Galvenie » 2012 » Novembris » 12 » *(37) Senvēstule 2009.30.01.11:00
02:24
*(37) Senvēstule 2009.30.01.11:00
*(37) Senvēstule 2009.30.01.11:00

   Sirsnīgs sveiciens Tuviniekiem! Draugiem! Draugudraugiem!

  "... cītīgā, sievišķā, dzeltenā zemes VĒRŠA GADĀ!" ** Lūk, kāds gads iesācies 2009.gada 26.janvārī 9:56!  Cītīgs!  Sievišķīgs!  Tātad - jāsāk beidzot domāt: kāpēc daudzi ļaudis cītīgus, naudīgus cilvēkus apsaukā par zagļiem? Aiz nenovīdības? Muļķības? Nauda, manta, bagātība pati rokās nenāk, tur ir jādomā ar galvu, jāstrādā ar rokām, JĀUZŅEMAS ATBILDĪBA. Taču apsaukāt? Jā, tur arī vajag atbildību (savas sirdsapziņas priekšā) apvainot līdzcilvēkus, tiesāt bez pierādījumiem ... Tiešām liela drosme! ... 
Domas šīs manā galviņā "uzradās" 21.01.09.10:00.

25.01.2009.12:30 
Domas "uzdzirkstī" manī pēc saņemtas vēstules, kurā neganti vārdi veltīti mūsu valsts vadītājiem. ZIŅĀS Televīzijā, Radio runātājus dzirdam, izsakām valdībai veltītus nelabvēlīgus secinājumus un aptauju rezultātos uzzinām, ka valdību nevēlētu kādi 60% aptaujāto un vēl - latgales pašvaldība (par laimi) nedevusi atļauju piketētājiem apmētāt apaviem Godmaņa portretu. Un vēl - viena trešdaļa aptaujāto vecāku atzīst bērnu fizisku ietekmēšanu par pieļaujamu bērnu audzināšanā. Nu kur vēl neglītāk var uzvesties latvieši, kurus vispār uzskata par strādīgiem, dziedošiem cilvēkiem?!

26.01.2009.13:15  CILVĒKA DARBS!
"Ja Es nedaru Sava Tēva darbus, neticiet Man! Bet, ja Es tādus daru, tad, ja Man neticat, ticiet vismaz šiem darbiem, lai jūs saprastu un zinātu, ka Manī ir Tēvs un Es Tēvā." (Jaņa ev.10:37,38) Jēzus saka saviem mācekļiem. 
Mūsu sabiedrībā darbiem uzmanību pievērš, kad tie ir vai nu ļoti spilgti visas sabiedrības acīs, vai ļoti slikti visas sabiedrības acīs, tad mēs atsaucīgi reaģējam. Valdības vadītājus rūpīgi izvēlamies, lai atbalstītu sarakstus,kuros ir spilgtas personības. Aizmirstam, ka ne vienmēr spilgtās personības ir spožas jebkuros darbos...

27.01.2009.14:00
Līdzšinējo vēstuļu pierakstu domas un ziņas, informācijas pielikumu tekstos, rosina mūs domāt: cik svarīgi ir saprast - būt draudzīgās attiecībās ar tuvāko, tālāko apkārtni, ar līdzcilvēkiem, jo mēs patiešām esam pakļauti līdz šim nepazītu, nezināmu enerģiju strāvojumu ietekmei (skat."Saules vējš uz zemi dveš", inform. tekstu pielikumā). Esam pieraduši pārliecinoši domāt: nav redzams, aptaustāms, tātad blēņas, iedomas, māņi.
Ja vērīgāk, uzmanīgāk klausāmies, raugāmies apkārt - kas notiek? Ir jāsecina, ka ir kādi spēki neredzami, maņām netverami, kas daudzās ģimenēs liek tuviniekiem - bērniem, vecākiem, laulātiem, saprecētiem dzīvot kopā kā naidīgiem svešiniekiem, kuri atļaujas apsaukāties, draudēt, bārties, pat iepļaukāties. Kur ir palikusi mīlestība? Izpalīdzība? Labvēlība un citas dvēselei un prātam nepieciešamās dāvanas? Sākam spriedelēt - kāds mums tās atņēmis! Bet kāpēc tās atdotas? Vai vispār ir bijušas? Ko darīt, lai atgūtu mieru un labestību ģimenēs? Tiešām taisnība sengudrībai: "Mūžu dzīvo, mūžu mācies!"

28.01.2009.10:00
Ur-rā! Draudzenīšu GUDRĪBA! LATVIJU GLĀBS BĒRNI! Jā, BĒRNI! Jo viņu izdzīvošanas apstākļi šobrīd ir zemāki pat par pieaugušo "iztikas minimumu" - apdraudēti, pazemoti, liela daļa no vecākiem iekaustīti, daudzi pamesti! PIETIEK!

Mīļie bērni! Pacelsim actiņas pret saulīti! Saulīte visus apmirdz, dod siltumu visiem, gaismiņu visiem, visiem! Arī mēs visi mirdzam ar GUDRĪBU! Īsta bagātība ir GUDRĪBA galviņā un ŽĒLSIRDĪBA sirsniņā! Mēs esam ļoti bagāti! Mums ir žiglas kājas, čaklas rokas, viegls apģērbs, pieticīgs uzturs - viss ir tik, cik ir. Kas lieks, tas traucējošs smagums, bremzes gudrības uzkrāšanai galvā. Gudrība palīdz visu apkārtnē un starp cilvēkiem sakārtot tā, lai visiem būtu interesanti un priecīgi dzīvot. Mēs protam izdarīt tā, lai PATS saviem spēkiem, priecīgs no rīta, skolā ieejot, visiem uzgavilētu (arī nelabvēļiem): "Labrīt, skoliņa! Labrīt, draugi! Sāksim GUDRĪBAS treniņu! Mēs esam GUDRĪBAS un MĪLESTĪBAS spēks"!

29.01.2009.12:00
VISI! Kuri prot un zina atrast INTERNETA DRAUGU GUDRĪBAS GRĀMATAS rakstītājus, aicināsim ierakstīt visu zināšanai RADOŠU IDEJU: LŪGT gudrus, mīļus vecākus, skolotājus, interneta labestīgos vadītājus, palīdzēt mums noorganizēt VECĀKU un LATVIJAS VALSTS glābšanas pasākumu!
Visiem BĒRNIEM, kuri staigāt prot un arī tie, sirmā vecumā, kuri nav zaudējuši prieka brīvību, visi ejam, braucam, ratiņos, riteņos uz RĪGU! Vislabāk māmiņu, Sieviešu dienā, 8.Martā! Sveiksim SAULI! Sveiksim MĀMIŅAS! Mūsu LATVIJAS VADĪBU! Piepildīsim Rīgu - mūsu VALSTS GALVAS PILSĒTU ar Mīlestības Spēku, ko dod kopīgas dziesmas, rotaļas, dejas, mūzika, gaviles! Lai Rīga dimd, lai Rīgas gaiļi skan, lai mūsu valdības vadītāji, savas zemes ļaudīm, iztikšanu kaldina - gudru, drošu, pilnvērtīgu!
"Kas to Rīgu dimdina? - Tēva brālis pūru kala, mātes brālis atslēdziņu; manis pašas īstais brālis zelta vāku kaldina!" Tā tautas dziesmiņa mums nav sveša!
Vareni! Uz priekšu! Iesim pa ielām, pa apli, apkārt valdības namam, kustībā kā pulkstentiņi, kā spīguļojoši, skanoši sudraba zvaniņi, ar savām sacerētām dziesmām mīlestībai, skaistumam, priekam, darbam DABĀ, ĢIMENĒ! Padomāsim - varbūt ņemam līdzi arī mazos draugus: suņukus, kaķēnus, kazlēnus, putniņus? Nu puķes, zaļus zarus, mūzikas štrumentus gan jāņem līdzi, kur nu prieks bez tiem! Lai mostas LAIME! Iztikšana! Drošība! Radoša gudrība!
Visiem! Visiem! Visiem! Lieliem, maziem, jauniem, veciem, strādātājiem, vadītājiem!
Mēs glābjam mūsu zemīti - Latviju! Mēs esam MĪLESTĪBAS Spēks! Ierakstīsim to Interneta draugu GUDRĪBAS grāmatā!

   Mosties LAIME -  MĪLESTĪBAI!  MĀMIŅĀM!  BĒRNIEM!  ĢIMENĒM!  ZEMEI!  SAULEI ! ! !

   Lai veicas DIEVA  SPĒKĀ!  "... jo bez Manis jūs nenieka nespējat darīt" (Jaņa ev.15:5)

   Informācijas teksti, pievienoti 37. vēstulei:
1) Dievs. Bībele, Kristus. (Ģirts Ančevskis, "Zintnieks" 1,2/2009)
2) Vai viegli būt muļķīgam? ("Piezīmes, Bībeli lasot", Marka ev.30-41)
3) Bērnība Kristū. ("Piezīmes, Bībeli lasot" Marka ev.10:13-16)
4) Esseneru harmonijas. (Sagatavoja Inese Pušmane "Zintnieks" 13-15/2008)
5) Dabas skola. (Aleksandrs Mantess, "Zintnieks" 1/2009)
6) Latviskais šamanisms. (Jānis Stūrmanis, "Zintnieks" 2/2009)
7) Saules vējš. Kad saules vējš uz zemi dveš. (Sagatavoja N.Rijmala "Dziednieks" 3/1999)

30.01.2009.11:00 --- Vēstuļu sekretāre, Lauma.
=====
*(37)-37. Senvēstule Tuviniekiem, Draugiem, Draugudraugiem, pierakstīta 2009. gada janvārī, dažādos dienu laikos, vārdu dāvanas sūtītas parastās pasta aploksnēs uz dažādām vietām Latvijā.
**Avots: "Zintnieks" 2/2009 /mājas lapa: www.zintnieks.lv
=====
Sirdspriekā 37.Sen-vēstuli atjaunoja, precizēja, ievietošanai Spēkavotā, Eslauma.
Skatījumu skaits: 966 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: