Galvenie » 2012 » Novembris » 9 » *(36) Senvēstule 2009.gada janvārī..
21:02
*(36) Senvēstule 2009.gada janvārī..
*(36) Senvēstule 2009.gada janvārī..

Mīļie Tuvinieki! Draugi! Draugudraugi!
Sirsnīgi sveicinu visus un dāvinu DOMAS, kas uztvertas dažādos laikos kopš 30.12.2008.12:00.
Šīs vestules informācijas tekstu pielikumā fragmenti no gramatiņām, kuras pie manis "atnāca" kā dāvanas Ziemassvētkos. Iepazīstoties ar grāmatiņu saturu, sajutu spilgtu pamudinājumu darīt to zināmu arī Jums, ka ir tik brīnišķīgas grāmatas-palīgmateriāli savas personības, dzīves kvalitātes uzlabošanai, "aizspriedumu mūra" likvidēšanai, lai dzīvotu veselībā un laimē. Iegūto iespaidu rezultātā, ļoti aktivizējās domu uztvere:

30.12.2008.12:00
Ja esam izvēlējušies pievienoties Zemes Laimes Dubultnieka Ģimenei, tad ATTEIKSIMIES no sendienu manieres vaimanāt, gausties un kritizēt sabiedrības negācijas. Priecāsimies par informāciju, ko sniedz "Čenelings 21.10.2008" (Sk.Aleksejeva, "Zintnieks" 24/2008)**. Sapņosim, plānosim, konstruēsim nākotni, kādu katrs to vēlamies! Pasargāsim sevi no šaubīšanās, mēs ticam SEV un uzticamies Dievišķai Dzirkstelītei mūsos!

"Tiem, kas neatlaidīgi dara labu un meklē godu un atzinību Dieva priekšā un to, kas neiznīkst, Viņš dos mūžīgu dzīvību." (Pāvila vēst. romieš. 2:7)

Raksti piepildās! Radītājs, mūsu Tēvs, Savus bērnus mīl un rūpējas par mums! Arī mums, kā katrā normālā ģimenē, tēvs - ģimenes galva, noteicējs ģimenes saimniecībā, jāmīl, jāciena, jāklausa ģimenē izvirzītajiem nosacījumiem, tad ģimenes labklājība ir nodrošināta. DOMĀSIM: vai varam līdzšinējo aizspriedumu, neticības, neziņas mūrim tikt pāri?
Varam! Jo mums apkārt ir daudz drosminieku, kuri sniedz informāciju, liecības par veiksmēm, kuras sasniegtas caur pacietību, noturību, uzticību, mērķtiecību, zinātkāri, darboties gribu, aktīvu rīcību utt.

03.01.2009.
Ur-rā! Jauna dzīves atklāsme! Sen zināma, neievērota! - Mēs ar saviem aizspriedumiem, negācijām SEVĪ varam CĪNĪTIES PAŠI, varam arī gaidīt un ļauties, lai to citi dara!
1. Ja to dara citi un mēs atļaujamies citu iespaidam, tad mūsu dzīves kvalitātes un veselības process NAV KONTROLĒJAMS!
2. Ja to darām paši, tad tas ir ne tikai kontrolējams, bet galvenokārt VADĀMS! Kā gribu, tā daru!
3. Kā gribu, tā daru! Taču STOP! Ja gribu visu kontrolēt un vadīt ar valdonīgo prātu, tad uzvarēs citi. Esi drošs - uzvarēs citi, to apliecina visa mūsu dzīves pieredze.
Tātad: STOP - pieņemu visu apkārt notiekošo kā ir un katrā konkrētā momentā, katrā saskarsmes situācijā lieku pretim SMAIDOŠU MĪLESTĪBU! SirdsGudrības attieksmi!

"Tad nu, mani mīļie brāļi, topiet pastāvīgi, nešaubīgi, pilnīgāki Tā Kunga darbā vienmēr, zinādami, ka jūsu darbs Tā Kunga lietās nav veltīgs." (Pāv.1.vēst. korint.15:58)

Iedomāsimies darbaholiķi brīvdienās - grib taču atpūsties, bet mājās arī ir kaudzēm darbu. Nu un tad? Ja STIPRĀKAIS, GUDRĀKAIS var, tad padara visu nepieciešamo visu vietā, negaidot no citiem par to neko. Labākais variants būs tas, ka visi visu pieņems un būs MIERĪGI. Sliktākajā - burkšķēs par kaut ko, it kā ne tā izdarītu, it kā ne līdz galam izdarītu utt.
Nu un tad? Lai burkšķ! Ja stiprākais, gudrākais nevar šo momentu izturēt mierīgi - attālinās no neapmierinātajiem, aiziet pastaigāties, papriecāties par putnu čivināšanu, jo tie vienmēr apmierināti, baro vai nebaro viņus cilvēks, šie tik dzied: "Priecīgs esmu, laimīgs esmu! Dievs par mani rūpējas!"
Lūk, Stiprākais, Gudrākais, ne tikai kontrolē, bet galvenokārt VADA situāciju, ir SAVAS veselības, labsajūtas noteicējs, jo nav ļāvis aplipināties ar burkšķēšanu, jo Neapmierinātie ir vēl dzīves veidotāju "autiņos", tātad - patālu no Stiprākā, Gudrākā izpratnes.
Kā būs tālāk?
1) STIPRĀKAJAM, GUDRĀKAJAM nav viegli, taču viņš ir IETĒRPIES MĪLESTĪBAS bruņās, kas ir visstiprākās pasaulē, tomēr, PAŠAM ap sevi tās noturēt nebūt nav viegli. JĀIZTUR! Iespējams ilgi!
2) Apkārtējo attieksme, kas var izpausties gan kā vienaldzība, greizsirdība, nenovīdība utt., arī nav izturama viegli un ilgstoši, taču īsts Stiprākais, Gudrākais RADA apkārtējos mieru, pieklājību, uzmanību un nojautu par izmaiņu lietderību SEVĪ. Ja Stiprākais, Gudrākais šos mēģinājumus pamana, sajūt, atbalsta, tad arī apkārtējos mostas vēlme SEVI IETĒRPT MĪLESTĪBAS bruņās. Lai VALDA Miers SEVĪ un apkārtējos, saskaņa vārdos un darbos!

05.01.2009.
Jā! Tuvumā esošās draudzenītes apstiprina, ka to "vāciņu" (aizspriedumu, neticības sienu) nav viegli pat pacelt, kur nu vēl uzreiz noņemt, jo arī cālītis apkārt esošo olas čaumalu nomet ne jau vienā mirklī, vai skaistais tauriņš no červeļainās kūniņas neizlido vienā paņēmienā, kur gan lai cilvēks savu aizspriedumu, ambīciju "mūri" dabūtu tik viegli pie malas. Šobrīd daudz kas no tā ko neparastu dzirdam no līdzcilvēkiem, vai lasām nepopulārā presē, literatūrā, mūsu gudrajam prātam nav pieņemams. Slēdziens visbiežāk - fantāzija, blēņas, "tas nevar būt, jo vienkārši - nevar būt!" Ar tādiem spriedumiem, protams, visām Dievišķām pūlēm pacelt mūs uz veiksmes "viļņa" ceļš ir slēgts.Ko darīt? DOMĀSIM! Visiem viena recepte neder, katram pašam jācenšas, jāatrod risinājums, jārīkojas, jo neviens mūsu dzīvi mūsu vietā nedzīvos.

07.01.2009.10:00
Būsim mierīgi! Šajā saspringtajā, nervozajā laikā, kad cilvēki uzvilkušies kā balons pirms uzsprāgšanas - būsim mierīgi! Stiprākie, Gudrākie to var! Sagaidīsim stresa, nervozitātes pārņemtos tuviniekus mājās ar maksimālu mieru, mīlestību, pacietību. Būsi starp viņiem kā Saulīte dienvidū, kad pārguris cilvēks ilgojas miera. Saspringtajās situācijās, katrs vārds, kas izteikts lieki un asi ir kā dzirkstele pakulās, tādēļ, uzturoties saspringto tuvumā, vērosim situāciju un palīdzēsim apkārtējiem, saglabājot sevī mieru, pacietību, lēnību. Mēs to varam, mēs esam stipri, gudri, iecietīgi, pacietīgi. Pateiksim to arī savam spoguļattēlam, kurš mums spogulī pretim stāv. Viņš taču ir mūsu katra dubultnieks! Palūgsim palīdzēt arī šajā spoguļa pusē stāvošajam, saglabāt mieru, būt veiksmīgam. Lieliski! Vai ne? Papūlēsimies izspēlēt dzīves skaistumu!

10.01.2009.09:30.
Būsim mierīgi! Un mēs esam mierīgi! Virtuālajā telpā jūtams saspringts noskaņojums. Sargāsim savu enerģētisko vidi no liekiem satraukumiem, nervozitātes, jo satraukti apkārtējie vārdus nedzird, kādu vienkāršu rīcību nepieņem. Jāļauj katram pašam savu sāpi izciest ...

13.01.2009.07:20
Jā! Mēs VARAM! Ja esam Pacietīgākie! Noturīgākie! Savaldīgākie! Tātad - STIPRĀKIE un GUDRĀKIE! Tikai tādi mēs paši savu kaprīzi ES, varam iecelt Mīlestības Saulītē!
Sagadījās laiks palasīt uzdāvinātās grāmatiņas. Tās ir krievu valodā, tādēļ lasīšana lēnīgāka, bet iegūtās atziņas un informācija ir vienreizēja! Tādēļ steidzos to darīt zināmu arī saviem Tuviniekiem, Draugiem, Draugudraugiem, tekstu kopijas pievienoju informācijas pielikumā.
Arī latviešu senvecākiem ir neizmērojami daudz gudrību, bet pagaidām, iespēju tās apgūt, mums nav. Tikai šur-tur, šad-tad izdodas ko padzirdēt, bet tas ir niecīgi, nenopietni.

"Brāļi, mana sirds vēlēšanās un mans Dieva lūgums par viņiem ir, lai viņi tiktu izglābti." (Pāv. vēst. rom. 10:1)

Informācijas teksti, pievienoti 36. vēstulei:
1) Tekstu kopijas no grāmatas "Anastasija: vremja vstreči - vesna!" Marija Ignatova, Filio SP, 2008, Moskva.
2) Fragmentu kopijas no grāmatas "Izdziedē sevi pats" Luiza Heija, izdevn. "Aplis" Rīgā.

"Esmu nepārtraukti saistīts ar Vareno Spēku, kurš mani radījis, kurš man dod enerģiju veidot savu dzīvi. Esmu laimīgs, jo esmu apveltīts ar Saprāta Spēku un varu to pielietot pēc saviem ieskatiem" (Citāts no pievienotajām L. Heijas grām. tekstu kopijām 36. vēst., 16.lpp.)***

2009.gada janvārī. --- Dieva Spēkā, Lauma.
=====
*(36)-36. Senvēstule Tuviniekiem, Draugiem, Draugudraugiem, pierakstīta 2009.gada janvārī, vārdu sveiciens sūtīts parastās pasta aploksnēs uz dažādām vietām Latvijā.
**Raksts atrodams 35.vēstules informācijas tekstu pielikumā.
***Luiza Heija "Izdziedē sevi pats", 101 doma dzīvības spēku nostiprināšanai. Izd. "Aplis" Rīgā.
=====
Sirdslaimē 36. Sen-vēstuli atjaunoja, precizēja, Veselību, Laimi vēlot - Eslauma.
Skatījumu skaits: 818 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: