Galvenie » 2019 » Aprīlis » 29 » (2) Uz Kosmiskā ētera spārniem
12:10
(2) Uz Kosmiskā ētera spārniem

(2) Uz Kosmiskā ētera spārniem
radām nefizisko redzes sistēmu

EL MORIJA
caur Sergeju Kanaševski
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 1(40) 2018, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 14.03.2018.
Turpinājums (2), iesākums: http://spekavots.ucoz.ru/news/1_uz_kosmska_etera_sparniem/2019-04-28-4434 

"ARIMOIJA": garīgās augšupcelšanas darbnīca
Lekcija-čenelings Nr 5
"Garīgais redzējums kā smalkmatriālo ķermeņu kompleksa struktūra. Speciālu centru aktivācija smalkmateriālā fiziskā ķermenī".

EL MORIJA:
- Mēs uz laiku - tikai uz laiku! - šķiramies ar mūsu dārgo viešņu Emīliju. Bet pagaidām izzināsim to struktūru, kuru jums palīdzēja attīstīt ēteriskā Tempļa Priesteriene no septītās dimensijas. Īstenībā: kas mūsu "cilvēkam" galvas vietā? Trīs pusmēneši... Trīs energoinformatīvie membrāni, ar spicēm virzīti augšup. Viena membrāna uz otras. Apakšā vislielākais "pusmēness" violetas krāsas, vidū, pēc lieluma, mazāks, tas gaišziļas krāsas. Augšā - vismazākā membrāna, rozā krāsā krāsota... Pusmēnešu malas savītas spirālē. Skaista galva mūsu "cilvēkam", vai nav tiesa?

ZĪMĒJUMS Nr 5. ĒTERISKĀ MĒNESSMIRRA [ЛУНАМИРРА] - CILVĒKA SMALKMATERIĀLĀ FIZISKĀ ĶERMEŅA DAĻA. DAŽI MĒNESSMIRRAS ELEMENTI IR FIZISKI-ĒTERISKI. PIEŅEM ĒTERISKO ENERGOINFORMĀCIJU UN TO TRANSFORMĒ FIZISKAJĀ MATĒRIJĀ. 
Bet no kā sastāv rumpis mūsu mazajam draugam? Divi lieli trīsstūri un mazs trīsstūris centrā. No violetā puzmēness iziet trīs energoinformatīvie viļņi veidojot triālo spirāli. Gaišzilais vilnis centrā, bet apkārt viņai - rozā un violets viļņi. Divas tādas spirāles palīdz veidot augšējā trīsstūra divas malas. Pēc tam centrā formējam mazu trīsstūri no lokiem-membrānām. Tā malas krāsotas spilgtā violetā gaismā. Trīsstūris iekšā piepildīts ar maigu violetu mirdzumu. No centrālā violetā trīstūra apakšējā loka iziet vēl divas triālas spirāles, energoinformatīvo viļņu veidotas. Centrā zaļš vilnis, apkārt tam - zils un oranžs vilnis. Apašējā trīsstūra apakšējā mala uzrāda zilas krāsas membrānu-pusmēnesi ar spicēm vērstām uz leju. Pēc formas tā tāda pati membrāna kā augšā. Pēc tam seko zaļa un oranža membrāna. Var teikt, ka apakšējās membrānas - tās mūsu "cilvēka" kājas.
Bet vai viņam ir "rokas"? Ielūkosimies... Jā, kaut kas izpaužas - redzat!? Tieši no mazā violetā trīsstūra centra iziet pa labi un pa kreisi divi veidojumi, pēc formas līdzīgi taurēm... Tās energoinformatīvās vārpstas, kas paplašinās no centra uz malām - pa labi un pa kreisi. Tūliņ pievērsiet uzmanību, ka vārpstas ārējā daļa pa labi, atšķiras no kreisās vārpstas ārējās daļas. Labā daļa līdzīga vārpstas iekšējai atverei. Bet labā - it kā sastāv no vairākām membrānām. No sākuma iet lieli membrāni, bet pēc tam - arvie mazāki un mazāki. Un, lūk, tagad mūsu "cilvēciņš" parādījās pilnībā. Mūsu struktūra izpausta. Tā ir daļa no jūsu četrdiemsniju smalkmateriālā fiziskā ķermeņa. Bet tās privātums tas, ka daži tās elementi, pēc savas dziļākās būtības ir ne vienkārši smalkmateriāli fiziski, bet FIZISKI-ĒTERISKI. Tie kvantiski var būt, te ēteriski, te fiziski. Šīs struktūras senais nosaukums - ĒTERISKĀ MĒNESSMIRRA (saīsināti - Mēnessmirra) [ЭФИРНАЯ ЛУНАМИРРА (соkращённо - Лунамирра)].  
Ēteriskā Mēnessmirra sava darba cikla sākuma etapā spējīga pieņemt energoinformatīvos viļņus no piecdimensionālā ētera un izdalīt no tiem dažādus matērijas veidus. Ēteriskā Mēnessmirra spēj arī īstenot jūsu fiziskā ķermeņa sakarus ar piecdimensionālo mentālo ķermeni. Piecdimensionālais mentālais ķermenis daudzējādi palīdz apstrādāt energoinformāciju priekš cilvēka nefiziskās redzes sistēmas. 
Ēteriskā energoinformācija pienāk caur mūsu "cilvēka" vienu no "rokām", tas ir, - caur labo energoinformatīvo vārpstu. Tā gluži kā ievelk vārpstas iekšienē un aiztraucas mazā violetā trīsstūra centrā. Trīsstūra centrā dzīvo... deviņstaru zvaigzne, sastāvoša no trīs vienādmalu trīsstūriem. 
Šeit, zvaigznes iekšienē, energoinformācija pārveidojas. Ēteris burtiski izvietojas pa dažādu matēriju spektriem. Tagad mēs runājam ne par tiem galvenajiem matērijas veidiem, kādi jums pazīstami (ēteriskais, ugunīgais, temporālais, psihiskais, astrālais, mantālais un fiziskais). Mēs runājam par pašas ēteriskās matērijas veidiem. Ēteriskā matērija vienā no viņas transformācijas momentiem fiziskajā matērijā, itin kā sakārtojas "sastāvdaļās". Tieši šo procesu palīdz īstenot deviņstaru zvaigzne, kuru jūs Lemūrijas laikos nosaucāt tā: ZVAIGZNE ESMIRRA [ЗВЕЗДА ЭСМИРРА]. Zvaigznes Esmirra ir ĒTERISKĀS MĒNESSMIRRAS sakrālais centrs, kur arī tieši īstenojas kvantiskie procesi palīdzoši ēteriskajai energoinformācijai kļūt smalkai fiziskai matērijai.

ZĪMĒJUMS Nr 6. ZVAIGZNE ESMIRRA. DEVIŅSTARU ZVAIGZNE, SASTĀVOŠA NO TRĪS VIENĀDMALU TRĪSSTŪRIEM.  
Zvaigzne Esmirra sastāv no trīs trīsstūriem. Kamēr energoinformācija viņā nepienāk, viņa dzīvo ZELTA ZVAIGZNES kvalitātē, visi viņas trīs trīsstūri iekrāsoti zelta krāsā. Kad sākas energoinformācijas pieņemšanas process, Zvaigzne Esmirra iekrāso savus trīsstūrus zilā, zaļā un oranža krāsā. Tas ir, visas trīs puses viena trīsstūra kļūst zilas, otra - zaļas, trešā - oranžas.

ZĪMĒJUS Nr 7.ZVAIGZNE ESMIRRA IEKRĀSOTA ZILĀ, ZAĻĀ UN ORANŽĀ KRĀSĀ.
Pēc tam energoinformācija nododas Lunamirra centrālā violetā trīsstūra apakšējā membrānā. No šejienes iziet divas triālās energoinformatīvās spirāles, izstarojas zili, zaļi un oranži viļņi. Šie viļņi saskaras ar apakšējo zilo (vislielāko no trijiem) Lunamirras membrānu-pusmēnesi. Zilā membrāna nodod energoinformāciju zaļajā membrānā bet tā - oranžajā. Energoinformācija izplatās pa visiem trim apakšējiem membrāniem-puamēnešiem un sevišķā veidā koncentrējas energoinformatīvās spirālēs (shēmā tās atrodas pa kreisi un pa labi - pa membrānu malām).
Noskaidrosim, kas tie ir zilie, zaļie un oranžie viļņi. Ar zilās gaismas palīdzību piecdimensiju ēteris nodod viļņus priekš matērijas formēšanas, kas ir starpnieks starp piecdimensiju ēterisko un četrdimensiju fizisko. To var nosaukt polipasaules ēteriski-fiziskā matērija. Tādas matērijas formēšanas programmas beidzas speciālās energoinformatīvās spirālēs, izvietotās pa malām zilā membrāna-pusmēness. Fiziskā un ēteriskā energoinformācija šajās spirālēs it kā sagriežas null-telpā un atpakaļ membrānā atgiežas jau "gatavs produkts" - ēteriski-fiziskā matērija, kas pakāpeniski "caursūcas" zaļajā membrānā, izvietotā zem zilā. Šeit matērija lielā mērā iegūst fiziskās matērijas īpašības, bet pēc tam dodas pašā apakšējā - oranžajā membrānā. Oranžajā membrānā ēteriski-fiziskā matērija "sajaucas, saplūst ar četrdimensiju mentālo matēriju. Tādā veidā viņa kļūst ēteriskās, fiziskās un mentālās matērijas vienotība. Pievērsiet uzmanību, ka no augšas, pa spirālēm pienāk energoinformācija, kas izejot pa membrāniem, visa lielā mērā materiālizējas. Protams, mēs šeit runājam par smalkām matērijām. Un ne mazāk, substances Lunamirras iekšienē iemanto arvien lielāku raksturu priekš četrdimensionalitātes.
Kad nepieciešamie procesi trijos apakšējos membrānos izpildās, oranžā membrāna izlaiž energoinformatīvo impulsu. Un izveidota trīsvienības matērija dodas augšup - sākumā pa zaļo membrānu, pēc tam - pa zilo, pēc tam pa divām triālām spirālēm - Lunamirras centrā, violetā trīsstūra pašā centrā. Šinī momentā, šīs sakrālās telpas iekšienē, zvaigzne Esmirra maina trīsstūru, kuri viņu veido, krāsu. Trīsstūri iekrāsojas violetā, gaišzilā un rozā krāsā.

ZĪMĒJUMS Nr 8. ZVAIGZNE ESMIRRA IZKRĀSOTA VIOLETĀ, GAIŠZILĀ UN ROZĀ KRĀSĀ. 
Un turpat, tūliņ matērija, viļņu veidā, dodas augšup pa divām triālām spirālēm, uz violeto membrānu. Violetajā membrānā ēteriskā matērija pilnībā iemanto četrdimensiju ēteriskās matērijas īpašības. Viņa tāpat, kā jau apakšējās mebrānās, koncentrējas energoinformatīvās spirālēs pa pusmēnešu malām, caur tiem aiziet nullestelpā, bet no turienes iziet jau tieši kā četrdimensiju ēteriskā matērija, kas cieši saistīta ar četrdimensiju fizisko un četrdimensiju mentālo matērijām. Gaišzilajā membrānā matēriju trialitāte iziet speciālu transformāciju ar magnētiskās enerģijas palīdzību. Sevišķs magnētisms formē triālo matēriju tā, ka tā pārejot rozā membrānā, kļūst jau TIKAI ČETRDIMENSIJU SMALKĀ FIZISKĀ MATĒRIJA, kuru spēj uztvert cilvēka sadzenes - tēlu veidā. Tas ir, piecdimensiju ēteris, pakāpeniski pārveidojoties četrdimensiju, apvienojoties ar mentālo matēriju, rada smalko fizisko četrdimensiju matēriju, kas pēc tam dodas cilvēka smadzenās, viņa blīvajā fiziskajā ķermenī. Tur, pārveidotais piecdimensiju ēteris, rada daudz tēlu, ar kuru palīdzību cilvēks spēj uztvert smalko matēriju, tanī saktā - energoinformāciju, ejošu no piektās dimensijas.
Kad rozā mebrānā formējas sevišķā smaklmateriālā viļņveida fiziskā matērija, pusmēness izlaiž energoinformatīvo impulsu Lunamirras centrā. Un smalkā matērija, prieš tēlu veidošanas, priekš cilvēka smalkās matērijas sevišķas redzes uztveres formēšanas, nonāk Esmirras Zvaigznē, kas no jauna iemanto zelta krāsu (zīmējums Nr 6). Uz laiku (burtiski, sekundes daļu) šī krāsa kļūst spilgtāka. Pēc tam, zvaigzne Esmirra izlaiž viļņus Lunamirras struktūras kreisajā daļā (tas, ja aplūkojam procesus mūsu shēmā; realitātē, un cilvēka ķermeņa enerģijas iet uz labās rokas pusi) - energoinformatīvajā vārpstā ar membrāniem. Bet no šīs vārpstas sāk izstaroties tālāk...
Bet mēs pagaidām nesekosim aiz smalkmateriālajiem fiziskajiem viļņiem, kurus mums atnesa piecdimensiju ēteris. Mēs atkal piesaucam Emīliju, Ēteriskā Tempļa priesterieni. Šī Tempļa kalpotāji mums sagatavoja speciālas veltes. Viņi grib jums palīdzēt aktivizēt ĒTERISKO LUNAMIRRU priekš jaunā evolucionārā cikla. Un tātad, atkal dodu vārdu Emīlijai...
EMĪLIJA
Saulainās māsas un brāļi! Jūsu skarālajā sirdī Lunamirra jau mirdz burvīgā gaismā. Viņa iekārtojās lejup no jūsu saules pinuma. Kamēr viņa izpaudās, jūs saņēmāt svarīgas energoinforatīvās paketes noMātes Zemes, Gaijas-Marijas... Mūsu "cilvēciņš" arī it kā spārnus iemantoja un tagad dodas augšup... Lunamirra pārvietojas augšup . Un viņas centrs, violetais trīsstūris, tagad novietojas augstāk par jūsu fiziskās sirds līmeni, gandrīz plecu līmenī. Violetā, gaišzilā un rozā membrānas atrodas tagad jūsu galvas līmenī, bet zilā, zaļā un oranžā membrānas - krūšu un vēdera līmenī... Tieši tagad sūtam Lunamirrai Mīlestības enerģijas un izsakām tīru nodomu viņas pārveidošanai priekš jaunā evolucionārā cikla.

ZĪMĒJUMS Nr 9. LUNAMIRRA, IZPAUSTAVATBILSTOŠI CILVĒKA FIZISKAJAM ĶERMENIM (skats no cilvēka sejas puses).
Mūsu dārgie, aizejošā evolucionārā cikla laikā Zvaigzne Esmirra, sakrālā centra deviņsataru zvaigne, nevarēja iziet aiz iekšējā trīsstūra robežām  - tās telpas, kas violeto mebrānu ierobežota, viņa nīka kā gūstā (Emīlija smaida). Bet tagad pienāca laiks zvaigznei iziet brīvībā... Tagad mēs pārvaram vecās robežas, lai iemantotu jauno brīvību... Bet priekš tā mēs... izmainīsim mūsu spārnu stāvokli. Domājiet, tas sarežģīti? Nepavisam! Darīsim kopā, tieši tagad, ar tīra nodoma spēku, izmainīsim Lao Spārnu stāvokli un ievietosim tos vertikāli, gareniski jūsu fiziskajam ķermenim. Neaizmirstiet pieaicināt līdzsadarbībai lielo burvi vārdā Daudzdimensiolāis Kosmiskais Ēteris. Jūsu nākošajā dzīvē viņš ne reizi vien vēl jums uzticīgi pakalpos, pārveidojot, attīstot visu Daudzdimensionāko Ķermeņu Kompleksu. Gluži kā Salavecis, atnākošs uz Jauno Gadu, daudzdimensionālais Kosmiskais Ēteris pie jums atnāks tad, kad veco sāks nomainīt jaunais...

ZĪMĒJUMS Nr 10. LAO ĒTERISKIE SPĀRNI IEŅĒMA VERTIKĀLU STĀVOKLI (skats no cilvēka mugurpuses). 
Lūk...Redzat? Tas tiešām nav sarežģīti! Jūs jau pagriezāt spārnus pa deviņdesmit grādiem.
Bet tagad es atkal piedāvāju satīt spārnus un atvērt tos... Pie tam, spārni tiešām paliek jau tanī stāvoklī, kādu pieņēma: vertikālu. Enerģija plūdīs tūliņ no augšas un apakšas, saspiežoties plakanumā, kur spārni savstarpēji saskaras. Smalkā fiziskā matērija brīvi izplūst caur jūsu blīvo fizisko ķermeni. Un spārni jau aizveras ne aiz muguras bet tieši jūsu krūtīm pretim.Atkārtosim spārnu kustības deviņas reizes. Atkal sajūtiet vibrāciju paaugstināšanos, fiziskā ķermeņa piepildīšanos ar enerģijām...
Skataties, vērojiet, kā zvaigzne Esmirra Lunamirras iekšienē sāk pāriet iekšējā trīsstūra robežas... Viņa savus fraktālus sūta uzreiz augšup un lejup. Lejup aiztraucas zvaigznes fraktāls, radīts no zilā, zaļā un oranžā trīsstūra, bet augšup traucas zvaigzne, kuras stari radīti ar violetās, gaišzilās un rozā trīsstūru palīdzību. Zvaigznes apmēros palielinās un ieņem vietas augšējo un apakšējo trīsstūru centros. Apkārt zvaigznēm sagriežas energoinformatīvās spirāles, kas saista viņas ar Lunamirras sakrālo centru.

ZĪMĒJUMS Nr 11. ZVAIGZNES ESMIRRA FRAKTĀLI IZGĀJA AIZ ĒTERISKĀS LUNAMIRRAS CENTRĀLĀ TRĪSSTŪRA SAKRĀLĀM TELPĀM. 
ATJAUNOTA PRIEKŠ JAUNĀ EVOLUCIONĀRĀ CIKLA ĒTERISKĀ LUNAMIRRA (PA KREISI ATTĒLOTA STRUKTŪRA ATSEVIŠĶI, PA LABI - IZPAUSTA ATTIECĪBĀ UZ FIZISKO ĶERMENI, NO CILVĒKA SEJAS PUSES).
Draugi! Mūsu mīļotie! Tagad mēs īsteni atdzīvināsim jūsu ēteriskās Lunamirras, kas jums palīdzēs attīstīt nefizisko redzes sistēmu jaunajā evolucionārajā ciklā. Lunamirru zvaigšņu fraktāli, izgājuši ārpus iekšējā trīsstūra, pastiprinās jūsu sakaru ar piecdimensiju ēteri un piecdiensiju mentālo matēriju. bet tas svarīgi priekš smalko pasauļu matērijas  uztveršanas!
Es savu tēlu sāku transformēt priekš jums, savu individuālo būtību, kura dzīvo piektās dimensijas augstākajos līmeņos. Kāds varēs mani redzēt pietiekami spilgti, sīki, kāds redzēs tikai mana ķermeņa figūru, kontūras. Kāds - ievēros tikai atsevišķas līnijas, ēnas. Mana tēla uztvere jums nenotiks uzreiz, ne tieši tagad, bet kad mēs izpildīsim visu ieplānoto.
Mani draugi! Jūsu nefiziskā redzes sistēma ilgu laiku neattīstījās, atradās gulošā stāvoklī. Un tagad tā tikai mostas dzīvei. Visiem šī sistēma dažādā stāvoklī. Nevajag uztraukties, ja jūs vāji uztverat savas pasaules un citu pasauļu nefiziskos objektus. Situācija paāpeniski izmainīsies. Jūs smalko pasauli sāksiet redzēt arvien labāk un labāk. Nefiziskās redzes sistēmas attīstībai nepieciešams laiks. Bet zinat: jau tad, kad jūs izteicāt tīru nodomu redzēt smalkās matērijas, jūsu Daudzdimensionālo Ķermeņu Koplekss atsaucās uz jūsu vēlēšanos - kā Gaismas Būtne. Un tas nozīmē - aktivācijas process sākās! Un šodien mēs veicam svarīgu soli jūsu NRS attīstībā, jūsu garīgās redzēšanas spējām. 
Un tātad, Lunamirras struktūra aktivizēta jūsu smalkmateriālajā fiziskajā ķermenī. Sakrālais, Lunamirras centrālais trīsstūris, saistās ar jūsu blīvmateriālo fizisko ķermeni. Jūsu shēmā, zīmējumā, energoinformatīvā vārpsta, pieņemoša ēteriskos signālus, novietota pa labi. Tomēr, reāli tā novietota pa kreisi, no kreisās rokas puses. 
Tagad, tieši tagad...Es jums nosūtu ēterisko energoinformāciju caur šo vārpstu un tā traucas Lunamirras sakrālajā centrā, trīsstūra centrā. Esmirras Zelta Zvaigzne uzdzirkstī zilā, zaļā un oranžā krāsā. Tālāk viņa traucas lejup, ne pa divām triālām spirālēm, kā tas notika agrā, bet pa kanālu, kas saista mazo, iekšējo Esmirras Zvaigzni ar lielo apakšējo zvaigzni. Tā jau deg zilā, zaļā un oranžā krāsā. Lielā zvaigzne Esmirra, novietota apakšējā trīsstūrī, sāk pulsēt... Sajūtiet šo zvaigzni kā dzīvu... Pēc tam no viņas energoinformācijas plūsmas dodas zilajā membrānā. Strādājiet aktīvi ar zilo gaismu. Pie tam, jūs varat sajust kā energoinformācija sagriežas, satinas. Nesteidzaties... Sagaidiet, kad notiks atpakaļejoši procesi, kad enerģijas it kā sāks izgriezties uz ārpusi [вовне ]... Tālāk iet zaļajā membrānā. Tur jūs varat sajust, kā enerģijas dodas pa kreisi un pa labi - impulsiem. Kad kustība pa kreisi un pa labi beigsies, no kreisās un labās puses plūdīs viemērīga energoplūsma, koncentrējoties zaļā membrāna centrālajā daļā. Pēc tam dodamies pašā apakšējā oranžajā membrānā. Radam kopā ar oranžo gaismu. Šeit enerģijas tecēs kā viļņi - uz visām pusēm. Šis proces var jums sagādāt pat patīkamas sajūtas, kas izpaudīsies jūsu fiziskajā ķermenī. Un, beidzot, enerģijas izmainīs kustību, sāksies kustība augšup-lejup. Un tas būs signāls gatavībai, ka viens cikls, kustības lejup cikls, noslēdzas. Energoinformācijai laiks traukties augšup... Uzmanību! Un, burtiski, izmetam energoinformāciju no oranžās membrānas caur zaļo zilajā. Bet no turienes tā dosies augšup jau pa divām triālām spirālēm, apejot apakšējo Esmmiras Zvaigzni.
Energoinformatīvais impulss pietiekami ātri sasniedz centrālā trīsstūra Ēterisko Lunamirru, taču neieiet tur, bet pa tās diviem violetiem lokiem aiztraucas augšup, pēc tam ieiet augšējā trīsstūra abās triālās spirālēs un dodas augšup, violetajā membrānā... Violetās gaismas uzliesmojums! Radam kopā ar violeto gaismu. Enerģijas izpaužas jūsu galvas apvidū. Kustība tāda: ne pa reisi, pa labi, bet tieši pa loku. Pēc tam sākas enerģiju kustība uz centru, enerģiju koncentrācija violetā pusmēness centrālajā apvidū. Bet pēc tam dodamies gaišzilajā membrānā, radām kopā ar gaišzilo gaismu. Šeit enerģijas virzas pa kreisi un pa labi blīvā, spēcīgā straumē... Kopā ar tām nonākam līdz kreisajai un labajai gaišzilā pusmēness energoinformatīvajām spirālēm. Noslēdzam kustību, satnoties punktā. Pēc tam otrādi... attinamies. Un atgriežamies gaišzilā pusmēness centrā. No šejienes pārejam rozā membrānā. Strādājam ar rozā gaismu. Šeit enerģijas tūliņ sāk kustēties pa apli, pakāpeniski virzoties, it kā paplašinoties uz kreiso un labo pusi, bet pēc tam ar spēcīgiem impulsiem sākas enerģijas atpakaļkustība. Koncentrājamies rozā membrānas centrālajā apvidū... enerģijas sāk kustēties augšup-lajup... Neliels saspringums... Gatavojamies impulsam. Uzmanību! Impulsā izstarojam enerģiju, kas ātri iziet caur gaišzilo un violeto membrānām, bet pēc tam ieiet enerģētiskajā kanālā, kas iekšā satinas, skarot Zvaigznes Esmirra augšējo virsotni. Augšējā Zvaigzne Esmirra iekrāsota violetā, gaišzilā un rozā krāsā. Šī zvaigzne izlaiž papildus impulsu un visa enerģija sāk iet no zvaigznes pa spirāli, virzoties uz centrālā trīsstūra virsotni. Caur virsotni ieiet centrālā trīsstūra iekšienē. Un tagad, iekšējā zvaigzne Esmirra - tā, kura novietota mazajā centrālajā trīsstūrī - nokrāsojas tā, kā agrāk nekad nenokrāsojās... Zvaigznes Esmirra iekšējais deviņstūris nokrāsojas zelta krāsā... Deviņi mazie stari nokrāsojas violetā krāsā... Bet deviņi lieli stari - rozākrāsā (zīmējums Nr 12).

ZĪMĒJUMS Nr 12. ZVAIGZNE ESMIRRA. iEKŠĒJĀ TELPA IEKRĀSOTA ZELTA KRĀSĀ, MAZIE STARI VOLETĀ KRĀSĀ, LIELIE STARI ROZĀ KRĀSĀ.
Iekrāsojusies jaunās krāsās, zvaigzne Esmirra izmet impulsu uz vieas no membrānām pusi (shēmā - tā kreisā membrāna, bet realitātē, ķermenī, jūs sajutīsiet impulsu, ejošu no krūšu centra uz labās rokas pusi).
Kaut kādā momentā jūs sajutīsiet, ka vienotais impulss it kā sadalās vairākos impulsos, uz vairākiem viļņiem...
Jums interesē,kas notiks tālāk? Tālāk gadīsies mazītiņš brīnums... Bet par to brīnumu jums pastāstīs Valdnieks El Morija.

EL MORIJA:
- Jā, tagad mums stāv priekšā radīt nelielu brīnumu (El Morija smaida enerģija)... Iesākumam mēs BRĪNUMAINĀ VEIDĀ pagriezīsim Ēterisko Lunamirru apkārt vertikālai asij uz deviņdesmit grādiem. Vārpsta ar membrāniem, impulsus izlaidoša, pagriezīsies uz jūsu mugurkaulu un enerģētiski  savienosies ar jūsu Lao Spārnu centru, kuri - atgādinu! - dotajā momentā novietoti vertikāli aiz jūsu mugurām. Un tagad... teši tagad... Ēteriskā energoinformācija, kas satur mūsu mīļās priesterienes Emīlijas tēlu, ieiet centrā starp jūsu smalkmateriāliem spārniem.
Pašā centrā, starp Lao Spārniem, dzīvo īpaša struktūra, kuras darbība balstās uz 16-mit īpašībām. Attēlosim šo struktūru shēmā kā prizmu-sešpadsmitšķautni. Īstenībā - tas sarežģīts veidojums, kura pamatu sastāda 16 energoinformatīvas šūnas. Katra šūna spējīga uztvert vienu no 16-mit galvenā veida ēterisko energoinformāciju, pēc tam pārveidojošos mentāli fiziskajā matērijā.
Un tātad, impulsi no Lunamirras vārpstas virzas sešpadsmitskaldnī, kuram ir materiālā piesaiste pie jūsu fiziskā mugurkaula. Un tūliņ saliekam Lao Spārnus horizontāli plaknē sev priekšā (zīmējums Nr 13).

ZĪMĒJUMS Nr 13. ĒTERISKĀ LUNAMIRRA PAGIEZĀS APKĀRT SAVAI VERTIKĀLAI ASIJ UN IEGĀJA LAO SPĀRNU CENTRĀ. LAO SPĀRNI ŠINĪ MOMENTĀ SALIKTI KRŪŠU PRIEKŠĀ (zīmējumā tie attēloti kā oranža horizontāla līnija, kurai apkārt rozā mirdzums).
Mugurkaulā enerģijas pastiprinās... Tās viļņi traucas augšup... Skar jūsu pakausi... Un - uzmanību! - radam brīnumu! Aizveriet acis... Tādā veidā, atslēdziet savu fizisko redzi... Un uztveriet Emīlijas tēlu... 
Pēc energoinformatīvās paketes nodošanas, Lao Spārni atgriežas aiz muguras un ieņem, iesākumā vertikālu, bet pēc tam - horizontālu stāvokli. Ēteriskā Lunamirra, nododot energoinformatīvo paketi, arī atgriežas iesākuma stāvoklī attiecībā pret fizisko ķermeni (tā kā norādīts 9. zīmējumā).
Draugi! Nesteidzaties! Tēls var atnākt ne kā vesels portrets, bet it kā pa daļām. Aplūkojiet nesteidzīgi figūru, seju, rokas... Jums iespējamas atšķirības nefiziskas redzes paketes pieņemšanā... Tomēr rezultātā, izpildot mūsu mājas uzdevumus, mēs aicināti sastādīt pietiekami viengabalainu Emīlijas portretu.
Un tātad, mani dārgie, ko mēs tagad izdarījām? Mēs aktivizējām jūsu Nefiziskās Redzes Sistēmas svarīgu daļu - LAO Spārnus un Ēterisko Lunamirru. Ar viņu palīdzību jūs sāksiet labāk redzēt smalkās pasaules, uztvert smalko matēriju. Mēs izgājām SĪKI to ceļu pa kuru pie jums dodas informācija - ar daudzdimensionālā Kosmiskā Ētera paldzību. Pēc kāda laika jums nākas šo ceļu iziet ne reizi vien. Iesākumā pa to dodaties lēnītēm, apgūstot visu, ko jūs savā ceļā satiekat. Vēlāk visas rekomendācijas var jau neizpildīt, kādas saņēmāt šodien, sīkumos. LAO Spārni un Ēteriskā Lunamirra sāks darboties paši, bez jūsu aktīvas, apzinātas iejaukšanās. Taču, pirms dot vārdu atkal Emīlijai - pārnesīsim jauno Ēterisko Lunamirru jūsu Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksa sakrālajā telpā ar toru sistēmas shēmas palīdzību. Mēs ar to sākām strādāt pašā sākumā. Ko darām tagad, mani dārgie? Domās pārnesam divus Lunamirras fraktālus, divos baltos četrstūros, kurus veido seši tori (tie atrodas starp violetiem toriem un sarkaniem toriem, starp sarkaniem toriem un oranžiem toriem). Novietojam fraktālus tā, ka Lunamirra nodos energoinformāciju fiziskajā četrdimensiju ķermenī (sarkanais tors no labās) no piecdimensiju ēteriskā ķermeņa (violetais tors no kreisās un piecdimensiju mentālā ķermeņa (oranžais tors no kreisās). Un tā, ienesam Lunamirras divus fraktālus toru sistēmā no sešiem toriem.
Dārgie Draugi! Gaismas Meistari! 
Vēlu veiksmi jaunās nefziskās redzes sistēmas attīstībā, panākumus visā jūsu gaismas jaunradē! Izšķīstu jūsos līdz mūsu tikšanās nakošajai reizei, redzami un neredzami paliekot jūsu sirdīs (Valdnieks El Morija smaida, sūta mīlestības un aizkustinoša maiguma enerģiju)...
Bet es nenoslēdzu šo tikšanos. To noslēgs Emīlija.

EMĪLIJA:
Mīļās mūsu sirdis! Četrdimensiju cilvēki! Ak, kā mums gribas, lai jūs labāk redzētu, sāktu saprast mūs - augstāo pasauļu iedzīvotājus! Tā mūsu sena vēlēšanās - būt kopā vienmēr un visā. Mūsu vēlēšanās - REDZĒTIES ar jums, kā jūs katrreiz redzaties, kad viens ar otru satiekaties. Stādaties priekšā, ka mīļotais un mīļotā atnāk uz satikšanos, pieskaras viens otram, apskaujas. Bet... neredz viens otru. Un tad Mīlestība kļūst nepilnīga... Jo mīlestība - kad priecājas ne tikai sirds, ne tikai rokas, ne tikai ķermeņi. Mīlestība - tas vienmēr arī acu prieks. Mēs gribam, lai jūs arvien vairāk saņemtu prieku no visām iekšķīgām "acīm", no savas iekšējās redzes, attīstošās garīgās redzēšanas. Jūsu Garīgais Redzējums - tas individuālās dvēseles redzes sistēma.
Es vienmēr gatava atnākt palīdzēt katram no tiem, kurš alkst iemantot garīgo redzējumu. Piesauciet Emīliju līdzjaunradei un kopā ar mani jums palīdzēt steigsies Daudzdimensionālais Kosmiskais Ēteris.
Mēs jūs ļoti lūdzam: neskumstiet, ja jūs tūliņ nesaņemsiet vēlamo rezultātu. Nekad nebēdājieties, neskumstiet! Ziniet: to, ko jūs vēlējāties, kā Gaismas Būtne, obligāti piepildīsies. 
Lai jūsu dvēseles patiesi atgūst redzēšanu!
Tā mēs viens otram tuvāki kļūsim.
Tā mēs sekmēsim visu pasaļu tuvināšanos.
Tā mēs īstenosim Dieva Radītāja Plānu, redzēt griboša visa Visuma Dievišķo Vienotību, visu savu Bērnu Vienotību...
Un tas patiesi tā.

15.10.2017 - 25.10 2017. g

Ilustrācijas Viktora Truhina.   
---------------------------
Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" Nr 1(40) 2018. Žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru . Tel/faks: +7(3843) 74-61-45+7(3843) 74-00-12. Internet-veikala El.adrese: https://www.angels-planet.com . Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni 29613296.
Latviskojums ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /29.04.2019.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /29.04.2019.
Un: http://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /29.04.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavots 2019. gada 29. aprīlī.

Skatījumu skaits: 352 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: