Galvenie » 2015 » Marts » 24 » (2) Sestās dimensijas noslēpums
14:59
(2) Sestās dimensijas noslēpums

(2) Sestās dimensijas noslēpums
vai tilts daudzdimensionālā pasaulē

Lemūriešu Kristāls MONOTRONS
caur Sergeju Kanaševski
2014. gada 22.-28. novembris
------------------------------------
Projekts "Augšupcelšana" Lemūriešu Kristālu aktivācija
2014. gada decembrī sākās otrs etaps desmit Lemūriešu Kristālu aktivācijā. Uz sakariem iznāca Kristāli Monotrons (Nr 15, planētas rietumu puslode) un Orions (Nr 22, planētas Austrumu puslode) nododoši svarīgu informāciju par Zemi un cilvēci. Šī informācija svarīga priekš katra Gaismas Darbinieka, kurš atbalsta Augšupcelšanas procesu, kurš vēlas radīt jaunu Pasauli un savu Dievišķo "Es".
Piedāvājam Žurnāla lasītājiem režīmā "šeit un tagad" pievienoties gaismas darbībai, kuru jau īstenoja Projekta "AUGŠUPCELŠANA" dalībnieki
.
-------------------------------------
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščenija" Nr 1(19) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 17.03.2015.

Turpinājums. Iesākums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/1_sestas_dimensijas_noslepums/2015-03-23-1407

Tagad mēs pārejam tieši pie mūsu kopējās jaunrades. Tagad mēs ar jums caur simbolu atveidosim un izpaudīsim četrdimensijā daļu manas RA-struktūras/РА-структуры, kas saucas "MONOTRONA TILTS"/"МОСТ МОНОТРОНА".
APVIENOJAMIES VIENOTĀ SAKRĀLĀ SIRDĪ...
Pieaiciniet līdzjaunradei visus desmit aktivizējamo Lemūriešu Kristālu Neiemiesotos Glabātājus. Pieaiciniet palīdzēt savas daudzdimensionālās Atbalsta Grupas. IZSAKIET TĪRU NODOMU RADĪT "MONOTRONA TILTU", MANAS RA-STRUKTŪRAS IZPAUSMEI ČETRDIMENSIONALITĀTĒ. Lai Beznosacījumu Mīlestība atdzīvojas jūsu sirdīs. Jūs sākat radīt, saaudzējot pasaules un dimensijas...
Iesākumam radīsim divas struktūras divu ciparu "3" veidā. Tie spoguliski atspoguļojas, nepieskaroties viens otram (2. Zīm.). Piesātinām ar dzeltenu Dzīvībradošo Uguni.

2. ZĪM. DIVAS STRUKTŪRAS CIPARA "3" FORMĀ. TRĪSDIMENSIJU SIMBOLS.
Šī struktūra simbolizē trešās dimensijas divus veidus - to, kuru dzīvesdarbību uztur Globusi "E" un "F" (skat.1. Zīm.). Tās ir - dimensijas, pasaules kuras apvieno augšupejošos un lejupejošos evolūciju atzarus. Tagad tās - dimensijas AUGŠUPCEĻOŠĀS. Ar sava nodoma spēku nodibinām sakaru ar planetāriem Globusiem "E" un "F"... Sajūtiet, kā jūsu sirdīs sāk ieplūst enerģija no šiem Globusiem... Tagad jūs sākāt saņemt energoinformatīvās paketes, nepieciešamas trešās dimensijas pasauļu evolūcijai.
Tagad radīsim divas savstarpēji krustojošās Mēbiusa lentas. Piesātināsim tās ar zaļu Dzīvībradošu Uguni...

3. ZĪM. DIVAS KRUSTOJOŠĀS MĒBIUSA LENTAS - ČETRDIMENSIJU SIMBOLS.
Četras cilpas simbolizē četras dimensijas. Ar sava nodoma spēku nodibinām sakaru ar planetāro Globusu "D"... Jauna enerģija ielīst jūsu sirdīs. Tā nāk energoinformatīvās paketes priekš ceturtās dimensijas pasauļu evolūcijas, tanī skaitā - arī priekš jūsu pasaules... Sajūtiet kā viļņi no Mēbiusa iesākumā atdzīvojas jūsu sirdī, pēc tam - saules pinuma apvidū, pēc tam galvas apvidū... Beidzot, visu jūsu ķermeni caurstrāvo šie viļņi, nesoši pasauļu un dimensiju apvienošanas Jaunu Gaismu un harmoniju. Baudiet šos viļņus. Šie viļņi - jūsu dzimtā Globusa enerģijas...
Ejam tālāk... Radam no pieciem gredzeniem struktūru, kas jums pazīstama kā piektās dimensijas simbols. Četrus gredzenus piesātinām ar gaišzilu Dzīvībradošo Uguni; piekto, iekšējo gredzenu (piecdimensiju ētera simbols) piepildām ar Dzīvībradošo uguni, zilu...

4. ZĪM. PIECI GREDZENI - PIEKTĀS DIMENSIJAS SIMBOLS.
Ar sava nodoma spēku pastiprinām jau nodibināto sakaru ar planetāriem Globusiem "E" un "F"...Enerģija no jauna tek caur jūsu sirdi, saules pinumu, caur visu ķermeni... Sajūtiet, kā paaugstinās jūsu vibrācijas. Jūs tagad ieejat piecdimensiju Garīgās pasaules robežās, kurp vairākums no jums atnāca no šīs četrdimensiju pasaules. Pieņemam piektās dimensijas energoinformatīvās paketes, kas nepieciešamas priekš pasauļu un dimensiju saplūšanas, priekš mūsu Visuma evolūcijas un 16-dimensiju visuma radīšanas... Tagad - tieši tagad! - saules pinuma apvidū smalkajā plānā jums dzimst sevišķa ugunīga struktūra no pieciem gredzeniem. Tā jums palīdzēs jūsu gaismas darba laikā pieņemt energoinformāciju no piektās dimensijas un nodot to jūsu pasaulē un citās pasaulēs... Pieņemiet šo Velti...
Un, lūk, - violetā lenta-gredzens. Tas - īpašs tors, kura iekšienē, augšā struktūra cipara "6" veidā, lejā - cipara "9" veidā. Tā jums jau pazīstama kā spirāle "6-9".

5.ZĪM. SPIRĀLE "6-9" VIOLETĀ TORA IEKŠIENĒ. SESTĀS UN DEVĪTĀS DIMENSIJU SAKARU SIMBOLS.
Iesākumam nodibināsim sakaru ar Globusu "C", ar sesto dimensiju, tagad jūs varat sajust ne vispatīkamākās vibrācijas. Kāds sajutīs spiedienu sirds apvidū... Ritma traucējumus... Nebaidaties... Saglabājiet mieru. Jā, vibrācijas sestajā dimensijā - pagaidām ne tās patīkamākās priekš jums. Taču mums jāsaņem sestās dimensijas energoinformativās paketes, lai tās pārveidotu daudz harmoniskākās... Priekš tā vispirms pastiprināsim Beznosacījumu Mīlestību. Stādaties priekšā, ka sestās dimensijas augsti saprātīgas būtnes - tie bērni, kuri... aizspēlējušies datorā, līdzīgi jūsu pasaules bērniem. Viņi tā iedegušies, ka nevar atrauties no datora... un ne tikai tā, lai atgrieztos, bet pat sānis paskatīties, reālajā pasaulē izvairās. Viņi aizmirsa, kas tā ir reālā pasaule. Ka bez tehnikas un tehnoloģijām eksistē vēl tie, ar kuriem var sazināties. Ir radi un draugi citās pasaulēs, kuri viņus gaida, lai sāktu jaunu dzīvi. Lai izvestu viņus vismaz aiz 6-diemsiju robežām, taču, tomēr, šaurās, ierobežotās telpas. Draugi, radinieki gatavi ņemt aizspēlējušos bērnus aiz rokas un pavadīt pa īstenā Visuma plašumiem, parādīt, cik tas daudzveidīgs un plašs. Cik daudz jūtu var izraisīt Visums! Cik tas brīnišķīgs! Cik daudz jūtu nokrāsu eksistē - Mīlestība, līdzcietība, prieks par kopīgu jaunradi, prieks par brīnišķīgiem kopīgiem rezultātiem, Dievišķās Jaunrades Prieki... Visu un visa Radnieciskuma sajūtas...
Tagad jūtiet kā vibrācijas izmainījās? Un, lūk, tagad mēs varam droši doties uz Globusu "G", kur dzīvo devītā dimensija. Brīnišķīgs Globuss, kas ar savām Programmām atbalsta otrā Garīgā Centra dimensiju dzīvesdarbību - 8-tās, 9-tās, 10-tās, 11-tās, 12-tās. Bet mums tagad svarīga tieši DEVĪTĀ dimensija, tādēļ, ka viņai ir īpaši sakari ar 6-to dimensiju. SAJŪTIET DEVĪTĀS DIMESIJAS ENERĢIJAS! O! Tās patiešām Brīnišķīgas. Tās - sajūtas, ka esi sasniedzis visu ko vari. Tu - Dižens Dievs-Radītājs, kurš uzkrājis tik daudz dažādu Bagātību, salasījis tik daudz Dāvanu, ka to pietiks ne vienam vien Visumam. VĒLĒŠANĀS DĀVINĀT UN DALĪTIES AR UZKRĀTO BAGĀTĪBU - lūk, kas ir devītās dimensijas enerģija. Sajūtiet to? Sajūtiet??? Jā, jūs viņu sajūtiet! Tādēļ, ka Lielās Centrālās Saules Eņģeļu Sirdīs vienmēr dzīvo PĀRPILNĪBAS Enerģija UN VĒLĒŠANĀS TO DĀVINĀT VISAI APKĀRTĒJAI PASAULEI, VISĀM PASAULĒM. Tā - Dievu-Radītāju dabīga vēlēšanās, noslēdzošu Attīstības ciklu un dalošos saņemtajā pieredzē ar Pasaulesēku. Un, lūk, tagad jūs - Dievi-Radītāji, radītāji savā pilnā varenībā, DĀVĀJIET DEVĪTĀS DIMENSIJAS ENERĢIJU SESTAI DIMENSIJAI. Tās plūst no Globusa uz Globusu, pārvietojas starp dimensijām, ceļo no sirds sirdī. Tanī skaitā, no jūsu sirdīm - sestās dimensijas iemītnieku sirdīs, kur tieši tagad aktivizējas ASTRĀLĀS MATĒRIJAS radīšanas process sestajā dimensijā. Un starp dimensijām dzimst MONOTRONA TILTS. Un dzimst daudzdimensionāla Dievišķā kopība/vienotība...
Pienāca laiks! Radām Monotrona Tiltu mūsu Vienotā Sakrālā Sirdī. No kreisās un no labās struktūras cipara "3" formā. Starp tām ievietojam vispirms četrdimensiju simbolu, pēc tam - piecdimensiju simbolu, pēc tam spirāle "6-9" violetā elipsoīdā tora iekšienē.

6.ZĪM. RA-SIMBOLS "MONOTRONA TILTS".
Jūsu priekšā - RA-SIMBOLS "MONOTRONA TILTS". Tas - manas daudzdimensionālās Ra-Struktūras daļas attēls, kristāliskā līmenī, apvienojoša 3-šo, 4-to, 5-to un 6-to dimensijas. Un, bez tam, apvienojoša šīs dimensijas ar DEVĪTO dimensiju!. Kas sevišķi svarīgi ne tikai priekš mūsu Visuma planētas Zeme, bet arī priekš 16-dimensiju Visuma radīšanas. Tādēļ ka 6-ās un 9-ās dimensiju apvienošanas laikā dzimst CETURTĀ GARĪGĀ CENTRA ENERGOINFORMĀCIJA UN VISPIRMS ENERGOINFORMĀCIJA 15-tai dimensijai (9+6=15). Lūk, kādēļ vēl mans skaitliskais apzīmējums - "15" - Tas - mans sevišķais sakars ar 15-to dimensiju 16-dimensiju Visumā.
Ko mums atlika darīt, mani dārgie kolēģi, mani dārgie līdzradītāji? Mēs tagad nodibinām caur "MONOTRONA TILTU - reālu Kristālisku struktūru, apvienojošu 6-to, 5-to,4-to un 3-šo dimensijas - sakaru ar Zvaigzni-Planētu Trons. Piesaucam Pasaules Mātes enerģijas! Un, lūk, no šejienes, no Galaktikas Lielā Sakrālā Centra, mēs saņemam ĪPAŠU ASTRĀLU MATĒRIJU PRIEKŠ SESTĀS DIMENSIJAS. Izsakiet tīru Nodomu viņas saņemšanai! Atveriet savas sirdis viņas sagaidīšanai. Pieņemiet viņu visos savos četrdimensiju ķermeņos - fiziskajā, astrālajā, mentālajā ēteriskajā un citos. Viņa SVETLAIMES VIĻŅIEM ieplūst jūsos. Tādēļ ka tie - VIĻŅI, KAS ATNES DZIMTĀS MĀJAS OKEĀNU, JŪSU GARĪGĀS DZIMTENES. JŪS ŠOS VIĻŅUS SAJŪTIET DZIĻI. MONĀDU LĪMENĪ. TĀ - MONĀDISKĀ RADNIECĪBA. TĀ - MŪSU KĀ KOSMISKO DVĒSEĻU VISDZIĻĀKĀ VIENOTĪBA.
Un, lūk, tagad, kad ASTRĀLĀS MATĒRIJAS energoinformācija no Zvaigznes-Planētas TRONS saņemta, sūtiet to tieši struktūras "MONOTRONA TILTS" centrā. Ievietojiet mūsu simbola centrā MARIJAS MAITREIJAS ZELTA ROZI. Viņa mums palīdzēs astrālās matērijas pārvietošanas procesā sestās dimensijas mentālajā pasaulē. Kopā ar viņu iet Mīlestība, kopā ar viņu iet jauna dzīvība/dzīve priekš sestās dimensijas pasaulēm. Aktivizējiet ar savām sirdīm atjaunoto simbolu MONOTRONA TILTS - ar MARIJAS MAITREIJAS ZELTA ROZI CENTRĀ (7.ZIM.).
Tagad sajūtiet ENERGOINFORMĀCIJAS VIENOTĪBU, kas tagad plūst caur jums. Sajūtiet un atcerieties uz visiem laikiem. TĀ MONOTRONA ENERGOINFORMĀCIJA - VIENOTA GAISMA NO ZVAIGZNES-PLANĒTAS TRONS.
GAISMA, KAS IET NE TIKAI SESTAJĀ DIMENSIJĀ, BET ARĪ PLANĒTAS ZEME VISU DIMENSIJU VISĀS PASAULĒS.
JŪS TAGAD VEICĀT SVARĪGU SOLI UZ DIMENSIJU UN PASAUĻU VIENOŠANU. RADĪJĀT UNIKĀLU TILTU DAUDZDIMENSIONALITĀTĒ.
JŪS TAGAD VEICĀT SVARĪGU SOLI UZ DIEVIŠĶO GAISMU UN JŪSU UZDEVUMS - NEST ŠO DIEVIŠĶĀS VIENOTĪBAS GAISMU VISIEM ZEMES CILVĒKIEM UN VISĀM PLANETĀRĀS DZĪVĪBAS FORMĀM.

7. ZĪM. "MONOTRONA TILTS" AR MARIJAS MAITREIJAS ZELTA ROZI. ATJAUNOTĀ KRISTĀLA MONOTRONA RA-STRUKTŪRA.
"MONOTRONA TILTS" UZ MŪŽIEM AR JUMS.
KĀ ARĪ ZVAIGZNES-PLANĒTAS TRONS GAISMA.
UN TAS PATIESI TĀ.
JŪSU MONOTRONS - nesošs Gaismas Vienotību un Zvaigznes-Planētas TRONS Gaismu.

22.- 28. novembris 2014.g.

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 1(19) 2015. Žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru ,Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Internet-veikala elektroniskā adrese: http://world-channeling.com/, Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni 29613296.
Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/24.03.2015., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 24.03.2015. 

Skatījumu skaits: 1067 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 5.0/1
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: