā (temporālā matērija), iemanto attīstības programmas (ugunīgā matērija). Ēteriskā četrdimensionālā matērija kristalizē, koncentrē visus matērijas veidus, pārveido tos priekš materializācijas, izpausmei pasaulē. Shēmā, tādā veidā, mēs caurskatījām kreiso pusi no augšas lejup no oranžā tora līdz violetajam. Un lūk, tālāk cilvēka ēteriskais ķermenis sāk aktīvi mijiedarboties ar piektās dimensijas fizisko matēriju. Piecdimensiju fiziskā matērija (sarkanais tors pa labi) uzsūc/uzņem četrdimensijas koncentrēto ēterisko energoinformāciju. Tālāk, piecdimensiju ugunīgais ķermenis ieliek šo energoinformāciju savās programmās. Piecdimensiju temporālā matērija attīsta programmas augstākos laika līmeņos. Piecdimensiju psihiskā matērija nodomu paaugstina, dara Dievišķīgu, spējīgu atbalstīt evolucionāros procesus. Piesātina energoinformāciju ar dzīvībradošo enerģiju. Tālāk, energoinformācija, atnākusi no četrdimensionalitātes, papildinās ar piecdimensiju astrālo matēriju. Tā papildinās ar jaunām idejām mentālās matērijas līmenī. Un lūk, pēc tā visa energoinformatīvā pakete koncentrējas piecdimensiju ēteriskajā matērijā, kas... sāk izpaustes kā fiziskā četrdimensiju matērija. Tādā veidā, no violetā tora labajā pusē tā nododas sarkanajā torā pa kreisi. Aplis noslēdzas. Īstenībā, notikumi bieži vien attīstās citādi. Ideja izpaužas piektās dimensijas cilvēka mentālā ķermenī. Un tad energoinformācija virzas it kā citā virzienā. Un atkal iziet pilnu ciklu.
Mēs izsaktījām "Surji rati" struktūru vienā no evolūcijas etapiem. Tā viņa strādāja tiem cilvēkiem, kuri bija gatavi radīt ar tās palīdzību. Tomēr tagad izveidojušies apstākļi priekš dotā matērijas kompleksa attīstības - ņemot vērā to, ka tagad veidojas citi esamības apstākļi, jaunā evolucionārā ciklā.
Izsakot tīru nodomu, aktivizējot savu psihisko ķermeni, jūs tagad varat īstenot daudz ciešāku savstarpējo sadarbību ar piektās dimensijas matēriju kompleksu. Tanī skaitā, ar - saviem Daudzdimensionālā Ķermeņu Kompleksa piecdimensiju ķermeņiem. Ja agrāk polipasaules ģenētika, polipasaules gēni it kā pievilka vienu pie otra dažādu dimensiju, dažādus matērijas veidus, tad tagad viss principiāli mainās. Mūsu kopīgais uzdevums - cilvēku uzdevums, kuri dzīvo ceturtajā dimensijā, un cilvēku uzdevums, kuri dzīvo piektajā dimensijā - panākt to, lai polipasaules ģenētika ieietu mūsu ķermeņos /ķermeņu iekšienē/. Tādēļ tagad, izsakot tīru nodomu, priekš šī procesa īstenošanas, mēs pārveidosim "Surji ratu" struktūru. Domās nosūtiet enerģiju uz augšējās un apakšējās piramīdu virsotnēm (zīmējums Nr 2). Bet pēc tam - koncentrējam enerģiju tur, kur piramīdu pamatnes saskaras. Mēs tās it kā saspiežam no kreisās un labās puses pie pamatnes. Pakāpeniski transformējam piramīdas struktūrā, kas tagad pēc formas atgādina smilšu pulksteni. Bet pēc tam... sākam rīkoties! Domās mēs polipaaules gēnus ievietojam toros. Sākumā pārvietojam vienu "X" zīmi četrdimensiju mentālajā ķermenī (oranžais tors no kreisās, zīmējumā Nr 3), citu Kristus monogrammu - gaišzilajā torā (piecdimensionālais ēteriskais ķermenis).

ZĪMĒJUMS Nr 3. SHĒMA, ATSPOGUĻOJOŠA POLIPASAULES GĒNU IEPLŪŠANU CILVĒKU ĶERMEŅOS.
Pēc tam, Kristus divas monogrammas ievietojam dzeltenajā torā pa kreisi (četrdimensiju astrālais ķermenis), divas - gaišzilā torā (temporālais piecdimensiju ķermenis). Četras Kristus zīmes novirzām zaļajā torā pa kreisi un tikpat zaļajā torā pa labi. Tā mēs ievietojam polipasaules gēnus mūsu psihiskajos ķermeņos... Pēc tam divas Kristus zīmes ievietojam gaišzilā torā pa kreisi (četrdimensiju temporālais ķermenis) un divas zīmes "X" - dzltenajā torā pa labi (Piecdimensiju astrālais ķermenis). Pa vienai Kristus monogrammai nosūtām zilajā torā pa kreisi (ugunīgais četrdimensiju ķermenis) un oranžajā torā pa labi ( (mentālais piecdimensiju ķemenis).
Tādā veidā, dabūjām jaunu "Surji ratu" struktūru. Šī shēma atspoguļo polipasaules gēnu ieiešanu cilvēka ķermeņos.
Kā redzam shēmā, polipasaules gēni iegāja dažādos cilvēka ķermeņos. Bez polipasaules gēna mums palika tikai ēteriskie un fiziskie ķermeņi (sarkanie un violetie tori). Kādēļ? Svarīgi saprast, ka šie ķermeņi spēlē īpašu lomu. Eteriskā un fiziskā matērija pašas nevar apveltīties polipasaules gēniem, par cik ēteriskā un fiziskā matērija izpilda dimensiju turētāju {держателей ?} funkcijas. Tās - dimensiju materialitātes pamats. Piemēram, ja tieši tagad, jūsu fiziskajos ķermeņos ievadīt, tieši polipasaules gēnus, saistošus ceturto un piekto dimensiju, tad... jūs tūliņ sāksiet pārejas procesu piektajā dimensijā. Un otrādi, ja piecdimensiju cilvēka ķermenī ievadīt tādus polipasaules fiziskos gēnus, viņš sāks sablīvēties un iemantot četrdimensiju īpašības. Tas pats notiks, ja līdzīgi polipasaules gēni nokļūs ēteriskajos ķermeņos. Tādēļ ka tie uzreiz aktivizē tos pašus pārejas procesus fiziskajos ķermeņos - savu programmu īpatnību spēkā. Tanī pat laikā, sakari, savstarpējā sadarbība starp fiziskām un ēteriskām matērijām, nepieciešama. Un tā īstenojas ar četrdimensiju fiziskās matērijas un piecdimensiju ēteriskās matērijas polipasaules gēna palīdzību (shēmā - sarkan-brūnā "X" zīme augšā) , kā arī - ar piecdimensiju fiziskās un četrdimensiju ēteriskās matērijas polipasaules gēna palīdzību (brūni-sarkanā "X" zīme lejā).
Par cik visi matērijas veidi savstarpēji saistīti, tad īstenojas ne tikai "horizontāla" mijiedarbība starp dažādiem matērijas veidiem un dažādiem ķermeņiem, bet arī "vertikālā". Nākošajā shēmā (zīmējums Nr 4) tas apzīmēts ar varavīkšņotu pavedienu palīdzību, savītu kopīgā spirālē.

ZĪMĒJUMS Nr 4. VARAVĪKŠŅOTĀ SPIRĀLE APVIENO CENTRĀLOS POLIPASAULES GĒNUS.
Viens pavediens - četrdiensijas septiņi matērijas veidi, otrs pavediens - septiņi piecdimensijas matērijas veidi. Spirāle no diviem pavedieniem energoinformatīvi apvieno septiņus gēnus, kurus var nosaukt kā centrālos polipasaules gēnus. Šie gēni nodrošina visu ceturtās un piektās dimensiju ķermeņu mijiedarbību cilvēka DĶK. Izsakiet tīru nodomu centrālo polipasaules gēnu apvienošanai ar pavedienu palīdzību no varavīkšņotās spirāles.
Pēc tam, kā polipasaules gēni iegāja jūsu ķermeņos, bet centrālie gēni savienojas ar varavīkšņoto pavedienu palīdzību, apvienošanās turpinās. Visi ķermeņi it kā saaug savstarpēji, sāk savstarpēji aktīvi sadarboties. Enerģija, kas agrāk veidoja "smilšu pulksteni" no piramīdām, sāk transformēties elipsoīdā struktūrā un koncentrējas mūsu "Saules ratu" centrā. Shēmā, tori tuvinās un apvienojas caur centrāliem polipasaules gēniem. Tā veidojas jaunā "Surji Ratu" struktūra, kuru cilvēki var izmantot mūsdienu jaunajā ciklā.

ZĪMĒJUMS Nr 5. "SURJI RATI PRIEKŠ JAUNĀ EVOLUCIONĀRĀ CIKLA. SHĒMA RADOŠA MŪSLAIKU CILVĒKA DAUDZDIMENSIONĀLO ĶERMEŅU KOMPLEKSA ENERGOINFORMATĪVĀ LAUKA PAMATUS (Lasītāju uzmanībai! Uz Žurnāla vāka shēmu var redzēt krāsainā izpildījumā).
Pievērsiet uzmanību, ka divu bijušo piramīdu zelta enerģija ("smilšu pulksteņa") koncentrējās elipsā starp ceturtās un piektās dimensijas psihiskiem ķermeņiem. Psihiskās matērijas loma jaunajā evolucionārajā ciklā pieaug. Vēl vairāk, tā kļūst centrālā. Svarīgi, lai piektās dimensijas Cilvēka Sapņi un ceturtās dimensijas Cilvēka sapņi būtu vieni/vienoti un balstīti uz Dieva-Radītāja Sapņiem, Dievišķā Garīgumā. Svarīgi, lai Dievišķā Dzīvībradošā enerģija kļūtu pamats priekš cilvēku Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksa. Tas palīdzēs dimensiju un pašauļu satuvināšanai.
Ar savu nodomu tīrību, ugunīgumu un savu Sakrālo Siržu kristāliskumu aktivizējiet jaunos "Surji ratus" savā Sakrālās Sirds Telpā. Un zinat, ka no šī brīža polipasaules ģenētikas attīstība jūsu Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksā pāriet uz kvalitatīvi jaunu līmeni. Jūsu ķermeņos dzimst polipasaules gēni. Tā - patiesi dižena Velte. Un šodien es ar jums priekš tā, lai jūs varētu pieņemt šo patiesi lielo Velti, ko jums sagatavoja Gaismas Ģimene. Tad pieņemiet to. Pieņemiet ar Mīlestību un Pateicību...
Bet tagad nedaudz parunāsim par... Satja Sai Babu. Par manu šo iemiesojumu runā daudz. Daudzi cilvēki mani pieņēma ar sirdi. Un es tagad dzīvoju viņu sirdīs. Viens no maniem galvenajiem uzdevumiem kļuva tuvināšana tā, ko cilvēki attālināja. Gaismas Ģimenes Vienota Garīgā Mācība līdz šim laikam izdalīta daļās. Un šīs daļas līdzīgas sasistas krūkas lauskām, kas savā laikā brīnumainā veidā obligāti atkal kļūs vesels un nedalāms. Runāju tagad par reliģijām, kas līdz šim laikam cilvēkus vairāk izdala. Daudz sava spēka, laika, enerģijas es veltīju tam, lai dzēstu šīs atšķirības. Novāktu robežas, kādu patiesībā nav. Šīs atšķirības Vienotā Garīgā Mācībā ienesa paši cilvēki - dažādos laikos, dažādu iemeslu dēļ. Es nesavienoju Austrumus un Rietumus, kā tas varēja šķist cilvēkiem. Es savienoju cilvēku sirdis ar Dievu, kurš viens. Un nekad es nedemonstrēju fokusus. Es devu piemērus, ka matērija - tā mūsu, cilvēku, Gaismas Būtņu, Dieva bērnu, turpinājums. Mana misija bija tieši Dievišķas Vienotības atmodināšana.
Mans zemes bhai [бхаи] (brālis), šo informāciju pieņemošais, pievērsa uzmanību tam, ka man bija pareģots datums pārejai citā pasaulē 2022. gads. Tomēr, kā zināms, es kalnu pasaulē pārgāju 2011. gadā. Pārejas termiņi, no šīs pasaules uz kalnu pasauli, var mainīties. Nebūt ne viss pilnībā ir iepriekš noteikts. Un mēs ne vienmēr visu zinām par savām misijām - pat tie, kuri iemiesojas, atnesot savu Garīgumu no visaugstākajām pasaulēm. Viegli būt būrvim. Grūtāk savu misiju izpildīt. Jūsu uzdevums - kļūt Radītājiem. Īstiem Radītājiem. Bet Radītājs - tas ir tas, kurš zina Visaugstākā Radītāja Plānu, kurš nāk pie saprašanas Sirdī. Vai es savu misiju izpildīju? Es neuzskatu, ka pilnībā izpildīju. Bija daudz izdarīts. Bet daudz palika neizpildīts.
Kā jums zināms, jaunībā es kļuvu Garīgais aizvietotājs. Par to procesu jums tagad ziņo arvien vairāk un vairāk. Pilnīga Garīgā aizvietošana īstenojas tad, kad individuālā dvēsele, agrāk apgarojoša ķermeni, aiziet, bet viņas vietā atnāk dvēsele no augstākām pasaulēm. Tas notika arī ar mani. Es atnācu jau noformētā Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksā un sāku to attīstīt. Tomēr Daudzdimnsionālo Ķermeņu Komplekss, kur tu ieej kā individuāla dvēsele, satur daudz tās karmiskās enerģijas, kuru stāv priekšā atstrādāt Garīgajam aizvietotājam. Man vairāk paveicās strādāt un radīt tieši Augstākā Gara līmenī, kurš atnāca kā Skolotājs un Pasaules pārveidotājs. Bet es taču paliku arī cilvēks. Un kā iemiesotais cilvēks, es neatrisināju visus tos uzdevumus, kurus varēju risināt. Daudzējādi tieši ar to bija saistīta mana aiziešana agrāk par paredzēto laiku. Tikai lūdzu saprast: tas ne labi un ne slikti. Es iemantoju svarīgu pieredzi. Un tā man ļoti noderēs, kad es atkal iemiesošos. Es 2011. gadā pārgāju vēl arī tādēļ, ka... kā aktīvs garīgais līderis nevarēju turpināt savu darbību. Sevisķa Lielā Pāreja sākās 2012. gadā. Un tas, daļēji, raksturojas ar to, ka tagad jūsu pasaulē nav ļoti apjomīgu, spilgtu, garīgu līderu. Nav tā Viena, kurš teiktu: "Tikai es esmu tas, aiz kura pienākas iet. Tad sekojiet man". Kā domājiet, kādēļ tā? Tagad cilvēces garīgā attīstība iziet svarīgu tapšanas etapu. Garīgie līderi neatnāk no "ārienes", viņi dzimst jūsos. Garīgo līderu īpašības iestrādāt aicināti daudzi no tagad iemiesotiem, ejošiem augšupceļu. Jaunā Garīgā mācība nevar būt pasludināta kāda viena Cilvēka vai cilvēku grupas. Tā dzimst cilvēciskās sabiedrības iekšienē - dzimst smagi, mokās, pretrunās. Taču dzimst. Kad tā piedzims, noformēsies, iedegsies, iedzirksteļosies, kad iemirdzēsies pilnā spēkā, Dievišķā Gaismā, absolūt lielākais cilvēku vairākums pieņems to viegli un vienkārši, dabīgi. Pieņems ar sirdi un dvēseli, tādēļ ka tā - Viena/Vienota Garīga Mācība, ar kuru pazīstama katra cilvēka sirds un Augstākie "Es". Tā dzīvo katrā. Vajadzīgs vienkārši laiks, lai Vienotā Garīgā Mācība izietu virspusē un kļūtu dzīves pamats. Bet tas obligāti notiks jaunajā evolucionārajā ciklā. Tādēļ ka tas - katra cilvēka, visas cilvēces kopumā, attīstības Lielais Plāns. Tas - Viena Dieva Diženais Plāns, kas dzīvs katrā no jums. Un, kas rada caur mums, katrā no Zemes un visa Visuma pasaulēm.
Mani draugi! Gaismas Meistari Tagad jūsu priekšā jauni uzdevumi. Īstenojot savu garīgo Izaugsmi, attīstot savu meistarību, jums jau nepietiekami nest tikai Jauno zināšanu Gaismu cilvēku sirdīs un prātā. Jūs aicināti attīstīt savu garīgumu prasmē būt līderim, kas ietver to, lai citi cilvēki atzītu jūsu zināšanu un mācību patiesīgumu. Īsta Garīgā līdera prasme/drosme, ka viņš stājas ne tikai zināšanu, bet arī prasmju Avangardā. Jūs tagad aicināti ne tikai zināt, bet arī mācēt. Kad es saku "mācēt", ar to domāju arī jūsu individuālo gaismas meistarību, un arī kolektīvo. Ko jūs aicināti tieši MĀCĒT? Jūs varat paši kļūt SURJI RATI - saulainie rati, kuri pārnes Pārveidošanas programmas no augstākām pasaulēm jūsu pasaulē. Vispirms, jūs - pasaules dziednieki. Jūsu uzdevums - izdziedināt pasauli, darīt to harmonisku un viengabalainu. Un, lūk - laiks atgriezties pie tā, ar ko mēs sākām mūsu saziņu. JŪS IEMANTOJIET JAUNU UGUNĪGUMU UN KRISTĀLISKUMU. Jūsu Daudzdimensionālais Ķermeņu Komplekss tagad aptverts ar tādiem energoinformatīviem laukiem, kuri spēj arvien vairāk un vairāk ietekmēt Zemes energoinformatīvos laukus, nosakot jūsu pasaules nākošo harmonitāti, viņas atbilstību jaunajiem evolucionārajiem parametriem. Jūs aicināti darboties jau ne tikai kā Apgaismotāji un ne tikai kā Gaismas nesēji. Jūs darojaties kā Pārveidošanas un Augšupcelšanas Pārstāvji. Jūs ar savu mūsdienīgo smalkmateriālo veidojumu palīdzību, spējat īstenot pasaules evolucionāro pārveidošanu un tās harmonizāciju. Soli pa solim. Jā, tas ne viekāršs, ilgstošs process. Taču rezultāti nekavēsies izpausties. Katrs no jums aicināts par to būt absolūti drošs.
Pasaules dziedniecība, obligātā kārtā, norit ar jūsu personīgo, individuālo dziedniecību. "Mācēt" - tas apliecina prasmi izdziedināt arī savu "Es", mani draugi. Izdziedināt savu fizisko ķermeni, savu personīgo dzīvi, jūs aptverošā cilvēku kolektīva dzīvi.
Lūk, kādēļ mēs ar jums tagad pārejam no vārda "zināt" uz vārdiem "zināt un mācēt". Tieši tādēļ, mani draugi, esmu nodomājis atgriezties pie jums atkal un atkal priekš tikšanās Žurnāla lappusēs, kuru tagad turat savās rokās. Es gribu panākt, lai jūs iemācītos daudz ko mācēt. Bet tādēļ - saku jums: uz tikšanos!
NAMASTE, draugi mani! Dievs jūsos! Un tas patiesi tā.

SATJA SAI BABA, kuru agrāk sauca arī citā vārdā.
01.11. - 04.11. 2016.g.

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ:Духовные сообщения" № 7(32) 2016, Žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/fakc: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Žurnāla Internet-veikala El.adres: http://world-channeling.com/ , Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālr. 29613296.
--------
Latviskojuma turpinājums (2) ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /05.05.201
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /05.05.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /05.05.2017.
Un arī: myway@dvizhenietvorca.com /05.05.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 05.05.2017.

Skatījumu skaits: 719 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: